Valorizace výkupní ceny elektřiny z bioplynu

Pro zahájení diskuze o valorizaci výkupní ceny, a tedy podpory elektřiny z bioplynu, je asi nejlepší položit si otázku: „Znáte někdo nějakou komoditu, která si drží 12 let stále stejnou cenu?“ Nevím, jak dlouho každý bude hledat odpověď na tuto otázku, a proto hned jedna správná: „Podpora elektřiny vyráběná z bioplynu!“ Ta je totiž od roku 2009 stálých 4,12 Kč/kWh.

Valorizace výkupní ceny elektřiny z bioplynu

Jde o takovou technicko-ekonomickou anomálii. Pro oblast obnovitelných zdrojů je podpora vymezena zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Tento zákon společně s dalšími dává Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) kompetence pro to, aby mohl stanovit výkupní cenu pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů tak, aby:

a) bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, v případě výroben elektřiny využívajících biomasubioplyn nebo biokapaliny náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených prováděcím právním předpisem,

b) zůstala zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře od roku uvedení výrobny elektřiny do provozu po dobu trvání práva na podporu jako minimální s pravidelným ročním navýšením o 2 %; to neplatí pro výrobnu elektřiny využívající biomasu nebo bioplyn nebo biokapaliny.

More information here.

Matyáš Urban

Related articles

Rumors Of The Demise Of OPEC’s Production Cuts Greatly Exaggerated

Oil prices bounced back Tuesday as members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and their allies disput…

Europe’s Lack Of LNG Import Capacity Becomes Everyone’s Problem

Europe’s ongoing massive intervention into the liquefied natural gas trade has become a global problem as dozens of LNG tankers li…

Albanese government urged to adopt windfall profits tax after LNG exporters’ $40bn bonanza

Australia Institute says the tax would be a responsible way for Australians to receive a fair return for exploitation of gas resou…

Four EU countries float ‘dynamic’ price corridor for gas

Several EU countries proposed limiting volatility in the gas market by introducing a “dynamic price corridor” to prevent prices fr…

LEAK: The EU’s emergency measures to tackle rising electricity prices

The European Commission is considering emergency measures, including price caps and incentives to reduce electricity consumption,…

Event calendar

Solar Solutions Düsseldorf

30. 11. 2022 10:00 - 01. 12. 2022 18:00
Messe Düsseldorf
As the solar market has reached maturity, it is time to take the next step. Solar Solutions Düsseldorf features more than 500 innovations and 100 prac...

9th International LNG Congress (LNGCON 2023)

06. 03. 2023 - 07. 03. 2023
Dusseldorf, Germany
The International LNG Congress is the annual closed-door event which creates a special networking and accumulating industry knowledge platform for its...

Petrochemical & Refining Congress: Europe 2023

22. 05. 2023 09:00 - 23. 05. 2023 19:00
Petrochemical and Refining Congress is an annual downstream oil and gas B2B networking platform which is gathering more than 350 industry leaders from...

ENERGY-HUB is a modern independent platformsharing news and analytic articles from the energy sector on a daily basis. Within our portfolio we monitor czech, slovak and foreign press releases.

74541
Number of published news
2092
Number of published events
847
Number of published articles
ENERGY-HUB uses ČTK news (The Czech News Agency), the content is protected by copyright law.
Transcription, distribution, or other dissemination of the whole or of a part of the content is prohibited without prior consent.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika