V Africe se úspěšně rozvíjí těžba ropy

O Africe se příliš nemluví ve spojitosti s těžbou ropy. Jak si vlastně tento kontinent stojí a jaké jsou současné největší projekty těžby ropy v afrických zemích?

V Africe se úspěšně rozvíjí těžba ropy

ABSTRACT: Africa is not talked about much in connection with oil production. However, development projects in Angola, Nigeria, Uganda and Senegal represent a major expansion of African oil production which will contribute not only to the development of those countries but also to European oil supply.


 

ROPNÝ PRŮMYSL V AFRICE

Přestože Afrika disponuje obrovskými zásobami, investice do ropného průmyslu jsou minimální. Nadnárodní energetické společnosti převážně z Evropy se v poslední době zasloužily o gigantické objevy v Tanzanii, Mosambiku a Mauritánii.

Pojďme si stručně představit největší projekty na tomto kontinentu v roce 2023.

 

ANGOLA: ROZVOJ POLE BEGONIA

Francouzská mezinárodní ropná společnost TotalEnergies dokončila konečné investiční rozhodnutí pro výstavbu ropného pole Begonia v Angole. Projekt v offshore bloku 17/06 zahrnující inženýring, nákup, dodávku, výstavbu a instalaci má být realizován společností McDermott International. Projekt sestává z pěti vrtů napojených na stávající plovoucí zařízení Pazflor FPSO (plovoucí skladování a vykládka).

Rozšíření ropného pole Begonia je v souladu se zásadami strategie společnosti využívat stávající infrastrukturu, přičemž se očekává, že do budoucna dojde k navýšení těžby o 30 000 barelů denně nad současnou těžbu 200 000 barelů denně.

Zahájení těžby je naplánováno na konec roku 2024. Intenzivní činnosti na projektu však započnou již v roce 2023 s odhadovaným počtem 1,3 milionu člověkohodin práce, z čehož 70 % bude provedeno v Angole.

Využití ložiska Begonia představuje klíčový krok vpřed v obnově angolského těžebního sektoru a potvrzení toho, že přední mezinárodní ropné společnosti v zemi jsou ochotny podpořit obnovu těžby a že se snaží rozvíjet těžební zařízení v zemi.

Angola je závislá na plném provozu ložiska Begonia, aby se vyhnula poklesu pod hranici jednoho milionu barelů denně, kterou stanovila Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Projekt za 850 milionů dolarů byl podepsán v červenci 2022.

 

Obrázek č. 1: Projekt Begonia rozšiřuje angolská ropná pole ve východní Africe.
Zdroj: TotalEnergies

 

NIGÉRIE: PROJEKT BONGA NORTH DEEPWATER

Po desetiletém zpoždění, kdy projekt Bonga North Deepwater v Oil Mining Lease 118 (OML 118, což je velké ropné pole na jihu Nigérie) provozovala společnost Shell, se očekává, že konečné investiční rozhodnutí (FID) padne ve druhém čtvrtletí roku 2023.

Bonga North leží 120 km jihozápadně od oblasti delty Nigeru, v hloubce přes 1 000 m v jižní oblasti západoafrické Nigérie.

V květnu 2022 vstoupila tato nadnárodní společnost do závěrečných fází výběrového řízení na projekt, který zahrnuje napojení těžby 120 000 barelů denně na plovoucí zařízení FPSO (Bongo Main Floating Production Storage and Offloading) s investičními náklady ve výši dvou miliard amerických dolarů. Na tento projekt bude dále navazovat větší investice, a to projekt průzkumu potenciálu ložisek ropy v hodnotě 10 miliard dolarů Bonga South West Aparo Project. Ropa zde byla objevena v roce 2021 a v současné době jsou připravovány smlouvy pro zahájení průzkumu v roce 2024.

Ropa z Bongy je napojena na nigerijský státem vlastněný kombinát na ostrově Bonny (stejná oblast delty Nigeru), odkud se vyváží pomocí tankerů na atlantické a evropské trhy. Před přímou vykládkou je ropa skladována v zásobnících u těžebních zařízení.

Odhady říkají, že se v lokalitě Bonga North nachází až 525 milionů barelů ropy a její spuštění bude mít zásadní význam pro zvrácení klesající těžby Nigérie a umožní zemi znovu získat pozici největšího producenta ropy v Africe.

Ropné pole Bonga se nachází v západní Africe. Jeho skladovací zařízení postavila korejská společnost Samsung Heavy Industries pro provozovatele, společnost Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited (SNEPCo) a nigerijskou národní ropnou společnost Shell.

 

Obrázek č. 2: Situační plánek lokality Bonga North
Zdroj: Skytruth.org 

 

UGANDA: ROZVOJ ALBERTOVA JEZERA

Projekt Lake Albert, zajišťovaný francouzskou společností TotalEnergies, je jedním z dalších ropných megaprojektů, které se potýkají se značným zpožděním, ale nabízejí vysokou návratnost. Francouzská nadnárodní ropná společnost dospěla ke konečnému investičnímu rozhodnutí o projektu v únoru 2022. Investice ve výši 10 miliard amerických dolarů otevírá cestu k rozvoji ložisek Tilenga a Kingfisher upstreamových ropných projektů, spolu s výstavbou plánovaného 1 500 km dlouhého východoafrického ropovodu East African Crude Oil Pipeline.

Výsledkem úspěšného dokončení projektu těžby ropy v oblasti Albertova jezera by měla být těžba 230 000 tun ropy barelů denně a předpokládá se, že se Uganda stane uznávanou ropnou zemí a zahájí tak novou éru rozvoje energetiky ve východní Africe.

Jedná se o první ropný objev v zemi, komerční zásoby ropy pod ugandským Albertovým jezerem byly potvrzeny již téměř před dvěma desetiletími, ale těžba byla opakovaně odkládána kvůli chybějící infrastruktuře.

Projekt East African Crude Oil Pipeline, jinak známý jako EACOP, je ropovod ve výstavbě, který má ropu vytěženou z ugandských ropných polí u Albertova jezera dopravit do přístavu Tanga v Tanzanii, kde bude ropa dále prodávána na evropské a další světové trhy. Ropovod je veden pod zemí a po obnovení vrchní vrstvy půdy a vegetace budou moci lidé a zvířata volně přecházet kdekoli po jeho délce.

V rámci dlouho očekávaného FID projektu podepsaly společnost TotalEnergies a ugandská vláda memorandum o porozumění, jehož cílem je spolupráce také na rozsáhlých projektech v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zároveň zdvojnásobení stávající elektrické kapacity země do roku 2030 prostřednictvím rozvoje solárních, větrných a dalších projektů v oblasti obnovitelných technologií.

 

Obrázek č. 3: Lokalita Lake Albert
Zdroj: Adobe Stock

 

Obrázek č. 4: Trasa chystaného ropovodu EACOP
Zdroj: EACOP

 

SENEGAL: VYUŽITÍ LOŽISKA SANGOMAR

Senegal by měl v roce 2023 vytěžit svou první ropu díky úspěšnému spuštění pole Sangomar, zahrnujícího bloky Rufisque, Sangomar a Sangomar Deep, které jsou před dokončením. Australská společnost pro průzkum a těžbu ropy Woodside Energy ve spolupráci se senegalskou národní ropnou společností Petrosen očekávají, že tento projekt v hodnotě 4,6 miliardy amerických dolarů povede k těžbě přibližně 231 milionů barelů ropy v první fázi realizace, přičemž celkové vytěžitelné zásoby ropy se odhadují na přibližně 500 milionů barelů za celou dobu jeho trvání.

Díky smluvnímu ujednání projektu vlastní australská společnost Woodside 82 % těžebního pole ropy a zemního plynu na Sangomaru, zatímco senegalská národní ropná společnost Petrosen drží 18% podíl.

Pro Senegal znamená první ropa nový zdroj exportu a souvisejících příjmů, spolu s vyhlídkami na industrializaci a rychlý hospodářský růst této západoafrické země.

 

GHANA: DEEPWATER TANO CAPE THREE POINTS

Ghanská domácí těžba by se měla do konce roku 2023 více než zdvojnásobit díky novým nalezištím, včetně nedávných objevů v bohaté oblasti Deepwater Tano Cape Three Points. Tento výjimečný hlubinný ložiskový blok, který provozuje norská společnost Aker Energy, zahrnuje sedm polí, včetně ropných polí Pecan, Pecan North, Almond, Beech a Cob, jakož i plynová pole Hickory North a Paradise.

Norský provozovatel v současné době provádí rozsáhlé průzkumné práce na poli Pecan, včetně jeho satelitů, které by mohly vést do konce roku 2023 k nárůstu těžby z 200 000 barelů denně na 420 000 barelů denně.

Tano Cape Three Points Basin je jedním z projektů v Ghaně, kde průzkumné aktivity probíhají soustavně v posledních deseti letech. Lokalita má bohatou hloubkovou geologickou strukturu, která čítá četné objevy ropy, plynu a kondenzátu.

Hloubkový blok Cape Three Points se nachází jižně od ložiska Sankofa - Gye Nyame společnosti Eni, v pobřežních vodách bohaté pánve Tano-Cape Three Points. Blok má rozlohu přibližně 1474 km2 a nachází se v hloubce 2000 až 2500 m.

 

Obrázek č. 5: Lokalita Deepwater Tano Cape Three Points
Zdroj: Research Gate 

 

Obrázek č. 6: Schématické zobrazení ropného pole Sangomar
Zdroj: Offshore-Mag

 

AFRIKA ZAČÍNÁ MLUVIT DO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU S ROPOU

Všechny výše zmíněné projekty v těchto afrických zemích i jinde na kontinentu jsou zaměřeny na zlepšení ekonomiky hostitelských zemí, neboť doložky o lokálním přístupu zajišťují, že smlouvy týkající se těžby místních přírodních zdrojů mají pozitivní vliv na místní ekonomiku příslušných zemí, neboť tyto činnosti zajišťují tvorbu pracovních míst a odbornou přípravu. V současné době dochází v Africe k nebývalému rozvoji v těžebním odvětví, jak je patrné například v Rovníkové Guineji, kde se buduje spolehlivý místní plynárenský průmysl.

Také v Nigérii se díky příznivému prostředí, které umožnila federální vláda s cílem zajistit snadné způsoby podnikání, vytvořily domácí a regionální energetické společnosti, jako jsou Sahara Energy, Seplat Petroleum, Atlas Petroleum International Limited, Addax Petroleum, a zejména Shoreline Natural Resources, jejichž dopad je cítit i za hranicemi Nigérie.

 

 


O AUTOROVI

Adedayo Osho je bývalý dopisovatel pro zaniklé švýcarské on-line zpravodajské médium Armed Politics. Působí v Abuji, hlavním městě Nigérie, kde vytváří a zpravodajsky pokrývá obsah týkající se globální energetiky.

Kontakt: oshoadedayo04@yahoo.com

Tomáš Brejcha

Související články

Zestátnění ČEZ je zbytečností, uvedl Míl. Podobně postupuje celá Evropa, kontroval Šnobr

Energetická krize znovu otevřela debatu o zvýšení podílu státu ve firmě ČEZ. Zestátnění energetické firmy je ale podle bývalého ge…

Cena plynu je nejnižší za dva roky, není poptávka

Situace na velkoobchodních trzích s energiemi se v posledních měsících uklidnila, což je pro Evropu po loňském roce, kdy se ceny e…

Stát chce dávat na boj se suchem 25 miliard ročně, neřeší ale financování Povodí

Do roku 2027 chce stát každoročně vynaložit na zmírňování dopadů sucha zhruba 25 miliard korun ročně. Od roku 2017 přerozděloval z…

Zájem o soláry sílí. Pozor na dodavatele

Zájem o instalace fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel nadále sílí. Podle Státního fondu životního prostředí počet žádo…

Nielen ropa, ale aj zlato. Rusko našlo nové trasy pre export, zo sankcií najviac ťažia emiráty

Z ruského zlata aktuálne najviac profitujú Spojené arabské emiráty, Turecko či Čína.

Kalendář akcí

SOLÁRNÍ ENERGIE A AKUMULACE V ČR

30. 05. 2023 21:00 - 21:00
Praha, O2 Universum
7. ročník prestižní konference Největší událost roku zasvěcená solární energetice a akumulaci Solární energetika v Česku zažívá nový boom. Bezemisní...

H2 HEATING 2023 VODÍKOVÁ KONFERENCE – Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov

31. 05. 2023 08:00 - 18:00
WELLNESS HOTEL STEP, Malletova 1141/4, Praha 9
V roce 2021 byla z iniciativy neziskové organizace APOKS z.s. založena neformální platforma HYDROGEN group, která si dala za cíl vytvářet know-how v o...

Elektrizační soustava 2023

01. 06. 2023 09:30 - 02. 06. 2023 00:30
Valeč u Hrotovic
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn Strategie a investiční plány

XXXII. Seminář energetiků

05. 06. 2023 15:00 - 07. 06. 2023 23:00
Luhačovice

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

77764
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
912
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika