ČEPS součástí tří provozovatelů v čele integrace unijního trhu s regulační energií

Společnost ČEPS spustila modul řízení kapacity (CMM). CMM je navržen tak, aby poskytoval centralizované a automatizované řízení přeshraniční přenosové kapacity, a tím vytvořil centrální uzel pro provozovatele v rámci evropské přenosové soustavy.

ČEPS součástí tří provozovatelů v čele integrace unijního trhu s regulační energií

ABSTRACT: ČEPS has launched the Capacity Management Module (CMM). The CMM is designed to provide centralized and automated control over cross-border transmission capacity, thereby establishing a central hub for operators within the European transmission system. In addition to hosting and operating the CMM, ČEPS is focusing on implementing new functionalities.


 

ČEPS SPRAVUJE DOSTUPNÉ PŘENOSOVÉ KAPACITY PRO PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNU REGULAČNÍ ENERGIE

Tuzemský provozovatel přenosové soustavy ČEPS po téměř pěti letech vyjednávání a práce na samotném nástroji Capacity Management Module (CMM) uvedl nástroj do provozu. Základním posláním nástroje je správa přeshraničních přenosových kapacit v reálném čase, tak aby mohla mezi členskými zeměmi Evropské unie probíhat výměna regulační energie efektivněji. Nástroj začal být používán dne 24. října 2023 na jedné straně všemi unijními platformami (TERRE, MARI, PICASSO a IGCC) pro výměnu regulační energie a na straně druhé provozovateli přenosových soustav ze Švýcarska a ČEPS. Myš‑lenka nástroje CMM vznikla uvnitř ČEPS v rámci strategických diskusí o roli a možnostech pro národního provozovatele přenosových soustav v rámci právě zahájeného budování unijního trhu s regulační energií.

Smyslem nástroje je být jediným místem, které centrálně zpracovává a uchovává informace pro všechny unijní platformy pro výměnu regulační energie a provozovatele přenosových soustav, kteří smlouvu o vzniku, provozu a rozvoji CMM s ČEPS podepsali. Data jsou uživatelům zobrazována prostřednictvím webového prohlížeče a poskytována přes webové služby nebo přes unijní síť ECP (Energy Communica‑tion Platform). Dále bude nástroj umožňovat několika málo pokyny v reálném čase reagovat na příkazy operátorů a např. prostřednictvím tzv. Affected TSO Procedure zastavit přeshraniční výměny regulační energie na jakékoliv v CMM zahrnuté hranici.

Samotný nástroj je provozován kontinuálně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce, a to jak na straně IT řešení, tak i na straně lidského zajištění provozu a podpory. ČEPS je tak v roli provozovatele, smluvně označováno jako poskytovatel centrální služby, tak i v roli subjektu odpovědného za řešení telefonních požadavků uživatelů, rozvoje funkcionalit nebo pravidelné údržby a drobného rozvoje zlepšujícího uživatelský komfort. V plném provozu bude ČEPS, respektive CMM, obsluhovat až 29 evropských provozovatelů přenosových soustav a čtyři unijními platformy pro výměnu regulační energie.

V současné době dochází k přípravě na připojování dalších provozovatelů, návrhu a implementaci nových funkcionalit, které budou umožňovat v budoucnu očekávané propojování národních trhů s regulačními zálohami a požadavky vycházející z legislativních nařízení, které jsou nyní ve fázi návrhu principů formou metodik. Úsilí CMM týmu ČEPS se proto nyní přesouvá od zprovoznění k rozvoji CMM pro připravenost na trendy přeshraničních výměn regulační energie a regulačních záloh napříč Evropou. Kromě strategického rozvoje CMM bude také docházet k individuálním změnám na přání uživatelů tak, aby bylo CMM přínosem pro všechny uživatele v jednotlivých zemích.

 

Obrázek č. 1: Souhrnný přehled na limity kapacit   

 

Obrázek č. 2: Ukázka obrazovky časování procesů

 

PLÁNOVANÝ ROZVOJ CMM UMOŽNÍ DALŠÍ PROPOJOVÁNÍ TRHŮ

V prvním kroku bude CMM rozšířeno o funkcionality umožňující správné zahrnutí alokované přeshraniční přenosové kapacity pro přeshraniční výměnu nebo sdílení regulačních záloh (v ČR je známější pod názvem služby výkonové rovnováhy, SVR) do trhu s elektřinou. V praxi to znamená, že část přes‑hraniční kapacity, nabídnutá dennímu trhu se silovou elektřinou bude moci být nabídnuta pomalu se rozšiřujícímu trhu přeshraničního nákupu regulačních záloh. Samotné rozdělení kapacity mezi trh se silovou elektřinou a trh pro výměnu nebo sdílení regulačních záloh bude porovnáváním ekonomického užitku přidělené kapacity mezi trhy. Zjednodušeně řečeno, trh, který generuje větší ekonomický užitek pro zapojené účastníky, dostane více přeshraniční přenosové kapacity. Tento proces, umožněný nařízením Komise (EU) 2017/2195, má za cíl zvýšit hospodářskou soutěž a ekonomický užitek při procesu přidělování přeshraničních přenosových kapacit, zvýšit dostupný objem regulačních záloh a může vést k nižším nákladům pro provozovatele přenosových soustav. Úlohou CMM bude zaručit správné zohlednění alokovaných přeshraničních přenosových kapacit v jednotlivých platformách TERRE, MARI, PICASSO a IGCC a také uvolňování nevyužitých kapacit do dalších procesů aktivace regulační energie. Tímto ČEPS CMM připraví na postupný vznik nových spoluprací pro přeshraniční výměnu a sdílení regulačních záloh.

Další změnou, která bude mít přímý dopad na CMM, bude zavedení koordinovaného výpočtu přeshraničních přenosových kapacit pro časový rámec výměny regulační energie. V důsledku propojování trhů a zavádění centralizovaných procesů dochází k nutnosti re‑gionálního výpočtu kapacit. Vzhledem k trendu zavádění výpočtu na základě fyzikálních toků (tzv. flow-based metoda), která reflektuje a propojuje fyzické parametry prvků a vlivy přeshraničních výměn elektřiny na prvky, bude zavedena zjednodušená flow-based metoda i v časovém rámci pro výměnu regulační energie. Z hlediska provozní bezpečnosti a monitoringu přetížení sítě vyvolané dodávkou regulační energie umožní nový přístup zohlednit nejaktuálnější stav sítě a bezpečněji rozdělit dostupné kapacity mezi přeshraniční profily. Platforma provozovaná ČEPS tak musí počítat s komunikací a výměnou dat s dalšími nástroji, případnou validací a záložními postupy, které se opět odehrávají blízko času dodávky.

Mezi poslední větší, aktuálně známé výzvy, patří také stanovení přenosových kapacit pro výměnu regulační energie skrz stejnosměrné kabely (HVDC), které zohlední jejich individuální provozní charakteristiky. Kromě zohlednění technologických limitů, jako např. charakteristika rampování (ramping speed), změna polarity (zero crossing) nebo zakázaného pásma v oblasti minimálního toku kabelu (dead band), bude muset algoritmus CMM reflektovat návaznost na pracovní bod HVDC kabelu z denního a vnitrodenního trhu se silovou elektřinou. Zároveň bude nutné v CMM pamatovat na skutečnost, že na kabelech spojujících dvě rozdílné synchronní oblasti UCTE (kontinentální Evropa) a NORDIC (severské státy) může při nedodání očekávané regulační energie docházet k odchylce z důvodu špatného výpočtu charakteristiky HVDC kabelu. Propojená soustava se střídavým vedením by tento nerovnovážný stav přenesla na problém fyzikálního přetížení prvků, tato zásada ale neplatí pro HVDC. Benefitem CMM bude centralizovaná správa HVDC kabelů mezi oblastmi, která povede ke zvýšené likviditě na trhu s regulační energií a k efektivnějšímu využití přenosové kapacity HVDC kabelů.

 

 


O AUTOROVI

Ing. Dominik Gabrys pracuje ve společnosti ČEPS jako senior specialista energetického trhu se zaměřením na rozvoj energetických trhů. Na projektu CMM se podílí v roli business analytika.

Kontakt: gabrys@ceps.cz

Tomáš Brejcha

Související články

Vláda rozjíždí Green Deal. Zdraží benzín i vytápění uhlím

Emisní povolenky na benzín, masivní renovace budov nebo větší důraz na soláry a větrníky. Vláda bude mít ve středu na stole trojic…

Zbavit se zcela čínských výrobců? Německo má úplně jiný plán, tvrdí expert

V uplynulých dnech obletěla svět zpráva, že se Německo kvůli otázkám bezpečnosti rozhodlo k postupnému vyřazování komponent čínský…

ČEZ Distribuce připojila za první pololetí letošního roku 15 447 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 321,6 MW

Společnost ČEZ Distribuce připojila k distribuční síti v prvním pololetí letošního roku 15 447 fotovoltaických elektráren s instal…

V reaktoru druhého výrobního bloku JE Dukovany je opět palivo, odstávka se blíží ke konci

Energetici po téměř dvou měsících probíhajících prací v rámci odstávky zavezli palivo do reaktoru druhého výrobního bloku Jaderné…

Solární boom pokračuje, přesouvá se ale na střechy firem

Trh s fotovoltaickými elektrárnami (FVE) v České republice prochází zásadními změnami. Zatímco počet instalací na rodinných domech…

Kalendář akcí

H2 Fórum: Na vodíku záleží

10. 09. 2024 12:00 - 11. 09. 2024 12:30
Karlovy Vary
V Karlových Varech se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskuteční 3. ročník největší konference zaměřené na podporu rozvoje vodíkového h...

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

09. 09. 2024 09:00 - 11. 09. 2024 17:00
Ostravice

Konference energetika 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

Fotovoltaika v praxi

25. 09. 2024 09:00 - 26. 09. 2024 17:00
Praha i ONLINE
Konference o legislativních podmínkách, povolovacích procesech, financování, zkušenostech z praxe i nových trendech v oblasti obnovitelných zdrojů ene...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

83737
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
1090
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika