Vývoj cien energetických komodít v období 09/2022 až 11/2022

Teplá jeseň, vysoké tempo plnenia európskych zásobníkov plynu, prebytok LNG a možné politické zásahy do energetických trhov, tlačili až do polovice novembra ceny elektriny aj plynu nadol. V druhej polovici novembra začali teploty vzduchu klesať a ceny energetických komodít začali mierne rásť.

Vývoj cien energetických komodít v období 09/2022 až 11/2022

ABSTRACT: In Europe, warm weather and full gas reservoirs are driving down the price of electricity and gas. Energy markets have stabilised and in the coming months, weather will be the dominant influence on electricity and gas prices.


 

POLITIKA HRÁ DÔLEŽITÚ ROLU

Veľmi dlho politické rozhodnutia ovplyvňovali európske ceny elektriny a plynu iba nepriamo, prostredníctvom cien emisných kvót. Systém obchodovania s nimi, EU ETS, je politickým projektom Európskej únie. V princípe je postavený na regulácii – znižovaní – ponuky dostupných emisných kvót na trhu. Trhové mechanizmy sú vo svojom princípe samoozdravné. Vždy nájdu spôsoby, ako sa vysporiadať s nedostatkom niečoho.

Exemplárnym príkladom je ropná kríza v roku 1973. Krajiny kartelu OPEC znížili dodávky ropy na svetové trhy. Kým v roku 1973 svet z ropných produktov produkoval asi 25 % elektriny, v 1980 to bolo už len 20 % a v 1990 len trochu viac ako 10 %. V súčasnosti sa z ropných produktov generuje menej ako 4 % celosvetovej spotreby elektriny.

To len potvrdzuje životaschopnosť trhového prostredia. Keď je niečoho nedostatok, je to príliš drahé a ak existuje spôsob, ako takéto vysoké ceny zbytočne neplatiť, trh ho určite nájde.

Toto má pre súčasnú situáciu na energetických trhoch dva zásadné odkazy:

Ten prvý je pre všetkých exportérov plynu. Obmedzovanie ruských dodávok plynu európskym spotrebiteľom totiž nepovedie len k hľadaniu alternatívnych dodávateľov plynu (to už vlastne prebieha viac ako rok), ale veľmi pravdepodobne to povedie aj k hľadaniu iných alternatív k zemnému plynu. A to bez ohľadu na klimatickú politiku Európskej únie. Podobne, ako klesla dôležitosť ropy pre výrobu elektriny, klesne aj dôležitosť plynu, a to nielen pre výrobu elektriny, ale aj pre ostatné segmenty priemyslu.

Ten druhý je pre všetkých politikov. Trhy vo svojej podstate celkom prirodzene disponujú vyššie uvedenými korekčnými mechanizmami. Ale len v prípade, keď do nich nebudú politici zasahovať svojimi opatreniami. Politicky manipulovaný trh totiž už nie je trhom, na ktorom by chceli súťažiť obchodníci. Tí z neho húfne utečú preč. To sa prejaví poklesom ponuky. Pri zachovaní dopytu to povedie k rastu cien. To ale budú politici opäť regulovať a tak opäť klesne ponuka a vzrastú ceny a tak ďalej. Potom nezostane politikom nič iné, len znárodňovať. Kam nás to môže priviesť, nám história ukazuje na množstve príkladov.

 

POLITICI SA PUSTILI DO BOJA S ENERGETICKOU KRÍZOU

V septembri dostala Európska komisia úlohu pripraviť konkrétne legislatívne opatrenia v týchto oblastiach: zastropovanie cien plynu, zastropovanie ziskov z elektriny, zníženie spotreby plynu a elektriny a zlepšenie likvidity na trhu. Prostriedky pre realizáciu týchto opatrení mala hľadať mimo iných aj v rezervách systému EU ETS. Tento politický projekt sa totiž priam ponúka ako punčocha napchatá peniazmi a skrytá pod vankúšom.

Znižovanie spotreby je logické a pri vysokých cenách aj automatické. Likvidita trhov je dlhodobo nízka a akákoľvek podpora je vítaná, zvlášť v prostredí vysokej volatility. Zastropovanie cien a ziskov je však slušne povedané, veľmi neštandardné. Dokonca aj v aktuálnej situácii. Akékoľvek neuvážené politické opatrenia totiž môžu trh úplne znefunkčniť a zablokovať. Mnohí politici však cítia svoju šancu vyniknúť v týchto ťažkých časoch. Nepochopili, že už sa nehrá o guľôčky. Situácia je naozaj vážna.

 

Obrázok č. 1: Ceny najbližších českých produktov elektriny v EUR/MWh
Zdroj: EEX

 

Obrázok č. 2: Ceny najbližších produktov zemného plynu v hube THE v EUR/MWh
Zdroj: EEX

 

Obrázok č. 3: 11-ročný minimálny, maximálny, priemerný a tohoročný stav zásobníkov v EÚ v percentách počas roka
Zdroj: AGSI+

 

Obrázok č. 4: Tok LNG, nórskeho a ruského (NS, Jamal a VK) plynu do Európy v miliónoch m3 za deň 
Zdroj: ALSI, ENTSO-G

 

Obrázok č. 5: Ceny ropy, uhlia, emisných kvót a nemeckého plynu
Zdroj: ICE, EEX

 

Obrázok č. 6: Svetový energetický mix v percentách  
Zdroj: IEA

 

NAKONIEC SA VŠAK Z TOHO STALA GROTESKA 

Koncom novembra prišla Európska komisia po mesiacoch tlaku zo strany krajín EÚ s návrhom zastropovať cenu najbližšieho mesačného produktu plynu na holandskej burze TTF (front month, M+1) na úrovni 275 EUR/MWh, avšak len za splnenia podmienky, že rozdiel medzi touto cenou a globálnou cenou skvapalneného zemného plynu (LNG) bude aspoň 58 eur. Takéto podmienky značne limitujú možnosti uplatnenia cenového stropu. Je to, ako keby vlastne ani nebol.

Táto správa o zastropovaní cien plynu paradoxne prispela k rastu jeho cien. Niektorí obchodníci aj odberatelia totiž vyčkávali s nákupom plynu v nádeji, že cenový strop stlačí jeho cenu nižšie. Po takomto zverejnení sa rozhodli ďalej nečakať a časť plynu hneď nakúpili. V situácii, keď na trhu kvôli ochladeniu prevládajú skôr rastové faktory, to vytlačilo ceny plynu nahor. 

 

TEPLÁ JESEŇ A LNG

Mimoriadne teplý október a prvá polovica novembra umožnili cenám plynu a aj elektriny klesnúť na svoje najnižšie hodnoty od júna tohto roku.

Vďaka vyšším teplotám sa spotreba plynu pohybovala pod 5-ročnými minimami. To umožnilo natlačiť podzemné zásobníky v Európskej únii na viac ako 95 %. Je to o 15 % viac, ako EU nastavila cieľ v lete. Zároveň je to dobrá správa pred prichádzajúcou zimou. Európa urobila čo mohla, aby sa na ňu pripravila.

Začiatkom novembra čakalo podľa Montelu pri európskych brehoch na vyloženie viac ako 40 LNG tankerov. Podľa analytickej spoločnosti Vortexa smerovalo navyše cez Atlantik k európskym brehom ďalších 30 LNG tankerov. Zatiaľ nevidno, že by ich majitelia masovo odkláňali do Ázie, hoci pár tankerov tam už odplávalo. Časť tankerov čaká na voľný časový slot v LNG termináloch, no časť tam kotví zo špekulatívnych dôvodov. Niektorí obchodníci totiž stále dúfajú v rast cien počas zimných mesiacov, preto neváhajú kotviť na mori a čakať na vyloženie aj viac týždňov.

 

TRH SA STABILIZOVAL

Zdá sa, že trh s plynom aj elektrinou sa po búrlivých mesiacoch stabilizoval. Do vývrtky ho dokonca neposlali ani výbuchy, ktoré poškodili 3 potrubia podmorského plynovodu Nord Stream 1 a 2. Hlavným faktorom, ktorý má vplyv na ceny elektriny a plynu sa stali predpovede počasia. A tak to má byť.

Počas najbližšej zimy budú pre ceny plynu (a aj elektriny) dôležité tieto faktory: počasie, ruský plyn, LNG, Nórsko, úspory, politika, vojna a disponibilita zdrojov elektriny. 

1. Všetky predpovedné systémy zatiaľ indikujú nadnormálne teplú zimu v Europe aj v Ázii. Zimné teploty však nebudú dôležité ani tak pre dostatok plynu počas tejto zimy, ako skôr pre situáciu počas budúceho roku. Ak Rusko nezačne posielať do Európy viac plynu, bude nám chýbať asi 30 bcm. V roku 2021 Európa odobrala asi 155 bcm ruského plynu, v tomto roku to bude asi 75 bcm a budúci rok to pri nezmenených aktuálnych tokoch môže byť asi 45 bcm (všetko vrátane ruského LNG). Čiastočne tento deficit môže nahradiť asi 15 až 20 bcm ročnej kapacity v nových LNG termináloch. Tých 10 bcm však budeme musieť ušetriť.

2. Myslím si, že ruský tok zostane na existujúcej úrovni. Tá totiž garantuje Gazpromu pri aktuálnych cenách také príjmy, aké mal v predchádzajúcich rokoch. Rusko tie peniaze životne potrebuje.

3. Ak na Áziu neudrú silné mrazy, Európe aj naďalej zostane dostatok LNG, takže LNG môže ďalej tlmiť rast cien.

4. Nórske výpadky sú len nepríjemnými epizódami. Bývajú veľmi rýchlo odstránené, avšak v momente výskytu dokážu ceny významne vytlačiť nahor.

5. Odhaduje sa, že v tomto roku Európa spotrebovala o 60 bcm plynu menej. V októbri klesla európska spotreba dokonca o 22 %. Testom však budú až prvé silné mrazy. Spotreba vtedy môže (ale aj nemusí) atakovať historické maximá. Ak prudko stúpne, ceny poletia nahor. Šetrenie plynom, aj elektrinou bude aj naďalej dôležitým prostriedkom k tomu, aby sme prežili aj tú ďalšiu zimu. Ak by Európe na konci vykurovacej sezóny zostalo v zásobníkoch aspoň 35 % plynu, bol by to vynikajúci východzí bod do ďalšej sezóny.

6. Zastropovanie cien plynu, tak ako bolo naposledy predstavené, tlačí nepriamo ceny nahor. Je ťažké predvídať, čo nového politici vymyslia. Ich mešce však bezodné nie sú. Keď sa všetko minie, opäť nastúpia ozdravné trhové mechanizmy.

7. Nie je možné vylúčiť poškodenie plynovej alebo elektrickej infraštruktúry v celej Európe. Ak k niečomu takému dôjde, ceny poletia prudko nahor.

8. Vysoká výroba elektriny vo veterných generátoroch bude ceny tlačiť nadol. Avšak pokles disponibility jadrových reaktorov EDF ich môže vystreliť nahor. Toto sa týka aj cien plynu. Nedostatok totiž najčastejšie vykrývajú paroplynové zdroje.

Situácia sa teda celkom stabilizovala. Rusko už zďaleka nemá taký vplyv na európske ceny, ako začiatkom roku. Myslím si preto, že ceny plynu môžu častejšie klesať pod 100 eur. Nad 200 eur vystúpia iba mimoriadne. Ceny elektriny môžu tiež častejšie klesať pod 250 eur, ale nad 500 eur vystúpia iba mimoriadne.

 


O AUTOROVI

Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Väčšinu svojej profesnej kariéry pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách, v rokoch 2006 až 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými povolenkami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o. 

Kontakt: jan.pista@jpx.sk

Tomáš Brejcha

Súvisiace články

Francie a Německo svádějí boj o průmyslové zájmy. Jádrem sporu je energetika

Dopady války na Ukrajině vyostřily mezi ekonomicky mocnými sousedy spor o budoucí podobu evropské energetiky. Zatímco tradiční jad…

Ceny ropy se před rozhodnutím centrální banky USA klesají

Ceny ropy před dnešním rozhodnutím centrální banky USA (Fed) o úrokových sazbách klesají. Investoři si stále nejsou jisti, kdy saz…

Švédský prokurátor chce mít o sabotáži Nord Streamu jasno do konce roku

Švédští vyšetřovatelé doufají, že do konce roku rozhodnou, zda vznesou nějaká obvinění v případu loňské sabotáže plynovodu Nord St…

Koľko budeme budúci rok platiť za elektrinu? Domácnostiam môžu paradoxne pomôcť aj vypnuté Nováky

Vláde sa podarilo dotiahnuť implementačnú zmluvu so Slovenskými elektrárňami. Tá sľubuje nezmenenú cenu elektriny aj na budúci ro…

Digitalizace školství přispěje ke zvýšení úrovně vzdělávání, pomůže připravit odborníky pro transformaci energetiky v Ústeckém kraji

Digitalizace je nedílnou součástí modernizace českého systému vzdělávání. Významné inovace probíhají v českých školách od roku 202…

Kalendár akcií

Konference Energetika 2023

20. 09. 2023 10:00 - 21. 09. 2023 14:00
Brno, Hotel Passage Lidická 23, 602 00 Brno

FOR ARCH

19. 09. 2023 10:00 - 23. 09. 2023 18:00

Green Deal Summit

26. 09. 2023 08:00 - 16:00
Praha
Největší konference o Zelené dohodě, udržitelnosti, energetice a dobrých příkladech v Česku.

Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva

26. 09. 2023 11:00 - 27. 09. 2023 19:00
hotel Medlov u Nového Města na Moravě (Vysočina).
Konference proběhne ve dnech 26.9. a 27.9.2023 opět v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě (Vysočina).  

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

79658
Počet publikovaných noviniek
2092
Počet publikovaných akcií
948
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika