Společnost PRE v zeleném

Skupina PRE se snaží jít příkladem v ekologizaci svých služeb. Investuje do výstavby vlastních obnovitelných zdrojů a také pomáhá svým zákazníkům při zavádění úsporných technologií.

Společnost PRE v zeleném

ABSTRACT: The PRE Group seeks to lead by example in the greening of its services. It invests in building its own renewable resources and also assists its customers in introducing cost-saving technologies.


 

Obnovitelné zdroje pro výrobu elektřiny jsou součástí Skupiny PRE již od roku 2010. V současnosti PRE provozuje fotovoltaické a větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu téměř 30 MW. Prodej vyrobené zelené elektřiny, která v roce 2021 činila 34 GWh, významně přispívá (i díky provozní podpoře) do hospodářského výsledku Skupiny PRE.

I s ohledem na další směřování politik a regulace v oblasti energetiky a životního prostředí v EU a ČR a nastavení podpůrných schémat patří mezi dlouhodobé strategické cíle Skupiny PRE navyšování výkonu a výroby elektřiny z vlastních z obnovitelných zdrojů. PRE usiluje až o zdesetinásobení svého současného výrobního portfolia do roku 2030.

 

POZORKA – VLASTNÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Zatímco první fotovoltaické a větrné elektrárny byly do portfolia získané zejména akviziční činností, další navyšování výkonu se zaměřuje především na vlastní výstavbu zdrojů. Vzhledem k ekonomickým parametrům a k know-how vybudovanému v průběhu let provozem elektráren padla volba na rozvoj fotovoltaiky doplněný o možné příležitosti z oblasti větrné energie. Za tímto účelem specializované oddělení Rozvoj obnovitelných zdrojů ve spolupráci s dalšími útvary Skupiny PRE již nějakou dobu pracuje na rozšiřování odborných znalostí a na konkrétních projektech, které se postupně z přípravné fáze dostávají do realizace. A letos na podzim právě začala výstavba prvního z nich – projektu Pozorka II, který je přirozeným rozšířením stávající elektrárny v této lokalitě.

Od prvního záměru k realizaci stavby vede dlouhá cesta. Společnost PREměření koupila elektrárnu Pozorka u Kladrub na Plzeňsku o instalovaném výkonu necelých 4 MWp již v roce 2013, avšak podmínky umožňující její rozšíření nastaly až nedávno. Na konci roku 2020 byla nová elektrárna projektována a v následujícím roce zdárně proběhlo stavební řízení a PRE získala stavební povolení. Zároveň podala žádost o podporu do Modernizačního fondu, kterou začátkem roku 2022 Státní fond životního prostředí schválil a po úspěšném dokončení projektu tak profinancuje až 6,9 milionů korun z celkové investice. Po vyřešení majetkoprávního vztahu k vedení vysokého napětí, k němuž přispěla spolupráce mezi útvary ve Skupině PRE, už stavbě nic nebránilo. Vlastní výstavba elektrárny začala letos v říjnu.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o první větší pozemní elektrárnu, kterou v PRE stavíme ve vlastní režii a za pomoci investiční podpory, je nezbytně nutné správně nastavit interní procesy jak s ohledem na fungování naší Skupiny PRE, tak s ohledem na vnější pravidla,“ říká Petr Jelínek, který má v PRE na starosti rozvojové projekty OZE a pokračuje: „kupříkladu jsme nastavili dělbu kompetencí, procesy spolupracujících útvarů, včetně řídicího dokumentu pro výběr dodavatele, který se bude aplikovat i u budoucích instalací.“

Pilotní projekt umožnil také optimalizaci struktury pracovních týmů, které se na stavbě podílí. Lukáš Smažík za oddělení Provoz obnovitelných zdrojů vnímá nastavení spolupráce jako jeden z klíčových úkolů: „Za oddělení Provoz vítáme, že jsme zahrnuti do projektu od samého počátku. Díky tomu máme nejen vliv na výsledné parametry, ale také získáme pro nás velmi důležité detailní znalosti, jak bude elektrárna postavena.“

A spolupráce je to skutečně široká. Jak naznačil Lukáš Smažík, už od začátku projektu probíhala komunikace mezi oddělením rozvoje, které je odpovědné za fázi rozvoje, a oddělením, které má na starosti výstavbu a následný provoz elektrárny. Při samotné výstavbě elektrárny se spolupráce rozšířila napříč celou firmou. Jako dodavatel stavby byl vybrán SOLARINVEST – GREEN ENERGY, který tak svoje kompetence z oblasti střešních fotovoltaik dále rozšiřuje na oblast pozemní výstavby. „Zatím se ukazuje, že tým je plný schopných lidí, kteří jsou odborníky ve svých oblastech,“ chválí si spolupráci Aleš Hradecký ze SOLARINVESTu, „zároveň se daří zaškolovat nováčky, kteří budou potřeba při větších projektech.“ Skvělé kolegy, otevřenou mysl a efektivní propojení dceřiné společnosti Pražské energetiky PREměření, které bude mít na starosti provoz, a SOLARINVESTu, který fotovoltaiku staví, vnímá jako stavební kameny úspěchu. Na realizaci se svým dílem podílí také další útvary dceřiných společností PRE, ať už je to například PREservisní, která zajišťuje technický dozor investora, nebo útvar Bezpečnost práce a životního prostředí starající se o bezpečnost práce na staveništi.

Po dostavbě, která je plánovaná do konce tohoto roku, a po následné kolaudaci a uvedení do provozu převezme elektrárnu oddělení Provoz obnovitelných zdrojů jakožto oddělení odpovídající za její následné fungování. Tato nově postavená elektrárna vyrobí ročně přibližně 1 050 MWh elektrické   energie, která pokryje roční spotřebu 420 průměrných domácností a ušetří více než 2 400 tun CO2. Byť se z pohledu dnešní doby jedná spíše o menší instalaci, vyladily se na ní potřebné interní procesy a metodiky a získaly cenné zkušenosti. Oboje je už nyní využívané u dalších projektů, např. Nové Sedlo (23 MWp) a Mlýnec pod Přimdou (8 MWp), u nichž se očekává začátek stavby v průběhu budoucího roku.

 

 

POMOC FIRMÁM PŘI ZAVÁDĚNÍ ÚSPORNÉHO OSVĚTLENÍ

Díky enormně vysokým cenám za energii nešetří jen domácnosti, ale především podnikatelé a firmy. Řada z nich se snaží šetřit snižováním teploty při vytápění, někde dokonce omezením výroby. Existuje však spousta firem, které se i v dnešní nejisté době nebojí investovat do nákladnějších úsporných opatření, která se jim v budoucnu vyplatí.

Jednou takovou firmou je rodinný podnik Čeroz, největší dovozce ovoce a zeleniny v Česku. Čeroz má po celé republice sedm skladů a logistické centrum u Olomouce. Specializuje se na zásobování potravinářských řetězců. Dováží i na Slovensko a kromě obchodu má i svoji vlastní zemědělskou produkci. Podle magazínu FORBES patří mezi 65 největších rodinných firem v ČR.

Právě ve Velké Bystřici u Olomouce se rozhodli přistoupit ke kompletní modernizaci celého skladového areálu. Mezi instalovanými technologiemi vedoucími k budoucím úsporám nechybělo ani nové osvětlení, za jehož realizací stojí Skupina PRE, konkrétně společnost FRONTIER TECHNOLOGIES s.r.o.

 

 

Bližší informace o zakázce poskytl Pavel Franc, Key Account Manager FRONTIER TECHNOLOGIES, který měl celý projekt na starosti.

Kdy jste s firmou Čeroz začali jednat a kdy byl projekt realizován?

Na podzim roku 2021 jsme uspěli ve výběrovém řízení pro první etapu nového osvětlení pro hlavní sklad, ve kterém bylo, tuším, celkem 5 uchazečů. Po realizaci první etapy, kterou jsme zvládli ještě na konci loňského roku, jsme na jaře úspěšně absolvovali výběrové řízení pro druhou etapu, která se právě dokončuje. Tato etapa byla časově náročnější, zahrnovala instalaci osvětlení ve speciálních prostorách pro dozrávání ovoce, další sklady, kanceláře a v neposlední řadě také venkovní osvětlení. Celkem jsme osvětlili plochu cca 18 000 m2.             

 

V čem všem projekt spočíval?

Nejdříve jsme museli stávající osvětlení demontovat a postarat se o jeho ekologickou likvidaci. Poté jsme instalovali nová svítidla na původní elektrické rozvody, pokud to bylo možné. Kde bylo potřeba, museli jsme rozvody vyměnit za nové. Stáří rozvodů odhaduji na 15 až 20 let. Instalovali jsme různé modely nejmodernějších LED svítidel navržené speciálně do jednotlivých typů prostor. Každý prostor vyžadoval jiné barevné podání světla.

 

Byla něčím tato konkrétní zakázka zajímavá?

Vzhledem k tomu, že máme ze sebou stovky projektů podobného ražení, tak splnit požadavky zákazníka nebyl problém. Náročné to bylo kvůli velkému množství výpočtů vzhledem k rozmanitosti prostor. Například dozrávací boxy na ovoce jsou vysoké 7 – 8 metrů, stejně tak hluboké a široké cca 6 metrů. Instalovali jsme moderní LED řešení za výkonné výbojky, zářivková svítidla a speciální typy osvětlení v závislosti na potřebě daného prostoru. Čeroz si navíc sám monitoruje spotřebu.

U společnosti Čeroz byla po instalaci nového úsporného osvětlení vypočtena roční úspora elektrické energie téměř 1 GWh a návratnost investice za pouhý jeden rok. Modernizace osvětlení proběhla v rámci projektu Úspory energie v areálu Čerozfrucht s.r.o., spolufinancovaného Evropskou unií. Kromě osvětlení bylo cílem projektu snížení energetické náročnosti skladovací haly také instalací strojního chladicího zařízení pro skladování čerstvého ovoce a zeleniny a dochlazování v technologických prostorách areálu firmy a instalací tepelných čerpadel. 

Tomáš Brejcha

Související články

Novým ředitele přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně je Ludvík Štrobl

Novým ředitelem přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně na Šumpersku je ode dneška Ludvík Štrobl. Ve funkci nahradil Vítězslav…

Studie: Za smog v Ostravě může hlavně topení uhlím. Huť a koksovny jsou spolu s dopravou viníky číslo dvě

Odborníci dlouho netušili, odkud znečištění ovzduší v Ostravě, kde lidé dýchají nejhorší vzduch v Česku, pochází. Konkrétně jak ke…

Bulharsko a Srbsko zahájily stavbu propojovacího plynovodu

Prezidenti Bulharska a Srbska Rumen Radev a Aleksandar Vučić dnes nedaleko Sofie zahájili stavbu plynovodu spojujícího obě balkáns…

Vítr a slunce v EU poprvé dodaly více elektřiny než plyn. Vodní elektrárny a reaktory zaostaly

Obnovitelné zdroje se v členských zemích Evropské unie uplatňují stále více. Solární a větrné elektrárny podle studie think tanku…

Matovič sľuboval, že Slovensko bude v energiách unikát. No inflácia udrela v eurozóne najviac práve na nás

Igor Matovič sľuboval, že vládny balík za 3,5 miliardy eur ochráni slovenské domácnosti a budeme vo svete unikát. Lenže viaceré kr…

Kalendář akcí

AQUATHERM Nitra

07. 02. 2023 - 10. 02. 2023
Medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky

E-Mobilita 2023, cesta k soběstačnosti

15. 02. 2023 08:00 - 18:00
Ostrava, na Černé louce, Pavilon A
Třetí ročník diskuzního fóra E-Mobilita si do hledáčku opět bere témata víc než aktuální. Moravskoslezský kraj se stává lídrem na poli vodíkových tech...

Energetický management pro města a obce

15. 02. 2023 09:00 - 16. 02. 2023 18:00
Praha, hotel DAP
Konference určená pro energetické manažery měst a obcí, jejímž hlavním tématem je snižování energetické náročnosti budov vlastněných veřejnou správou,...

Transportation Oil and Gas Congress 2023

20. 02. 2023 09:00 - 21. 02. 2023 20:00
Istanbul, Türkiye
TOGC 2023 is a B2B networking event for more than 350 specialists from pipeline industry that covers strategic goals and technical issues of the oil,...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

75780
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
881
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika