Analýza politik skladování energie v USA, Číně a Německu

V posledních letech se do popředí celosvětového zájmu dostaly nové technologie skladování energie (s výjimkou přečerpávacích vodních elektráren) v čele s elektrochemickým skladováním energie. Jaké jsou rozvojové trendy v USA, Číně a v Německu?

Analýza politik skladování energie v USA, Číně a Německu

ABSTRACT: In recent years, energy storage, led by electrochemical storage, has come to the forefront of global interest. Despite similar goals in the pursuit of significant progress in energy storage development, the tools and support policies in the US, China and Germany are substantially different.


 

USA: FEDERÁLNÍ PODPORA A RŮZNÉ REŽIMY V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH

Spojené státy jsou předním světovým trhem pro skladování energie. Údaje z odvětví ukazují, že v roce 2022 zde bylo instalováno 4,8 GW bateriových úložišť, přičemž nejrychleji rostl trh s úložišti energie pro domácnosti, kde byl zaznamenán meziroční nárůst o 47 %. V průběhu roku zůstala největším trhem úložiště před elektroměrem, která se na celkovém počtu instalovaných zařízení podílela více než 80 %. Kromě obchodních modelů jsou hnací silou rychlého rozvoje odvětví skladování energie ve Spojených státech také vládní politiky.

 

Opatření federální vlády na podporu rozvoje skladování energie

V posledních letech federální vláda přijala různé přístupy na podporu rozvoje skladování energie, jako je podpora diverzifikovaných technologií, ekonomická opatření (např. daňové úlevy) a rozšíření přístupu na trh se skladováním energie. Kromě toho je skladování energie jedním z klíčových odvětví, v nichž vláda podporuje lokalizovanou výrobu ve Spojených státech. Zlepšení konkurenceschopnosti technologií skladování energie je navíc jedním z hlavních cílů federální vlády USA. Níže jsou podrobně popsána různá opatření, která federální vláda zavedla s cílem podpořit rozvoj skladování energie.

Ujasněte si cíle vývoje technologií. V roce 2019 byl zákonem BEST (Better Energy Storage Technology Act) změněn zákon o konkurenceschopnosti skladování energie v USA, který byl přijat v roce 2007. Zákon BEST se zaměřuje na zavádění systémů pro dlouhodobé skladování energie, které pokračují ve vybíjení po dobu nejméně 6 hodin (ale častěji 10 až 100 hodin) a vybíjejí se po dobu až několika týdnů nebo měsíců pro rozvoj technologií pro velké užitkové zdroje a sezónní skladování energie. V prosinci 2020 navrhlo americké Ministerstvo energetiky (DOE) řešení tří hlavních výzev – „inovace zde“, „vyrobit zde“ a „nasadit všude“ – v plánu Energy Storage Grand Challenge Roadmap (ESGC). Cílem ESGC je do roku 2030 vytvořit a udržet celosvětové prvenství USA v oblasti aplikací a vývozu skladování energie a vybudovat domácí dodavatelský řetězec snížením závislosti na zahraničních zdrojích materiálů a komponent. Kromě toho zákon o snížení inflace, schválený v roce 2022, poskytuje dodatečné daňové úlevy pro systémy skladování energie, které splňují minimální míru lokalizace.

Finanční pobídky. Vláda USA poskytla velkou finanční podporu na rozvoj technologie skladování energie. V roce 2021 schválil Výbor pro dopravu a infrastrukturu Sněmovny reprezentantů USA zákon o investicích do infrastruktury a pracovních místech, který vyčlenil 500 milionů dolarů na demonstrační projekty skladování energie a 2,8 miliardy dolarů na nové energetické projekty, včetně materiálů pro baterie a jejich výrobu. Byly zavedeny i další politiky a předpisy, které přidělují vládou podporované finanční pobídky na výzkum a vývoj v oblasti skladování energie a na zavádění projektů.

Finanční programy. V roce 2019 byly zákonem o inovacích v oblasti skladování energie v bateriích změněny předpisy v zákoně o energetické politice (vydaném v roce 2005). Zákon upřesnil, že projekty skladování energie v sektoru bydlení, průmyslu nebo dopravy jsou způsobilé pro „záruky za půjčky na inovativní technologie“. Např. V Utahu v červnu 2022 poskytl DOE úvěrovou záruku ve výši 504 milionů dolarů na projekty skladování vodíku a energie.

Snížení nákladů na systémy skladování energie je dalším významným cílem federální vlády. Na základě výzkumu Národní laboratoře pro obnovitelnou energii (NREL) ESGC předložila střednědobý a dlouhodobý cíl snížení nákladů na skladování energie - snížit průměrné náklady na dlouhodobé skladování energie (vybíjení alespoň 12 hodin) na 0,05 USD za kWh do roku 2030. Plán „Výzkum dlouhodobého skladování energie“, který DOE vyhlásil v roce 2021, navrhuje snížit systémové náklady na skladování energie s dobou vybíjení 10 hodin a více o více než 90 % během 10 let a plán rovněž zohledňuje různé technologie skladování energie, jako je elektrochemické, mechanické, tepelné a chemické skladování energie.

Vzhledem k současným vysokým systémovým nákladům zavedla federální vláda daňovou úlevu na skladování energie. V roce 2018 vydaly Spojené státy nařízení, které poskytuje 30% daňový kredit pro způsobilé instalace skladování energie v domácnostech. Mezitím v září 2022 zákon o snížení inflace prodloužil o deset let (do roku 2033) daňový úvěr na investice do solární energie (ITC), který nadále poskytuje 30% daňový úvěr pro projekty skladování energie nakonfigurované pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a pro nezávislé skladování energie zahrnuté do rozsahu daňových úlev. Očekává se, že tento krok výrazně zvýší nadšení nových odběratelů energie a investorů pro technologii skladování energie, čímž podpoří rozsáhlý rozvoj tohoto odvětví a sníží náklady na systémy skladování energie.

Kromě toho vydal Federální výbor pro energetickou regulaci směrnici 841 a směrnici 2222, které vyjasňují postavení skladování energie na trhu a rozšiřují účast skladování energie na velkoobchodním trhu s elektřinou na minimální velikost projektu 100 kW.

 

Kalifornie je lídrem v oblasti skladování energie v USA

Navzdory celkovému rozmachu amerického trhu s ukládáním energie jsou zřejmé rozdíly mezi instalacemi ukládání energie a souvisejícími politikami v různých státech. Podle našeho předběžného průzkumu vydalo ve Spojených státech celkem 27 států politiky a předpisy týkající se skladování energie, které jsou shrnuty v tabulce 1.

Tabulka č. 1: Přehled cílů a opatření v oblastí bateriových úložisť v jednotlivých státech USA
Zdroj: PNNL, Interact Analysis
 

Kalifornie je největším trhem s ukládáním energie ve Spojených státech v různých aplikačních scénářích, jako jsou projekty před elektroměrem, průmyslové a komerční projekty a ukládání energie v domácnostech, a vláda státu zavedla řadu politik na podporu trhu s ukládáním energie v domácnostech. Již v roce 2013 stát stanovil cíl pro instalaci skladování energie „1325 MW do roku 2020“ (který byl překročen) a poté zvýšil cíl „500 MW distribuovaného skladování energie do roku 2024“.

 • Pokud jde o fiskální programy, Kalifornie od roku 2001 realizuje program pobídek pro vlastní výrobu energie (SGIP) a v roce 2009 bylo skladování energie plně zahrnuto do rozsahu programu, který poskytuje fiskální pobídky pro projekty skladování energie v domácnostech. Stát navíc prodloužil platnost programu až do roku 2024 a jeho rozpočet činí více než 1 miliardu USD.

 • Kromě toho existují také povinné požadavky na instalaci skladování energie. Například směrnice o standardech pro efektivitu budov schválená Kalifornskou energetickou komisí v roce 2021 vyžaduje, aby nové a rekonstruované komerční budovy a obytné budovy pro více rodin byly od 1. ledna 2023 vybaveny fotovoltaickými systémy a systémy pro ukládání energie.

V oblasti ukládání energie před elektroměrem vláda státu Kalifornie v roce 2017 zařadila ukládání energie do standardu pro portfolio obnovitelné energie (RPS), který ukládá energetickým společnostem a velkoobchodníkům s elektřinou povinnost obchodovat s pevně stanoveným podílem (původně 20 %) elektřiny z obnovitelných zdrojů (včetně ukládání energie). Po několika změnách vydala vláda státu v roce 2018 poslední požadavek (Senate Bill 100), který má do konce roku 2030 zvýšit RPS na 60 % a do roku 2045 dosáhnout 100% bezuhlíkové elektřiny. Kalifornská proaktivní politika v oblasti skladování energie přinesla výrazný impuls pro místní trh se skladováním energie.

Texas, další významný trh se skladováním energie ve Spojených státech, zavedl poměrně málo politik v oblasti skladování energie a místo toho se zaměřil především na regulaci trhu. V roce 2019 Texas povolil energetickým společnostem a elektrickým družstvům vlastnit zařízení na skladování energie a prodávat elektřinu nebo doplňkové služby, aniž by se registrovaly jako výrobci energie. V posledních letech jsme s výjimkou aktualizace pravidel trhu s elektřinou ze strany Texaské rady pro elektrickou spolehlivost (ERCOT) nesledovali žádné další pobídky ani plánovací dokumenty pro skladování energie v Texasu.

Arizona si stanovila cíl, že obnovitelné zdroje energie budou v roce 2025 představovat 15 % celkové energie, zatímco rozvoj skladování energie je tažen především sektorem veřejných služeb. Arizona Corporation Commission (ACC) a společnosti poskytující veřejné služby ve státě navrhly rozvoj nových úložišť energie, například Arizona Public Service oznámila v únoru 2019 plány na vybudování 850 MW bateriových úložišť energie do roku 2025. Plány na zavádění bateriových úložišť energie oznámily také dvě velké utilitní společnosti – Tucson Electric Power a SRP.

Za zmínku stojí, že na konci roku 2022 stát New York oznámil, že reviduje svůj cíl pro instalaci skladování energie z 3 GW na 6 GW do roku 2030, a v březnu 2023 oznámilo Nové Mexiko plán pro skladování energie, podle něhož mají soukromé energetické společnosti do roku 2034 nakoupit 2 GW/7 GWh skladování energie.

 

Koexistence příležitostí a výzev

Trh se skladováním energie v USA se rychle rozvíjí. Na trhu s akumulací energie za elektroměrem stimulují poptávku po akumulaci energie v domácnostech stárnoucí systém rozvodné sítě, časté výpadky proudu velkého rozsahu a vysoké ceny energie. Nadšení obyvatel a podniků instalovat úložiště energie navíc podnítila i příznivá politika, jako jsou daňové úlevy zahrnuté ve federálním zákoně „Inflation Reduction Act“. Na trhu před elektroměrem se výrazně zvýšila instalovaná kapacita bateriových úložišť energie a vlády mnoha států stanovily pro energetické společnosti cíle pro nákup úložišť energie a očekává se, že rostoucí počet místních samospráv zavede nebo obnoví své plány na zavádění projektů.

Současně se americký trh se skladováním energie potýká s problémy. Federální vláda zahájila řadu politik, které podporují rozvoj skladování energie, avšak politiky skladování energie se v jednotlivých státech liší. Například Kalifornie přijala různá proaktivní opatření na podporu rozvoje trhu se skladováním energie, zatímco Arizona se v současné době spoléhá na to, že veřejné energetické společnosti budou skladování energie podporovat samostatně. Kromě toho trh s elektřinou ve Spojených státech provozují a řídí různí regionální provozovatelé přenosových soustav (RTO) a nezávislí provozovatelé soustav (ISO) v jednotlivých regionech, a proto se pravidla a regulace trhu s elektřinou v jednotlivých státech liší. Například směrnice 841 vydaná Federálním výborem pro energetickou regulaci požaduje, aby byly odstraněny překážky pro malé skladování energie, aby se mohly účastnit trhů RTO a ISO, což by však vyžadovalo, aby všechny regionální trhy s elektřinou upravily svá vlastní pravidla. To nepochybně způsobilo problémy se zaváděním v celé zemi. Jak vyvážit pravidla fungování regionálních trhů s elektřinou a omezit překážky při provádění federálních politik, může být jedním z důležitých témat politiky v oblasti skladování energie ve veřejném měřítku v USA.

 

ČÍNA: VÍCEÚROVŇOVÉ POLITIKY S RŮZNÝMI SCÉNÁŘI JSOU HNACÍ SILOU TRHU

Podle veřejných údajů z odvětví se nově instalovaná kapacita projektů skladování energie v Číně v roce 2022 vyšplhala na 16,5 GW, z čehož instalace nových projektů skladování energie dosáhla rekordní hodnoty 7,3 GW/15,9 GWh. K prudkému růstu trhu s ukládáním energie v Číně přispěly příznivé vládní politiky a předpisy. Naše analýza řady vládních politik a nařízení zavedených v posledních několika letech ukazuje, že od ústředních až po místní vlády jsou zaváděny politiky na podporu rozvoje nových trhů se skladováním energie. Tyto politiky pokrývají všechny scénáře použití, od předního měřiče (FTM), který zahrnuje výrobu energie do sítě, až po zadní měřič (BTM), který zahrnuje případy komerčního a průmyslového využití.

 

Ústřední vláda udává tempo rychle se rozvíjejícímu novému trhu se skladováním energie

V červenci 2021 vydaly Státní energetická správa a Národní komise pro rozvoj a reformy „Řídící stanoviska k urychlení rozvoje skladování nové energie“, která poprvé vyhlásila dlouhodobý cíl rozvoje čínského trhu s novým skladováním energie - dosáhnout do roku 2025 rozsáhlé instalace (instalovaný výkon více než 30 GW) pro nové skladování energie a do roku 2030 plně tržně orientovaného rozvoje. Tím byl zahájen politicky řízený rozvoj trhu s novým skladováním energie v Číně.

Ve společnosti Interact Analysis jsme roztřídili řadu politik vydaných ústřední vládou, které lze zhruba rozdělit do čtyř kategorií (viz obrázek 1) zaměřených na podporu udržitelného dlouhodobého rozvoje odvětví skladování nové energie.

Obrázek č. 1: Nejdůležitější politiky ústřední vlády v oblasti skladování energie v Číně lze rozdělit do 4 kategorií.
Zdroj: Interact Analysis
 

Z těchto kategorií je klíčový plán rozvoje průmyslu. Ústřední vláda důrazně podporuje zavádění zařízení pro skladování energie v různých scénářích použití, čímž vytváří základ pro rozvoj průmyslu ve velkém měřítku. Kromě toho je skladování energie schopno účastnit se čínského trhu s elektřinou.

 

Politiky místní správy jsou přizpůsobeny místním podmínkám

V návaznosti na plán rozvoje odvětví skladování energie, který vypracovala ústřední vláda, vydávají místní samosprávy postupně regionální plánovací a prováděcí pravidla. Ta mají podpořit a usměrnit rozvoj trhu s ukládáním energie podle místních podmínek a situace.

Vzhledem k rozdílům v místních energetických zdrojích a poptávce po skladování energie vykazují politiky a předpisy zaváděné místními samosprávami zjevné regionální charakteristiky. Například místní orgány v severozápadní a severní Číně (oblasti bohaté na obnovitelné zdroje, jako je fotovoltaika a větrná energie) vydaly řadu politik týkajících se instalace skladování energie v kombinaci s obnovitelnými technologiemi.

Jihozápadní region (oblasti jako Sichuan a Chongqing) se v posledních letech potýká s neustálým nárůstem spotřeby elektřiny, a proto byla zavedena řada politik v oblasti komerčního a průmyslového skladování energie BTM jako důležitá opatření k řešení problému místních dodávek energie. Mezitím v oblasti východní Číny, kde instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů energie stále roste a kde je poptávka po elektřině obrovská kvůli hustému osídlení a masivní průmyslové činnosti, zavedly místní vlády v posledních letech rozsáhlé politiky skladování energie zahrnující scénáře použití FTM i BTM. Mapa na obrázku 2 ukazuje nové cíle v oblasti instalace skladování energie pro rok 2025 vydané provinciemi a obcemi v celé zemi (údaje o instalaci v provinciích Jilin a Hunan se týkají přečerpávacích vodních elektráren).

Obrázek č. 2: Vysoké cíle v oblasti skladování energie jsou patrné zejména na severu Číny.
Zdroj: Interact Analysis
 

Kromě toho se místní politiky v oblasti skladování energie zpočátku soustředily na výrobu energie z FTM a kombinovaly skladování energie s výrobou energie z obnovitelných zdrojů do sítě, aby se snížilo omezování větrné a solární energie. Severní provincie s bohatými zdroji obnovitelné energie byly průkopníky v zavádění zařízení pro skladování energie FTM. V letech 2020 a 2021 vydaly Vnitřní Mongolsko, Ningxia, Gansu, Hebei a některé další oblasti řadu příslušných nových politik skladování energie.

 

Rozdílné zaměření zásad pro scénáře použití FTM a BTM

FTM výroba elektřiny: Obnovitelná energie + skladování energie

Místní samosprávy vyžadují nebo podporují nasazení systémů skladování energie při rozvoji projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů. Jsou přijata čtyři níže uvedená opatření:

 • povinné přidělení – ukládání energie je povinné pro budování projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů,

 • podpora – opatření, která mají podpořit nasazení zařízení pro skladování energie u projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů,

 • přednost při schvalování – projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů s ukládáním energie jsou přednostně připojovány k energetické síti,

 • pobídky – daňové pobídky, jako jsou dotace pro vlastníky projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů s ukládáním energie.

 

 

FTM z pohledu sítě: Zaměření na trh s pomocnými službami

Místní samosprávy zavedly řadu politik a předpisů pro rozvoj trhu s podpůrnými službami pro skladování energie.

 • Většina místních samospráv akceptovala, že skladování energie hraje roli na regionálním trhu podpůrných služeb. Kromě toho byla zavedena podrobná opatření, jako je pokrytí služeb, technické specifikace, standardy pro regulaci špiček sítě a kompenzace regulace frekvence.

 • Některé místní samosprávy diverzifikovaly podpůrné služby, aby rozšířily rozsah zařízení pro skladování energie, jako je regulace napětí, primární a sekundární regulace frekvence atd.

 • Pro provozovatele energetické sítě se zařízeními na skladování energie jsou poskytovány daňové pobídky nebo dotace.

BTM komerční a průmyslové využití: Rozdíl mezi cenami peak a offpeak + dotace

Místní samosprávy podnikají především kroky k rozšíření rozdílu mezi cenou ve špičce a cenou mimo špičku a poskytují dotace, aby stimulovaly zavádění skladování energie v komerčních a průmyslových scénářích.

 • Ústřední vláda se pokouší zvětšit cenový rozdíl mezi špičkou a mimošpičkou nastavením systému cen elektřiny v době spotřeby a systému cen elektřiny ve špičce, aby stimulovala zavádění skladování energie v průmyslových a komerčních scénářích, protože uživatelé se snaží ušetřit.

 • Místní samosprávy aktivně přijímají různá opatření – například ceny elektřiny v době spotřeby, preferenční ceny elektřiny a daňové dotace - s cílem přilákat účast na trhu s komerčním a průmyslovým skladováním energie.

 • Za zmínku také stojí, že na rozdíl od prudkého nárůstu skladování energie v domácnostech na zámořských trzích nízké ceny komunálních služeb pro domácnosti, stabilní systémy dodávek energie a řada dalších faktorů v Číně znamenají, že skladování energie na rezidenčním trhu BTM není nezbytné a ekonomické, a proto je rozvoj v tomto odvětví velmi pomalý.

 

Budoucí vývoj čínské politiky skladování energie

V současné době je čínský trh se skladováním energie v plenkách a je velmi závislý na silné vládní podpoře a vedení. V příštích třech až pěti letech budou hrát klíčovou roli v rozvoji trhu politiky a předpisy. Zaměření provádění politik se může s rozvojem trhu měnit. Pokud jde o scénáře rozvoje trhu s bateriemi, politiky zůstávají v platnosti s cílem rozšířit instalace nových systémů skladování energie integrovaných s technologiemi obnovitelných zdrojů. Provádění politik se může více přiklonit k síti FTM (distribuce a přenos) a BTM (průmyslové a komerční aplikace), což přiláká společnosti ke vstupu na trh skladování energie a zkoumání obchodních modelů. Kromě toho budou vládní politiky i nadále podporovat diverzifikaci technologických cest pro skladování energie, které se budou lišit pro různé scénáře použití a regiony.

Z hlediska střednědobých a dlouhodobých cílů rozvoje trhu s novým skladováním energie se domníváme, že v období 15. pětiletého plánu se toto odvětví postupně změní z odvětví řízeného politikou na odvětví řízené trhem. Vládní dotace mohou být postupně zrušeny a místo toho budou vládní politiky a průmyslové předpisy podporovat komercializaci trhu a zlepšovat průmyslové a technologické standardy, což v budoucnu zajistí prosperující a udržitelný trh se skladováním energie.

 

NĚMECKO: VLÁDNÍ EKONOMICKÁ OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍ TRH SE SKLADOVÁNÍM ENERGIE ZA ELEKTROMĚREM (BTM)

V době celosvětového rozmachu trhu s bateriovými úložišti je Německo jednou z předních zemí, kde se instalují úložiště energie. Údaje z odvětví ukazují, že instalovaná kapacita bateriových úložišť energie pro domácnosti v Německu v roce 2022 činila 1,2 GW/1,9 GWh, což představuje meziroční nárůst o 52 %, zatímco instalovaná kapacita velkokapacitních úložišť energie před elektroměrem (FTM) vzrostla o 910 % na 0,43 GW/0,47 GWh. V roce 2022 dosáhla kumulovaná instalovaná kapacita bateriových systémů pro ukládání energie v domácnostech v Německu 7,0 GWh, čímž se Německo stalo vedoucí zemí na evropském trhu s ukládáním energie v domácnostech. Zásadní roli v tomto úspěchu sehrála vládní politika.

 

Federální vláda: Ekonomická opatření podpoří růst trhu s ukládáním energie za elektroměrem (BTM)

V současné době je v Německu klíčovým scénářem využití skladování energie v bytových domech BTM, které je podporováno řadou vládních politik. V březnu 2022 vydalo německé Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu „Velikonoční balíček“, který provedl řadu změn energetických zákonů a stanovil střednědobé a dlouhodobé cíle pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, včetně toho, že do roku 2030 má být 80 % dodávek energie v Německu založeno na obnovitelných zdrojích.

Národní politiky v oblasti skladování energie dělíme zhruba do dvou klíčových kategorií:

Za prvé, finanční podpora ke snížení nákladů na instalaci skladování energie, přičemž konkrétní opatření jsou uvedena níže:

Snížení daní. Dne 1. dubna 2000 byl v Německu poprvé přijat zákon o obnovitelných zdrojích energie (Erneuerbare-Ener­gien-Gesetz, EEG), který stanoví, že spolková vláda vybírá dodatečnou daň z účtů za elektřinu na rozvoj obnovitelných zdrojů energie (tzv. příplatek EEG). Ten byl v červenci 2022 zrušen v souvislosti s prudkým nárůstem cen energie, aby se zmírnil tlak na podniky a domácnosti. Roční daňový zákon na rok 2022 navíc osvobodil od daně z přidané hodnoty (DPH) a daně z příjmu příjmy z výroby energie související se systémy skladování energie v domácnostech.

Dotace. V roce 2013 německá vláda oznámila, že bude poskytovat dotace na systémy bateriových úložišť (30 % celkových nákladů na systém), které budou integrovány do nových distribuovaných solárních systémů o výkonu nižším než 30 kW, a tato politika byla prodloužena do roku 2018. V současné době zůstávají v platnosti finanční dotace od místních samospráv v souladu s pokyny spolkové vlády.

Úvěry s nízkým úrokem. Banka KfW nabízí obyvatelům, podnikům a veřejným institucím nízkoúročené půjčky na výstavbu, rozšíření a nákup systémů obnovitelných zdrojů energie a systémů skladování energie, přičemž na jeden projekt je k dispozici maximálně 500 000 EUR a nejnovější roční procentní sazba nákladů (RPSN) v roce 2023 činí 4,75 % (oproti obecné RPSN 5,24 % v dubnu 2023).

Zadruhé, aukce inovací podporující instalaci skladování energie a zahrnutí skladování vodíkové energie P2G.

V roce 2020 německá Spolková agentura pro sítě poprvé spustila inovační aukci, která má motivovat k zavádění projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (včetně skladování energie), a tím podpořit růst instalací obnovitelných zdrojů energie v zemi. Sedmá novela zákona o obnovitelných zdrojích energie (EEG2023) navíc přidala aukci inovačních koncepcí výroby energie na bázi zeleného vodíku a skladování energie na bázi vodíku P2G (Power-to-Gas), přičemž cílem aukcí projektů je dosáhnout 1 000 MW v roce 2028, oproti 400 MW v roce 2023.

 

Nejrozmanitější zemské podpůrné politiky, na čele Bavorsko

Vlády německých spolkových zemí podporují instalaci akumulace energie především poskytováním finanční podpory obyvatelům a podnikatelským uživatelům. Podle naší předběžné analýzy zavedlo finanční dotace na bateriová úložiště pro střešní fotovoltaické systémy (solar-plus-storage) 10 ze 16 spolkových zemí v celé zemi.

Nejaktivnější, pokud jde o tvorbu politiky na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie a skladování energie, je spolková země Bavorsko. Kromě dotací na instalaci projektů zavedla bavorská vláda také program 10 000 domů a její program EnergieSystemHaus poskytoval v letech 2015 až 2020 pobídky pro inovativní systémy vytápění/ukládání energie. Kromě toho zemská vláda a banka KfW společně spustily úvěr na obnovitelné zdroje energie „Bayerisches Energiekreditprogramm“, který poskytuje úvěrové dotace ve výši 25 000–100 000 eur pro komerční společnosti a živnostníky investující do projektů obnovitelných zdrojů energie, včetně systémů skladování energie.

Finanční program berlínské zemské vlády „EnergiespeicherPLUS“ pro solární systémy a systémy skladování energie skončil 31. srpna 2022 a od 1. září 2022 jej vystřídal program „SolarPLUS“ s dodatečnými dotacemi na zásuvná solární zařízení (balkónový modul).

Státní politiky byly během provádění trhem vítány a mnoho dotačních programů skončilo před cílovým obdobím kvůli jejich popularitě. Například vláda Dolního Saska obdržela téměř 19 000 žádostí do svého programu PV-Batteriespeicherförderung, který skončil v září 2021 a zahrnoval 75 milionů eur ve fondech pro solární projekty a projekty bateriových úložišť.
 

Tabulka č. 2: Vybrané politiky podpory v některých spolkových zemích
Zdroj: Interact Analysis
 

Německo na cestě k BTM

Německá vláda, která čelí nárůstu cen energie, zavedla řadu politik a předpisů, aby podpořila instalace zařízení pro skladování energie BTM (zejména rezidenční projekty), což je hlavní trh s aplikacemi v zemi. Předpokládáme, že v dlouhodobém horizontu, s rostoucí penetrací solární energie plus skladování v domácnostech, budou příslušné podpůrné politiky postupně zrušeny a pozornost politik se může přesunout na trh s velkokapacitním skladováním energie FTM.

Kromě toho Evropská komise schválila projekt PICASSO (Platforma pro mezinárodní koordinaci automatizovaného obnovení frekvence a stabilního provozu soustavy), který prostřednictvím tržního výboru ENTSO-E (Evropská síť provozovatelů přenosových soustav) schválili všichni provozovatelé přenosových soustav. Jeho cílem je vytvořit evropskou platformu pro výměnu vyrovnávací energie z rezerv pro obnovení frekvence s automatickou aktivací neboli aFRR-Platform (automatic Frequency Restoration Reserve) za účelem udržení stability frekvence v síti. Vedení při zavádění této platformy se počátkem roku 2022 ujalo Německo a PICASSO může rovněž upřednostňovat systémy skladování energie účastnící se širšího evropského trhu s podpůrnými službami. Stručně řečeno, německé skladování energie BTM se díky příznivým politikám dostalo do čela rychle rostoucího trhu. Na to, zda vládní politiky budou v budoucnu pohánět trh s velkokapacitním ukládáním energie, si ještě počkáme.

 

Bateriová úložiště jsou dnešním trendem

Ukázali jsme si tři země, které se zaobírají ve velkém ukládáním energie v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Přístupy ve Spojených státech, Číně i v Německu jsou rozdílné a představují širokou škálu tržních a státních/regionálních politik a stimulů. I přes tyto rozdíly je patrné, že rozvoj těchto úložišť je nutné brát na zřetel a že v horizontu několika málo let dojde k velmi zásadnímu rozvoji v této oblasti.

 

 


O AUTORCE

SHIRLY ZHU je hlavním analytikem ve společnosti Interact Analysis. Během své více než desetileté kariéry pracovala v různých průmyslových odvětvích a prováděla projekty vyžadující primární a sekundární výzkum, jakož i kvantitativní a kvalitativní analýzu. Zaměřuje se především na témata průmyslové automatizace, včetně pohybu a průmyslového řízení.

Kontakt: shirly.zhu@interactanalysis.com

Tomáš Brejcha

Související články

Rozvoj batériového skladovania na Slovensku

Akumulácia elektriny bola na Slovensku donedávna záležitosťou „šedej zóny“. To sa ale mení a postupne pribúdajú inštalácie veľkých…

Za péči o akumulátor vám elektromobil poděkuje

Stejně, jako bychom měli dodržovat některé zásady, abychom prodloužili výdrž a životnost baterie u mobilního telefonu nebo noteboo…

Nová doba: Auto napájí elektřinou dům a dokáže ji poslat i zpět do sítě

Vývoj jde nezadržitelně kupředu snad ve všech oborech lidské činnosti a dvojnásob to platí v rámci elektromobility. Nové elektrick…

Nepřemožitelná Čína. Tamní výrobci baterií do elektromobilů vládnou trhu i díky Tesle či VW

Globálnímu trhu s bateriemi do elektromobilů mocně vládnou asijští výrobci. Prim hrají především Číňané. Dva tamní giganti drží pr…

Fyzikálna chemička Andrea Straková Fedorková: Naša batéria vydrží štvrť storočia

Patrí k špičkovým mladým vedcom, ktorí napriek širokým možnostiam posúvajú vpred výskum na Slovensku. Čo ju na práci baví a prečo…

Kalendář akcí

H2 Fórum: Na vodíku záleží

10. 09. 2024 12:00 - 11. 09. 2024 12:30
Karlovy Vary
V Karlových Varech se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskuteční 3. ročník největší konference zaměřené na podporu rozvoje vodíkového h...

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

09. 09. 2024 09:00 - 11. 09. 2024 17:00
Ostravice

Konference energetika 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

Fotovoltaika v praxi

25. 09. 2024 09:00 - 26. 09. 2024 17:00
Praha i ONLINE
Konference o legislativních podmínkách, povolovacích procesech, financování, zkušenostech z praxe i nových trendech v oblasti obnovitelných zdrojů ene...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

83779
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
1090
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika