Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Rozvoj české komunitní energetiky bude podmíněn kvalitou nastavené finanční podpory

29. 10. 2020
10:00
frankbold.org Eliška Beranová

V České republice vzniká nový energetický zákon, který má umožnit komunitní výrobu elektrické energie na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí i obcí prostřednictvím takzvaných energetických společenství. Pouhé zavedení nového právního institutu však k rozvoji komunitní energetiky nepovede. Případové studie ze zahraničí ukazují, že jedním ze základních hnacích motorů rozvoje komunitní energetiky je vhodně nastavená finanční podpora. Co se osvědčilo a na co si naopak dát pozor? 

# elektřina
# TZ
# strategie

V České republice vzniká nový energetický zákon, který má umožnit komunitní výrobu elektrické energie na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí i obcí prostřednictvím takzvaných energetických společenství. Pouhé zavedení nového právního institutu však k rozvoji komunitní energetiky nepovede. Případové studie ze zahraničí ukazují, že jedním ze základních hnacích motorů rozvoje komunitní energetiky je vhodně nastavená finanční podpora. Co se osvědčilo a na co si naopak dát pozor? 

Finanční podpora komunitní energetiky v Německu

Německo je jedním z průkopníků komunitní energetiky v Evropě. Energetické komunity zde začaly vznikat již na počátku 80. let 20. století jako alternativa k centralizované fosilní a jaderné energetice. Roku 2012 vlastnily energetické komunity v Německu polovinu všech instalovaných kapacit obnovitelných zdrojů energie

Hlavním důvodem masivního rozvoje komunitní energetiky je propracovaný systém finanční podpory upravený v zákoně o obnovitelných zdrojích energie (Erneuerbare-EnergienGesetz – EEG). Základem finanční podpory byl do roku 2014 systém výkupních cen (feed-in tariff), jehož výhody spočívají v následujícím:

 • Investiční jistota: Za každou kWh elektřiny z OZE dodanou do sítě byla výrobci vyplácena stabilní a časově garantovaná částka, obvykle po dobu 20 let. 
 • Postupně klesající podpora: Vyplácena podpora měla postupně klesající tendenci, aby byli výrobci motivováni k inovacím a investicím do nákladově efektivnějších technologií. 
 • Žádná zátěž pro státní rozpočet: Systém podpory byl financován prostřednictvím příplatku (EEG Umlage) k účtům za elektřinu za každou spotřebovanou kWh. Byl založen na principu „znečišťovatel platí“, tedy čím více kWh někdo spotřebuje, tím více zaplatí za negativní externality spojené s výrobou elektřiny. 

V letech 2014 - 2017 byl systém výkupních cen z velké části nahrazen aukcemi. Německo tak reagovalo na Sdělení Evropské komise - Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020, které poskytování finanční podpory přizpůsobuje tržním principům. Například pro solární elektrárny o výkonu větším než 750 kW v Německu nově vznikla povinnost soutěžit o finanční podporu s ostatními výrobci, přičemž nárok na podporu získá ten, kdo za dodanou kWh do sítě nabídne nejnižší cenu. Na rozdíl od systému výkupních cen, který měří všem stejným metrem, tedy systém aukcí poskytuje výhodu především větších výrobnám OZE, které si z důvodu úspory z rozsahu mohou dovolit nabídnout v aukci své služby za nižší ceny než malé komunitní výrobny. 

Tato změna se negativně podepsala na rozvoji německé komunitní energetiky. Zatímco roku 2013 v Německu vzniklo 129 nových energetických komunit, v letech 2014 a 2015 množství nově založených komunit kleslo na 54 a 40 a v  letech 2018 a 2019 na pouhých 14 komunit ročně. Roku 2012 tvořily finanční prostředky energetických komunit 36 % ročních investic do obnovitelných zdrojů energie v zemi. Roku 2016 tyto roční investice klesly na pouhých 15 %. Tento trend nelze přičítat přesycení trhu, protože obecně se energetika z OZE v Německu rozvíjela. Příčinnou souvislost mezi zavedením aukcí a úbytkem komunitních projektů potvrzuje ve svém šetření například Evropská komise i řada akademiků. 

Nový systém finanční podpory v Německu tedy hraje do karet spíš větším energetickým společnostem, zatímco rozvoji energetických komunit příliš neprospívá. Jedním z řešení problému může být vytvoření zvláštní kategorie aukcí pro malé komunitní projekty, o jejichž zavedení zákonodárci v Německu sice diskutovali, avšak do zákona o obnovitelných zdrojích energie se tyto myšlenky dosud nepromítly. 

Jak bude vypadat finanční podpora komunitní energetiky v České republice?

V současnou chvíli míří do prvního čtení v Poslanecké sněmovně novela zákona č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Tato novela upravuje systém podpory obnovitelných zdrojů energie pouze obecně. Přímo podporou komunitní energetiky by se měla zabývat až další novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která však dosud nemá ani podobu věcného záměru. Nicméně již z nyní projednávané novely vyplývá několik zásadních bariér pro rozvoj komunitní energetiky:

 • Novela nepočítá s finanční podporou pro solární elektrárny, přestože se jedná o nejdostupnější OZE v České republice, které budou v komunitní energetice nejvíce využívány. 
 • Finanční podpora má být stanovena vládním nařízením na dobu 3 let. Na rozdíl od podpory v Německu, která byla garantována na 20 let, tedy není pro komunitní projekty poskytnuta dostatečná investiční jistota. 
 • Výrobny nad 1 MW (u větrných elektráren s výkonem nad 6 MW nebo 6 jednotek) budou o podporu soutěžit v aukci. V novele není zmiňována žádná zvláštní kategorie podpory pro komunitní projekty. Hrozí tedy stejné riziko jako v Německu.

Modernizační fond jako příležitost pro komunitní energetiku? 

MŽP zároveň připravuje pravidla pro rozdělování peněz z Modernizačního fondu. Jedná se celkem o 120-150 mld. Kč, které by měly sloužit k transformaci energetiky. Část z nich by měla být určena právě na podporu komunitní energetiky. Na rozdíl od výše zmiňované provozní podpory se jedná o jednorázovou investiční podporu, která může být s provozní podporou kombinována. Podporu na jednotlivé projekty bude možné čerpat již od roku 2021. Zatím však nejsou známy bližší podmínky poskytnutí podpory ani administrativní náročnost čerpání těchto prostředků. Je proto otázkou, zda na ně energetická společenství skutečně dosáhnou, nebo stejně jako u aukcí ustoupí do stínu větších výrobců.


Zdroje a odkazy:

 • Roberts, F Bodman and R Rybski: Community Power: Model Legal Frameworks for Citizen-Owned Renewable Energy, ClientEarth 2014, str. 34.
 • Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) (2013). Ownership of Renewables in 2012.
 • Německý zákon o podporovaných zdrojích energie ze dne 1. srpna 2014, § 2 odst. 5, dostupné online: https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/eeg_2014_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=4  a později zákon o o podporovaných zdrojích energie ze dne 13. října 2016, § 22 odst. 2, dostupné online: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s2258.pdf%27%5D__1600698175146  
 •  Podrobněji viz Sdělení Evropské komise - Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020, čl. 124 - 130.
 • Roberts, J. Power to the people? Implications of the Clean Energy Package for the role of community ownership in Europe’s energy transition. RECIEL. 2020; 29: 232– 244. https://doi.org/10.1111/reel.12346
 •  Srov. https://www.energy-charts.de/energy_pie.htm?year=2020 
 •  Evropská komise: Impact assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (Staff Working Document) SWD(2016) 418 final, 30 November 2016, 32. Dostupné online: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_impact_assessment_part1_v4_418.pdf 
 •  Ibid pozn. pod čarou č. 6 a A Wierling et al,: Statistical Evidence on the Role of Energy Cooperatives for the Energy Transition’ (2018) 10 Sustainability 3339, 3.
 •  Ibid. pozn. pod čarou č. 6
 •  Krčová, Martina, členka Rady ERÚ: Proč je nutné podporovat a rozvíjet obecní energetiku, prezentace na diskusním semináři k novele zákona o POZE, PSP ČR, ze dne 8. 9. 2020
 • § 4 zákona projednávané novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
 • § 3 odst. 4 projednávané novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. 
 • § 4 zákona projednávané novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

související články

INFORMACE Z JE TEMELÍN 234 / 2020

03. 12. 2020
14:32
ČEZ

První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

# jádro
# elektřina
# TZ

Energetik CIRI otestuje elektromobil od ČEZ ESCO

03. 12. 2020
11:32
ČEZ

Běžnou součástí provozu v Hradci Králové a okolí se stane elektromobil Volkswagen eGolf, který si pořizuje Centrum investic,…

# automotive
# elektřina
# technologie
# TZ
# emise

Odchod od uhlí je nezodpovědný, nikdo neví, kolik to bude stát. A jen na zelené elektrárny se spoléhat nelze, říká šéf Sev.en Energy

03. 12. 2020
01:34
Hospodářské Noviny

V  pátek má státní uhelná komise rozhodnout o datu, kdy se v Česku přestane spalovat uhlí. Kritikem brzkého odchodu od tohoto…

# uhlí
# personálie
# strategie

Česko-slovenská odborná on-line konference PRO-ENERGY talks

02. 12. 2020
18:00
ENERGY-HUB

Dne 14. prosince 2020 od 14:00 do 17:00 hodin se uskuteční on-line setkání českých a slovenských zástupců z různých odvětví…

# trhy
# strategie

Incident v Lukašenkově jaderné elektrárně. Selhal nouzový chladicí systém

02. 12. 2020
17:32
iDnes.cz

Běloruská jaderná elektrárna Astravec se potýká s dalšími problémy. Podle běloruské ekologické skupiny Ecohome došlo k poškození…

# jádro
# elektřina
# bezpečnost

Jesenná konferencia SPX 2020

03. 12. 2020 - 04. 12. 2020
hotel Družba, Demänovská dolina
Najnovšie informácie, poznatky, skúsenosti a názory odborníkov z energetického trhu SR. Presunuto z júna.

Ekoinovační fórum - Finance pro nové nápady

10. 12. 2020 10:00 - 13:00
on-line
Platforma pro diskusi o tom, jak může Česko využít inovace pro nastartování své ekonomiky

PRO-ENERGY talks

14. 12. 2020 14:00 - 17:00
on-line
Současnou energetiku ovlivňují nejen změněná evropská legislativa, upravující pravidla vnitřního trhu s elektřinou a plynem, ale také stále přísnější ekologické předpisy, směřující k uhlíkové neutralitě. Nová nastavení, noví hráči na trhu, decentralizace výroby, postupná digitalizace či omezená výstavba nových systémových zdrojů tak zásadně ovlivní budoucí podobu energetiky.

Komoditní data

03.12.2020
€/MWh okte
Base
75.6208
7.47575 %
Peak
97.8392
11.504 %
Offpeak
53.4025
0.803813 %
03.12.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
02.12.2020
€/MWh ote
Base
115.22
96.9019 %
Peak
168.61
145.763 %
Offpeak
61.8308
27.6793 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54417
Počet publikovaných novinek
1766
Počet publikovaných akcí
562
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika