USA nemají kam ukládat jaderný odpad

Likvidace odpadu je opět v centru pozornosti, protože se znovu rozjíždí jaderný sektor. Existují sice krátkodobá úložiště, ale v souvislosti s rozvojem energetiky bude muset vláda USA najít dlouhodobá a rychlá řešení. Podobná situace je i v dalších částech světa.

USA nemají kam ukládat jaderný odpad

ABSTRACT: The development of nuclear power also requires a solution for the long-term storage of radioactive waste. In the USA, the construction of a permanent repository at Yucca Mountain in Nevada was planned for many years. However, the project was abandoned in 2014 and the solution to the issue of nuclear waste remains elusive.Na začátku jaderné éry byly USA kritizovány za vyhazování svého jaderného odpadu do moře, protože byly první zemí, která tak učinila v roce 1946. Americká Agentura pro ochranu životního prostředí odhaduje, že na třech místech v Pacifiku bylo během 24 let uloženo více než 55 000 kontejnerů s radioaktivním odpadem. Tato praxe USA skončila v roce 1970, ale některé jaderné mocnosti pokračují v ukládání odpadu do oceánu dodnes.

Kongres založil v roce 1982 Fond pro jaderný odpad, který vyžaduje, aby provozovatelé jaderných elektráren odváděli určitou částku na vybudování trvalého zařízení na likvidaci jaderného odpadu. Za tu dobu se na jeho kontě shromáždilo více než 44,3 miliard dolarů. V současné době se jaderný odpad většinou skladuje v sudech na místech současných a bývalých jaderných elektráren po celých USA.

 

BOJE O HORU YUCCA

Do roku 1987 prozkoumalo Ministerstvo ener­getiky devět míst pro trvalé ukládání odpadu a nakonec seznam zredukovalo na tři. 

První volbou byla Yucca Mountain v Nevadě. Někteří členové Kongresu se obávali, že by analýza více míst stála příliš mnoho, a tak v roce 1987 Kongres upravil svůj zákon z roku 1982 tak, aby veškerou svou pozornost zaměřil na horu Yucca.

Někteří experti označují toto rozhodnutí Kongresu za prozíravou volbu, ale jiní tvrdí, že Yucca byla předčasně vybrána, protože delegace Nevady měla ve Washingtonu nejmenší politický vliv. Postupem času převládl ten druhý pohled a dodatek z roku 1987 je nyní běžně nazýván jako „nevadský zákon”. Zavedl totiž program na nalezení řešení pro dočasné úložiště. Určitá suma z Fondu jaderného odpadu byla vynaložena na toto úsilí, ale tento projekt byl v roce 1994 ukončen, protože nepřinesl žádný výsledek.

V roce 2002 podepsal tehdejší prezident George W. Bush rozhodnutí o zřízení úložiště Yucca Mountain, ale Barack Obama proti tomu vedl kampaň a nakonec ve svém rozpočtu na rok 2010 omezil financování průzkumu lokality Yucca Mountain.

Po roce 2014 byla federální vláda nucena přestat vybírat peníze pro Fond jaderného odpadu, protože vlastníci a provozovatelé jaderných elektráren zpochybnili oprávněnost poplatků, když Spojené státy nemají kam trvale ukládat použité palivo.

Peníze z Fondu jaderného odpadu se vrátily zpět do rozpočtu a začaly se užívat na jiné účely. Použití prostředků pro jejich původní účel by vyžadovalo nové povolení Kongresem.

Plány na vybudování areálu v Yucca Mountain v Nevadě byly tedy poraženy státní a federální politikou a chyběla politická vůle najít jiná řešení. Výsledkem je, že USA nemají infrastrukturu pro ukládání radioaktivního jaderného odpadu v hlubinném geologickém úložišti, kde může pomalu ztrácet svou radioaktivitu v průběhu tisíců let, aniž by způsobil škodu.

Vzhledem k tomu, že federální vláda nezřídila trvalé úložiště pro svůj radioaktivní jaderný odpad, musela platit energe­tickým společnostem, aby ho samy skladovaly. V sou­časné době je to většinou v sudech na místech současných a bývalých jaderných elektráren po celé zemi. Systém zatím funguje a v roce 2014 Nuclear Regulatory Commission (NRC), hlavní dozorčí orgán v tomto odvětví, prohlásil, že současná technologie skladování by vystačila na 100 let.

K 30. září 2021 zaplatila americká vláda celkem 9 miliard dolarů společnostem poskytujícím veřejné služby za jejich náklady na dočasné skladování. Finanční zpráva Agentury ministerstva energetiky odhaduje, že to bude stát dalších 30,9 miliardy dolarů, dokud nebude ve Spojených státech dokončena možnost trvalé likvidace odpadu. Tento odhad považují někteří experti za nízký.

 

Americké Ministerstvo energetiky odstranilo veškerý jaderný odpad ze skládky o rozloze 39 hektarů v Idaho.
Zdroj: INL

 

DOČASNÉ ŘEŠENÍ

Loni v listopadu podnikl Úřad pro jadernou energii při Ministerstvu energetiky USA předběžný krok k vytvoření dočasného úložiště jaderného odpadu. Někdo to vidí jako důvod k optimismu, jiný naopak.

Na rozdíl od trvalého skladovacího zařízení, které zasahuje hluboko do země, dočasné zařízení by jednoduše udržovalo všechny sudy pohromadě na jednom místě, na rozdíl od distribuce po celé zemi. V některých případech byly místní jaderné elektrárny zcela rozebrány – ale odpad je stále uložen na místě. 

Takové řešení by vyžadovalo jednu bezpečnostní složku, jednu posádku údržby a jednu provozní skupinu. Obsluha takového centralizovaného úložiště by byla ekonomičtější, než menší sklady po celých Státech.

Mezitím nárůst obav ze změny klimatu vytvořil nový impuls pro pokročilé jaderné reaktory, které slibují, že budou bezpečnější a účinnější než konvenční konstrukce. To znamená, že je zde také obnovený zájem o vyřešení problému s odpady.

Bouřlivá debata o jaderných úložištích se nyní opět rozvířila, když energetická firma Holtec v Massachusetts navrhla plán na skládku jaderného odpadu z provozu elektrárny Pilgrim Nuclear Power Station v Cape Cod Bay. Po rozsáhlých protestech nakonec od svých plánů ustoupila. Tím se však řešení pouze odsunulo a palčivé otázky zůstávají.

Loni v září bylo vydáno povolení k výstavbě skládky v západním Texasu, která bude sloužit jako úložiště jaderného odpadu po dobu přibližně 40 let. Komise pro jaderný dozor udělila povolení na výstavbu zařízení, které může skladovat až 5 000 tun jaderných palivových tyčí a také 231 milionů tun dalšího radioaktivního odpadu. Děje se tak i přes jasný odpor státu. Začátkem letošního roku podepsal guvernér Greg Abbott zákon zakazující skladování a přepravu vysoce aktivního jaderného odpadu přes Texas.

 

Přehled dočasných jaderných úložišť v USA 
Zdroj: Senate Committee on Environment and Public Works (EPW)

 

CO JE TO VLASTNĚ JADERNÝ ODPAD

S novými plány na nové jaderné projekty vláda opět pociťuje tlak na vytvoření životaschopného dlouhodobého řešení pro likvidaci jaderného odpadu. A jak se země odklání od fosilních paliv k čistším alternativám, tak roste zájem o jaderné projekty a energetický průmysl očekává, že vláda bude jednat. 

Bidenova administrativa potvrdila výklad Trumpovy vlády o vysoce radioaktivním odpadu, který je založen spíše na radioaktivitě odpadu než na tom, jak byl vyprodukován.

Oznámení amerického Ministerstva energetiky (DOE) z minulého měsíce znamená, že část radioaktivního odpadu z výroby jaderných zbraní uložená v Idahu, Washingtonu a Jižní Karolíně by mohla být překlasifikována a přesunuta k trvalému uložení jinam.

„Po rozsáhlém politickém a právním posouzení DOE potvrdilo, že výklad je v souladu se zákonem, řídí se nejlepšími dostupnými vědeckými poznatky a údaji a že při jeho přijímání byly zohledněny názory členů veřejnosti a vědecké komunity,“ uvedla agentura.

Tato politika se týká jaderného odpadu, který vzniká při přepracování vyhořelého jaderného paliva na výrobu jaderných bomb. Takový odpad byl dříve charakterizován jako vysoce radioaktivní. Nová interpretace se vztahuje na odpad, který zahrnuje takové atributy, jako jsou kal, kapalina, úlomky a kontaminovaná zařízení.

Agentura uvedla, že rozhodování o likvidaci založená na charakteristikách radioaktivity více než na tom, jak se stal radioaktivním, by mohlo Ministerstvu energetiky umožnit zaměřit se na jiné projekty čištění s vysokou prioritou, zkrátit dobu skladování radioaktivního odpadu v zařízeních Ministerstva energetiky a zvýšit bezpečnost pracovníků a životního prostředí. Ministerstvo poznamenalo, že tento přístup podporuje Komise pro modrou stuhu pro jadernou budoucnost Ameriky, která byla vytvořena během Obamovy vlády.

Oddělení vytipovalo tři lokality, kde se ukládají odpady, kterých se nový výklad dotkne. V Idahu je to úložiště na pozemku Idaho National Laboratory, ve státě Washington ve vyřazené jaderné elektrárně Hanford a v Jižní Karolíně v areálu Savannah River National Laboratory.

 

OPĚT NADĚJE?

Nicméně USA stále nemají žádné trvalé úložiště pro vysoce radioaktivní odpad. Překlasifikování některých vysoce radioaktivních odpadů podle nového výkladu znamená, že mohou být legálně odeslány do komerčních zařízení ke skladování odpadů považovaných za méně radioaktivní.

Velkou pozornost vzbudilo rozhodnutí prezidenta Bidena, který na vysoce postavenou pozici v Ministerstvu energetiky jmenoval Sama Brintona. Tento aktivista homosexuálních organizací známý svým extravagantním vystupováním a absolvent jaderného inženýrství Massachusetts Institute of Technology se má zabývat likvidací vyhořelého paliva a odpadu.

„V této roli budu dělat to, o čem jsem vždy snil, vést úsilí o vyřešení národních problémů s jaderným odpadem,“ uvedl Brinton. „Udělám vše, co je v mých silách, abych do této vládní role vnesl inovativní myšlenky. Dokonce budu (podle svých znalostí) první genderově proměnlivou osobou ve vedení federální vlády. Ale co je nejdůležitější, budu odpovědný za nalezení řešení problému, kterému jsem zasvětil svůj život a který byl po desetiletí mařen.“

Očekávání jsou tedy velká.

 

     

Tým společnosti Bechtel prozkoumal Yucca Mountain jako místo pro národní úložiště Spojených států pro použité palivové tyče a ztužený vysoce radioaktivní odpad z aktivit jaderné obrany. Nachází se na okraji Nevadské národní bezpečnostní lokality (dříve Nevada Test Site) – součásti jaderného testovacího polygonu, založeného americkým prezidentem Harrym Trumanem. Lokalita Yucca Mountain je daleko od obydlených center, má velmi suché klima a nachází se asi 160 km severozápadně od Las Vegas. 
Zdroj: Bechtel

 

 

Tomáš Brejcha

Související články

Stavitel polských jaderných elektráren žádá regulátora o stanovisko k bezpečnostním analýzám i jejich nezávislému ověření

Polská státní společnost Polskie Elektrownie Jadrowe požádala předsedu Národní agentury pro atomovou energii – Panstwowa Agencja A…

Tématem klima konference OSN v Egyptě bude financování adaptačních opatření v rozvojových zemích, potvrdili ministři v Kinshase

Již za měsíc, od 6. do 18. listopadu se pod egyptským předsednictvím sejde v Šarm aš-Šajchu 27. Konference OSN o změně klimatu (CO…

Jaderná válka je nepřípustná, nikdy nesmí být rozpoutána, couvá Rusko

Rusko se dál drží zásady, že jaderná válka je nepřípustná, uvedla ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Západ se…

Podle účastníků klimakempu není transformace Moravskoslezského kraje spravedlivá

Plánovaná přeměna uhelného Moravskoslezského kraje, nazvaná spravedlivá transformace a financovaná z peněz Evropské unie, spravedl…

Poradíme, jak správně topit

Na území Ostravy bylo díky několika kolům tzv. kotlíkových dotací vyměněno již 1 758 zastaralých domácích kotlů. Jejich výměna byl…

Kalendář akcí

Hospodaření s energií ve firmách

11. 10. 2022 09:00 - 16:30
Praha, hotel Olympik
Zavádění energeticky úsporných opatření je v dnešní době energetické krize více než aktuální. Současné ceny energií nutí firmy přehodnocovat své energ...

ENTSO-E VISION CONFERENCE - A POWER SYSTEM FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE

10. 10. 2022 - 12. 10. 2022
online
Save the date for ENTSO-E’s most forward-looking initiative! We are developing a comprehensive vision of a power system that will be the foundation of...

ENERGETICKÁ KRIZE ESKALUJE, JE NUTNÉ JI ŘEŠIT!

13. 10. 2022 09:00 - 19:00
Praha, Hotel Grand Majestic Plaza
Mimořádná situace v energetice vyvolaná urychlením přechodu k obnovitelným zdrojům v kombinaci s neočekávaným válečným konfliktem na Ukrajině vyžaduje...

Energetická krize eskaluje, je nutné ji řešit

13. 10. 2022 09:00 - 19:00
Praha, hotel Grand Majestic Plaza
DOPADY NA DOMÁCNOSTI A FIRMY. MODELY STABILIZACE A ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN SOUČASNÉHO STAVU. Mimořádná situace v energetice vyvolaná urychlením přechodu k ...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

73418
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
832
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika