Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Ve čtvrtek slavíme Den bioenergetiky

29. 10. 2020
08:00
komoraoze.cz Martin Mikeska

Česko slaví 29. října 2020 Den bioenergetiky. Od tohoto dne až do konce roku je spotřeba energie celého Česka symbolicky pokryta energií z biomasy jako je dřevní štěpka, palivové dříví, bioplyn nebo bioetanol. Bioenergetika by do roku 2030 měla vytvořit přes osm a půl tisíce nových pracovních míst, především v regionech, spočítali experti CZ Biom. Mají však obavy, že na peníze z připravovaných fondů na transformaci energetiky, zejména teplárenství, dosáhnou ve větší míře jen „vyvolení“ provozovatelé velkých elektráren a tepláren.  

# OZE biomasa
# elektřina
# TZ

Den bioenergetiky

Letos slavíme den bioenergetiky už 29. října. Od tohoto dne až do konce roku je spotřeba energie celého Česka symbolicky pokryta energií z biomasy jako je dřevní štěpka, palivové dříví, bioplyn nebo bioetanol. Do Silvestra zbývá 64 dní, což představuje odhadovaný 18% podíl tohoto obnovitelného zdroje na letošní spotřebě energie v Česku. Je to o dva dny dříve než loni. Za nárůstem stojí zejména instalace menších biomasových zdrojů a rozšiřování rozvodů tepla stávajících zdrojů. [1]

Biomasa pomáhá nahrazovat staré uhelné kotelny nebo lokální kotle za moderní spalující pelety nebo štěpku, což výrazně snižuje znečištění ovzduší i produkci skleníkových plynů. Z důvodu nárůstu ceny povolenky na fosilní CO2 z uhlí přináši řadě tepláren biomasa výraznou úsporu, která se promítá v levnějším teplu pro domácnosti a podniky.

Bioplynové stanice snižují emise skleníkových plynů využíváním pestré škály zemědělských komodit a odpadů a často stojí za ekonomickým rozvojem venkovských regionů. Dokáží také dodávat biometan, který je nutný k dekarbonizaci dopravy a částečně také teplárenství.

„Rozvoj bioenergetiky vykazuje stabilní trend především v oblasti dodávky tepla. Nově dodává teplo například bioplynová stanice Žehuň do novostaveb rodinných domů v obci Choťovice, dále byla například realizována dodávka tepla i elektřiny z bioplynové stanice Chabičovice do hotelu a rodinných domů, které se nachází v obci Švachova Lhotka.”

“Velmi mě těší, že za rozvojem bioenergetiky stojí desítky malých projektů, které vznikají v blízkosti zdroje biomasy a daří se tak v regionech postupně nahrazovat fosilní paliva.” Uvedl Jan Habart, předseda CZ Biomu.

Příkladný projekt z ČR získal pozornost i v Evropě

V letošním roce byl jeden takový bioenergetický projekt v ČR navíc oceněn Olomouckým krajem za přínos v oblasti životního prostředí, konkrétně za dlouhodobý přínos k ochraně kvality ovzduší. Kraj ocenil ZD Haňovice, které v bioplynové stanici zpracovávají vlastní zemědělské komodity, jako je kejda produkovaná z chovu skotu i prasat a pícniny. Bioplynová stanice byla motorem rozvoje družstva a dnes zásobuje teplem areál farmy i s přidruženou výrobou a společně s elektřinou i rozlehlé skleníky s produkcí rajčat. Rostliny jsou navíc z 80 % zalévány dešťovou vodou, což se díky důmyslné manipulaci s dešťovkou daří i v suchých letech. Před realizací bioplynky pracovalo v zemědělském družstvu necelých 50 zaměstnanců a dnes díky provázanosti celé výroby bioenergie s vlastní rostlinnou a živočišnou produkcí, ale i přidruženou výrobou, je to již kolem 125 míst, které zastávají převážně obyvatelé z přilehlých obcí. ZD Haňovice nešetří životní prostředí jen výrobou obnovitelné a šetrné energie, ale i komplexním přístupem s využitím moderních technologií. Výměna starých motorů na bioplynce, precizní zemědělství, digestát nahrazující průmyslová hnojiva při hnojení půd, atd. tím vším snižuje emise amoniaku, metanu a CO2, které by z provozu a chovu jinak unikaly do ovzduší ve větší míře. Teplem z bioplynové stanice je kromě skleníků vytápěna i budova kulturního domu, kde sídlí obecní úřad, knihovna, kadeřnictví a několik spolků. Tento příklad se stal také symbolem, který reprezentuje naši zemi v rámci oslav Evropského dne bioenergetiky.

Rozvoj bioenergetiky přinese nová pracovní místa především v regionech

Přes osm a půl tisíce nových pracovních míst by mělo vzniknout a být zachováno v souvislosti s rozvojem bioenergetiky takovým tempem, jak ho do roku 2030 očekává CZ Biom a Komora OZE. Tedy do roku 2030 o polovinu méně spálené biomasy ve velkých teplárnách a elektrárnách a o třetinu více elektřiny z bioplynu, než plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. [2] Potvrzuje se starší odhad asociací z oboru, že nejvíc pracovních míst dává bioenergetika v regionech díky svému propojení s lesnictvím, odpadovým hospodářstvím a zemědělstvím.

U tepláren, výtopen a bioplynových stanic má největší podíl na nových pracovních místech výroba a montáž technologie, např. ve stavebním průmyslu nebo ve strojírenství a výrobě elektrozařízení. Zhruba čtvrtinu pak představují pracovní místa spojená s provozem těchto zdrojů: přímá obsluha, odborný servis a výroba paliva. V případě malých biomasových kotlů, představuje nejvíce pracovních míst naopak výroba paliva a servis. Velkou výhodou pracovních míst v oblasti bioenergetiky je jejich stabilita i během krizí. Metodiku výpočtu připravili experti CZ Biom s využitím dat z výroby technologií a paliv.

 

Biomasové kotle

Biomasové teplárny a výtopny

Bioplynové stanice

Celkový součet

Jihočeský kraj

162

192

234

588

Jihomoravský kraj

300

356

433

1 089

Karlovarský kraj

74

88

107

269

Kraj Vysočina

128

152

185

466

Královéhradecký kraj

139

165

200

504

Liberecký kraj

112

133

161

405

Moravskoslezský kraj

302

359

436

1 097

Olomoucký kraj

159

189

229

577

Pardubický kraj

132

156

190

478

Plzeňský kraj

149

176

214

539

Středočeský kraj

349

414

503

1 265

Ústecký kraj

207

245

298

750

Zlínský kraj

147

174

211

532

Celkový součet

2 361

2 799

3 401

8 560

Tabulka: Počty nových pracovních míst v sektoru bioenergetiky

Ministerstva připravují rozdělení stamiliard

Energie z biomasy a bioplynu je stabilní, snadno regulovatelná a snadno skladovatelná. Pomocí biomasy lze zajistit energie na zimní období, kdy jí nedokáží v tak velké míře zajistit nepalivové zdroje. Biomasa bude patrně nejčastěji zvažovaným zdrojem, který bude nahrazovat končící výrobu energie v teplárnách a elektrárnách z uhlí. Jejich přechod plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu platit z nových evropských fondů, zejména Modernizačního fondu a Národního programu obnovy.

„Stát by měl podmínky fondů nastavit tak, aby stamiliardy korun byly rozděleny spravedlivě. Majitelé velkých elektráren a tepláren by byli radši, kdyby ty peníze připadly jim. My se ale domníváme, že stát by měl k Modernizačnímu fondu přistupovat nediskriminačně, aby dotace nebyly pouze pro vyvolené,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, která spolu s asociací CZ Biom sektor zaštiťuje. Na financování transformace teplárenství by mohly jít ještě peníze z tzv. Fondu spravedlivé transformace a připravovaných operačních programů.

Malé uhelné zdroje jsou zatím nesprávně zvýhodněny

Podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů jsou již dnes nastaveny výhodněji pro velké zdroje. Tam je uhlí zpoplatněno povolenkou EU ETS a přechod na obnovitelné zdroje zdroje přináší významnou úsporu, která může pokrýt část investice. Toto zpoplatnění uhlíku je zatím realizováno jen pro zdroje nad 20 MW. Proto vítáme probíhající diskusi o zdanění uhlíku u menších zdrojů. To by alespoň částečně podmínky narovnalo. 

Bioenergetika (energie získávaná z biomasy, bioplynu a biopaliv) se na celkové spotřebě obnovitelných energií podílí víc než z poloviny. Platí to o Česku i okolních státech. Vývoj ukazuje graf níže:


Prameny:

[1] Kampaň Evropský den bioenergetiky (v orig. European Bioenergy Day) organizuje Bioenergy Europe, asociace sdružující evropský sektor bioenergetiky s cílem zvýšit povědomí o významu energie z biomasy pro snižování naší závislosti na fosilních palivech a udržitelný rozvoj našich zemí a regionů. CZ Biom je zástupcem českého sektorubioenergetiky v Bioenergy Europe. Podíl bioenergie na spotřebě energie, který určuje, kdy se Den bioenergetiky v té které zemi slaví, vychází z odhadů odborníků Bioenergy Europe pro letošní rok na základě historických údajů ze statistik Eurostat.

[2] Klimaticky neutrální Česko. Analýza návrhu Národního energeticko-klimatického plánu ČR (aktualizace); Komora OZE, květen 2020.


O CZ Biomu

CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s. je profesní spolek, který propaguje využití biomasy v Česku jako obnovitelného zdroje energie a cenné suroviny. Mezi více než dvě stovky členů sdružení patří provozovatelé bioplynových stanic, tepláren na biomasu, kompostáren nebo pěstitelé energetických plodin. CZ Biom hájí zájmy odvětví a svých členů a nabízí odborné zázemí v oblasti legislativy, ekonomiky, technologií a provozu zdrojů využívajících biomasu.

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je největší česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

související články

Energetik CIRI otestuje elektromobil od ČEZ ESCO

03. 12. 2020
11:32
ČEZ

Běžnou součástí provozu v Hradci Králové a okolí se stane elektromobil Volkswagen eGolf, který si pořizuje Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI). Krajská investiční a rozvojová agentura Královéhradeckého kraje si e-auto pronajme od společnosti…

# automotive
# elektřina
# technologie
# TZ
# emise

Incident v Lukašenkově jaderné elektrárně. Selhal nouzový chladicí systém

02. 12. 2020
17:32
iDnes.cz

Běloruská jaderná elektrárna Astravec se potýká s dalšími problémy. Podle běloruské ekologické skupiny Ecohome došlo k poškození…

# jádro
# elektřina
# bezpečnost

INFORMACE Z JE TEMELÍN 233 / 2020

02. 12. 2020
14:32
ČEZ

První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

# jádro
# elektřina
# TZ

Sulík: Tretí blok Mochoviec je pripravený na spustenie, štvrtý je na tom horšie

02. 12. 2020
12:33
slovensko.hnonline.sk

Sulík zároveň dodal, že na bloku úspešne prebehli všetky skúšky.

# jádro
# elektřina
# technologie
# bezpečnost

Zima sice pomalu přebírá nadvládu, ale ve Kvítkovicích se podařilo zasadit novou ovocnou alej

02. 12. 2020
11:32
ČEZ

Hradec Králové - V obci Mírová pod Kozákovem, v části Kvítkovice se těsně před prvními mrazíky podařilo vysadit ovocnou alej. Na…

# elektřina
# TZ
# životní prostředí

Jesenná konferencia SPX 2020

03. 12. 2020 - 04. 12. 2020
hotel Družba, Demänovská dolina
Najnovšie informácie, poznatky, skúsenosti a názory odborníkov z energetického trhu SR. Presunuto z júna.

Ekoinovační fórum - Finance pro nové nápady

10. 12. 2020 10:00 - 13:00
on-line
Platforma pro diskusi o tom, jak může Česko využít inovace pro nastartování své ekonomiky

PRO-ENERGY talks

14. 12. 2020 14:00 - 17:00
on-line
Současnou energetiku ovlivňují nejen změněná evropská legislativa, upravující pravidla vnitřního trhu s elektřinou a plynem, ale také stále přísnější ekologické předpisy, směřující k uhlíkové neutralitě. Nová nastavení, noví hráči na trhu, decentralizace výroby, postupná digitalizace či omezená výstavba nových systémových zdrojů tak zásadně ovlivní budoucí podobu energetiky.

Komoditní data

03.12.2020
€/MWh okte
Base
75.6208
7.47575 %
Peak
97.8392
11.504 %
Offpeak
53.4025
0.803813 %
03.12.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
02.12.2020
€/MWh ote
Base
115.22
96.9019 %
Peak
168.61
145.763 %
Offpeak
61.8308
27.6793 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54417
Počet publikovaných novinek
1766
Počet publikovaných akcí
562
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika