Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Výroba elektřiny už nebude jen podnikáním, i přesto se může vyplatit

15. 10. 2020
11:00
frankbold.org Eliška Beranová

V České republice vzniká nový energetický zákon, který má umožnit komunitní výrobu elektrické energie na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí i obcí. Na rozdíl od tradičního podnikání v oblasti výroby elektrické energie, které je v první řadě založeno na maximalizaci zisku, mají takzvaná energetická společenství sloužit k uspokojování environmentálních, hospodářských nebo sociálních potřeb svých členů. Znamená to však, že nesmí vytvářet žádný zisk? A jak budou fungovat v kontextu českého právního řádu?

# elektřina
# TZ
# trhy
# investice

Evropská úprava energetických společenství

Energetická společenství jsou upravena ve směrnici o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou jako „občanská energetická společenství“ a ve směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů jako „společenství pro obnovitelné zdroje“. Přestože se tyto pojmy v některých aspektech odlišují, jejich základní jmenovatel je stejný. Hlavním účelem energetických společenství „není vytváření zisku, ale poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních společenských přínosů svým podílníkům, členům anebo místním oblastem, kde provozuje svou činnost.“

Společenská prospěšnost energetických společenství

V některých členských státech EU, jako je Dánsko nebo Německo, fungují energetická společenství již několik desetiletí. Jejich environmentální, hospodářské a společenské přínosy jsou:

  • zpřístupnění lokálních a čistých zdrojů obnovitelné energie všem, včetně sociálně zranitelných domácností a domácností zasažených energetickou chudobou,
  • převzetí spoluzodpovědnosti a kontroly občanů nad výrobou elektrické energie a dalších energetických služeb (např. skladování energie),
  • vytváření investičních příležitostí na lokální úrovni,
  • přímé řešení společensko-ekonomických potřeb dané komunity,
  • akceptace výroby energie z obnovitelných zdrojů širokou veřejností.

Energetická společenství a tvorba zisku

Z textu citovaných směrnic vyplývá, že hlavním účelem energetických společenství nesmí být tvorba zisku. To však neznamená, že by žádný zisk vytvářet nesměla. Většina zisku musí být nicméně použita k zajištění služeb pro členy energetického společenství, k rozvoji jeho činností, snížení poplatků za elektřinu pro členy komunity nebo k investicím do místních společensky prospěšných iniciativ (např. zmírňování energetické chudoby, vzdělávání nebo rozvoj lokální nebo veřejné infrastruktury). 

Co se týče vyplacení přímého zisku v penězích, členové energetického společenství si zisk mohou vyplatit jen, pokud se bude jednat pouze o malou část v poměru k celkovému zisku energetického společenství. Naproti tomu tradiční podnikatel v oblasti výroby elektrické energie si většinu zisku sám vyplatí nebo ho investuje do dalšího rozvoje svého podnikání pouze jeho malou část investuje na veřejně prospěšné účely. 

Energetická společenství v ČR

Český právní řád v současné době institut energetických společenství nezná. Zavede ho však nový energetický zákon, jehož příprava je nyní ve fázi věcného záměru. Aby byly splněny transpoziční požadavky vyplývající z evropského práva, musí být zákon hotový nejpozději do konce roku 2020.

Co se týče konkrétní právní formy energetického společenství, bude podle věcného záměru česká úprava postavena na pluralitě možných právních forem. Jinými slovy, zákonodárce neplánuje omezit energetická společenství například pouze na družstva, ale bude považovat za energetické společenství každou právnickou osobu, která splní základní definiční znaky energetického společenství. Vedle družstva si proto lze jako energetické společenství představit například také spolek nebo příspěvkovou organizaci obce.

Budou energetická společenství potřebovat licenci od ERÚ?

Ve věcném záměru nového energetického zákona je uvedeno, že pokud bude mít energetické společenství zájem vykonávat některou činnost podnikatelsky, bude nezbytné, aby pro tyto účely disponovalo odpovídající licencí od Energetického regulačního úřadu. Tato povinnost je pro rozvoj komunitní energetiky potenciálně problematická

Za podnikání je totiž podle věcného záměru považována i výroba elektrické energie nad 10 kW pro vlastní spotřebu zákazníka připojeného k elektrizační soustavě (pro představu jde např. o solární elektrárnu pro zabezpečení potřeb panelového domu), stejně jako jakákoliv výrobna pobírající podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Ani jedna z těchto činností de facto podnikáním není, jelikož slouží primárně k zajišťování potřeb samotných energetických komunit. Je proto otázkou, nakolik je nutnost získání licence od ERÚ v těchto případech legitimní, a nakolik jde o administrativní bariéru, která může energetická společenství od jejich vzniku odradit. 

Získají energetická společenství miliardy z Modernizačního fondu?

Aktuálně MŽP připravuje pravidla pro rozdělování peněz z Modernizačního fondu. Jedná se celkem o 120-150 mld. Kč, které by měly sloužit k transformaci energetiky. Část z nich by měla být určena právě na podporu komunitní energetiky. Podporu na jednotlivé projekty bude možné čerpat již od roku 2021. Zatím však nejsou známy bližší podmínky poskytnutí podpory ani administrativní náročnost čerpání těchto prostředků. Je proto otázkou, zda na ně energetická společenství skutečně dosáhnou. 

související články

Evropské "uhlíkové clo" má být zpočátku uvaleno na elektřinu a těžký průmysl

29. 10. 2020
11:00
oEnergetice.cz

Připravované evropské „uhlíkové clo“ by mělo být podle návrhu reportu zveřejněného minulý týden Výborem pro životní prostředí při Evropském parlamentu od roku 2023 uvaleno na elektřinu dováženou ze zemí mimo EU a energeticky náročné průmyslové…

# EU
# emise
# trhy

Informace z JE Dukovany 29/10/2020

29. 10. 2020
10:35
ČEZ

PROVOZ ELEKTRÁRNY: Bloky č. 1, 3 a 4 jsou provozovány na 100% výkonu. Blok č. 2 je v plánované odstávce pro výměnu paliva.…

# jádro
# elektřina
# TZ

Rozvoj české komunitní energetiky bude podmíněn kvalitou nastavené finanční podpory

29. 10. 2020
10:00
frankbold.org

V České republice vzniká nový energetický zákon, který má umožnit komunitní výrobu elektrické energie na úrovni bytových domů,…

# elektřina
# TZ
# strategie

Energetiku na Slovensku ovládajú známi hráči

29. 10. 2020
10:00
webnoviny.sk

Medzi najsilnejšími hráčmi v slovenskej energetike sa veľa nezmenilo. Aj naďalej medzi najvplyvnejších hráčov patria zahraniční…

# elektřina
# trhy

Češi odstraňují ekologické zátěže v Moldavsku

29. 10. 2020
09:34
enviweb

V polovině října velvyslanec České republiky v Moldavské republice, Zdenek KREJČÍ, spolu s guvernérkou autonomní oblasti GAGAUZIA…

# elektřina
# infrastruktura
# životní prostředí

Bateriová úložiště v praxi aneb co zajímá revizní techniky

04. 11. 2020 10:00 - 12:00
on-line
Akumulace významně souvisí s rozvojem průmyslu a technologií 4.0. Dozvíte se, jaké existují druhy technologií bateriových článků, jaká bezpečnostní pravidla provozu hybridních systémů je nutné dodržovat, na co si dát pozor při instalaci domácího úložiště a mnoho dalšího. Přednášet budou přední odborníci z oboru se zkušenostmi z pilotních projektů, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy a zároveň ocení vaše návrhy na témata příštího semináře. Nebude chybět ani krátké představení asociace AKU-BAT a jejích aktivit.

Trendy evropské energetiky

10. 11. 2020
Konferenční sál budovy MPO ČR Politických vězňů 20, Praha 1 (Petschkův palác)
ZAMĚŘENÍ KONFERENCE -  Green Deal & Čistá energie v ČR, Energetická bezpečnost Prahy a měst ČR, Inovace a smart řešení v energetice

Komoditní data

29.10.2020
€/MWh okte
Base
38.5479
20.8604 %
Peak
48.9225
18.1346 %
Offpeak
28.1733
25.905 %
29.10.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
28.10.2020
€/MWh ote
Base
33.2554
-10.1124 %
Peak
43.1058
4.97402 %
Offpeak
23.405
-28.925 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

53932
Počet publikovaných novinek
1750
Počet publikovaných akcí
562
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika