Nová plynová kogenerace má zelenou

Dotace na takzvané podporované zdroje energie ze státního rozpočtu mají na příští rok činit celkem 27 miliard korun, stejně jako letos. 

Nová plynová kogenerace má zelenou

ABSTRACT: The basic features of the future direction of supported sources, including the use of all possibilities of cogeneration, are described in the recently approved amendment to the Act on Supported Sources. Following the adoption of the amendment, a number of further regulations and directives are expected to be issued.


Novela zákona o podporovaných zdrojích energie je účastníky energetického trhu přijímána převážně pozitivně. Nejvíce diskusí vzbudila v průběhu projednávání problematika podpory fotovoltaiky, ale novela obsahuje velké množství dalších důležitých bodů. Očekávaly ji s napětím i teplárenské firmy, jejichž doménou je kogenerační výroba tepla.

V decentralizované energetice totiž sehraje významnou roli plynová kogenerace. Nejde jen o dekarbonizaci a snižování emisí skleníkových plynů, ale do praxe už se zavádějí možnosti poskytování podpůrných služeb jak pro přenosovou, tak distribuční soustavu. Vhodné jsou k tomu zdroje nad 1 MW a agregované bloky, které jsou často propojením menších kogeneračních jednotek s dalšími obnovitelnými zdroji, např. vodními.

Jak bylo zveřejněno na tradiční konferenci COGEN, která se konala v říjnu v Čestlicích, současná kapacita plynové kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) je 700 MWe, ale v roce 2025 se počítá s 2 600 MWe a později až s 3 500 MWe za předpokladu plné transformace uhelných elektráren. Ve vztahu ke snižování emisí kysličníku uhličitého vychází pro Českou republiku jako nejlepší energetický mix složený ze tří základních energetických zdrojů, každý by měl zajistit třetinu. Jde o obnovitelné zdroje energie (OZE), jádro a plyn. Bude to znamenat masivní nástup kogeneračních plynových motorů a dalších plynových zdrojů.

Potvrzuje to i člen Rady ERÚ Ladislav Havel. Transformace hnědo- nebo černouhelných zdrojů ve společném zásobování teplem v období 2021 – 2030 se má odehrát především přechodem na zemní plyn o celkovém výkonu 2 100 MWe, na biomasu 250 MWe a na energetické využití odpadu 130 MWe. Předpokládá to také rozvoj nových výroben KVET, instalovaných mimo společné zásobování teplem, ty budou z největší části využívat zemní plyn, dále pak na bioplyn a mikrokogeneraci. „Zejména v oblasti menších zdrojů má vysokoúčinná KVET velký potenciál,“ připomněl Havel – na rozdíl od omezenějšího potenciálu zdrojů velkých. Energeticky efektivní výrobny elektřiny, kterým skončí nárok na současnou podporu, se budou moci ucházet o nové systémy provozních podpor, které jim umožní udržet se ještě v provozu.


NOVELA ZÁKONA O POZE

Legislativní proces byl ukončen 18. 10. 2021 a novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) vyšla ve sbírce zákonů jako zákon č. 382/2021 Sb. Jde o už devátou novelu zákona č. 165/2012 Sb. o POZE, připravenou po schválení zákona přijatého v roce 2012.

Tato novela je ale nejzásadnější a nejrozsáhlejší ze všech, které byly dosud k tomuto zákonu přijaty, a to jak rozsahem úprav a vkládaných nebo měněných ustanovení, případně množstvím řešení věcných témat. Spolu s tím je vykazována také jako transpoziční předpis ke směrnici RED II (Renewable Energy Directive).

Novela obsahuje úpravy celkem v devatenácti věcných oblastech. Zahrnuje také novely čtyř dalších zákonů. Nastavuje mj. postupy pro zdroje, které jsou již v provozu. Jde o podpory po ukončení současných podpor – udržovací podpory, podpory pro modernizaci výrobny elektřiny, podpory k eliminaci vysoké ceny emisních povolenek, dopady na podporu v případě úpravy zařízení, podpora pro nenotifikované zdroje. Další jsou postupy pro zdroje, které budou nově uváděny do provozu. Jde o úřední stanovení výše podpory, podpory vysoutěžené v aukcích a nové nastavení rozvoje a regulace POZE.

Ještě před dosažením platnosti novely zákona vydal Energetický regulační úřad Cenové rozhodnutí č. 6/2021, které stanoví výši podpory pro veškeré existující POZE v závislosti na jejich druhu a datu uvedení do provozu. Výše podpor (vypsaných podle dosud účinného zákona v nenovelizovaném znění) meziročně klesá, a to napříč celým sektorem POZE. Důvodem jsou rostoucí ceny silové elektřiny, které zelený bonus v principu svého výpočtu dorovnává. Opačným směrem naopak působí takzvaná indexace výkupních cen u nepalivových zdrojů, která se podle zákona navyšuje o dvě procenta ročně.

Aktuálně zveřejněné cenové rozhodnutí je však specifické tím, že již v době jeho vydání se předpokládaly jeho změny. Výši i strukturu podpor totiž ovlivní novela zákona, který nebyl při vydání cenového rozhodnutí ještě schválen. Nyní již však lze nastavit konkrétní parametry u nových podpor. Podoba změnového cenového rozhodnutí bude navíc záležet i na tom, jak a kdy budou nová schémata podpor notifikována. Zákon totiž neumožňuje vydání výše podpory pro nová nenotifikovaná schémata podpory.

Je nesporné, že kdyby se čekalo až na všechny tyto kroky, vyplývající z novely zákona o POZE, tak by od 1. ledna 2022 nemohlo cenové rozhodnutí platit. ERÚ proto zvolil tu cestu, že přijal cenové rozhodnutí č. 6/2021 podle dosud účinného zákona, a předpokládá, že vydá změnové cenové rozhodnutí, až budou splněny další náležitosti.


KOGENERACE MÁ SVÉ JISTOTY

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) musí k řadu let připravované novele přijmout řadu vyhlášek a první nařízení vlády, které stanoví druhy a objemy podpory jednotlivých zdrojů na rok 2022 – 2024. Zásadní pozitivní změnou je garance doby podpory elektřiny z plynové KVET na patnáct let. Oproti jiným zdrojům nebyla totiž dosud doba podpory výroby elektřiny z plynové KVET přesně stanovena. Proto při notifikaci původního zákona č. 165/2012 Sb. se Evropská komise s MPO dohodla, že doba podpory bude 15 let. Další zásadní změnou je implementace pravidel EEAG (Environmental and Energy State Aid Guidelines), která vyžadují soutěžit o podporu nad 1 MW v aukcích. Dle doby uvedení do provozu a výkonu budou mít tedy výrobny rozdílné podmínky. O bližších podrobnostech jsme psali v Pro-Energy č. 3/2021.

Cenové rozhodnutí ERÚ počínaje platností pro rok 2022 obsahuje samostatně stanovený zelený bonus pro stávající kogenerační jednotky do 5 MW, které budou pokračovat ve stávajícím systému podpory 3000/4400 h. Kromě toho tu je samostatně stanoven úřední zelený bonus pro nový model podpory pro výrobny do 1 MW, uvedené do provozu od 1. 1. 2022. Týká se to jen plynových kogenerací.

Novela zákona o POZE popisuje základní postupy aukcí a zplnomocňuje MPO v nařízení vlády stanovit pro aukce konkrétní podmínky. Je tam poměrně velká variabilita, takže lze očekávat, že aukce mohou být nejrůznějšího druhu.FLEXIBILITA NASTUPUJE

Umožnění flexibility malých zdrojů v rámci agregačních bloků pro podpůrné služby pro ČEPS je letos velkým tématem. E.ON Energie jako první v ČR certifikovala agregační bloky pro poskytování podpůrných služeb pro ČEPS. Certifikované mají tři bloky, především navázané na vodní elektrárny, případně kogenerační jednotky a vodní zdroj.

E.ON Energie má v agregačních blocích celkem 38 vlastních výrobních zdrojů s max. výkonem 48,4 MW, z toho vodní zdroje činí 28,7 MW. Od roku 2022 rozšíří bloky o dalších šest kogeneračních jednotek. Počítá rovněž s připojením velkokapacitní baterie, umístěné v Mydlovarech. Provozní zkušenosti jsou pozitivní, nespornou výhodou je velikost bloku a pro doregulování odchylek výkonu slouží malé vodní elektrárny. E.ON připojuje rovněž první kogenerační jednotky svých zákazníků, přičemž provozní řízení si ponechává ve vlastní kompetenci.

Studii agregačního bloku pro vlastní zdroje schválili ve společnosti TEDOM Energy, která vznikla v září a jsou v ní koncentrovaná všechna provozní aktiva TEDOM. Vytvořili také novou SW (cloudovou) verzi terminálu pro připojení k ČEPS pro agregovaný blok. Jde o agregaci kogeneračních jednotek i jiných zdrojů a spotřebičů. SW je připraven pro certifikaci k začátku roku 2022 do jednotlivých produktů (PpS, regulace odchylky, prodej elektřiny), obchodování přes sesterskou organizaci již probíhá. Vytvořili rovněž obchodní SW pro alokaci agregovaných příkonů a výkonů.

Poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy se v květnu roku 2021 stala také společnost AB iEnergo spolu s innogy. Certifikovaný výkon bloku je 10 MW pro mFRR (+/–). Celkový výkon je složený z deseti kogeneračních jednotek s výkony od 200 do 1 560 kW. Jednotky jsou ve vlastnictví dvou společností (innogy a iEnergo). Kogenerační jednotky se nacházejí na různých lokalitách na území dvou distribučních oblastí.

Nově stanovená pravidla podpůrného programu Nová zelená úsporám vytvářejí příležitost pro majitele bytových domů, jak lépe využít decentralizovaných zařízení, která si pořídili. Někteří například chtějí nárazově vyšší spotřebu elektrické energie na dobíjení elektromobilů, aniž by museli investovat do zvýšení kapacity elektrické přípojky, nebo v případech, kdy to ani nejde. A to formou instalace kogenerační jednotky. Na 1 bytovou jednotku lze získat dotaci až 30 000 Kč. Nemusí jít o rychlé nabíječky s výkony 150 kW, stačí i méně výkonné, běžnější wallboxy s výkony 11 či 22 kW.

Příkladně malá kogenerační jednotka Motorgas s elektrickým výkonem 50 kW při tomto výkonu produkuje přibližně 79 kW tepla a k tomu všemu potřebuje příkon 148 kW ze zemního plynu. Na trhu se malých kogenerací či mikrokogenerací nabízí mnohem více, od firem jako Viessmann, Vaillant, GT-Energy, Tedom, GogenTech aj., s menšími výkony a samozřejmě i většími. Pokud by se v domě uvažovalo s denním nabíjením cca 10 elektromobilů, pak by bylo nutné zajistit dodávku elektrické energie 110 kWh. Souběžně by vzniklo cca 158 kWh tepelné energie s plným potenciálem ohřívat vodu s teplotním spádem až 90/70 °C. Tedy jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody.

Tomáš Brejcha

Související články

Krach, nebo převrat? Na solární trh má dorazit novinka, tajemné perovskity

Levnější energii ze Slunce má nabídnout nová technologie výroby panelů, která se má rozjet v Německu i v Polsku a využívá sloučeni…

Nejbohatší člověk v Asii chystá rozsáhlé investice do zelené energie

Mukeš Ambani, což je nejbohatší člověk v Indii i v celé Asii, investuje v západoindickém státě Gudžarát šest bilionů rupií (1,7 bi…

Spoločnosti Horisont Energi a E.ON spájajú sily, budú spolupracovať pri spracovaní uhlíka

Nórska spoločnosť Horisont Energi a nemecká firma E.ON uzatvorili dohodu o strategickej spolupráci. Tá sa zameria na vývoj služieb…

Finská Posiva žádá o povolení k provozu dalšího zařízení v úložišti použitého jaderného paliva

Finská společnost Posiva předložila žádost o povolení k provozu zařízení pro přípravu obalových souborů. Zahájení provozu konečnéh…

Startup vyrábí jídlo ze vzduchu. Svět by levně uživil z plochy malého státu

Denní dávku proteinů člověka by dokázal pokrýt za 10 korun a na jejich výrobu oproti třeba hovězímu potřebuje jen setinu vody a ti…

Kalendář akcí

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a prováděcí předpisy

18. 01. 2022 08:45 - 12:15
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
Školení je určeno pro vlastníky a provozovatele plynových kotelen, odběratele zemního plynu, stavebně montážní organizace, revizní technik...

Ekologie a její budoucnost

27. 01. 2022 08:30 - 12:30
Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Předmět diskuze: Nový zákon o odpadech, nový Operační program Životní prostředí, nová data o odpadech (Ing. Jan Maršák, ředitel Odboru odpadů, Mini...

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů 2022

27. 01. 2022 08:45 - 14:35
online
Diskuzní fórum je určeno pro technické a provozní pracovníky plynárenských společností, zástupce stavebních společností, zástupce proje...

Monitoring maloobchodního trhu s elektřinou a plynem

27. 01. 2022 15:00 - 19:00
online
Hned v lednu zve ERÚ na webinář k monitoringu maloobchodního trhu s elektřinou a plynem. On-line seminář proběhne ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 15:00 h...

Partneři portálu

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

65746
Počet publikovaných novinek
1983
Počet publikovaných akcí
742
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika