Tepelné čerpadlo nebo elektrické vytápění?

Skutečnost, že uživatelé tepelných čerpadel spotřebují výrazně víc elektřiny než domácnosti s elektrickým vytápěním, zní jako holý nesmysl. Veřejně dostupné statistiky Energetického regulačního úřadu jsou však neúprosné.

Tepelné čerpadlo nebo elektrické vytápění?

ABSTRACT: Although heat pumps are touted as an efficient source of heat for homes, data from the Czech Energy Regulatory Authority shows that, over the last 5 years, the average electricity consumption of households with heat pumps was 30 to 44 % higher than of those with traditional convector heaters. Therefore, it is necessary to base one's choice of a domestic heating source on a rigorous analysis of the available options.


 

JAK UŠETŘIT ZA DODÁVKU TEPLA Z ELEKTŘINY?

Vysoké ceny elektřiny vedou odběratele elektřiny k zásadním otázkám, jak pokrýt své požadavky na dodávku elektřiny a tepla, případně i plynu. Dlouhodobě největším „žroutem“ energie v domácnostech je zajištění dodávky tepla v zimním období, ať již domácnost odebírá dálkové teplo, či má k dispozici domovní/blokovou plynovou kotelnu, nebo ať si zajišťuje výrobu tepla lokálně.

Soustřeďme se pouze na lokální výrobu tepla ve vlastních či pronajatých domech a podívejme se na vytápění formou využívání elektřiny. V obecné rovině se ukazuje, že náklady na výrobu tepla z elektřiny vychází přibližně na dvojnásobek ceny tepla z plynu. Tedy je nasnadě, že je potřeba hledat cestu, jak zaplatit za takové vytápění co nejméně.

Jako alternativa se nabízejí tepelná čerpadla. O nich se s nadsázkou říká, že se řadí k obnovitelným zdrojům energie a že díky nim klesnou výdaje na elektřinu na třetinu spotřeby oproti přímotopnému vytápění. Je to tak ale doopravdy?

 

Graf průměrné spotřeby elektřiny v tarifech D45d a D56d v letech 2016-2020
Zdroj: ERÚ, Zpráva o provozu elektrizační soustavy za rok 2020

 

POROVNÁNÍ PŘÍMOTOPNÉHO VYTÁPĚNÍ A TEPELNÝCH ČERPADEL

Společnost FENIX se na systémy elektrického přímotopného vytápění specializuje už více než 30 let. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že nejobjektivnějším zdrojem provozních nákladů jsou tzv. „tvrdá data“. Tedy reálné domácnosti, které jsou dlouhodobě sledovány. Čím více takových referencí je, tím jsou statistická data objektivnější. Na stránkách firmy FENIX proto najdete také několik dlouhodobě sledovaných referenčních domů (viz https://www.fenixgroup.cz/cs/nizkoenergeticke-domy).

Bohužel, u dodavatelů ostatních topných systémů taková data k dispozici nejsou – ať už jde o plynové kotle nebo tepelná čerpadla (TČ). Odpovídající data jsou však dostupná i ve statistikách Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Aby údaje o spotřebě byly srovnatelné, byl pro srovnání zvolen tarif D 56 d pro tepelná čerpadla, protože TČ mají stejně jako elektrické přímotopné vytápění spotřebu celé domácnosti měřenu jen jedním měřidlem – elektroměrem. Jde tedy o srovnatelná data získaná z desítek až stovek tisíc odběrných míst. Zjištěné výsledky byly doslova ohromující…

Data jsou převzata ze Zprávy o provozu elektrizační soustavy za rok 2020, která je zveřejněna na stránkách ERÚ. Tarifní statistika, vykazující spotřeby domácností dle tarifů, je na straně 44–45.

Pro větší názornost jsou data přenesená do grafické podoby.

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

D 45 d

Přímotop

D 56 d

TČ

D 45 d

Přímotop

D 56 d

TČ

D 45 d

Přímotop

D 56 d

TČ

D 45 d

Přímotop

D 56 d

TČ

D 45 d

Přímotop

D 56 d

TČ

Počet odběrných míst

447 466

52 380

441 544

56 788

436 311

56 659

432 049

56 503

425 790

56 291

Průměrná spotřeba

na odběrné místo [kWh]

8 912

12 021

9 687

13 922

9 378

13 523

9 245

13 301

9 154

13 122

Rozdíl ve spotřebě

 

+ 34,9 %

 

+ 43,7 %

 

+ 44,2 %

 

+ 43,9 %

 

+ 43,3 %

Srovnání údajů o spotřebě elektrického vytápění formou přímotopů (vč. elektrických kotlů) a tepelných čerpadel
Zdroj: ERÚ, Zpráva o provozu elektrizační soustavy za rok 2020


 

ZHODNOCENÍ DAT

Statistika ukazuje, že v letech 2012 až 2016 rozdíl průměrné spotřeby domácností s tepelným čerpadlem (distribuční sazba D 56 d) proti domácnostem s elektrickým přímo-topným vytápěním (distribuční sazba D 45 d) postupně rostl z 23 % až na 35 %. Ke skokovému nárůstu došlo v roce 2017, kdy se rozdíl ve spotřebě zvýšil na více než 40 %(!). Jde o obrovský rozdíl v neprospěch tepelných čerpadel, který nutně vede k zamyšlení, jak je to možné. Zejména když jde o průměrnou spotřebu, počítanou ze cca 430 000 (D 45 d) a 56 000 (D 56 d) odběrných míst, kdy statistika nejrůznější extrémy eliminuje.

Jako první se nabízí myšlenka, že tarif pro tepelná čerpadla používají větší objekty, proto je spotřeba elektřiny vyšší. Pokud by ale mělo tepelné čerpadlo uspořit cca 1/3 energie, jak se obecně uvádí, pak by velké objekty s TČ měly mít maximálně stejnou spotřebu, jako ty malé s elektrickým vytápěním, ale ne o 40 % vyšší!

Lze tedy jen hádat, proč tomu tak je. Těch vlivů bude pravděpodobně několik – horší účinnost a zejména regulovatelnost teplovodních systémů nebo absence akumulační nádoby topné vody, která má podstatný vliv na sezónní účinnost TČ. Významnou roli jistě hraje i fakt, že kompatibilita teplovodních systémů s jinými zdroji, jakými jsou krby či kamna na dřevo, je problematická a musí být dlouhodobě předem plánována. Naopak elektrické sálavé vytápění reaguje v každé místnosti domu či bytu na jakékoliv nahodilé tepelné zisky bezobslužně a prakticky okamžitě. Bivalentní zdroj zde lze snadno doplnit i dodatečně, uživatelé s elektrickým vytápěním tedy zřejmě využívají doplňkové zdroje vyšší měrou, což se příznivě projevuje právě na spotřebě elektrické energie.

V neposlední řadě bude hrát roli i psychologie uživatelů TČ, kteří se chovají neekonomicky a domy přetápí, „protože mají tepelné čerpadlo“. Ve výsledku se tak ale z veřejných peněz dotuje systém, který místo úspory vede k vyšší spotřebě. Bohužel, od roku 2017 byly sazby D 45 d a D 56 d sloučeny do společné D 57 d a nadále tak nelze sledovat, jak se spotřeby domácností liší těmito technologiemi – šlo by bezpochyby o velmi zajímavé a přitom objektivní výsledky.

 

JE NUTNÉ ZÍSKÁVAT OBJEKTIVNÍ INFORMACE

Účelem toho článku nebylo zatratit tepelná čerpadla, která při správném technickém provedení a v odpovídajících objektech mají své neoddiskutovatelné výhody a jsou naprosto správným řešením. Cílem bylo poukázat na skutečnost, že obecné povědomí o výhodnosti tepelných čerpadel je v přímém rozporu se statistikou, vycházející ze stovek tisíc odběrných míst a založenou na naprosto přesném měření elektroměrem. Přesto, realitě navzdory a naprosto nekriticky, jsou tepelná čerpadla podporována a dotována jako nejúspornější řešení…

 


NOVÉ ENERGETICKÉ CENTRUM FENIX ZAČNE FUNGOVAT V JESENÍKU OD LEDNA 2023

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má podle majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Ing. Cyrila Svozila v průmyslu, zemědělství či službách budoucnost. Všude tady může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne.

Za tímto účelem se společnost Fenix Group připravuje na aktivní obchodování na spotovém trhu. Firma v letech 2022-2023 investuje do nového Energetického centra Fenix ve výrobním závodě společnosti v Jeseníku. Tam už několik let k plné spokojenosti slouží fotovoltaická elektrárna a velkokapacitní bateriové úložiště, letos v areálu firma dostavěla další velkou fotovoltaickou, větrnou a vodní elektrárnu a rozšířila i kapacitu stávajícího bateriového úložiště. V závěru roku 2022 tak bude mít zdejší fotovoltaická elektrárna výkon 0,95 MWp, o dalších cca 100 kW rozšířila výkonové kapacity Energetického centra větrná a malá vodní elektrárna. V Jeseníku současně vyrostlo největší bateriové úložiště v České republice s kapacitou 2,6 MWh a výkonem 640 kW. Úložiště bude výrobnímu závodu sloužit pro snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hodin), řízení čtvrthodinových maxim a jako účinná ochrana a energetická záloha proti výpadkům, které mohou způsobit významné škody ve výrobě. Pomáhat bude také při řízení a kompenzaci kvality sítě a při maximalizaci využití energie z fotovoltaiky. Aktivní využití spotového trhu díky fotovoltaice, velkokapacitním bate­riím a vlastnímu Battery Management Systému firmy AERS, která je součástí holdingu Fenix Group, jí umožní výrazně snížit náklady na elektrickou energii.

Ing. Cyril Svozil k Energetickému centru Fenix říká: „Do určité míry je to vynucený projekt, protože už na podzim 2021 jsme viděli, že situace s cenami elektrické energie se začala dramatizovat. Bylo zřejmé, že pokud si nebudeme schopni zajistit dostatek dosažitelné elektrické energie za nízké ceny, tak nemáme šanci výrobu udržet nejen na Jesenicku, ale vůbec v České republice. Dokonce si troufnu tvrdit, že ani v celé Evropě. A protože se nechceme stěhovat, investovali jsme přibližně 80 milionů korun. Vše už je vlastně dokončeno, v prosinci 2022 spustíme zkušební režim. Od 1. ledna 2023 nám končí fixace cen elektrické energie a přejdeme na spotový trh, který jsme měli možnost odzkoušet na několika předchozích projektech. Zjistili jsme, že tímto způsobem jsme schopni si zajistit velmi výhodné ceny energie, sice ne na předkrizové cenové hladině, ale na snesitelné úrovni s cenami o cca 30-40 % vyššími. Při roční spotřebě závodu 2,8 GWh si cca 40 % energie vyrobíme sami, dalším zdrojem nákladových úspor bude velké bateriové úložiště, které bude schopno aktivně využívat dynamiku spotového trhu. Podobné řešení chceme nabízet i dalším firmám a institucím, bateriové stanice podobného výkonu umíme vyrobit, ale nejdříve si chceme si jeho provoz a všechny plusy a mínusy vyzkoušet a odladit v reálných podmínkách u nás.“
 
Kontakt: Fenix Trading s.r.o.

www.fenixgroup.cz

Tomáš Brejcha

Související články

Studie: Za smog v Ostravě může hlavně topení uhlím. Huť a koksovny jsou spolu s dopravou viníky číslo dvě

Odborníci dlouho netušili, odkud znečištění ovzduší v Ostravě, kde lidé dýchají nejhorší vzduch v Česku, pochází. Konkrétně jak ke…

Vítr a slunce v EU poprvé dodaly více elektřiny než plyn. Vodní elektrárny a reaktory zaostaly

Obnovitelné zdroje se v členských zemích Evropské unie uplatňují stále více. Solární a větrné elektrárny podle studie think tanku…

Šialená chyba populárnych nabíjačiek elektromobilov. Batérie luxusných modelov „upiekli“

Elektromobily majú dnes ešte stále pomerne vysokú cenovku, najmä ak ide o tie z prémiových kategórií. Patrí sem aj plne elektrický…

Matovič sľuboval, že Slovensko bude v energiách unikát. No inflácia udrela v eurozóne najviac práve na nás

Igor Matovič sľuboval, že vládny balík za 3,5 miliardy eur ochráni slovenské domácnosti a budeme vo svete unikát. Lenže viaceré kr…

Jičín díky úsporám tepla ve veřejných budovách zatím ušetřil téměř milion korun

Město Jičín zavedením různých úspor spotřeby tepla ve veřejných budovách ušetřilo v posledním čtvrtletí loňského roku v meziročním…

Kalendář akcí

AQUATHERM Nitra

07. 02. 2023 - 10. 02. 2023
Medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky

E-Mobilita 2023, cesta k soběstačnosti

15. 02. 2023 08:00 - 18:00
Ostrava, na Černé louce, Pavilon A
Třetí ročník diskuzního fóra E-Mobilita si do hledáčku opět bere témata víc než aktuální. Moravskoslezský kraj se stává lídrem na poli vodíkových tech...

Energetický management pro města a obce

15. 02. 2023 09:00 - 16. 02. 2023 18:00
Praha, hotel DAP
Konference určená pro energetické manažery měst a obcí, jejímž hlavním tématem je snižování energetické náročnosti budov vlastněných veřejnou správou,...

Transportation Oil and Gas Congress 2023

20. 02. 2023 09:00 - 21. 02. 2023 20:00
Istanbul, Türkiye
TOGC 2023 is a B2B networking event for more than 350 specialists from pipeline industry that covers strategic goals and technical issues of the oil,...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

75780
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
881
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika