PRO-ENERGY magazín

PRO-ENERGY magazín je populárno odborný štvrťročník, v ktorom môžu čitatelia získať informácie o trendoch a perspektívach na českom a slovenskom energetickom trhu. Už od roku 2007 prináša PRO-ENERGY magazín informácie o dianí v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve, hospodárení s energiou, ekológii, obnoviteľných zdrojoch energie, primárnych zdrojoch energie a palivách a ostatných témach súvisiacich s energetikou.

Ďalej tiež analyzuje významné udalosti na energetických trhoch v Českej republike a na Slovensku, vývojové trendy vo výskume, technológiách aj legislatíve. Od roku 2011 organizuje vlastnú odbornú konferenciu PRO-ENERGY CON v Českej republike a PRO-ENERGY Forum na Slovensku, je tiež mediálnym partnerom cca 40 konferencií ročne, ktoré sa konajú v Českej republike a na Slovensku.

Viac na webe PRO-ENERGY magazínu

Každé číslo magazínu má špecifické zameranie, v roku 2020 sa Magazín zameria na tieto témy: 


Ročník 2020


Číslo 1/2020

Hlavná téma čísla: Transformácia európskej energetiky

 • výstavba a odstavovanie zdrojov v Európe v súvislostiach
 • energetika a doprava vo väzbe na zmenu klímy
 • vodné hospodárstvo s dopadom na energetiku
 • trendy svetovej energetiky

Číslo 2/2020

Hlavná téma čísla: Efektívna a decentrálna energetika

 • chytrá riešenia v energetike a doprave
 • pokrok v decentralizácii výroby energie
 • lokálna sebestačnosť v spotrebe energetických komodít a vody
 • inteligentné prvky v budovách, v mestách a v priemysle

Číslo 3/2020

Hlavná téma čísla: Zákazník a dodávateľ v modernej dobe

 • obchodovanie a dodávka palív, energie a vody
 • inteligentný zákazník v turbulentnej dobe
 • prepájanie vs. regulácia energetických trhov
 • pripravenosť sústav na prichádzajúce zmeny energetických trhov

Číslo 4/2020

Hlavná téma čísla: Budúcnosť energetiky

 • trendy v technológiách výroby a uchovávania energie
 • digitalizácia priemyslu a energetiky
 • súčasné a budúce výzvy energetických odvetví
 • vzdelávanie, výskum a inovácie v doprave a v energetike

Témy obsiahnuté v už vydaných číslach nájdete tu

 

Publikačný plán pre rok 2020

Publikačný plán na rok 2020

Hlavná téma čísla

Dátum vydania

Uzávierka článkov

Uzávierka inzercie

číslo 1/2020

Transformácia európskej energetiky

16.3.2020

16.2.2020

26.2.2020

číslo 2/2020

Efektívna a decentrálna energetika

15.6.2020

15.5.2020

25.5.2020

číslo 3/2020

Zákazník a dodávateľ v modernej dobe

15.9.2020

15.8.2020

25.8.2020

číslo 4/2020

Budúcnosť energetiky

5.12.2020

7.11.2020

17.11.2020

 


Ročník 2019


Číslo 1/2019

Hlavná téma čísla: Zabezpečenosť dodávok energie v európských súvislostiach

 • výstavba energetických zdrojov a palivový mix
 • ťažba a dodávky primárnych energetických zdrojov
 • jadrová energia v ČR a vo svete
 • Market Design energetických trhov

Číslo 2/2019

Hlavná téma čísla: Efektívna energetika

 • digitalizácia energetiky
 • decentrálna výroba elektriny a akumulácia energie
 • priemysel 4.0 z pohľadu energetiky a dopravy
 • nové technológie v budovách a v technických zariadeniach budov

Číslo 3/2019

Hlavná téma čísla: Inteligentný zákazník v modernej dobe

 • rozvoj energetických sústav v období prosumerov
 • dodávka a doprava energetických komodít
 • rozhodovanie zákazníkov na energetických trhoch
 • energetické burzy a obchodovanie na nich

Číslo 4/2019

Hlavná téma čísla: Budúcnosť energetiky

 • nové modely podnikania na energetických trhoch
 • moderné trendy, inovácie a technológie
 • výzkum a vývoj v energetike
 • vzdelávanie novej generácie energetikov

Témy obsiahnuté v už vydaných číslach nájdete tu

 

Publikačný plán pre rok 2019

Publikačný plán na rok 2019

Hlavná téma čísla

Dátum vydania

Uzávierka článkov

Uzávierka inzercie

číslo 1/2019

Zabezpečenosť dodávok energie v európských súvislostiach

15.3.2019

15.2.2019

25.2.2019

číslo 2/2019

Efektivna energetika

17.6.2019

17.5.2019

27.5.2019

číslo 3/2019

Inteligentný zákazník v modernej dobe

16.9.2019

16.8.2019

26.8.2019

číslo 4/2019

Budúcnosť energetiky

5.12.2019

5.11.2019

15.11.2019


Dôležité odkazy:

Predplatné PRO-ENERGY magazínu

Inzercia v PRO-ENERGY magazíne

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

83779
Počet publikovaných noviniek
2092
Počet publikovaných akcií
1090
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika