Závěry Jarní konference AEM 2022

XXV. Jarní konference Asociace energetických manažerů jednala ve dnech 1. a 2. března 2022 v kongresovém sále budovy CIIRC ČVUT v Praze 6 za účasti více jak padesátky členů asociace a dalších účastníků z řad odborné veřejnosti. Tématem konference byl Green deal – poslání, nebo zátěž budoucích generací?

Závěry Jarní konference AEM 2022

ABSTRACT: At the beginning of March, Prague hosted the 25th spring conference of the Association of Energy Managers. Over fifty experts discussed the impact of the Green Deal in relation to high energy prices and the current conflict in Ukraine.Konferenci zahájili výkonná ředitelka AEM Zuzana Šolcová, předseda podvýboru na ochranu spotřebitele PSP Patrik Nacher a za hostitelské pracoviště profesor Vladimír Mařík. Odborný program jednání výrazně ovlivnily nedávné změny vyvolané vysokými cenami energie a pádem řady dodavatelů a současné napadení Ukrajiny ze strany Ruska. Všichni přednášející i další účastníci reagovali na tyto aktuální události a odborným cílem konference se stalo hledání vhodné cesty v současném nestabilním období.

 

PRŮMYSL A SPOTŘEBITELÉ

Úvodní vystoupení PNachera a V. Maříka zhodnotila současný stav spotřebitelů (fyzických osob) a průmyslu. Někteří zákazníci v režimu dodavatele poslední instance aktivně žádají sami vyúčtování a stěžují si, že se k němu nemohou dostat. Opačnou skupinou zůstává 30 tisíc odběratelů v režimu dodavatele poslední instance, kteří doposud neza­reagovali vůbec. Problém se řeší s Energetickým regulačním úřadem.

Průmysl 4.0 přináší zvýšené nároky na energetiku, nejenom na vlastní provoz, ale třeba i na datové sklady, zdražení energie bylo v únoru v meziročním srovnání až šestinásobné. Podniky v této situaci přestávají investovat do robotických řešení a investují do vlastní energetiky. Celková filozofie Průmyslu 4.0 v současnosti adoptuje udržitelnost a sociální a environmentální aspekty. Problém české energetiky je, že provozování sítí a tarifní systém nejsou připraveny na prosumery. Ve většině případů jde o nové myšlení při užívání soustav, nikoli o rušení soustav starých a výstavbu nových. Nové investice do soustavy se odehrávají i v oblasti lepšího řízení a lepšího využití stávajících soustav a jejich kooperace s průmyslem i dalšími aktivními prvky. S takovouto nepřipraveností máme také horší nástupní pozici k plnění nových environmetálních cílů, protože efektivní využití obnovitelné energie je v zastaralém systému méně efektivní.

V oblasti systémových opatření nemá ČR strategii a ucelený koncept, lepíme záplaty dotacemi a daňovými úlevami. Slova o absenci takového konceptu pak zaznívala v průběhu celé konference, zejména v oblasti vhodného modelu trhu, kompatibilního s potřebami našeho průmyslu a jeho transformací směrem k nízkoemisnímu energetickému mixu. Energetická politika i legislativa musí být dlouhodobě konzistentní, obor je konzervativní s dlouhodobými investicemi na 40 a více let a zejména v době transformace je nutno hledat celospolečenskou dohodu, jakou energetiku budeme stavět pro další generace.

 

INVESTICE A MODEL TRHU

Měníme-li ekonomická paradigmata, musíme přijít s novými, a byť by začala platit okamžitě, bude trvat cca jednu generaci, než začnou fungovat obnovené tržní síly. V současnosti máme pokřivené motivace pro oblasti, do kterých privátní sektor neinvestuje anebo investuje v umělých arbitrážních příležitostech a banky na to obtížně půjčují. V každém případě musí nejprve platit fyzikální zákony a pak ty ekonomické, opačná funkčnost systému není možná. Cenové mechanismy můžeme mít takové, jaké chceme, volba vhodného modelu je politické rozhodnutí. V diskusi zazněl dotaz, proč máme jako průmyslový stát ceny energie, které nevyhovují průmyslu?

Trh není jedinou možnou formou zajištění energetických potřeb, když kolabuje, potřeba zůstává. Modely trhu existují různé možné, model přijmout závěrnou cenu (tu nejdražší) burzy a tomu přizpůsobit cenotvorbu pro české spotřebitele a průmysl není jediný možný. Trh a jeho tržní síly se chovají tak, jak byl stanoven rámec trhu. Není pravdou, že „vše vyřeší trh“, řadu problémů ale může vyřešit vhodný návrh trhu. Nemůžeme si ale nechat vnutit takový model trhu, který škodí průmyslu i sociální stabilitě. Evropská unie nemá jednu cenu a jednu burzu, dá se nalézt vhodný model pro ČR, kde Unie nabízí poměrně širokou pluralitu.

Jelikož dochází ke změně charakteru sítě ve prospěch větší distribuovanosti zdrojů a akumulace, musí změně charakteru provozu na síti odpovídat i úprava tarifní struktury tak, aby poskytovala správné cenové signály a zajistila nákladovou efektivitu a výnosovou přiměřenost.

 

ENERGETICKÝ SYSTÉM

Energetická odolnost je nutná na úrovni palivového mixu, na úrovni provozování soustav i na úrovní decentrální infrastruktury (podniky, sídliště). Pokud se ale energetická odolnost nepromítne do požadované a placené vlastnosti, je její cena nulová a takto s ní trh zachází. Takovýto náhled v současné době nevyhovuje. Je potřeba se rozhodnout, do jaké míry hledáme evropsky integrovaná řešení a do jaké míry soběstačnost. Ve vystoupení K. Vinklera z ČEPS zazněly různé scénáře progresivní, konzervativní a referenční a také hodnocení České republiky v mezinárodním porovnání. Česká republika je ze 63 % energeticky soběstačná (se zahrnutím ropy a zemního plynu), ale máme vyšší průměrnou spotřebu energie na hlavu, kterou tvoří především průmysl, ale i vyšší měrnou spotřebu domácností. Nové poptávky po energii v Německu a ve Francii tvoří stovky terawatthodin.

Do budoucna poroste význam menších obnovitelných zdrojů energie, role vodíku a malých modulárních reaktorů. U vodíku ale neznáme možnou spotřebu, cenové parametry a akumulaci, tedy není možné stanovit kvalifikovaný model. Malé modulární reaktory také dosud nejsou zbožím, které by bylo běžně na trhu.

 

EKOLOGIE A TRANSFORMACE K NÍZKOEMISNÍMU ENERGETICKÉMU MIXU

Experti se shodují, že v této oblasti musíme postupovat co nejefektivnějším, avšak technicky reálným způsobem. Není problém instalovat další gigawatty solárních elektráren, je problém k nim najít vhodný model spotřeby a fungování soustav. Není pravda, že je český energetický mixšpinavý“, protože ze 60 TWh spotřeby elektřiny vyrábíme 30 TWh v jaderných zdrojích a 10 TWh v obnovitelných zdrojích energie, pouze 20 TWh ve fosilních zdrojích. Toto množství můžeme cílenými kroky s pomocí dotací při současném stavu věcí snižovat zhruba o 1 TWh ročně.

Environmentální problematika již není tak jednoduchá, pohled, že uspořená emise pouze „něco stojí“, už není pouze v ekonomické oblasti, zejména pokud by mělo v politicky nestabilní době jít o ztrátu suverenity, ztrátu konkureneschopnosti průmyslu a další kvalitativní ukazatele. Mění se i priority Evropské investiční banky a dotací, administrativa EU v současné situaci pracuje i o víkendech. Ve vyhlášených dotacích Modernizačního fondu jsme byli úspěšní, převažují investice v regionech postižených těžbou uhlí a také investice na brownfieldech, nikoli na polích.

 

 

MEZINÁRODNĚ POLITICKÁ SITUACE, BEZPEČNOST

V referátech R. Neděly a V. Bartušky zazněly aktuální zprávy ze zasedání ministrů EU a různých bezpečnostních fór. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je třeba maximalizovat, ale především držet se toho, co umíme, tedy v našich podmínkách především jádro a na nějakou dobu přehodnotit i uhlí. Stabilita a flexibilita soustavy počítala s reverzací uhlí do zemního plynu, schopnost nezávislého ostrovního provozu ČR je nutné udržet. Německo má jako kapitálově silnější země nakoupené emisní povolenky do roku 2030, na spekulativním trhu tedy vydělává, ale ve válečném stavu se musíme starat o jiné věci.

 

ZÁVĚRY KONFERENCE

Přítomní experti na konferenci zformulovali následující závěry:

  1. Pro zajištění funkční, sociálně přijatelné a bezpečné transformace a modernizace energetiky je důležité nezapomenout na bezpečnost dodávek a v současné době je potřeba akcentovat problematiku energetické bezpečnosti.

  2. Trilema energetická dostupnost (cena) – energetická bezpečnost – environment (životní prostředí) zůstává popisem doby, avšak mění se priority. Namístozelenéenergie nabývá v současnosti na důležitosti její bezpečná dodávka, aniž bychom ekologii a postupnou transformaci energetického mixu chtěli zanedbat. Nejde o odklad této priority, ale o provedení této transformace efektivním a především bezpečným způsobem.

  3. Dlouhodobým řešením české energetiky zůstává důraz na jádro, obnovitelné zdroje energie a celkovou energetickou efektivitu (úspory), která má v podmínkách ČR rezervy. Česká republika využívá pro vlastní potřebu dvě třetiny bezemisního mixu elektřiny a pracujeme na dalším snižování.

  4.  Musíme pokračovat v rozumném a technicky realizovatelném tempu implementace obnovitelných zdrojů energie. Zejména v případech, je-li takovýto rozvoj dotován z prostředků EU nebo Modernizačního fondu, je nutno postupovat co nejefektivněji.

  5. Je potřeba zrevidovat útlum domácího uhlí jako rychle dosluhujícího paliva, zejména v případech, kdy mělo být „na přechodné období“ nahrazováno zemním plynem dováženým z politicky nestabilních oblastí. Dočasnou toleranci k uhlí si dokáží představit i současné autority EU.

  6. Na druhou stranu zemní plyn netřeba unáhleně ostrakizovat. Již druhá Pačesova komise navrhovala komplementaritu zemního plynu s jaderným programem (elektřinou lze v případě výpadku plynu topit a ze zemního plynu lze v případě výpadku jádra vyrábět elektřinu). Imperativem komise bylo, že by měla být Česká republika spolehlivě propojena na mezinárodní sítě plynovodů, nikoli geopoliticky či cenově závislá na jediném zdroji. Výraznou roli hraje v současnosti i rozvoj LNG.

  7. Máme stále funkční energetické soustavy, což je v současné době výhodou. K tomu ale potřebujeme i funkční energetickou strategii včetně vhodné implementace legislativních norem, designu trhu, pravidel provozování soustav a tarifní struktury, a to tak, aby byly naplněny a optimalizovány cíle dle energetického trilematu.

 

AKTUALITA

V aktualitách zazněly i současné technické problémy ostrovního zapojení ukrajinských elektrických sítí a možnosti jejich synchronního provozu s EU. Vzhledem k možnému zcizení informací ze strany intervenčních mocností nejsou technické detaily uvedeny.

 

Tomáš Brejcha

Související články

Německo s Katarem podepsaly energetické partnerství

Německo s Katarem uzavřelo energetické partnerství, které Berlínu pomůže se snížením závislosti na ruském plynu. Dnes to v Berlíně…

Akcie ČEZ letí vzhůru, reagují na zprávy o možném rozdělení firmy

Akcie polostátní společnosti ČEZ kótované na pražské burze jsou nejvýše od roku 2008, jen za posledních pět dní jejich cena narost…

Drahota u pump: S maržemi rafinerií nic nezmůžeme, přiznalo ministerstvo

Vysoké ceny pohonných hmot, proti nimž se vláda rozhodla bojovat dočasným snížením spotřební daně, ukončením povinného přimícháván…

Komentář: Kupme zásobníky! Budou drahé, ale ten klid za to stojí

Německá skupina RWE tento týden zahájila oficiálně proces prodeje svých šesti plynových zásobníků v Česku. Chystá se velký obchod,…

Ruská společnost Gazprom od sobotního rána přeruší vývoz plynu do Finska

Ruská plynárenská společnost Gazprom od sobotního rána přeruší vývoz plynu do Finska. Oznámila to dnes finská společnost Gasum, kt…

Kalendář akcí

Dotace EU a programové období 2021-2027

24. 05. 2022 09:00 - 14:30
Online
Buďte první a získejte náskok díky zcela uceleným informacím o nových dotačních zdrojích EU v období 2021-2027. Zúčastněte se on-line semináře: Dotace...

21. energetický kongres ČR

24. 05. 2022 11:00 - 19:00
Praha, Hotel Grand Majestic Plaza
Válka na Ukrajině výrazně promění evropskou i českou energetiku. Na prvním místě dnes stojí energetická bezpečnost, ekologie bude upozaděna. Technolog...

Kariérní webinář pro obory budoucnosti - udržitelnost a životní prostředí

24. 05. 2022 17:00 - 21:00
online, MS Teams
Odemkněte svůj potenciál v oblastech ekologie, životního prostředí a nechte se inspirovat informacemi z praxe. Vhodné pro: studenty/studentky VŠ vč....

Konference Bioplyn a legislativa 2022

24. 05. 2022
Hotel Akademie Naháč
Dne 24. května 2022 se uskuteční již tradiční trojboj akcí CZ Biom. Letos se setkáme v Hotelu Akademie Naháč.

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

69697
Počet publikovaných novinek
2063
Počet publikovaných akcí
778
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika