Vývoj cien energetických komodít v období 09/2021 až 11/2021

Hrozba nedostatku plynu na európskom trhu počas prichádzajúcej zimy bola hlavným faktorom, ktorý vytlačil ceny elektriny, plynu a uhlia na historické rekordy. Emisné kvóty však sledovali tieto pohyby len vlažne.

Vývoj cien energetických komodít v období 09/2021 až 11/2021

ABSTRACT: The threat of gas shortages in the European market over the coming winter has been a major driver of pushing power, gas and coal prices to historic highs. However, carbon prices didn’t follow these movements.


Elektrina, plyn aj uhlie počas septembra kontinuálne rástli. Koncom septembra však ich rast zrýchlil a začiatkom októbra vyleteli prudko nahor. Zastavili sa až 6. októbra, keď v panike, ktorá zachvátila európske energetické trhy, hneď ráno vystrelili na nové rekordy, no ešte pred obedom sa prudko prepadli nadol. Hoci bol prepad pomerne hlboký, ceny energetických komodít zostali v porovnaní s prvou polovicou roka stále na vysokých hodnotách a na nich sa držia doteraz.

Už od leta boli pod drobnohľadom všetky uzly, ktorými tečie do Európy ruský zemný plyn. Hrozba, že európske zásobníky nebudú pred zimou dostatočne naplnené, tlačila ceny plynu, a s nimi aj ceny elektriny a uhlia, na vyššie hodnoty.

Najsledovanejším uzlom bol Mallnow, cez ktorý tečie ruský plyn plynovodom Jamal z Poľska do Nemecka. Obvykle cez tento uzol tečie približne 80 miliónov m3 denne. Tok týmto plynovodom poklesol už začiatkom augusta, no koncom augusta stúpol na 64 miliónov m3 denne, čo predstavovalo 80 percent obvyklého objemu. V polovici septembra sa tento tok dokonca vrátil na svoje obvyklé hodnoty a vydržal tam až do 
27. septembra. Ceny plynu a elektriny v tom čase zastavili svoj rast. V poklese im však bránilo napätie z nedostatočného tempa plnenia podzemných zásobníkov plynu.

V pondelok 27. septembra začali ceny plynu, a s nimi aj ceny elektriny, prudko rásť. Cez víkend sa v Nemecku konali parlamentné voľby. Podľa ich výsledkov sa zdalo veľmi pravdepodobné, že súčasťou budúcej vládnej koalície sa stanú aj Zelení. Média v tejto súvislosti citovali Hannah Neumann, zákonodarkyňu Európskej únie za Nemeckú stranu zelených, ktorá povedala, že Zelení odmietajú politicky podporovať Nord Stream 2. Obavy z možného odkladu uvedenia tohto plynovodu do prevádzky, spoločne s poklesom toku ruského plynu cez Mallnow najskôr na 34 a od 1. októbra dokonca len na 12 miliónov m3 denne, tak pôsobili na ceny plynu ako rozbuška.

Nemecký plyn v hube THE (Trading Hub Europe, do ktorého sa zlúčili NCG a Gas­pool) na budúci rok (Cal-22) vzrástol od 24. septembra do 5. októbra zo 44,55 EUR/MWh na 66,10 EUR/MWh. Kvartálny plyn na štvrtý štvrťrok THE Q04-21 vzrástol zo 71,69 EUR/MWh na 115,02 EUR/MWh. Česká budúcoročná elektrina Cal-22 vzrástla zo 111,05 na 163,83 a slovenský Cal-22 rástol zo 112,65 na 166,50 EUR/MWh.
 

Obrázok č. 1: Ceny najbližšieho českého ročného, kvartálneho a mesačného produktu elektriny na burze EEX v EUR/MWh počas roku 2021
Zdroj: EEX


Obrázok č. 2: Denný tok plynu cez Mallnow v miliónoch m3 za deň
Zdroj: entsog transparency platform

 

PANIKA NA TRHOCH

Streda 6. októbra sa zapíše do histórie ako deň, kedy trhy s európskou elektrinou, plynom a uhlím zachvátila panika. Ráno sa objavila spresnená predikcia výroby elektriny v nemeckých veterných generátoroch, ktorých výkon sa mal prepadnúť takmer na nulu a na nízkych hodnotách sa mal držať až do nedele. To znamenalo prudký nárast výroby elektriny v uhoľných a paroplynových zdrojoch. Holandská spotová cena plynu TTF tak vystrelila počas tohto obchodného dňa až na 160 EUR/MWh a britský spot na 355 p/th (143 EUR/MWh). Holandský budúcoročný produkt plynu TTF CAL-22 vzrástol počas obchodného dňa zo 66 na takmer 77 EUR/MWh a plyn TTF M11-21 vzrástol zo 117 na 162 EUR/MWh.

V pozadí tohto prudkého rastu cien plynu bol pretrvávajúci strach z nedostatku plynu na európskom trhu, ktorý v tento deň prerástol až do paniky. Traderi skupovali všetko, čo sa na screenoch objavilo.

Okolo obeda však ruská televízia vysielala priamy prenos zo zasadnutia ruskej vlády, počas ktorého ruský prezident Vladimír Putin povedal, že Moskva je pripravená dodať do Európy dostatočné množstvo plynu, ak o to bude požiadaná. Táto správa spustila prudké výpredaje na všetkých komoditách. S rastom volatility v posledných dňoch rástli aj požiadavky búrz na navýšenie maržových vkladov. Niektorí účastníci burzy sa pri prudkom raste cien rozhodli radšej zatvoriť svoje dlhé pozície, čo ešte viac podporilo prepad cien.

Po týchto prudkých cenových pohyboch sa trh upokojil. Čakalo sa na aukciu novembrových plynových tranzitných kapacít smerom z Ruska do Európy, ktorá mala prebehnúť v pondelok 18. októbra.

Koncom októbra mal totiž Gazprom ukončiť vtláčanie plynu do ruských zásobníkov. Ak by neznížil svoju ťažbu, prebytočný plyn by mohol od novembra posielať do Európy. K tomu však potreboval nakúpiť dostatočnú novembrovú kapacitu cez Poľsko. V prejavoch ruských predstaviteľov sa dali rozoznať náznaky toho, že Moskva bude ochotná navýšiť dodávky plynu bez ohľadu na spustenie Nord Stream 2. Bude však naliehať na to, aby kupujúci uzatvárali dlhodobé zmluvy.


Obrázok č. 3: Cena najbližších produktov zemného plynu v hube THE v EUR/MWh
Zdroj: EEX

 

RUSKÉ HRY NABRALI NA OBRÁTKACH

V aukcii novembrových kapacít 18. októbra Gazprom nakoniec nedokúpil cez Ukrajinu žiadnu dodatočnú kapacitu a cez Poľsko nakúpil ten istý objem, ako na október, teda približne 31 miliónov m3 denne. Zároveň však zverejnil správu, že prvé potrubie Nord Stream 2 je natlakované tak, že je možné zahájiť tranzit plynu do Európy. Z týchto dvoch informácií vyplynul asi takýto odkaz Ruska Európe: „Tak, ako sme sľúbili, priviedli sme dodatočný plyn až k vašim hraniciam. Teraz je len na vás, či si ho vezmete.“ Gazprom tak dal jasný signál, že viac plynu do Európy je ochotný dodať len cez Nord Stream 2. Okrem dokončenia tohto plynovodu sleduje Gazprom ešte druhý strategický cieľ, ktorým je návrat k dlhodobým zmluvám na dodávky plynu.

Ďalší prudký prepad cien plynu v sebe tiež nesie nádych geopolitiky. V stredu 27. októbra totiž Putin zohral pred televíznymi kamerami krátku šou so šéfom Gazpromu Alexejom Millerom. Putin Millerovi v priamom prenose prikázal, aby Gazprom zvýšil dodávky plynu do Európy. Miller na to zareagoval vyjadrením, že koncern môže zvýšiť dodávky plynu smerujúce do európskych zásobníkov Gaz­promu od 8. novembra, kedy bude úplne ukončené plnenie ruských zásobníkov.

Tom Marzec-Manser, analytik agentúry ICIS, si všimol, že načasovanie Putinovho príkazu 27. októbra môže súvisieť s vyjadrením nemeckého Ministerstva hospodárstva, ktoré deň predtým prehlásilo, že certifikácia Nord Stream 2 by nemala predstavovať žiadne riziká pre bezpečnosť dodávok plynu do Európy.

Trhy tak opäť čakali, či 8. novembra vzrastie tok ruského plynu do Európy. V ten deň sa tak nestalo. 10. novembra vzrástol tok cez Veľké Kapušany a až 15. novembra vzrástol tok cez Mallnow. Očakávania však boli oveľa vyššie. Ceny plynu teda opäť začali rásť. V ceste nahor im navyše pomohlo
Lukašenkovo strašenie zablokovaním tranzitu cez Bielorusko, to však Putin rýchlo uviedol na pravú mieru.

15. novembra Gazprom v aukcii decembrových tranzitných kapacít cez Ukrajinu a cez Poľsko nedokúpil vôbec nič. Na budúci rok tiež nemá cez Poľsko nakúpenú žiadnu kapacitu a cez Ukrajinu má len kapacitu zazmluvnenú cez dlhodobú zmluvu. V decembri si Gazprom môže podľa aktuálnej potreby dokupovať denné tranzitné kapacity. Svoj export plynu do Európy bude naďalej obmedzovať len na to, aby plnil dlhodobé kontrakty.

16. novembra pozastavil nemecký regulátor proces udelenia licencie tranzitnému operátorovi Nord Stream 2. Európske pravidlá totiž vyžadujú, aby prevádzkovateľ Nord Stream 2 bol registrovaný a fungujúci v Európskej únii. Súčasný prevádzkovateľ projektu Nord Stream 2 AG má však sídlo vo Švajčiarsku, ktoré nie je členským štátom EÚ, a preto nespĺňa toto kritérium.

Švajčiarska spoločnosť sa rozhodla zriadiť samostatnú nemeckú organizačnú zložku. Táto nová spoločnosť však musí mať vlastných zamestnancov, fyzické priestory, informačné technológie a pod. Musí tiež vlastniť aktíva, ktoré prevádzkuje a fungovať nezávisle. Jedná sa pritom len o tranzitné potrubie na nemeckom území.

Pôvodne mal proces udelenia licencie skončiť do 8. januára, no predĺži sa o dobu, počas ktorej bude musieť Gazprom preukázať splnenie týchto podmienok. Katja Yafimava z Oxfordského inštitútu energetických štúdií nevylučuje, že plyn môže začať prúdiť cez Nord Stream 2 až niekedy v lete 2022.

Moskva zatiaľ vyjadrenie nemeckého regulátora nekomentovala a ani tok ruského plynu do Európy neklesol. Urýchlené vytvorenie nemeckej organizačnej zložky Nord Stream 2 AG by mohlo signalizovať, že Gaz­prom toto prerušenie procesu registrácie akceptuje a nemusel by tak prijať odvetné opatrenia, napríklad v podobe obmedzenia dodávok plynu do Európy.


Obrázok č. 4: Denný tok plynu cez Poľsko a Ukrajinu v kWh/d
Zdroj: entsog transparency platform

 

Obázok č. 5: Ceny ropy Brent v USD/b, uhlia API2 CAL-22 v USD/t, emisných povoleniek EUA Dec-21 v EUR/t a plynu CZ VTP CAL-22 v EUR/MWh
Zdroj: ICE, EEX

 

EMISNÉ KVÓTY TIETO POHYBY IGNOROVALI

Kým elektrina kopírovala všetky pohyby na plyne, emisné kvóty sa počas jesene vyvíjali do strany v širokom pásme medzi 55 až 65 EUR/t. Trh čakal, ako dopadne vyšetrovanie Európskeho orgánu pre cenné papiere (ESMA) vo veci manipulácie trhu špekulantmi. Výsledok, ktorý ESMA zverejnil 18. novembra, bol negatívny. Tento orgán nezistil žiadne manipulácie.

Emisné kvóty po tomto zverejnení nastúpili na rastovú trajektóriu a za týždeň od tohto zverejnenia prekonali úroveň 75 EUR/t. Hoci im v tom pomohol zámer novej nemeckej vládnej koalície zaviesť pre ne cenové dno na úrovni 60 EUR/t, neviem si predstaviť lepší dôkaz toho, v koho rukách sa tento trh nachádza. Kým hrozili opatrenia proti finančným hráčom, tí sa z trhu stiahli, akonáhle sa im uvoľnili ruky, ceny letia nahor.

 

TÁTO ZIMA BUDE KRITICKÁ

V minulom čísle som písal, že európske podzemné zásobníky plynu nemusia byť naplnené ani na 77 percent. 21. októbra dosiahol ich stav 77,5 percenta a odvtedy kvôli chladnejšiemu počasiu klesajú.

Podľa odhadov BloombergNEF by v prípade nespustenia Nord Stream 2 malo byť koncom marca v európskych zásobníkoch ešte asi 21 percent, respektíve 13,7 miliardy m3 plynu.

Portál slovgas.sk píše o tom, že v prípade akútneho nedostatku plynu je ešte v zásobníkoch k dispozícii pracovná plynová rezerva tzv. cushion gas. Podľa konzultačnej spoločnosti Wood Mackenzie je ho asi 150 miliárd m3, pričom 10 % by mohlo byť využitých. 15 miliárd m3 by pritom vyriešilo európske problémy s nedostatkom plynu počas tejto zimy.

Hoci sú tieto informácie optimistické, neposkytujú garanciu, že k plynovej kríze nedôjde. Na viac ruského plynu v potrubiach sa na základe doterajšieho vývoja spoliehať nemožno. Úľavu tak môže priniesť už iba teplá zima.

Americký sezónny model CFSv2 a aj európsky ECMWF zatiaľ indikujú vyššiu pravdepodobnosť pre teplejšiu zimu. Modely pre najbližšie týždne sa tiež začínajú otáčať skôr k vyšším teplotám. Ak sa tieto predpovede naplnia, situácia nemusí byť koncom zimy tak kritická, ako sa teraz zdá.

Avšak obavy z nedostatku plynu budú držať jeho ceny a aj ceny ostatných energetických komodít počas celej zimy na vysokých úrovniach.

 


O AUTOROVI

Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Väčšinu svojej profesnej kariéry pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách, v rokoch 2006 až 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými povolenkami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o.

Kontakt: jan.pista@jpx.sk

Tomáš Brejcha

Súvisiace články

Energetická krize se velkým dodavatelům nevyhýbá, Uniper si musel půjčit miliardy eur

Mimořádná volatilita a růst cen energetických komodit přinutily velké německé dodavatele k zajištění dodatečných finančních prostř…

Nebývalá věc. Už v polovině ledna jsou evropské zásobníky plynu poloprázdné

Naplněnost evropských zásobníků plynu ve středu klesla pod 50 procent. Jde o rekord, většinou se zásoby dostanou pod tuto hodnotu…

Sev.en Global Investments bude řídit zahraniční investice Pavla Tykače

Nově vzniklá skupina Sev.en Global Investments bude řídit všechny dosud realizované zahraniční investice Sev.en Group finančníka P…

Akcie francouzské EDF prudce klesly, vláda žádá levnou jadernou energii rivalům

Akcie francouzské energetické společnosti EDF dnes dopoledne klesly až o 25 procent. Francouzská vláda totiž podniku nařídila, aby…

Odborníci: Opce na stavbu dalších reaktorů v ČR by mohla přinést nižší cenu

Nezávazná opce na stavbu až dalších tří jaderných bloků v České republice, která je součástí zadávací dokumentace na stavbu pátého…

Kalendár akcií

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a prováděcí předpisy

18. 01. 2022 08:45 - 12:15
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
Školení je určeno pro vlastníky a provozovatele plynových kotelen, odběratele zemního plynu, stavebně montážní organizace, revizní technik...

Ekologie a její budoucnost

27. 01. 2022 08:30 - 12:30
Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Předmět diskuze: Nový zákon o odpadech, nový Operační program Životní prostředí, nová data o odpadech (Ing. Jan Maršák, ředitel Odboru odpadů, Mini...

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů 2022

27. 01. 2022 08:45 - 14:35
online
Diskuzní fórum je určeno pro technické a provozní pracovníky plynárenských společností, zástupce stavebních společností, zástupce proje...

Monitoring maloobchodního trhu s elektřinou a plynem

27. 01. 2022 15:00 - 19:00
online
Hned v lednu zve ERÚ na webinář k monitoringu maloobchodního trhu s elektřinou a plynem. On-line seminář proběhne ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 15:00 h...

Partneri portálu

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

65746
Počet publikovaných noviniek
1983
Počet publikovaných akcií
742
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika