Afrika sází na zelený vodík a obnovitelné zdroje

Afrika má značné možnosti v solární a větrné energii, které jsou klíčové pro dodávku levné energie pro výrobu vodíku. Největší projekty se rodí v Mauretánii a Maroku, ale pro Evropu jsou zajímavé i další projekty OZE.

Afrika sází na zelený vodík a obnovitelné zdroje

ABSTRACT: Africa has significant opportunities in solar and wind power, which are key to supplying cheap energy for hydrogen production. The largest projects are emerging in Mauritania and Morocco, but other RES projects are also of interest to Europe.


 

MAURETÁNIE: ZELENÝ VODÍK Z PROJEKTU AMAN

Mauretánský projekt Aman na výrobu zeleného vodíku v hodnotě 40 miliard dolarů byl zahájen podpisem rámcové dohody mezi mauretánskou vládou a společností CWP Global, která se zabývá výrobou energie z obnovitelných zdrojů (OZE) a která v současné době rozvíjí šest největších zelených vodíkových center na světě na třech kontinentech.

Společnost CWP dle podmínek dohody spo­lupracuje s mauritánskou vládou na specifikaci projektové fáze a celkovém návrhu včetně specifikací týkajících se vlastnictví pozemků.

Projekt zeleného vodíku Aman o výkonu 30 GW, jehož koncept byl představen v roce 2021 na konferenci COP 26 ve skotském Glasgow, kde bylo podepsáno memorandum o porozumění, se nachází v regionech Dakhlet Nouadhibou a Inchiri na severozápadě africké Mauritánie.

Cílem je výstavba větrného parku o výkonu 18 GW a solárního parku o výkonu 12 GW, které mají generovat přibližně 110 TWh elektřiny, jež následně vyrobí odhadem 1,7 milionu tun zeleného vodíku nebo 10 milionů tun zeleného čpavku ročně.

Projekt je jedním z největších svého druhu v Africe a lze očekávat, že změní regio­nální energetický mix a zároveň přinese mauritánské vládě významné příjmy.

Projekt má přinést obrovské benefity nejen Mauritánii, ale i klíčovým hospodářským odvětvím na celém světě, protože svět urychluje svou cestu k dosažení čistých nulových emisí (NZE) CO2 do roku 2050.

Projekt by měl zvýšit hrubý domácí produkt Mauritánie až o 40–50 % do roku 2030 a o 50–60 % do roku 2035 a zároveň vytvoří významné pracovní příležitosti, díky nimž se do roku 2035 zvýší tvorba pracovních míst v průmyslu o 23 % a nezaměstnanost v zemi klesne téměř o třetinu.

Spolu s dalšími výhodami, které přináší zlepšení přístupu k elektřině, zajištění sladké vody pro domácí i zemědělské využití a možnosti dopravy na vodíkové palivo, slouží projekt jako významný krok v přechodu k čisté energetické budoucnosti Afriky.

 

Lokalizace projektu AMAN
Zdroj: Energy Central

 

MAURETÁNSKÝ ZELENÝ VODÍK Z PROJEKTU NOUR

Dalším mauretánským projektem na výrobu zeleného vodíku je projekt Nour. Ten právě prochází novou etapou vývoje, neboť vláda země prostřednictvím Ministerstva pro ropu, doly a energetiku podepsala rámcovou dohodu s londýnskou společností Chariot Energy Group. Rámcová dohoda následuje po dokončení předběžné studie proveditelnosti, která byla vypracována v roce 2022.

Skupina Chariot, která se zaměřuje na zelenou energetiku v Africe, po vypracování předběžné studie proveditelnosti potvrdila, že Mauritánie má mimořádně dobré předpoklady pro výrobu zeleného vodíku díky svým prvotřídním solárním a větrným zdrojům a projekt má potenciál vyrábět zelený vodík jako jeden z nejlevnějších na světě.

Projekt Nour by se s instalovaným výkonem až 10 GW elektrolýzy mohl do roku 2030 stát jedním z největších projektů na výrobu zeleného vodíku na světě. Mauritánie má jedinečné a doplňující se podmínky pro větrnou a solární energii, které jsou schopny přilákat společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie k investicím v zemi.

Blízkost velkých evropských trhů by z Mauritánie mohlo učinit jednoho z hlavních světových výrobců a vývozců zeleného vodíku a jeho vedlejších produktů. Skupina Chariot Energy Group v roce 2022 podepsala partnerskou dohodu s rotterdamským přístavem o prodeji zeleného vodíku a jeho derivátů do Evropy.

Hlavním cílem projektu Nour je poskytovat čistou energii obyvatelům celé Mauritánie. Mezi domácí přínosy pro Mauritánii patří zajištění základní energie pro domácí soustavu, diverzifikace průmyslových činností, podpora tvorby pracovních míst a rozvoj místní infrastruktury s potenciálem významného dopadu na HDP.

Rámcová dohoda jasně definuje, že další zainteresovaní partneři budou vítáni, aby se k projektu připojili a vytvořili tak konsor­cium světové úrovně.

Vzhledem k tomu, že Mauritánie vyhlásila cíl 50 % podílu obnovitelných zdrojů do roku 2030, stanovili si její regionální partneři rovněž vlastní cíle v oblasti zelené energie:

  • Senegal slibuje svým občanům, že do roku 2030 bude zajištěn všeobecný přístup k elektřině, přičemž cílem je 15% podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu do roku 2025,

  • Gambie si klade za cíl 48% podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 a

  • Guinea-Konakry si klade za cíl 30% podíl též do roku 2030.

 

Zástupci společností CWP Global a Hydrogenious LOHC Technologies podepisují memorandum o porozumění projektu Amun.
Zdroj: hydrogenious.net

 

I MAROKO KRÁČÍ SMĚREM K VODÍKU: PROJEKT AMUN

Maroko, země ležící v severní Africe, vyvíjí obrovské úsilí, aby se stalo jedním z hlavních evropských dodavatelů zeleného vodíku, který se vyrábí z obnovitelných zdrojů energie nebo z nízkouhlíkové energie. Za účelem dosažení tohoto ambiciózního cíle provedli přední vývojáři v oblasti energetiky, společnost CWP Global a německá firma Hydrogenious LOHC Technologies, studii proveditelnosti týkající se přepravy zeleného vodíku z Maroka do Evropy.

Společná studie proveditelnosti realizovaná v březnu 2023 potvrdila, že z této severoafrické země do Evropy bude možné přepravovat 500 tun vodíku denně, a to s využitím osvědčené technologie kapalných organických nosičů vodíku (LOHC).

Jako výchozí bod studie proveditelnosti bude zkoumán projekt Amun o výkonu 15 GW poblíž města Tan-Tan v provincii Guelmim-Oued Noun v jihozápadním Maroku. Tento projekt je zaměřen na místní výrobu čpavku ze zeleného vodíku, mimo jiné na podporu dekarbonizace hnojiv a námořní dopravy.

Maroko má obrovský potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů díky přístupu k atlantickému pobřeží, které je ideální pro větrnou energii, a rozsáhlým vnitrozemským pouštím, které jsou ideální pro solární energii.

V první fázi projektu společnost CWP Global instalovala 3 GW větrné a 3 GW solární energie k výrobě zeleného vodíku, který bude následně využíván pro místní syntézu čpavku a bude také vhodný pro export prostřednictvím LOHC.

Společnost CWP zahájila svůj první projekt větrné farmy o výkonu 600 MW v Rumunsku a tento větrný park je dosud největší pevninskou větrnou farmu v Evropě. CWP ujistila marockou vládu, že druhá fáze projektu Amun přidá dalších 9 GW větrného a solárního výkonu.

Společnost CWP vybudovala více než 1,5 GW projektů obnovitelných zdrojů energie v Evropě a Austrálii a v současné době připravuje na třech kontinentech až 140 GW výkonu v obnovitelných zdrojích energie, určených k výrobě zeleného vodíku a jeho derivátů.

 

Návrh lodi pro pokládku kabelů v rámci projektu dodávky elektřiny do Velké Británie
Zdroj: XLCC

 

BOTSWANSKO – NAMIBIJSKÝ SOLÁRNÍ PROJEKT

Mezi vládami Botswany a Namibie bylo podepsáno memorandum o záměru realizovat megaprojekt solárních elektráren obou zemí o výkonu 5 000 MWp. Obě země již získaly podporu od Mezinárodní finanční korporace (IFC), Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD), Africké rozvojové banky (AfDB) a také od iniciativy vlády USA Power Africa.

Na výstavbě solárního komplexu o výkonu 5000 MWp za hranicemi mezi Namibií a Botswanou se již začínají dělat přípravné práce.

Všichni výše uvedení aktéři hrají klíčovou roli v rozvoji energetické infrastruktury v Africe. Memorandum o porozumění podepsané mezi Namibií, Botswanou a mezinárodními finančními institucemi umožňuje zahájit v obou zemích předběžné studie proveditelnosti megaprojektu čisté energie. Do předběžných studií proveditelnosti byly vloženy téměř 2 miliony dolarů.

Botswanské Ministerstvo pro nerostné zdroje, energetickou bezpečnost a zelené technologie odhaduje, že počáteční studie stály 20 milionů botswanských pul, tj. 1,84 milionu dolarů. Na financování studií se podíleli finanční partneři, kteří se k megaprojektu připojili.

Pro jeho vypracování budou orgány obou zemí využívat také finanční podporu partnerů projektu, zejména AfDB, IBRD a IFC, dceřiné společnosti Světové banky odpovědné za financování soukromého sektoru. V této fázi projektu znamená zapojení IFC, že solární komplex bude otevřen investicím nezávislých výrobců energie (IPP). Budoucí zařízení zvýší kapacitu národních elektrických sítí Namibie i Botswany.

Část produkce bude prodávána zemím v subregionu prostřednictvím Southern African Power Pool (SAPP) – mechanismu spolu-­práce mezi národními energetickými společnostmi v jižní Africe. SAPP je iniciativou Jihoafrického rozvojového společenství (SADC).

 

Generální ředitel společnosti Chariot a zástupci mauretánské vlády po podpisu dohody o projektu Nour
Zdroj: Chariot Energy

 

MAROKO BUDE KABELEM DODÁVAT OBNOVITELNOU ENERGII DO VELKÉ BRITÁNIE

Energetický projekt Maroko-Velká Británie je integrovaný projekt výroby, skladování a přenosu energie, který navrhuje realizovat společnost Xlinks, energetická společnost se sídlem ve Spojeném království, která se zaměřuje na dodávky levné větrné a solární energie z Maroka do Spojeného království.

Projekt se plánuje realizovat bez dotací od vlády Spojeného království. Propojí britskou národní síť s energií z obnovitelných zdrojů, vyrobenou v Maroku prostřednictvím 3 800 km vysokonapěťových stejnosměrných (HVDC) podmořských kabelů.

Projekt propojení bude využívat intenzivní sluneční záření na jihu Maroka spolu s trvalými pouštními větry v této severoafrické zemi, aby podpořil energetické potřeby Spojeného království v době, kdy tamní domácí výroba energie z obnovitelných zdrojů klesá v důsledku klimatických podmínek, jako je například slabý vítr.

Zařízení na výrobu energie, které se skládá ze solární a větrné farmy, bude vybudováno na ploše 1 500 km2 v marockém regionu Guelmim Oued Noun. Kombinované zařízení bude vyrábět 10,5 GW energie, z čehož 3,6 GW má být přenášeno do Spojeného království, aby pokrylo až 8 % poptávky po elektřině Velké Británie.

V rámci projektu bude na místě vybudováno také bateriové úložiště o kapacitě 20 GWh/5 GW, které bude v případě potřeby skladovat a spolehlivě dodávat energii do Spojeného království.

Součástí projektu je také výstavba nových konvertorových stanic na obou koncích propojovacího vedení HVDC mezi Marokem a Spojeným královstvím. Převodní stanice na marockém konci bude převádět elektřinu vyrobenou z větrných a solárních zdrojů z vysokonapěťového střídavého proudu (HVAC) na HVDC. Konvertorová stanice v Devonu ve Spojeném království pak převede exportovanou elektřinu zpět z HVDC na HVAC a poté ji dodá do britské přenosové soustavy.

Přenos energie mezi Marokem a Spojeným královstvím bude probíhat prostřednictvím pozemních a podmořských kabelů. Pro zajištění přímého spojení se Spojeným královstvím budou položeny čtyři podmořské kabely, každý o délce 3 800 km. Po dokončení budou tyto kabely nejdelšími podmořskými energetickými kabely na světě. Kabely budou na většině trasy uloženy v hloubce 100 až 250 metrů. Očekává se, že maximální hloubka uložení propojovacího kabelu bude přibližně 700 m.

Kabel povede podmořskou trasou severozápadně od města Tan-Tan v Maroku, Gibraltarským průlivem, podél pobřeží Portugalska, Španělska a Francie a napojí se na ostrovy Scilly u pobřeží Cornwallu ve Velké Británii. Propluje výsostnými vodami Spojeného království a dosáhne pevniny v Devonu.

Společnost Xlinks se dohodla s National Grid na dvou 1,8GW přípojkách v Alverdiscottu v anglickém Devonu. Očekává se, že první 1,8GW systém projektu propojení HVDC bude připojen k britské elektrické síti do roku 2027.

Zhotovitel, společnost Xlinks, založil také společnost na výrobu kabelů s názvem XLCC, která bude dodávat kabely potřebné pro energetický projekt mezi Marokem a Spojeným královstvím. Kromě toho plánuje zřídit továrny na výrobu kabelů ve skotském Hunterstonu, ve velšském Port Talbotu a v severovýchodní Anglii. Kabely budou vyráběny s hliníkovými vodiči a izolací ze zesítěného polyethylenu (XLPE).

Společnost XLCC spolupracovala s nezávislou společností Salt Ship Design, která se zabývá projektováním lodí, na přípravě návrhu lodi pro pokládku kabelů v rámci projektu a v březnu 2022 byl dokončen návrh tohoto plavidla. Do konce druhého čtvrtletí 2023 bude vybrána loděnice, která plavidlo postaví, a jeho dodání se očekává v první polovině roku 2025. XLCC dále angažovala společnosti MAATS Tech a Global Marine na podporu studií týkajících se provozních aspektů manipulace s kabely.

Nad kvalitou bude bdít společnost Intertek se sídlem ve Spojeném království. Ta v březnu 2022 obdržela od společnosti Xlinks smlouvu na zajištění kvality a technické poradenství pro projekt. Smluvní rozsah zahrnuje revizi trasování námořních kabelů spolu se specifikací průzkumů, zadáváním veřejných zakázek a výběrových řízení. Společnost bude rovněž pomáhat společnosti Xlinks při získávání povolení k průzkumu.

Společnost Intertek již v květnu 2021 zpracovala studii proveditelnosti námořních povolení pro projekt propojovacího vedení.

Na projektu se rovněž podílejí i další společnosti:

  • Pro podporu společnosti XLCC při technickém vývoji a stavbě plavidla pro pokládku kabelů byla vybrána společnost V.Group, globální poskytovatel služeb v oblasti správy lodí a námořních služeb.

  • Divize SeaTec společnosti V.Group bude poskytovat technické služby, zatímco její platforma pro zadávání zakázek a uzavírání smluv, MARCAS, bude pomáhat při výběru a jmenování loděnice.

  • Společnost XLCC uzavřela v dubnu 2022 smlouvu s německou společností HIGHVOLT na dodávku testovacích systémů pro předběžnou kvalifikaci a testování podmořských kabelů.

Přínosy marocko-britského energetického projektu jsou obrovské, neboť přispěje k růstu domácího průmyslu výroby solárních a větrných komponentů v Maroku. Očekává se, že ve fázi výstavby vytvoří v Maroku přibližně 10 000 pracovních míst, z toho 2 000 stálých.

Odhaduje se, že zařízení na výrobu kabelů, která mají být v rámci projektu vybudována ve Spojeném království, vytvoří do roku 2024 celkem 1 350 stálých pracovních míst, přičemž se očekává, že propojovací vedení přispěje k cíli Spojeného království dosáhnout do roku 2035 přechodu na bezuhlíkovou elektrickou soustavu.

Projekt bude do konce roku 2030 dodávat levnou a čistou elektřinu do více než sedmi milionů britských domácností.

 


O AUTOROVI

Adedayo Osho je bývalý dopisovatel pro zaniklé švýcarské on-line zpravodajské médium Armed Politics. Působí v Abuji, hlavním městě Nigérie, kde vytváří a zpravodajsky pokrývá obsah týkající se globální energetiky.

Kontakt: oshoadedayo04@yahoo.com

Tomáš Brejcha

Související články

Regulačný úrad predložil novelu energetických zákonov, chce zvýšiť svoje kompetencie

Súčasťou návrhu sú aj zmeny zákonov o tepelnej energetike, o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zákona o energetike. No…

Zkrachovalý instalatér Malina po sobě zanechá 2000 klientů, kteří se nových solárů asi nedočkají

Energetický holding Malina (EHM), který jako dodavatel fotovoltaických elektráren čelí bankrotu, má další potíže. Firma již neplán…

Letohrad si nechal zpracovat energetickou koncepci se zásobníkem projektů

Radnice v Letohradu na Orlickoústecku si nechala zpracovat místní energetickou koncepci města. Na dokument o rozsahu 91 stran získ…

MŽP: Investice do dekarbonizace do roku 2030 vyjdou v Česku na 3,5 bilionu Kč

Investice do dekarbonizace, tedy snižování uhlíkové stopy tuzemského průmyslu, vyjdou do roku 2030 přibližně na 3,5 bilionu korun.…

Fotovoltaika pomáhá snižovat emise na Letišti Václava Havla

Společnost Menzies Aviation, přední celosvětový dodavatel služeb pro letiště a letecké společnosti, úspěšně namontovala na své bud…

Kalendář akcí

SymGas 2024

16. 04. 2024 09:00 - 17. 04. 2024 18:00
Praha, Orea hotel Pyramida
SymGas je určen technickým odborníkům celého řetězce tuzemského plynárenství, od pracovníků údržby plynárenské soustavy přes konstruktéry až po revizn...

Dny teplárenství a energetiky

23. 04. 2024 16:00 - 24. 04. 2024 00:00
Clarion Congress Hotel Olomouc

XXXIII. Seminář energetiků

20. 05. 2024 09:00 - 22. 05. 2024 18:00
hotel Harmonie Luhačovice

PRO-ENERGY CON 2024

07. 11. 2024 16:00 - 08. 11. 2024 00:00
Hotel Amande, Hustopeče, ČR
Odborná konference PRO-ENERGY CON pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konf...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

81935
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
1017
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika