Udržitelná výstavba a energetická efektivita budovy jdou ruku v ruce

Obojí spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňuje, takže pokud uděláme chybu v udržitelné výstavbě, těžko pak dosáhneme energetické efektivnosti budovy. Na druhé straně ale i udržitelná výstavba nemusí nutně znamenat, že automaticky dosáhneme energetické efektivity budovy. 

Udržitelná výstavba a energetická efektivita budovy jdou ruku v ruce

ABSTRACT: Energy efficiency must be considered in the design of a house. Cheap, readily available and recyclable materials can also be the way to sustainable living.
DŮLEŽITÁ JE DŮKLADNÁ PŘÍPRAVA

Energetická efektivita budovy se tedy datuje již od výběru a využití stavebního pozemku – je jasné, že severní svah někde na horách na návětrné straně bude mít podstatně vyšší tepelné ztráty, než jižní svah uprostřed lesů v nížině. Většinou si příliš vybírat nemůžeme, ale musíme s tím počítat již při návrhu domu, který by měl alespoň částečně eliminovat některé nepříznivé podmínky.

I na severním svahu je totiž možné obrátit obytnou část domu na jih a využít ji pro aktivní a pasivní zisk sluneční energie, na návětrné straně vysadit vysokou zeleň a na horách dům více zateplit a uvnitř použít spíše akumulační materiály a nespoléhat se tolik na „chytré“ termostaty. A protože energetická efektivita se odvíjí již od ceny výstavby domu, cílem je využívat v co nejvyšší míře levné použité či recyklované materiály, stavět pokud možno z trvanlivých přírodních a snadno recyklovatelných materiálů s nízkou uhlíkovou stopou. A teď si každý čtenář říká – bezva prázdné proklamace, ale rád bych takový dům viděl! Tak se na jeden takový s datem stavebního povolení z roku 1979 po letech, tedy časem dostatečně prověřený, blíže podívejme.

Parcela v okrajové části Prahy, úzká jen 19,45 m a dlouhá 42 m, mírný severní svah, směr od jihozápadu na severovýchod. Podloží břidlice, takže po každém dešti zvýšená hladina podzemních vod. Stavebníci, mladí manželé bez technického vzdělání, pod 30 let, k dispozici jen půjčka 200 000 Kč. Naštěstí se spojili s 2 kamarády z Výzkumného ústavu výstavby a architektury, se kterými následně dům „nalomili“ v úhlu 45o, aby byly obytné místnosti na jih a bylo možné plně využívat sluneční energii.

Co se použitých materiálů týče, tak „potřeštěné“ nápady poučeného laika byly vždy konzultovány s profesory na Fakultě stavební a Fakultě architektury ČVUT a projekt zkontrolovala inženýrka s důležitou profesí statika staveb. A mohlo se začít svépomocí stavět.

Protože pozemek byl vždy po deštích podmáčený, do země se raději vůbec nešlo (je to většinou ta nejnákladnější a nejporuchovější část stavby) a jen byly shrnuty drny, nasypáno několik náklaďáků hrubého a navrch jemného štěrku, na to položeny rozpárané plastové pytle z blízké skládky, navrch kari síť a zalito betonem. Po sypaném štěrku voda vzlínat nemůže. Dům ani nemá skoro žádné základy – jen několik betonových patek do nezámrzné hloubky 80 cm o velikosti max. 100 x 100 cm podle propočítaného zatížení nosných sloupů z tenkých ocelových nosníků UE 100.

Obrázek č. 1: Situační nákres domu 

 

V JEDNODUCHOSTI KRÁSA

Konstrukčně byl dům navržen jako ocelový skelet z příhradových svařovaných nosníků, přičemž tehdy nedostatkové oceli bylo spotřebováno na celý dům méně než jinde jen na hurdiskové stropy. Střecha byla realizovaná ze šikmých fošen a je zkosená ke středu, s jediným okapem 110 mm uprostřed (nezamrzá), vše vyplněno odpadním polystyrenem. Vše bylo relativně levné - levný štěrk místo betonu s drahými a poruchovými asfaltovými izolacemi, dřevo místo pracných omítek, pěnový polystyren z odpadu místo betonu a cihel, místo vnějších omítek pálené keramické „švédské“ desky s věčnou životností.

Okna jsou integrována do fasády, takže nijak neruší, jižní část je pokryta solárními panely, které jsou též plně integrovány do fasády a přistiňují zimní zahrady před obývacími místnostmi. Sklon kolektorů je 62,5o, ale žádnou vědu v tom nehledejte – zkrátka jde o sklon 2 ku 1, ke kterému nepotřebujete úhloměr. Tento sklon navíc dává více výkonu právě v zimě či brzy ráno nebo večer, kdy je vyrobená elektřina nejdražší. A kroupy nemají šanci pod tímto sklonem cokoliv rozbít a sníh z nich sjíždí, a přitom je vyčistí, takže nemusely být za ta léta nikdy čištěny.

V jediné instalační šachtě vede rozvod studené, cirkulační teplé vody a užitkové vody ze studny na splachování WC a mytí aut či zalévání zahrady nebo napouštění koupacího jezírka. Osvětlení samozřejmě využívá úsporné zdroje světla. Hromosvod je přímo přivařen na ocelovou konstrukci domu, která je přes ocelovou výztuhu komínu odvedena až hluboko pod zem, takže není třeba stavět žádné svody, které by narušily pohled na fasádu.

Z výše uvedeného je vidět, že celý dům je nejen vystavěn z kvalitních a trvanlivých, byť levných či odpadových materiálů, ale lze ho kdykoliv snadno rozebrat zpět na jednotlivé materiály a zrecyklovat, stejně jako plot, který je též z recyklovaných směsných plastů, bez nátěru.

 

Obrázek č. 2: Jižní pohled na dům se solárními panely

 

Obrázek č. 3: Severní pohled na dům

 

DŮLEŽITÝ JE I KOMFORT BYDLENÍ

V přízemí je trojgaráž, tepelné čerpadlo, šatna, sauna, velký obývák s teplovodním krbem a prosklenou stěnou s výhledem do zahrady a na jezírko. V patře se kromě koupelny nachází velký obývák, pracovna a 2 ložnice, ve 2. patře pak 2 pokoje pro děti a velká herna s prosklenou terasou s výhledem do zahrady. Tehdy bylo povoleno max. 120 m2 obytné plochy, ale protože přízemní obývák není povinných 30 cm nad okolním terénem, tak se do obytné plochy nepočítal, stejně jako některé pomocné místnosti ve 2. patře.

Všechny místnosti samozřejmě respektují nasměrování na světové strany dle svého účelu – obýváky na jih, ložnice na východ, příslušenství a koupelny na severozápad. Vnější stěny a strop byly už tenkrát tepelně izolovány min. 25 cm pěnového polystyrenu (při jejich celkové tloušťce jen 33 cm!), takže s rezervou splňují i současné normy nízkoenergetických domů. Energie je navíc vyráběna ze slunce (ať už tepelná přímo sáláním nebo elektrická přes solární panely), energeticky úsporné podlahové topení umožňuje s vysokou účinností plné využití tepelného čerpadla, část vody ze střechy stéká přímo do jezírka, další část je čerpána jako užitková voda ze studny, čímž se šetří pitná voda.

 

ČASTÉ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT

Protože stavebníci si dům stavěli pro sebe, a ne jako architekti pro parádu a uznání, tak se vyhnuli běžným chybám i renomovaných architektů, jako např. použití dřevěných palubek na fasádu. První roky to vypadá pěkně, ale za pár let v místech, kam může voda nebo slunce, naopak příšerně! Další chybou bylo používání velkoplošných konstrukčních prvků, se kterými se rychle staví, ale často nedrží na slunci tvar a kroutí se (dřevo, plasty, plech). Nebo jako tabule plechových střešních krytin, přichycených k podkladu hřebíky místo vrutů, takže při větších větrech často uletí.

Je neschopností architektů a stavařů, že většina slunečních fototermických kolektorů či solárních fotovoltaických panelů není plně integrována do střech. Že je to možné nejen ve výše uvedeném příkladu, ale i u fototermických (teplovodních) kolektorů, ukazuje obrázek 4, kde jsou plně zaintegrovány jako střecha zimní zahrady již přes 20 let bez jakýchkoliv problémů, a ještě se snížily výdaje za ušetřenou střechu a zespoda nemají ztráty.

 

Obrázek č. 4: Fototermické kolektory integrované do střechy

 

Málo trvanlivé jsou i omítky, zvláště pak ty kontaktní na tepelné izolaci – často odpadávají. Tady se lze poučit např. z „kachlíkáren“ na Letné (Ministerstvo vnitra) či na Karlově náměstí (poliklinika), kde ty keramické obklady jsou bez problému již skoro 100 let, byť jim pomáhá natočení nikoliv na jih a bílá barva. Někdo sice může namítat, že keramiku je třeba vypalovat, což je energeticky náročné, ale i cement nebo vápno na běžné omítky je třeba vypálit, a vzhledem k jejich nízké trvanlivosti za dobu životnosti domu i několikrát, o nákladech na opravy nemluvě.

V poslední době se hodně inzerují různé regulátory topení. Pokud má dům velkou akumulaci (zděné stěny, stropy, podlahu), pak nemá smysl používat přerušované vytápění a je lepší vytápět trvale, případně jen mírně snížit teplotu přes noc. Dá se tak naopak ušetřit i přes desítky tisíc Kč za elektronickou regulaci např. přes mobil.

Podobně nemá smysl používat tepelné čerpadlo, pokud se nevyužívá nízkoteplotní vytápění, např. podlahou či stěnami. Prodejcům je to jedno, chtějí si za každou cenu vydělat, nicméně účinnost tepelného čerpadla při natápění vody místo 35 0C na 60 0C klesá až na polovinu a nevyplatí se ani se státní dotací.

Co se svícení týče, nemá smysl podlehnout náporu reklam na náhradu dosavadních zdrojů světla pomocí LED. Kvalitní zářivka (tzv. třípásmová) má lepší kvalitu světla než většina LED a stejnou životnost, takže pokud nám funguje, je hloupost ji měnit.

Též nemá smysl měnit ledničku, když nám funguje, protože nic neušetříme – topná sezona v Praze je 250 dní v roce, na horách někde i 350 dní, takže větší spotřeba starších spotřebičů nám vlastně vytápí obytný prostor, takže úspory se nekonají, respektive naopak máme velký zbytečný výdaj za novou ledničku či mrazák. A totéž platí i pro ostatní domácí spotřebiče – pokud fungují, není třeba je měnit – ostatně ve Vídni jsou už po mnoho desítek let na ulicích kontejnery na „vyřazené“ ale fungující elektrospotřebiče, které se pak rozdávají potřebným bez ohledu na jejich vyšší spotřebu elektřiny, která je zde vyvážena úsporou zbytečného nákupu drahých nových spotřebičů.

Naopak, co nám může uspořit dost peněz, je voda – pokud dokážeme svést okapy do rybníčku (a ne do nesmyslných předražených státem dotovaných plastových podzemních nádrží) a z něj např. zalévat zahradu, pomůžeme nejen sobě, ale i přírodě! Splachovat WC s ní ale bez několikanásobné filtrace nejde, protože ucpe ventily splachovačů.

Takže hlavně nevěřte všemu, co se píše v novinách! Píšou to totiž placení „copywriteři“, tedy mladé dívky, které mají za úkol vychválit některé zboží, aby vydavatel dostal provizi, takže z Googlu stáhnou pár článků a udělají z nich další, aniž tomu rozumí, a podle toho to vypadá.

 


O AUTOROVI

JUDr. Ing. et Ing. Mgr. Petr Měchura vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze (matematika a občanská nauka), Institut mezinárodních vztahů v Berlíně (mezinárodní vztahy), Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze (řízení a plánování), Fakultu řízení VŠE v Praze (ekonomicko-matematické výpočty) a Právnickou fakultu UK v Praze. Úsporami energie a surovin a řízením hospodářství na mikro- i makroúrovních se zabývá od 70. let minulého století. Několik let působil jako výkonný ředitel a prokurista české a slovenské pobočky koncernu PHILIPS a pak 15 let jako výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. V roce 1995 založil úspěšnou poradenskou firmu AVE BOHEMIA s.r.o. a přes 20 let podniká i jako OSVČ.

Kontakt: mechura.p@gmail.com

Tomáš Brejcha

Související články

Uložit energii a v zimě s ní zatopit? Převratný patent vyvinuli vídeňští vědci

Vědci z vídeňské Technické univerzity vyvinuli nový reaktor, který díky chemické reakci dokáže uchovat uchovat energii bez ztrát p…

U plánovaných větrných parků při pobřeží USA se objevují první výzvy, které bude třeba překonat

S tím, jak se několik projektů plánovaných offshore větrných parků při pobřeží USA posouvá blíže k realizaci, vyplývají na povrch…

Společnost BayWa r.e. hledá posilu na pozici: Product Manager Junior

Product Manager Junior (Praha) Chceš se stát součástí BayWa r.e. v České republice, kde působíme jako velkoobchod s komponenty pro…

Slovensko: Na rozvoj OZE a energetickej sústavy pôjde 232 miliónov eur

Hlavným kritériom budú náklady na megawatthodinu Na rozdiel od súčasnosti, keď sú OZE podporované doplatkom alebo príplatkom k cen…

ENERGO SUMMIT 2022 již za necelé 3 týdny Zarezervujte si své místo včas!

Cílem odborné konference ENERGO SUMMIT je podpořit veřejnou debatu ke směřování české energetiky v budoucnu s ohledem na existujíc…

Kalendář akcí

Dotace EU a programové období 2021-2027

24. 05. 2022 09:00 - 14:30
Online
Buďte první a získejte náskok díky zcela uceleným informacím o nových dotačních zdrojích EU v období 2021-2027. Zúčastněte se on-line semináře: Dotace...

21. energetický kongres ČR

24. 05. 2022 11:00 - 19:00
Praha, Hotel Grand Majestic Plaza
Válka na Ukrajině výrazně promění evropskou i českou energetiku. Na prvním místě dnes stojí energetická bezpečnost, ekologie bude upozaděna. Technolog...

Kariérní webinář pro obory budoucnosti - udržitelnost a životní prostředí

24. 05. 2022 17:00 - 21:00
online, MS Teams
Odemkněte svůj potenciál v oblastech ekologie, životního prostředí a nechte se inspirovat informacemi z praxe. Vhodné pro: studenty/studentky VŠ vč....

Konference Bioplyn a legislativa 2022

24. 05. 2022
Hotel Akademie Naháč
Dne 24. května 2022 se uskuteční již tradiční trojboj akcí CZ Biom. Letos se setkáme v Hotelu Akademie Naháč.

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

69697
Počet publikovaných novinek
2063
Počet publikovaných akcí
778
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika