Trhy s elektrinou a plynom sa stabilizujú

Ceny elektriny aj plynu sa počas jesene pohybovali do strany. Hoci výraznejšie neklesali, k prudkému rastu ich neprinútili ani silné politické riziká, ako konflikt na Blízkom východe, alebo poškodenie podmorského plynovodu medzi Fínskom a Estónskom a ani fundamentálne faktory ako silné ochladenie, alebo hrozba výpadku v dodávkach austrálskeho LNG. Trhy s elektrinou aj s plynom sa stabilizovali a zima a ani budúci rok už nemusia byť také kritické, ako sa to javilo ešte na jar tohto roku. 

Trhy s elektrinou a plynom sa stabilizujú

ABSTRACT: During fall, both electricity and gas prices were relatively stable. Although prices did not fall significantly, they did not sharply rise either, despite unfavorable political context, such as the conflict in the Middle East, and cold temperatures. The outlook for the coming winter and the next year may therefore not be as dire as it appeared this spring.


 

DOBRÁ SITUÁCIA NA TRHU S PLYNOM TLAČILA SEPTEMBROVÉ CENY NADOL

Počas septembra európske ceny elektriny aj plynu mierne klesali. Hoci zamestnanci dvoch austrálskych LNG závodov patriacich spoločnosti Chevron vstúpili do štrajku za vyššie mzdy a ďalšie výhody, produkcia LNG nebola obmedzená. Riziko poklesu exportu LNG z Austrálie pociťoval hlavne ázijský trh, kde rástli aj ceny uhlia, no toto riziko dvíhalo ceny európskeho LNG, plynu aj elektriny, pretože sa očakávalo, že prípadný výpadok nahradí Chevron americkým spotovým LNG, ktorý vo veľkých objemoch tečie práve do Európy.

Okrem hroziaceho austrálskeho štrajku dvíhal počas augusta a začiatkom septembra ceny plynu aj elektriny nahor aj pokles produkcie nórskeho plynu. 7. septembra klesla kvôli údržbe nórska produkcia na 122,6 miliónov m3. To je takmer o 200 miliónov m3 menej, ako je priemerná nórska denná produkcia. Hoci takáto rozsiahla údržba bola plánovaná a jej rozsah bol známy dlhú dobu vopred, takže sa obchodníci na ňu mohli pripraviť, obavy vzbudzovalo riziko neočakávaného výpadku. Všetci si dobre pamätali problém v závode na spracovanie plynu v Nyhamne, kvôli ktorému musela byť odstávka tohto závodu s produkciou 79,8 miliónov m3 denne koncom júna predĺžená o ďalšie 3 týždne. Hoci sa aj počas tejto druhej fázy nórskej údržby vyskytli drobné výpadky, žiadny nebol taký závažný ako v Nyhamne a ceny mohli pokračovať v poklese.

Európske zásobníky plynu sa intenzívne plnili aj počas septembra. Cieľ Európskej komisie, podľa ktorého mali byť do 1. novembra naplnené na 90%, prekonali už 16. augusta a minuloročné maximum 95,6 % prekonali už 1. októbra. A v plnení sa pokračovalo ďalej.

Dodávky LNG do Európy v priebehu augusta kvôli nízkemu európskemu dopytu a aj kvôli nízkym jesenným cenám klesali. Viacerí veľkí obchodníci sa rozhodli koncom leta zakotviť plné LNG tankery na mori s tým, že ich náklad predajú za spotové októbrové, alebo novembrové ceny, ktoré boli značne vyššie, ako letné ceny. Cenový spread im totiž pohodlne vykryl zvýšené náklady s dlhším kotvením na mori a priniesol dokonca aj dodatočný zisk. V priebehu septembra a hlavne v októbri však spolu s rastúcimi dodávkami nórskeho plynu začali stúpať aj dodávky LNG, čo indikuje, že obchodníci začali zakotvené LNG tankery postupne vykladať.

Zlepšovala sa aj disponibilita francúzskych jadrových reaktorov. Riziko ich odstavenia kvôli prehriatej vode v riekach pominulo a neobjavili sa žiadne nové praskliny, ani iné problémy, ktoré by opäť uvrhli do rizika francúzsku jadrovú flotilu.

Končilo sa síce obdobie vysokej výroby elektriny vo fotovoltických paneloch, ktorá počas víkendových popoludňajších hodín zrážala spotové ceny elektriny dokonca až do záporných hodnôt, začínalo sa však prechodné jesenné obdobie, počas ktorého zvykne rásť produkcia elektriny vo veterných parkoch a vďaka vyšším zrážkam rastie aj výroba lacnej elektriny vo vodných elektrárňach.

Väčšina rizík strácala svoju silu a na obzore sa objavovali medvedie faktory, ktoré mali potenciál tlačiť ceny elektriny aj plynu ďalej nadol. Referenčná nemecká elektrina Cal-24 tak 6. októbra klesla na svoje 20-mesačné minimum na hodnotu 113,75 EUR/MWh, Q01-24 klesol ešte 3. 10. na 112,38 EUR/MWh a M11-23 na 94,49 EUR/MWh.

Keďže dodávky plynu sú ohrozené viac, ako dodávky elektriny, referenčnému holandskému plynu Cal-24 sa nepodarilo klesnúť pod úrovne z prvej polovice júna. 3. októbra klesla cena TTF Cal-24 na 43,85 €/MWh, Sum-24 na 42,60 €/MWh, Q01-24 na 43,65 €/MWh a M11-23 na 35,79 €/MWh.

Obrázok č. 1: Ceny najbližších českých produktov elektriny v EUR/MWh
Zdroj: EEX

 

RIZIKÁ ZDVIHLI V OKTÓBRI CENY PLYNU AJ ELEKTRINY

Pokles cien však zastavili predpovede ochladenia, obnovená hrozba austrálskeho štrajku, izraelsko-palestínsky konflikt a pokles tlaku v plynovode Balticconnector.

Začiatkom októbra indikovali meteorologické predpovede pre Európu denné teploty pod 10°C a prvé nočné mrazy. V strednodobých predpovediach toto ochladenie zachytené nebolo, a tak to trochu zaskočilo trh a poslalo ceny nahor.

Zamestnanci dvoch austrálskych LNG závodov Chevronu oznámili, že 19.10. znovu vstúpia do štrajku kvôli niekoľkým položkám dohody, ktoré strany interpretovali odlišne. Išlo o príspevky, ubytovanie a lety na výcviky a zdieľanie kabín na plošine Wheatstone. Keďže sa však jednalo o drobnosti a počas minulého ostrého štrajku Chevron plnil všetky svoje dodávky LNG, pravdepodobnosť výpadku v exporte austrálskeho LNG bola zanedbateľná. Tento faktor rýchlo stratil na sile.

Oveľa vážnejším rizikovým faktorom sa stal izraelsko-palestínsky konflikt. Hneď po jeho vypuknutí požiadal Izrael ťažiarsku spoločnosť Chevron, aby zastavila ťažbu plynu na izraelskom ložisku Tamar, ktoré sa nachádza v blízkosti pásma Gazy. Boli tak ohrozené dodávky izraelského plynu do Egypta, ktorý ho skvapalňoval a posielal na LNG tankeroch aj do Európy. Izraelu sa síce na krátky čas podarilo nahradiť tieto dodávky cez jordánsky plynovod, no po čase aj to skončilo. Počas minulej zimy Egypt vyviezol asi 4,5 bcm, teda necelé 4 % európskeho importu. Egypt vyhlásil, že cez zimu nevyvezie žiadny LNG, skôr sa tiež stane jeho dovozcom.

Objavili sa tiež obavy, že kvôli konfliktu na Blízkom východe by mohla byť ohrozená preprava LNG cez Suezský prieplav a, ak by sa do konfliktu nejakým spôsobom zapojil aj Irán, mohol by byť dokonca zablokovaný aj export katarského LNG cez Hormúzsky prieplav. V roku 2022 bol Katar najväčším exportérom LNG s objemom 114,1 bcm. Druhá Austrália vyviezla 112,3 bcm a tretie Spojené štáty 104,3 bcm.

Prevádzkovatelia plynovodu Balticconnector, ktorým tečie plyn z Estónska do Fínska, spozorovali 8. októbra nezvyčajný pokles tlaku v potrubí a následne zastavili tranzit plynu. O dva dni neskôr fínska vláda informovala, že plynovod a telekomunikačný kábel boli poškodené vonkajšou aktivitou, nie poruchou. Okamžite sa objavili špekulácie, že to bolo úmyselné, a tak rástlo riziko a s ním aj ceny plynu a elektriny.

Po troch týždňoch fínska polícia uviedla, že prasknutie plynovodu bolo spôsobené kotvou, ktorá bola vlečená po morskom dne. Polícia uviedla, že na morskom dne vedúcom k miestu prasknutia potrubia bola viditeľná široká stopa a kotva ležala tesne za poškodeným miestom. Ukázalo sa, že to bola nehoda a riziko kleslo. Nie je však nulové. Tento incident totiž ukázal, aká zraniteľná je aj nórska podmorská plynová infraštruktúra, ktorou tečie nórsky plyn do Európy.

Obrázok č. 2: Ceny najbližších produktov zemného plynu v hube THE v EUR/MWh
Zdroj: EEX

 

Obrázok č. 3: Ceny ostatných energetických komodít
Zdroj: EEX, ICE

 

AKTUÁLNE CENOVÉ FAKTORY SÚ MEDVEDIE

V polovici októbra však ceny opäť otočili k poklesu. Ceny plynu pocítili úľavu, keď sa zmiernili obavy, že by kvôli eskalácii konfliktu na Blízkom východe klesli dodávky LNG do Európy. Hoci Izrael podniká vojenské operácie v pásme Gazy, jeho susedia a ani Irán konflikt zatiaľ neeskalujú. Úspešne ich od toho odrádza prítomnosť americkej lietadlovej lode a jadrovej ponorky s jadrovými hlavicami v blízkosti konfliktu. Jediné kroky proti Izraelu podniká Hizballáh, ktorý naň útočí z Libanonu.

Z poklesu cien ropy sa dá dedukovať, že riziko obmedzenia dodávok ropy kvôli eskalácii konfliktu, sa zmenšuje. Investori sa začínajú znovu viac pozerať na stav svetovej ekonomiky, ktorý nie je veľmi dobrý. Mimo iného sa to prejavuje aj nižším dopytom po elektrine a plyne, ktorý sa stále nevie pozviechať na predkrízovú úroveň.

Ďalším silným faktorom poklesu cien plynu bolo teplé počasie. Ochladenie, ktoré prišlo v polovici októbra, sa rýchlo skončilo a strednodobé predpovede zasa indikovali nadnormálne vysoké teploty pre celú Európu. Sezónne predpovede amerického modelu CFSv2 aj európskeho modelu ECMWF indikujú pre Európu aj pre Áziu nadpriemerné teploty počas celej zimy.

Reuters odhaduje, že pri podobne teplej zime, ako bola tá minulá, by v európskych zásobníkoch mohlo na jar zostať až 69 % plynu. Pri priemernej zime asi 50 % a pri veľmi chladnej zime asi 32 %. Iba extrémne nízke teploty by mohli podľa agentúry viesť k nedostatku dodávok plynu.

Oxfordský inštitút pre energetické štúdia (OIES) odhaduje, že chladná zima by nechala v zásobníkoch 33 až 38 %, kým po takej teplej zime, ako bola tá minulá, by tam zostalo 61 %.

Rast dodávok LNG do Európy pokračuje až doteraz. LNG terminály dodávajú každý týždeň viac ako 4 TWh plynu do potrubnej siete. To bol, popri nízkej spotrebe, dôvod prečo je ešte aj koncom novembra v európskych zásobníkoch plynu viac ako 95 % zásob.

Okrem toho, že produkcia európskeho priemyslu sa ešte nedostala na predkrízovú úroveň, je nízka spotreba plynu spôsobená aj vysokým podielom veternej elektriny v energetickom mixe. Kvôli vysokému podielu tejto lacnej elektriny je totiž aktivovaných menej paroplynových zdrojov.

Pozitívnou správou pre Európu je aj nízky stav vodnej hladiny v Panamskom prieplave, ktorý vedie cez sladkovodné jazero, ktorého hladina je 26 metrov nad úrovňou mora. Slabé zrážky spôsobili pokles tejto hladiny. Až do februára bude počet prepravených lodí znížený na polovicu, teda asi 18 lodí denne. To zvýhodňuje Európu ako destináciu amerického LNG.

22. novembra klesla referenčná nemecká elektrina Cal-24 na najnižšiu hodnotu od 3. januára 2022, až na 107,66 EUR/MWh a Q01-24 klesol na 104,76 EUR/MWh. Decembrová nemecká elektrina však neklesala. Na vyšších hodnotách ju držalo očakávané ochladenie začiatkom decembra.

Referenčnému holandskému plynu Cal-24 sa nepodarilo klesnúť pod úrovne z prvej polovice júna ani teraz. Neklesol dokonca ani pod minimá zo začiatku októbra. 22. novembra klesla cena TTF Cal-24 na 44,715 €/MWh, Sum-24 na 43,70 €/MWh, Q01-24 na 44,40 €/MWh a M12-23 na 43,15 €/MWh. Potvrdzuje sa, že dodávky plynu čelia väčším rizikám ako dodávky elektriny. Zároveň to tlačí clean spark spread (CSS) hlbšie do záporných hodnôt, čo v konečnom dôsledku tlmí aj pokles cien elektriny.

Obrázok č. 4: 12-ročný minimálny, maximálny, priemerný a tohoročný stav zásobníkov v percentách počas roka
Zdroj: AGSI+


Obrázok č. 5: Tok LNG, nórskeho a ruského plynu do Európy v miliónoch m3 za deň
Zdroj: ALSI, ENTSO-G

 

Obrázok č. 6: 11-ročné minimálne, maximálne, priemerné a tohoročné dodávky plynu z LNG terminálov do potrubnej siete pre Európu v GWh za deň
Zdroj: ALSI

 

RIZIKÁ STRÁCAJÚ NA SILE

Ceny plynu aj elektriny pravdepodobne začiatkom decembra mierne stúpnu. Meteorológovia očakávajú ochladenie v celej Európe, ktoré by malo pretrvávať až do polovice decembra. Rast by však nemal byť extrémny. Môže sa dokonca rýchlo skončiť. Minulý rok o tomto čase tiež prišlo do Európy ochladenie, no po týždni sa oteplilo. Ak by sa tak udialo aj teraz, cenám elektriny aj plynu by sa otvoril priestor k poklesu na nové minimá.

V prevádzke by navyše mali byť začiatkom budúceho roku nové európske LNG terminály a ázijská konkurencia na spotovom trhu s LNG by kvôli teplej ázijskej zime nemusela byť silná. Čína aj India riešia potenciálny nedostatok LNG uhoľnými elektrárňami. Ostatné ázijské krajiny tiež neboli na trhu s LNG veľmi aktívne. Zápcha v Panamskom prieplave predražuje prepravu amerického LNG do Ázie.

Hoci sa očakáva, že spotreba plynu aj elektriny počas zimy mierne porastie, stále sa nepriblíži k predkrízovým hodnotám. Dokonca ani občasné vyliatie arktického vzduchu do Európy, známe pod názvom „beast from east“, nemusí spôsobiť extrémny rast cien. Určite vtedy poskočia mierne nahor, no ak mrazivé dni rýchlo skončia, ceny sa rovnako rýchlo vrátia späť na klesajúcu trajektóriu.

Ak sa počas zimy nevyskytnú nejaké neočakávané mimoriadne nepriaznivé udalosti a priemerné zimné teploty nebudú klesať hlboko pod normálové hodnoty, situácia na trhu s plynom bude na jar lepšia, ako bola v tomto roku. Ceny plynu a aj elektriny tak môžu počas zimy pokračovať v poklese.

 

 


O AUTOROVI

Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Väčšinu svojej profesnej kariéry pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách, v rokoch 2006 až 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými povolenkami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o.

Kontakt: jan.pista@jpx.sk

Tomáš Brejcha

Súvisiace články

Aliance energetiky: České firmy dokážou do reaktorů dodat klíčová zařízení

Tuzemské firmy se podle Aliance české energetiky dokážou z velké části podílet na dodávkách klíčových zařízení pro nové jaderné bl…

Memoranda o budoucí spolupráci na dostavbě Dukovan mají i firmy z Třebíče

Na dodávkách při stavbě nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku by se měly podílet také firmy sídlící v Třebíči, kte…

Nafta a benzin kvůli novým emisním povolenkám podraží, mluví se o dvou až 10 korunách na litr. Ale až v roce 2027

Minulý rok se v Česku prodalo 8,3 miliardy litrů nafty a benzinu. Od roku 2027 budou obchodníci a dovozci paliv muset každý litr e…

TASR: Ropa od Lukoilu přestala Družbou proudit přes Ukrajinu na Slovensko

Ropa od ruské společnosti Lukoil přestala ropovodem Družba přes Ukrajinu proudit na Slovensko. S odvoláním na mluvčí ministerstva…

Stavební povolení pro nové reaktory v Dukovanech by mělo být vydáno v roce 2029

Stavební povolení na stavbu dvou jaderných bloků v jaderné elektrárně Dukovany by mělo být vydáno v roce 2029, kdy začnou výkopové…

Kalendár akcií

H2 Fórum: Na vodíku záleží

10. 09. 2024 12:00 - 11. 09. 2024 12:30
Karlovy Vary
V Karlových Varech se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskuteční 3. ročník největší konference zaměřené na podporu rozvoje vodíkového h...

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

09. 09. 2024 09:00 - 11. 09. 2024 17:00
Ostravice

Konference energetika 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

Fotovoltaika v praxi

25. 09. 2024 09:00 - 26. 09. 2024 17:00
Praha i ONLINE
Konference o legislativních podmínkách, povolovacích procesech, financování, zkušenostech z praxe i nových trendech v oblasti obnovitelných zdrojů ene...

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

83779
Počet publikovaných noviniek
2092
Počet publikovaných akcií
1090
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika