Trh s fotovoltaikami se vrací do normálu

Loňský fotovoltaický boom, vyvolaný růstem cen energie a nejistotou budoucího vývoje, již polevil, ceny mírně klesají a termíny se zkracují. Obezřetnost při výběru dodavatele je však nutná. 

Trh s fotovoltaikami se vrací do normálu

ABSTRACT: The enormous demand for PV panels in the past months was exploited by many new companies, not all of which were serious suppliers. Today, demand and consequently also prices are decreasing, but clients should still choose wisely. To do so, they can consult ten tips for customers that ČEZ devised.


 

Podle dat Solární asociace bylo v roce 2022 v Česku připojeno 33 760 solárních elektráren. Ale jen za letošní první pololetí to bylo 45 197 fotovoltaik (FVE). Nyní již trh tak rychle neroste, což je přirozené. Jak konstatoval generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec, tak nejde o přímý pokles. Příčinou razantní změny poptávky po střešních instalacích FVE byla energetická krize a konflikt na Ukrajině. Na to si již zákazníci zvykli a v současné době nastává – alespoň na poli fotovoltaiky – jakési uklidnění a standardní vývoj.

Poptávkový boom byl zejména loni doprovázen také řadou negativních jevů. Možnost dobrého výdělku si uvědomila řada firem a začala fotovoltaiku nabízet, slibovat dobré ceny a úžasné výsledky. Některé k tomu neměly ani know-how, ani dostatečné finanční zdroje, takže se poměrně rychle ozvali zklamaní zákazníci. Pád jedné z dodavatelských firem to zklamání jen umocnil.

 

 

CENOVÝ VÝVOJ

Silná poptávka vyvolala silný růst cen solárních elektráren. To se již ale postupně mění. „Není to jen otázka českého trhu, ale celého světa. Krize vyšponovala ceny a ty se teď vracejí na nižší hodnoty a reagují na to všichni dodavatelé,“ říká Tomáš Kadlec.

Potvrzují to i obchodníci, zejména pokud jde o cenu fotovoltaických panelů. Od konce února klesla až o dvacet procent, někdy i více. V návaznosti na velký boom fotovoltaiky se ovšem přizpůsobily zahraniční firmy, hlavně asijské. Ty dokázaly zvýšit produkci až na šestinásobek, kdežto evropské firmy na dvojnásobek. Dodávek panelů přibylo také z USA do Evropy, protože dovoz do USA poklesl a výrobci hledali nový odbyt.

Ceny panelů a dalších součástek fotovoltaických elektráren ovlivňuje také pokles cen křemíku a dalších materiálů, levnější je i doprava a celkově se situace v dodavatelském řetězci zlepšila. Dozněly problémy související s covidem a dovozy se vrátily do obvyklých kolejí.

Tento vývoj a s ním související pokles velkoobchodních cen přinesl profit i zákazníkům. Cena instalací se meziročně snížila o pět až deset procent, snížila se jednotková cena komponentů a zvýšil se průměrný instalovaný výkon FVE.

 

PRŮZKUM IBRS

V období květen–srpen 2023 se uskutečnil průzkum společnosti IBRS, který mapoval motivaci a zkušenosti stávajících nebo potenciálních uživatelů FVE a tepelných čerpadel. Respondentů bylo celkem tisíc. Jeden z dotazů se netýkal přímo fotovoltaiky, ale celkového náhledu na vývoj energetiky u nás. Má být hlavním zdrojem jádro, doplněné obnovitelnými zdroji, nebo jsou to především tyto zdroje, a to bez jádra nebo s jeho malým podílem? Nic se proti dřívějšku nezměnilo, lidé preferují jak jádro, tak obnovitelné zdroje, přitom velký důraz na jadernou energetiku klade zhruba 53 procent lidí. To odpovídá dlouholetému vztahu českých občanů k jaderné energetice.

Obliba fotovoltaiky, tepelných čerpadel či baterií v domácnostech skutečně silně roste a hlavními důvody, pro které si lidé tato zařízení pořizují, je v 80–85 procentech úspora (energie i peněz), návratnost a soběstačnost. Současné cenové změny nebo další okolnosti včetně obav z nespolehlivých dodavatelů však podle Tomáše Kadlece poptávku neovlivňují. Nic tak zásadního se podle něj nestalo, aby na to zákazníci reagovali odklonem od fotovoltaiky. Je zajímavé, že lidé uvádějí, že dominantně sbírají ke svému záměru informace hlavně na internetu (87 %) a teprve pak ve svém osobním okolí, kdy se zajímají o zkušenosti jiných. Sociální sítě uvedlo jen 15 procent z nich, odborný tisk jen asi pětina.

Podle průzkumu IBRS se o uvažované investici rozhodnou během cca sedmi týdnů, dalších šest týdnů pak vybírají dodavatele. Z jejich hlediska je to relativně dlouhá doba – nic to však neříká o tom, za jak dlouho u nich k realizaci skutečně dojde. A jak sledují dodavatelé, v těch několika měsících od nápadu k výběru dodavatele se již projevuje ostražitější přístup, než tu byl dřív. Prostě se zákazníci rozhodují důkladně.

Financování s jejich rozhodováním samozřejmě také souvisí, průzkum potvrdil, že 65 % lidí financuje tuto investici z vlastních prostředků, jen 13 % z půjček. Znamená to, že jde o domácnosti či podobné investory, kteří mají nějaké prostředky v rezervě a mohou zejména financovat celou cenu s tím, že dotační část jim bude vyplacena až po dokončení akce. Zapojení méně finančně zdatných zákazníků se však připravuje, některé možnosti tu už jsou. Například program Nová zelená úsporám Light z rezortu životního prostředí nyní umožňuje domácnostem důchodců a zdravotně postižených lidí, aby také dosáhli na některý z produktů – např. zateplení a tepelná čerpadla.

 

SEDMDESÁT PROCENT OBAV

Průzkum IBRS se uskutečnil už v době, kdy se někteří zákazníci setkali s obtížemi a problémy, když se pustili do fotovoltaiky. Poptávka byla neočekávaně vysoká a přivedla na trh spoustu dodavatelů, kteří se chopili příležitosti. Podle odpovědí na tuto sadu otázek se 70 % dotazovaných o spolehlivost dodavatele bojí. Téměř všichni to berou v úvahu a hledají možnosti, jak se riziku vyhnout. Kladně odpověděli především na to, že by měla být zavedena větší regulace dodavatelů státem (74 %). To si ovšem přejí i velké firmy, které již dodávají fotovoltaiku řadu let a něco o ní vědí. Ukázalo se totiž, že někteří dodavatelé se to učí teprve „bojem“ a ne všechny instalace jsou dostatečně kvalitní.

Objevily se také postupy, které nelze nazvat jinak, než „po nás potopa“. Uzavřít smlouvu, vybrat vysokou zálohu. Instalaci realizovat, někdy ale ne celou, jindy ve velice dlouhém termínu, zákazník není prakticky chráněn, zejména když nejsou různé důležité věci ošetřené ve smlouvách. Záloha ve výši 60–80 % ceny celé fotovoltaiky, kterou v některých případech požadovaly po zákaznících některé firmy, jim pak může propadnout, protože finanční odpovědnost takových firem je velmi omezená a vymahatelnost velice zdlouhavá. Když následně nemohly svým závazkům dostát, vyhlásily insolvenci a zaplacené stovky tisíc korun na zálohách od stovek českých domácností u nich uvízly.

Problémem je i dotace. Pokud se FVE nerealizuje a nezapojí do sítě, tak dotace přidělena není. Je otázka, zda je možné ji převést do jiné smlouvy s jiným dodavatelem. Připojení do sítě je navíc rizikovým bodem celého procesu, protože špatně provedená instalace technicky „neprojde“ a distributor odmítne připojení. Přicházejí další otázky, jako například to, za jakých podmínek může jiná firma dodělávat instalaci za zkrachovalého nebo jinak nespolehlivého dodavatele? Obvykle se nikdo nechce napojovat na rozdělanou práci, do které tak zcela nevidí. Problém může být s revizí, která je nutná k žádosti o připojení do sítě. A kde se budou vyřizovat reklamace? Dodavatelská firma může dávno zmizet v nedohlednu. Na samotné fotovoltaické panely výrobci obvykle poskytují záruku 25 let na 85 % výkon, záruky dalších komponent se pohybují mezi 5 až 10 lety. Lidem, jejichž dodavatel zmizel z trhu, hrozí, že v případě technických problémů či závad zůstanou v budoucnu bez pomoci a nebudou mít kde záruky uplatňovat.

 

DOBRÉ RADY

Velké energetické firmy, jako je ČEZ nebo E.ON, instalují střešní FVE domácnostem již řadu let – je ovšem fakt, že ještě nedávno šlo jen o stovky zájemců. Tak například ČEZ Prodej instaloval v roce 2019 celkem 537 FVE na střechách, v roce 2021 už to bylo 1 514, v roce 2022 celkem 4 102, ale letos jen za první pololetí už to bylo 5 500 instalací.

Z jejich zkušeností pak plyne, jaké jsou parametry spolehlivosti, podle nichž by měl zákazník zvažovat svůj výběr dodavatele. Záleží na tom, jak dlouho je firma na trhu, kolik má instalací, jaké jsou k ní osobní reference, recenze na internetu a sociálních sítích, může být důležitý i fakt, že je z regionu, kde zákazník žije, takže je pro něj snadno dohledatelná a okolí ji zná.

ČEZ na jaře vypracoval desatero rad zákazníkům, na co mají koukat, aby nenaletěli. Na prvním místě uvádí prověřenou historii dodavatelů a reference zákazníků. K tomu přistupuje realistická návratnost investice – sliby příliš rychlého a levného řešení je třeba hodně prověřovat. Na uzavření smlouvy má mít zákazník dost času, měl by získat kompletní balíček technologií, případně individuální nabídku na míru. Zálohy mají být přiměřené a veškerá administrativa má být také věcí dodavatele.

Zákazníci nejvíce chtějí a potřebují dodávku na klíč, servis po uvedení instalace do provozu, vyřízení dotace, ale také zákaznickou péči, on-line obsluhu a komunikaci, zákaznickou linku či centrum, kam je možno přijít, když je problém. ČEZ Prodej jim vychází vstříc i v otázce záloh. Možnost složit první zálohu jen ve výši 10 % z celkové ceny objednávané fotovoltaiky začali jeho zákazníci rychle využívat. Zájemci o domácí výrobu čisté energie ze slunce tak neposílají dodavateli technologie velké objemy peněz dopředu, ale naopak splácejí investici v několika jasně daných krocích. Další splátky následují až po smluvně zajištěném připojení do distribuční sítě a při stanovení termínu montáže.

Tomáš Brejcha

Související články

Na 50 ropných společností se v Dubaji zavázalo do 2030 přestat s emisemi metanu

Na 50 ropných společností, které dohromady tvoří polovinu celosvětové produkce, se dnes na klimatické konferenci OSN (COP28) v Dub…

ESG není jen o měření uhlíkové stopy. České firmy provází baťovská udržitelnost, říká Sůra

Jen málokterá firma se v poslední době nesetkala s pojmem ESG. Zkratka vyjadřující ekologickou a sociální odpovědnost vedení firem…

ČEZ po sněžení evidoval až 5900 míst bez proudu, hlavně ve středních Čechách

Energetická firma ČEZ po sněžení v noci na dnešek a dnes ráno zaznamenala až 5900 domácností bez elektřiny, nejvíce ve Středočeské…

E.ON eviduje 3200 domácností bez proudu, dopoledne jich bylo 10.500

Firma EG.D k dnešním 18:00 nadále evidovala asi 3200 domácností bez proudu. Dopoledne jich bylo 10.500, bez elektřiny jsou odběrat…

Na 117 vlád se zavázalo ztrojnásobit do roku 2030 obnovitelné zdroje

Na 117 účastníků klimatické konference OSN (COP28) v Dubaji se zavázalo ztrojnásobit do roku 2030 světovou kapacitu obnovitelných…

Kalendář akcí

Dny teplárenství a energetiky

23. 04. 2024 16:00 - 24. 04. 2024 00:00
Clarion Congress Hotel Olomouc

PRO-ENERGY CON 2024

07. 11. 2024 16:00 - 08. 11. 2024 00:00
Hotel Amande, Hustopeče, ČR
Odborná konference PRO-ENERGY CON pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konf...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

80817
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
981
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika