Nové tarify pro novou energetiku jsou nutností

Na počátku srpna 2022 Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil veřejné konzultace ke Koncepci propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech. Třeba jsme zvolili trochu komplikovaný název, slovo od slova však odráží obsah konzultovaného materiálu. S jedinou výjimkou. Doplnit bychom měli, že jde o změnu nutnou a dávno potřebnou.

Nové tarify pro novou energetiku jsou nutností

ABSTRACT: The electricity market has transformed technologically and the existing tariff structure is no longer sufficient. Therefore, the Energy Regulatory Office prepared a draft of a new tariff structure which will be widely consulted with all stakeholders to reflect the new market environment.


 

Ve chvíli, kdy vznikal text tohoto článku, byly konzultace v plném proudu. A těším se, i netěším, až budu číst připomínky, které jistě přijdou v nemalém počtu.

Dodejme, že Novou tarifní strukturu (NTS) ERÚ představil na přelomu let 2015 a 2016. Mnohdy relevantní, jindy však ryze populistické a neodborné výroky tehdy přípravy nových tarifů zastavily. Paradoxně to bylo tehdejší vedení ERÚ, které vlastní materiál hodilo přes palubu.

 

NOVÁ ENERGETIKA, PRASTARÉ TARIFY

Proč současné tarify nestačí? Stále platné sazby popisují elektroenergetiku tak, jak fungovala před více jak dvaceti lety. Část zákazníků má proto tarify, které už noví odběratelé nemohou získat. Nejde o to, že by pro provoz sítí bylo najednou třeba vybírat větší prostředky.

Jejich provoz spadá do regulované složky spotřeby, tak či tak se tedy musejí uhradit oprávněné náklady. Ve skutečnosti je cílem to, aby náklady zbytečně nerostly všem, ale abychom se chovali rozumněji a náklady si rozdělili spravedlivě podle chování.

Avšak nejenom náklady. Moderní technologie postupně umožňují síti aktivně pomáhat. Ti, co svá zařízení „propůjčí“ v potřebných chvílích energetické soustavě, by měli být odměněni.

Ing. Petr Kusý

 

NEJEN ZDRAŽOVÁNÍ

Už nyní vidíme například to, jak v souvislosti s růstem cen elektřiny na krátkodobých trzích rostou náklady na zajištění tzv. systémové rovnováhy. V celé řadě příkladů úspor figurují chytré sítě s chytrými měřáky a řízením spotřeby domácnosti.

Zatím je nemáme, jejich masová instalace by však měla být otázkou několika let. Oprostěme se od zjednodušené debaty o jističích, která neodbytně provázela někdejší NTS. Budoucí tarify staví na nových technologiích a řízení spotřeby.

Příkon si do budoucna bude moci každá domácnost stanovit mnohem flexibilněji. Pokud někdo kupříkladu tráví značnou část svého času na chalupě, bude si moci jištění jednoduše snížit na dobu svého pobytu mimo bydliště.

 Na druhou stranu však nemůžeme zastírat to, že pro síť „drahé chování“ se prodraží i dotyčným odběratelům. Realita je taková, že pokud si v síti rezervují vysoký příkon, síť na to musí být dimenzovaná – nehledě na to, kolikrát ročně na chalupě či zahrádce zapnou svoji cirkulárku nebo přímotop v zahradním domku.

Distributor v dané lokalitě musí vést vedení o takové kapacitě, které zvládne potenciální zátěž. V důsledku pak za takové chování platíme všichni v regulovaných platbách, i kdybychom se sebevíc snažili šetřit na nákladech. Chceme takový stav udržovat?

 

KDY TO PŘIJDE?

Nyní se konzultuje koncepce změn. První změny plánujeme v oblasti sdílení společně vyráběné elektřiny, která přemostí dosavadní legislativní vakuum, které například neumožňuje účelné sdílení elektřiny v rámci bytových domů. Zde bychom chtěli novinky do praxe zavést již od příštího roku.

Následovat bude posílení efektivity využití sítí na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, kam se připojují zejména průmyslové podniky. Vzhledem k objemu spotřeby se zde logicky skrývají nejvyšší úspory.

V rámci návrhu inovace tarifní struktury dojde zejména k opuštění dosavadního principu sjednávání rezervované kapacity a k účtování té složky ceny, která je nezávislá na odebraném množství elektřiny, na základě hodnoty rezervovaného příkonu, hodnoty maximálního čtvrthodinového odebraného výkonu naměřeného v daném kalendářním měsíci, případně na základě kombinace obou přístupů.

To, jak motivovat uživatele na těchto napěťových hladinách k efektivnímu využití sítě – z pohledu sítě i odběratelů – je aktuálně předmětem analytické studie. Stavět tak budeme na datech, která poměřují přínosy i náklady na obou stranách.

Poté budou následovat změny na hladině nízkého napětí. Zde je mj. cílem výrazné zjednodušení tarifní struktury. Obecně je cílem i to, abychom sjednotili přístup k zákazníkům na všech napěťových hladinách, alespoň co se principů týče.

V dalších letech přijdou rozsáhlejší úpravy, které se dotknou decentralizované výroby, akumulace, nebo například služeb flexibility a agregace. Zde budou hrát důležitou roli nejen technologie, vč. chytrého měření, ale také legislativa.

Bez nových právních předpisů se už v nejbližších letech neobejdeme. Teprve po zákonném ukotvení technologií a jejich využití budeme moci upravit tarify a navazující podzákonné předpisy.

 

Harmonogram (časová osa) postupné inovace v regulovaných cenách a implementace změn
Zdroj: ERÚ

 

SDÍLENÍ ELEKTŘINY JAKO PRVNÍ VLAŠTOVKA

Nové tarify názorně reprezentuje příklad, který by měl praxi zasáhnout již od ledna příštího roku. V září představíme v konzultacích novou vyhlášku o Pravidlech trhu s elektřinou. Ta umožní sdílení elektřiny vyrobené ze společného zdroje v bytových domech. Pokud se vše podaří, účinná bude od Nového roku.

Pokud se podíváte na střechy rodinných domků, řadu z nich již „zdobí“ fotovoltaické panely. Na bytových domech podobný boom znát není. Důvodem je legislativa, která nezná pojem sdílení elektřiny a brání tak výraznějšímu rozvoji decentrální výroby elektřiny v těchto objektech.

V rámci vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou jsme proto kličkovali v podmínkách současného, zastaralého energetického zákona. Výsledkem by mělo být rozdělení odběrných míst, resp. možnost zavést jedno vůdčí odběrné místo a další vést jako přidružená.

Společný zdroj bude fungovat v rámci vůdčího odběrného místa určeného pro všechny zainteresované domácnosti. Individuálním domácnostem pak zůstanou místa přidružená s vlastními měřáky i možností volby dodavatele. Umožní to mj. budování zdroje i tam, kde se ho nebudou chtít účastnit všechny domácnosti.

 

ZMĚNY PŘIJDOU POSTUPNĚ A PO DEBATĚ

Nová struktura tarifů by měla být aplikovaná do konce roku 2028, ale ani rok 2028 nelze vnímat jako konec změn. Ty totiž budou přicházet postupně. O konkrétním načasování přitom rozhodne nejenom legislativa a její načasování, ale také reálná potřeba úprav, do které promlouvají nové technologie a jejich skutečné rozšíření.

To je dost možná nejpodstatnější rozdíl v porovnání s někdejší NTS, která přišla jako kulový blesk a naráz měla změnit všechno. Zároveň tehdy lidé oprávněně postrádali širší debatu, která takto významným změnám musí předcházet.

V rámci tzv. Otevřené platformy, která připravovala koncepci, se proto sešli nejenom zástupci regulovaných subjektů a státní správy, působí v ní také akademická sféra, spotřebitelské či ekologické organizace i nejrůznější profesní asociace. Nyní, v konzultačním procesu, se navíc všichni mohou vyjádřit k plánovaným změnám už ve fázi přípravy.

Důležité je také to, že nestavíme na dohadech, ale na robustních analytických podkladech. Zapojena je tentokrát i Technologická agentura ČR, která vypsala několik výzkumných projektů v programu BETA2, zaměřeném na veřejné zakázky v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy.

Věřím, že současná Rada ERÚ, jíž jsem členem, se snaží předejít chybám, které nejenže odsoudily k nezdaru někdejší NTS, ale opatřily nezaslouženým cejchem veškeré změny, které by už dnes mohly sloužit ve prospěch tuzemské elektrizační soustavy a jejích uživatelů.

 


O AUTOROVI

Ing. Petr Kusý vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 2006 začal pracovat na Energetickém regulačním úřadě jako specialista regulace odboru elektroenergetiky v oddělení zdrojů a sítí. Zabýval se převážně technickými a ekonomickými analýzami, obnovitelnými zdroji energie a kvalitou dodávek elektřiny. Jako vedoucí oddělení statistik v letech 2011 až 2013 vytvořil nový systém statistiky elektroenergetiky a byl zodpovědný za publikaci zpráv o provozu soustav v elektroenergetice a plynárenství.

V roce 2014 nastoupil na pozici ředitele odboru analyticko-statistického, kde měl v kompetenci kompletní datovou podporu regulace v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. V roce 2015 přešel do funkce ředitele odboru statistického a bezpečnosti dodávek. Na této pozici vedl realizaci nového systému statistiky teplárenství. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován členem Rady ERÚ.

Kontakt: petr.kusy@eru.cz

Tomáš Brejcha

Související články

Kdo vám dodá energie? Nové zákazníky berou jen tři ze sedmi největších dodavatelů

Pana Alexandra z Českého Krumlova čekaly počátkem měsíce dva pořádné šoky. Ten první byl, že mu společnost Nano Green jen během le…

Několik tisíc lidí demonstrovalo v Německu za otevření plynovodu Nord Stream

Na 3000 lidí dnes demonstrovalo v obci Lubmin poblíž severoněmeckého Greifswaldu za cenově přijatelné energie a za otevření plynov…

Hirman: V Bruseli sa bijeme za to, aby sme dostali peniaze zo zdanenia elektriny na Slovensko

Znárodnenie elektriny vyrobenej na Slovensku je krajné riešenie energetickej krízy. Momentálne SR pracuje na spoločnom európskom r…

Strop pro domácnosti zřejmě nebude na celou spotřebu, řekl Síkela

Vláda pracuje na nařízeních, která mají upravit způsob zastropování cen energií. Zatímco ceny by měly zůstat na oznámené úrovni, n…

Polsko odhaduje, že zdaněním mimořádných zisků energetických firem získá 70 miliard

Zdaněním mimořádných zisků energetických firem Polsko získá 13,5 miliardy zlotých (70 miliard Kč), očekává místopředseda polské vl…

Kalendář akcí

Podzimní plynárenská konference

03. 10. 2022 10:00 - 04. 10. 2022 15:10
Online
Český plynárenský svaz, jedna z největších oborových a profesních asociací v ČR, která sdružuje přes 200 významných společností plynárenského oboru, v...

CARBON DAY 2022

05. 10. 2022
Hotel Park Inn, Bratislava
Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Hospodaření s energií ve firmách

11. 10. 2022 09:00 - 16:30
Praha, hotel Olympik
Zavádění energeticky úsporných opatření je v dnešní době energetické krize více než aktuální. Současné ceny energií nutí firmy přehodnocovat své energ...

ENERGETICKÁ KRIZE ESKALUJE, JE NUTNÉ JI ŘEŠIT!

13. 10. 2022 09:00 - 19:00
Praha, Hotel Grand Majestic Plaza
Mimořádná situace v energetice vyvolaná urychlením přechodu k obnovitelným zdrojům v kombinaci s neočekávaným válečným konfliktem na Ukrajině vyžaduje...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

73189
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
832
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika