Nové rozvodny i větší smartifikace

V posledních letech se neustále zvyšují nároky na distribuční soustavu. Stojí za tím zejména zvyšující se zájem o připojování obnovitelných zdrojů, zvláště fotovoltaických elektráren, rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektromobily a v neposlední řadě větší nároky na stabilitu a kvalitu dodávek ze strany firem i domácností. I proto společnost EG.D dlouhodobě investuje do inovací jak ve své elektrické síti, tak i v distribuci plynu. Letos plánuje vynaložit dohromady sedm miliard korun na obnovu, modernizaci, automatizaci a smartifikaci soustavy. 

Nové rozvodny i větší smartifikace

ABSTRACT: EG.D of the E.ON Group plans to spend a total of CZK 7 billion this year on the renewal, modernisation, automation and smartification of the grid. The investments are higher than last year due to, among other things, the increasing need for RES connection and cabling.


 

EG.D, která patří do skupiny E.ON, kaž­dý rok investuje do sítě více než pět miliard korun, letos plánuje investice oproti minulým létům ještě navýšit. „Nároky na distribuční síť se každým rokem zvyšují. Abychom obstáli před výzvami, které před nás staví energetická tranzice, aktuálně třeba připojování obrovského množství obnovitelných zdrojů, musíme síť nejen udržovat, ale také ji rozvíjet a chytře řídit. To se neobejde bez nemalých investic a důkladného plánování na všech napěťových hladinách i v oblasti distribuce plynu. Proto letos navyšujeme investice na více než sedm miliard,“ přibližuje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D. „Vzhledem k extrémnímu rozvoji v oblasti fotovoltaik, kdy zájem o připojení solárních zdrojů jen loni meziročně vzrostl o 430 %, jsme se rozhodli investovat do roku 2030 navíc oproti původnímu plánu ještě přes 8 miliard korun výhradně na implementaci OZE do sítě,“ dodává.

 

Společnost EG.D dlouhodobě investuje do obnovy, modernizace a automatizace distribuční soustavy. Nasazuje nejnovější technologie, jako jsou smartmetery nebo reclosery.

 

VÝMĚNY VEDENÍ I NOVÉ ROZVODNY PRO VELMI VYSOKÉ NAPĚTÍ

Zhruba 1,6 miliardy korun plánuje společnost investovat letos do zařízení na hladině velmi vysokého napětí. Více než třetinu této částky vynaloží na rekonstrukci venkovního vedení 110 kV především na Vysočině, jižní a východní Moravě. Celkově jde o sedm projektů a dokončeny by měly být v polovině listopadu. „Dále chceme tento rok rekonstruovat a modernizovat rozvodny asi za 550 milionů korun. Mezi nejvýznamnější projekty, které jsme již zahájili, patří přestavba spínací stanice na transformovnu 110/22 kV v Českých Budějovicích. Podobnou přestavbu trafostanice plánujeme letos zahájit i v Brně ve druhé polovině roku,“ říká vedoucí investic EG.D Ladislav Mikuláš.

Do konce roku plánuje EG.D dokončit ještě práce na rozvodnách v Sokolnicích, Břeclavi, Bučovicích, Jindřichově Hradci a Bahňáku. Realizovat chce i rozšíření zapouzdřené rozvodny v Příkopě o další 110kV pole a zahájí i práce na rozšíření transformovny v Blansku na 110 kV. „Všechny tyto stavby pomohou ještě více stabilizovat dodávky elektrické energie. Zároveň díky novým chytrým prvkům a vyšší automatizaci dávají do budoucna předpoklad pro to, abychom distribuční síť mohli dobře řídit a byli připraveni na vyšší zastoupení dodávek z obnovitelných zdrojů,“ dodává Ladislav Mikuláš.

 

TRENDEM JE KABELIZACE

Výraznou část peněz investuje EG.D také do obnovy vysokého a nízkého napětí v regionech. Zde proinvestuje částku přes čtyři miliardy korun. „Jedná se o tisíce dílčích staveb lokálního významu na území jednotlivých obcí či měst. Nejčastěji jde o budování přeložek, rekonstrukce kratších úseků, budování kioskových trafostanic či opravy stávající infrastruktury,“ říká Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D.

Trendem je tzv. kabelizace neboli přesouvání venkovního vedení pod zem. Hlavním benefitem je větší odolnost vedení vůči extrémním přírodním vlivům. V případě extrémního počasí zajišťuje v zastavěných oblastech spolehlivější a bezpečnější dodávky elektrické energie. Stejně tak důležitou roli hraje i vytipovávání problematických lesních průseků, kde hrozí polomy a možné pády do vedení. Díky kabelizaci v zalesněných oblastech dojde ke zvýšení stability dodávek elektřiny během celého roku, a to i v období sněhových či větrných kalamit.

 

Trendem posledních let je přesouvání elektrického vedení pod zem, tzv. kabelizace, které lépe odolává extrémním vlivům podnebí a umožňuje zvýšení kapacity a nasazení smart technologií.

 

„Kabelizace sítí na hladinách vysokého a nízkého napětí umožňuje zvýšení kapacity a nasazení smart technologií, jakou je např. dálkové měření či ovládání. Díky tomu budeme mít k dispozici aktuální data o využitelnosti sítě a v dlouhodobém výhledu budeme moci připojit více nových obnovitelných zdrojů do sítě. Letos budeme kabelizovat řadu míst na Žďársku, Velkomeziříčsku, Brněnsku nebo Zlínsku. Pokračovat budeme i na Pálavě, kde pod povrch ukryjeme vedení v okolí jeskyně Turold, anebo na soutoku řek Dyje a Moravy na Břeclavsku,“ doplňuje Bohdan Důbrava.

 

DŮRAZ NA CHYTRÉ TECHNOLOGIE

Důležitým prvkem je již delší dobu právě zavádění chytrých technologií, což je například výsledek přeshraničního projektu ACON, který EG.D realizuje ve spolupráci se společností Západoslovenská distribučná. V minulém roce společnost instalovala například více než patnáct tisíc chytrých elektroměrů na Písecku, letos chystá další montáže na Vysočině. A připravuje se tak na roll-out chytrého měření, které čeká celé Česko v nadcházejícím roce.

Smart technologie jsou nasazovány i do trafostanic, těch chytrých má EG.D v současnosti 1 570. Prvním typem jsou trafostanice, které jsou v rámci modernizace osazovány univerzálním chytrým monitorem. Díky němu mají energetici lepší přehled o síti, sledují kvalitu dodávek a jsou připraveni na budoucnost, kdy obdrží okamžité informace o tocích v síti. Vyšším stupněm chytrých trafostanic jsou ty s dálkovým ovládáním rozvaděče vysokého napětí, jež kromě monitoringu umožňují měnit na dálku konfiguraci zapojení sítě, čímž se zkracuje detekce a lokalizace poruch a lze tak rychleji obnovit dodávku elektřiny. Dalším synergickým efektem je úspora nákladů na dopravu při změně konfigurace sítě.

 

Transformační stanici 110/22 kV spustilo EG.D v Táboře v roce 2021. Podobný typ rozvodny vzniká nyní v centru Českých Budějovic.

 

Součástí smartifikace sítě je i budování chytrých kioskových trafostanic s dálkovým ovládáním.

 

Data sesbíraná z obou typů trafostanic pak mohou sloužit při rozhodování o připojitelnosti nových odběrných míst, případně při plánování rozvoje sítě. „Chytré trafostanice jsou důležitou součástí infrastruktury při budování dobíječek pro elektromobily či fotovoltaických elektráren, kdy například ukazují, v jakých lokalitách je dostatečná kapacita sítě. Letos plánujeme univerzálním monitorem osadit dalších 600 trafostanic a vybudovat více než 50 nových dálkově ovládaných trafostanic. Do sedmi let pak chceme mít chytrých 90 % všech svých trafostanic,“ říká Ladislav Mikuláš.

Mezi další kroky v rámci smartifikace distribuční soustavy patří např. budování optické sítě, zahušťování recloserů do distribuční sítě a nasazování dalších inovativních technologií.

 


NOVÁ ROZVODNA UMOŽNÍ DALŠÍ ROZVOJ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY NA ČESKOBUDĚJOVICKU

Po osmi letech příprav začala stavba nové rozvodny 110/22 kV v centru Českých Budějovic. Ta ještě více zvýší bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie a umožní další rozvoj distribuční soustavy na Českobudějovicku. Její výstavba včetně tříkilometrového přívodního vedení si vyžádá investice ve výši přes 300 milionů korun.

Budova rozvodny a kryté stání transformátorů bude navazovat na stávající budovu spínací stanice 22 kV. Nově budou instalovány dva transformátory 110/22 kV o výkonu 40 MVA a rozvodna bude v zapouzdřeném provedení.

„Transformovna bude připojena na hladinu velmi vysokého napětí 110kV podzemním kabelovým vedením, které povede zastavěnou částí města a bude dlouhé téměř tři kilometry. Po třech kilometrech se pak připojí na venkovní vedení velmi vysokého napětí,“ doplňuje Tomáš Žáček, vedoucí výstavby VVN společnosti EG.D. Jen vybudování dvojitého podzemního kabelového vedení 110 kV vyjde na téměř 200 milionů korun.

V Českých Budějovicích to bude pátá rozvodna 110/22 kV. Celkem má EG.D podobných staveb na svém distribučním území přes devadesát a od roku 2018 je to čtvrtá nová v řadě, po Boršicích u Blatnice ve Zlínském Kraji, v Kaplici a v Táboře.


 

PŘELOŽKA POD DÁLNICÍ A DALŠÍ STRATEGICKÉ STAVBY PRO PLYNOVODY

Objem investovaných peněz oproti loňskému roku vzrostl i v případě plynárenské soustavy pod správou EG.D. Letos plánují energetici na modernizaci plynovodů a dalších součástí této infrastruktury vynaložit přes 350 milionů korun, a to je více než loni. „Na jihu Čech a Pelhřimovsku chystáme několik strategických staveb. Jednou z nich je navýšení kapacity vysokotlakého potrubí v oblasti Sezimova Ústí, a to zejména kvůli zajištění dostatečného množství zemního plynu pro teplárnu Tábor. Plánujeme také realizovat důležité přeložky vysokotlakých plynovodů související s výstavbou dálnice D3. Část investic budeme směřovat i na klasickou obnovu pro zajištění spolehlivé distribuce zemního plynu, kdy dlouhodobým cílem je výměna ocelového potrubí za plastové, digitalizace plynárenského zařízení, jako jsou regulační stanice či systémy protikorozní ochrany,“ uzavírá Petr Honsa, vedoucí správy zemního plynu EG.D.

Tomáš Brejcha

Související články

Zestátnění ČEZ je zbytečností, uvedl Míl. Podobně postupuje celá Evropa, kontroval Šnobr

Energetická krize znovu otevřela debatu o zvýšení podílu státu ve firmě ČEZ. Zestátnění energetické firmy je ale podle bývalého ge…

Cena plynu je nejnižší za dva roky, není poptávka

Situace na velkoobchodních trzích s energiemi se v posledních měsících uklidnila, což je pro Evropu po loňském roce, kdy se ceny e…

Stát chce dávat na boj se suchem 25 miliard ročně, neřeší ale financování Povodí

Do roku 2027 chce stát každoročně vynaložit na zmírňování dopadů sucha zhruba 25 miliard korun ročně. Od roku 2017 přerozděloval z…

Zájem o soláry sílí. Pozor na dodavatele

Zájem o instalace fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel nadále sílí. Podle Státního fondu životního prostředí počet žádo…

Nielen ropa, ale aj zlato. Rusko našlo nové trasy pre export, zo sankcií najviac ťažia emiráty

Z ruského zlata aktuálne najviac profitujú Spojené arabské emiráty, Turecko či Čína.

Kalendář akcí

SOLÁRNÍ ENERGIE A AKUMULACE V ČR

30. 05. 2023 21:00 - 21:00
Praha, O2 Universum
7. ročník prestižní konference Největší událost roku zasvěcená solární energetice a akumulaci Solární energetika v Česku zažívá nový boom. Bezemisní...

H2 HEATING 2023 VODÍKOVÁ KONFERENCE – Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov

31. 05. 2023 08:00 - 18:00
WELLNESS HOTEL STEP, Malletova 1141/4, Praha 9
V roce 2021 byla z iniciativy neziskové organizace APOKS z.s. založena neformální platforma HYDROGEN group, která si dala za cíl vytvářet know-how v o...

Elektrizační soustava 2023

01. 06. 2023 09:30 - 02. 06. 2023 00:30
Valeč u Hrotovic
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn Strategie a investiční plány

XXXII. Seminář energetiků

05. 06. 2023 15:00 - 07. 06. 2023 23:00
Luhačovice

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

77764
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
912
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika