Světové prvenství – spojení erotického a odborného veletrhu!

Když jsem ve svém minulém článku psal o výhodách spojení 5 veletrhů, které se konaly v půlce února v Pražském výstavním areálu (PVA) Letňany, tak jsem netušil, že nám majitel PVA miliardář Pavel Sehnal názorně ukáže, jak lze dokonce spojit i zdánlivě nespojitelné – špičkovou mezinárodní výstavou AQUATHERM v 1. a 2. hale se špičkovým mezinárodním erotickým veletrhem EROFEST Praha 2024 v hale 3, které probíhaly v PVA částečně souběžně od 5. do 8. 3. 

Světové prvenství – spojení erotického a odborného veletrhu!

ABSTRACT: The once important heating trade fair Aquatherm was nearly empty this year. In an unprecedented combination, an erotic festival was also held during overlapping days at the same location, the PVA exhibition centre in Prague.


 

VELETRH „TROCHU JINAK”

Novináři až na výjimky mohli jen na ten první, takže o tom druhém čtenáře bohužel podrobně informovat nemohu, natož z něj zveřejňovat fotky, které by solidní časopisy, pro které píšu, přeřadily mezi porno časopisy, a samozřejmě ani návštěvníci nemohli přebíhat z jednoho veletrhu na druhý, protože ve 3. hale by pak byl pravděpodobně nával, zatímco ostatní haly by zely ještě větší prázdnotou.

A teď se zvídavý čtenář určitě ptá, co tedy měly oba veletrhy (kromě termínu) společného, či jak se vzájemně doplňují? Když jsem se ale opravdu hodně dlouze zamyslel, tak jsem přece jen pár společných znaků našel: jednak oba veletrhy byly určeny spíše pro pány, a protože na AQUATHERM bylo vstupné po registraci zdarma, zatímco na EROFEST vstupenka u pódia vyšla až na 5999 Kč, tak veletrh AQUATHERM byl vhodný spíše pro zájemce o vodu, kdežto ten druhý naopak pro návštěvníky „za vodou“, kteří pochopitelně neměli zájem ani zdarma o návštěvu sousedního veletrhu. A tím se vysvětluje i záhada zrušených společných turniketů u hlavního vchodu, aby návštěvníci mohli být hned na začátku dostatečně dle svého zájmu a obsahu peněženky efektivně roztříděni.

Samozřejmě jsem neočekával, že u vchodu AQUATHERMU bude opět obří akvárium s předvádějícími se akvabelami a haly budou plné patrových expozic a s několikatunovými exponáty, jak tomu bývalo kdysi, nicméně jsem byl šokován ochablým zájmem jak vystavovatelů, tak především návštěvníků, což nezachránilo ani několik popletených jedinců z haly č. 3, a ani jeho nyní dvouletá periodicita, a aby se haly vůbec zaplnily, tak někde, jak se říká, stály i dva stánky ve třech řadách a zbytek se „vycpal“ automobily sponzora. Je to obrovská škoda, protože to býval ten nejlepší a největší odborný veletrh u nás, na který jsem se vždy velmi těšil. A když jsem se, jak je mým nepříjemným zlozvykem, pídil po příčině, tak důvod jsem našel až v obchodním rejstříku – původní agentura MDL expo s.r.o., která tento veletrh po celá dlouhá léta výborně organizovala, byla v květnu minulého roku ovládnuta spolumajitelem PVA a.s. miliardářem Pavlem Sehnalem, a tudíž se, podobně jako na letošní ostravské INFOTHERMĚ, vše nově podřídilo generování co nejvyššího zisku za každou cenu.

Bylo to vidět už na nedostatečné propagaci tohoto veletrhu. A zatímco na ostatních veletrzích návštěvník dostane brožurku na křídovém papíru s plánky stánků a hal, tak zde si mohl vzít z pultíku jen vydání tzv. Aquatherm Times ve formátu i kvalitě novinového papíru, blížícímu se tomu toaletnímu, čemuž odpovídal i jejich obsah zaplněný přiblblou placenou inzercí, a pokud v nich hledal určitý stánek, tak musel kvůli jejich formátu A1 rozpažit na 80 cm, a hledat ho v písmu jen 2 mm vysokém, čímž zablokoval na delší dobu celou uličku. Jestli tohle však měla být vskutku originální reklama na stánek s prodejem čisticího gelu na brýle, tak to naopak vysoce chválím (gel jsem si samozřejmě za 800 Kč koupil a je bezva, jen je třeba si dát pozor a nesplést si ho s kontaktním lepidlem, které se na výstavách PVA též běžně prodává). Něco takového jsem ještě nikdy nezažil! Není tedy divu, že ostatní vydavatelé odborných časopisů tentokráte ani nedali na pultíky u vchodů k dispozici zdarma své výtisky, jak je běžné u ostatních výstav.

Vystavovatelé si zase stěžovali na neúměrně vysoké ceny za expozice, takže spoustě firem se již nevyplatí na AQUATHERMU vystavovat a ušetřené statisíce věnují raději efektivnějším akcím či kvalitním regionálním výstavám, a i zbývající firmy za této situace zvažují, zda se příští výstavy, pokud ještě nějaká bude, vůbec zúčastní a budou riskovat, že ve vedlejší hale či dokonce v té samé kvůli snaze vedení PVA maximalizovat zisk bude souběžná výstava např. slepic či prasat. Otřesný byl podle některých firem i servis, kdy např. kvůli jednoduchému nedostatku bylo nutné k jeho opravě volat hned několik smluvních opravářských firem. Vůbec se proto už ani nedivím, že byl náhle zrušen i každoroční veletrh REKLAMA – POLYGRAF – OBALY 2024, který se měl na stejném místě konat 23. až 25. 4., podle vedení PVA prý pro převedení tohoto veletrhu na dvouletý cyklus, ale ve skutečnosti i přes spojení 3 oborů pro absolutní nezájem vystavovatelů.

A v neposlední řadě jsem byl jako dlouholetý novinář doslova šokován novými (ne)pořádky v tiskovém středisku, pokud to tak mohu slušně nazvat. Šetří se samozřejmě i na jiných veletrzích, ale aby v tiskovém středisku nebyla k dispozici ani voda, natož káva či malé občerstvení, a dokonce ani nikdo z pořadatelské agentury, ale jen zcela neinformovaná hosteska, to jsem ještě nikde nezažil, a že jsem už byl na stovkách veletrhů u nás i v zahraničí! Není tedy divu, že se za celý hlavní první den zaregistrovalo pouze 6 novinářů, když dříve jich bývalo několik desítek. Jediné, co tam novinář obdržel, byl jen jediný informační list a visačka na krk, ale tu měla na výstavě většina osazenstva, protože vystavovatelé hráli přesilovku nad návštěvníky. Přitom články novinářů jsou ta nejlepší a nejlevnější reklama – tedy, pokud je co chválit. A v tom je právě ten háček, takže i pořadatel asi už tušil, že upřímní novináři budou tím posledním hřebíčkem do rakve tohoto 30letého „veletrhu“, když jediné, co bylo možno pochválit, byly minimální fronty u výdeje obědů díky zdecimovanému počtu vystavovatelů i návštěvníků. A tak lze jen doufat, že se podaří do roka otevřít opravenou vyhořelou halu tradičního Výstaviště Praha Holešovice s kvalitním novým pořadatelem, kterému nepůjde jen o zisk, ale i o kvalitu a kvantitu vystavovatelů a návštěvníků, jako je tomu např. na výstavě VOLTY v Ostravě.

 

Inovovaný ventilátor

 

Kapilární komínový teploměr

 

Nové čerpadlo WILO

 

VÝBĚR ZE ZAJÍMAVÝCH EXPOZIC

Bylo by však nefér, nezmínit alespoň některé kvalitní exponáty či moderní trendy:

Prvním z nich je nástup nerezových akunádrží. Jsou díky tenkému nerezovému plechu velmi lehké a prakticky nezničitelné. Proto chválím, že na výstavě je ve spojení se zásobníkem TUV a s elektrickými topnými tyčemi vystavovala jak firma THERMALKAR, tak především firma ARSECO ze Zlína – Malenovic. Já sám jsem si podobné nechal vyrobit již před 20 lety a jsem s nimi plně spokojen. Z oblasti teplovodního vytápění lze vyzdvihnout jednak pokrokové oběhové čerpadlo WILO Stratos Pico s automatickou regulací a barevným displejem či rozdělovač topné vody pro podlahové vytápění od distributora firmy TAURUS s magnetickými průtokoměry, které se díky tomu nezanáší. O ekologický a úsporný ohřev topné vody se zase postará moravská firma BLAZE HARMONY z Lipníka nad Bečvou, která navrhuje a vyrábí špičkové dřevozplyňující, kombinované a automatické kotle na dřevo a pelety či jednoduchá, ale velmi účinná krbová kamna na dřevo s možností různých barev, podstavců či akumulačních nástaveb.

Důležitý je i výběr správného paliva, kdenejširší nabídku prezentovala firma BIOMAC. Při výběru dřevěných briket či pelet hraje významnou roli, zda je surovina z přímo z pily (katrové) a musí se před slisováním nejprve sušit, nebo zda jde o kvalitní suché suroviny z truhlárny. Při sušení se bohužel odpaří i část prchavé hořlaviny, a proto mají tyto suroviny nižší výhřevnost než ty z truhlárny, a důležitou roli hraje i výsledná vlhkost paliva. A k tomu, abychom zbytečně krby nepřetápěli a neunikalo nám tím teplo do komína, výborně slouží teploměr spalin do kouřové roury, tentokráte však s více jak metrovou kapilárou, který může být umístěný kdekoliv na vhodném místě obestavby krbu, či teploměr do trouby, obojí jednoduché, odolné a blbuvzdorné a bez závislosti na elektřině, od moravské firmy APATOR ze Šumperku.

A komu se nechce přikládat, tak tomu může jihočeská firma JH SOLAR nainstalovat kvalitní teplovodní solární termické kolektory slovenské firmy Thermosolar ze Žiaru nad Hronom s patentově chráněnou konstrukcí absorberu, po kterých lze se zárukou 12 let klidně i šlapat a které oproti fotovoltaickým panelům s účinností max. 22 % mají účinnost až 87 %, samozřejmě při nízké teplotě zpátečky, a jdou i vestavět do střechy. Ale energie Slunce vytváří i vítr, který lze převést na elektřinu, a to i v noci pomocí větrných turbín nejen těch klasických horizontálních, ale nově i vertikálních s výkonem 5 kW, jak ukázala firma HAABO ze Sulice, která zastupuje výrobce SUNEX.

A když už jsme u těch vrtulí, tak mne desítky let irituje přímý tvar náběhových hran jejich lopatek, který způsobuje nepříjemný hluk nejen vrtulí letadel a vznášedel, ale i domácích ventilátorů, a tak jsem s povděkem kvitoval, že se konečně našla firma, která využila tvaru křídel ptáků a vyrábí vrtule s tzv. bioprofilem náběhových hran, tedy „zubatých“ , které vystavovala německá firma ZIEHL-ABEGG. Ale někdy potřebujeme proudící vítr např. z klimatizace ze vzduchovodů naopak jemně bezhlučně rozptýlit do prostoru, a k tomu je určeno textilními vzduchové potrubí s výústky firmy PŘÍHODA z Hlinska, které nejen že šetří kovy, ale jde v případě potřeby prát či snadno recyklovat.

Marně jsem se těšil na venkovní plochu v naději, že tam bude alespoň „bordel na kolečkách“ z té druhé výstavy, ale jindy zaplněná venkovní plocha tentokráte zela skoro prázdnotou, a kdo odcházel přímo na parkoviště návštěvníků a ne vystavovatelů, tak přišel o ten nejlepší exponát – OVOCNÝ LIHOVAR SUDLIČKA, též na „kolečkách“! A když jsem se zeptal, se kterou výstavou souvisí, tak mi bylo vysvětleno, že každému je přece jasné, že jde o „vnitřní vytápění“! Tak jsem si, ač zapřisáhlý abstinent, dal „stopečku“ výborné sladké višňovice, abych vůbec vstřebal hořký konec tohoto bývalého super veletrhu AQUATHERM.


Nerezové nádrže

 

Textilní výústky


 


O AUTOROVI

JUDr. Ing. et Ing. Mgr. Petr Měchura vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, Institut mezinárodních vztahů v Berlíně, Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze, Fakultu řízení VŠE v Praze a Právnickou fakultu UK v Praze. Úsporami energie a surovin a řízením hospodářství na mikro- i makroúrovních se zabývá od 70. let minulého století. Několik let působil jako výkonný ředitel a prokurista české a slovenské pobočky koncernu PHILIPS a pak 15 let jako výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. V roce 1995 založil úspěšnou poradenskou firmu AVE BOHEMIA s.r.o. a přes 20 let podniká i jako OSVČ.

Kontakt: mechura.p@gmail.com

 

Tomáš Brejcha

Související články

Průzkum: Lidé žijící poblíž jaderných elektráren o nich mají dostatek informací

Dvě třetiny lidí žijících v okolí jaderných elektráren Temelín a Dukovany jsou přesvědčeni o tom, že mají dostatek spolehlivých in…

Vláda rozjíždí Green Deal. Zdraží benzín i vytápění uhlím

Emisní povolenky na benzín, masivní renovace budov nebo větší důraz na soláry a větrníky. Vláda bude mít ve středu na stole trojic…

Zbavit se zcela čínských výrobců? Německo má úplně jiný plán, tvrdí expert

V uplynulých dnech obletěla svět zpráva, že se Německo kvůli otázkám bezpečnosti rozhodlo k postupnému vyřazování komponent čínský…

ČEZ Distribuce připojila za první pololetí letošního roku 15 447 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 321,6 MW

Společnost ČEZ Distribuce připojila k distribuční síti v prvním pololetí letošního roku 15 447 fotovoltaických elektráren s instal…

V reaktoru druhého výrobního bloku JE Dukovany je opět palivo, odstávka se blíží ke konci

Energetici po téměř dvou měsících probíhajících prací v rámci odstávky zavezli palivo do reaktoru druhého výrobního bloku Jaderné…

Kalendář akcí

H2 Fórum: Na vodíku záleží

10. 09. 2024 12:00 - 11. 09. 2024 12:30
Karlovy Vary
V Karlových Varech se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskuteční 3. ročník největší konference zaměřené na podporu rozvoje vodíkového h...

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

09. 09. 2024 09:00 - 11. 09. 2024 17:00
Ostravice

Konference energetika 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

Fotovoltaika v praxi

25. 09. 2024 09:00 - 26. 09. 2024 17:00
Praha i ONLINE
Konference o legislativních podmínkách, povolovacích procesech, financování, zkušenostech z praxe i nových trendech v oblasti obnovitelných zdrojů ene...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

83737
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
1090
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika