Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Výroba elektřiny už nebude jen podnikáním, i přesto se může vyplatit

15. 10. 2020
11:00
frankbold.org Eliška Beranová

V České republice vzniká nový energetický zákon, který má umožnit komunitní výrobu elektrické energie na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí i obcí. Na rozdíl od tradičního podnikání v oblasti výroby elektrické energie, které je v první řadě založeno na maximalizaci zisku, mají takzvaná energetická společenství sloužit k uspokojování environmentálních, hospodářských nebo sociálních potřeb svých členů. Znamená to však, že nesmí vytvářet žádný zisk? A jak budou fungovat v kontextu českého právního řádu?

# elektřina
# TZ
# trhy
# investice

Evropská úprava energetických společenství

Energetická společenství jsou upravena ve směrnici o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou jako „občanská energetická společenství“ a ve směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů jako „společenství pro obnovitelné zdroje“. Přestože se tyto pojmy v některých aspektech odlišují, jejich základní jmenovatel je stejný. Hlavním účelem energetických společenství „není vytváření zisku, ale poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních společenských přínosů svým podílníkům, členům anebo místním oblastem, kde provozuje svou činnost.“

Společenská prospěšnost energetických společenství

V některých členských státech EU, jako je Dánsko nebo Německo, fungují energetická společenství již několik desetiletí. Jejich environmentální, hospodářské a společenské přínosy jsou:

  • zpřístupnění lokálních a čistých zdrojů obnovitelné energie všem, včetně sociálně zranitelných domácností a domácností zasažených energetickou chudobou,
  • převzetí spoluzodpovědnosti a kontroly občanů nad výrobou elektrické energie a dalších energetických služeb (např. skladování energie),
  • vytváření investičních příležitostí na lokální úrovni,
  • přímé řešení společensko-ekonomických potřeb dané komunity,
  • akceptace výroby energie z obnovitelných zdrojů širokou veřejností.

Energetická společenství a tvorba zisku

Z textu citovaných směrnic vyplývá, že hlavním účelem energetických společenství nesmí být tvorba zisku. To však neznamená, že by žádný zisk vytvářet nesměla. Většina zisku musí být nicméně použita k zajištění služeb pro členy energetického společenství, k rozvoji jeho činností, snížení poplatků za elektřinu pro členy komunity nebo k investicím do místních společensky prospěšných iniciativ (např. zmírňování energetické chudoby, vzdělávání nebo rozvoj lokální nebo veřejné infrastruktury). 

Co se týče vyplacení přímého zisku v penězích, členové energetického společenství si zisk mohou vyplatit jen, pokud se bude jednat pouze o malou část v poměru k celkovému zisku energetického společenství. Naproti tomu tradiční podnikatel v oblasti výroby elektrické energie si většinu zisku sám vyplatí nebo ho investuje do dalšího rozvoje svého podnikání pouze jeho malou část investuje na veřejně prospěšné účely. 

Energetická společenství v ČR

Český právní řád v současné době institut energetických společenství nezná. Zavede ho však nový energetický zákon, jehož příprava je nyní ve fázi věcného záměru. Aby byly splněny transpoziční požadavky vyplývající z evropského práva, musí být zákon hotový nejpozději do konce roku 2020.

Co se týče konkrétní právní formy energetického společenství, bude podle věcného záměru česká úprava postavena na pluralitě možných právních forem. Jinými slovy, zákonodárce neplánuje omezit energetická společenství například pouze na družstva, ale bude považovat za energetické společenství každou právnickou osobu, která splní základní definiční znaky energetického společenství. Vedle družstva si proto lze jako energetické společenství představit například také spolek nebo příspěvkovou organizaci obce.

Budou energetická společenství potřebovat licenci od ERÚ?

Ve věcném záměru nového energetického zákona je uvedeno, že pokud bude mít energetické společenství zájem vykonávat některou činnost podnikatelsky, bude nezbytné, aby pro tyto účely disponovalo odpovídající licencí od Energetického regulačního úřadu. Tato povinnost je pro rozvoj komunitní energetiky potenciálně problematická

Za podnikání je totiž podle věcného záměru považována i výroba elektrické energie nad 10 kW pro vlastní spotřebu zákazníka připojeného k elektrizační soustavě (pro představu jde např. o solární elektrárnu pro zabezpečení potřeb panelového domu), stejně jako jakákoliv výrobna pobírající podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Ani jedna z těchto činností de facto podnikáním není, jelikož slouží primárně k zajišťování potřeb samotných energetických komunit. Je proto otázkou, nakolik je nutnost získání licence od ERÚ v těchto případech legitimní, a nakolik jde o administrativní bariéru, která může energetická společenství od jejich vzniku odradit. 

Získají energetická společenství miliardy z Modernizačního fondu?

Aktuálně MŽP připravuje pravidla pro rozdělování peněz z Modernizačního fondu. Jedná se celkem o 120-150 mld. Kč, které by měly sloužit k transformaci energetiky. Část z nich by měla být určena právě na podporu komunitní energetiky. Podporu na jednotlivé projekty bude možné čerpat již od roku 2021. Zatím však nejsou známy bližší podmínky poskytnutí podpory ani administrativní náročnost čerpání těchto prostředků. Je proto otázkou, zda na ně energetická společenství skutečně dosáhnou. 

související články

Snížení emisí závisí z téměř poloviny na technologiích, které jsou zatím ve fázi prototypu

30. 11. 2020
14:00
Air Products

Jak vyplývá ze zprávy Perspektivy energetických technologií 2020 aktuálně vydané Mezinárodní energetickou agenturou (IEA), pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 se musí urychlit zavádění inovací výroby zelené elektřiny, vodíku, biometanu a…

# technologie
# klima
# TZ
# emise
# trhy
# strategie

Česko jako první v EU spouští Modernizační fond, konkrétně tzv. předregistrační výzvy

30. 11. 2020
14:00
MŽP

Výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavba fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby…

# TZ
# dotace
# investice
# OZE

ČEPS upravila Kodex, do řízení soustavy se budou moci zapojit nové subjekty

30. 11. 2020
14:00
ČEPS

Společnost ČEPS upravila Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS) v části II. Umožní tak uplatnění nových technologií a…

# elektřina
# TZ
# infrastruktura

Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR v týdnu od 23.11. do 29.11.2020

30. 11. 2020
13:31
SÚJB

Radiační situace na našem území byla v týdnu od 23.11. do 29.11.2020 normální a nevykazovala žádné odchylky od obvykle měřených…

# jádro
# bezpečnost
# TZ

Distributor plynu dostává 21 % ceny, koukněte na mapu

30. 11. 2020
12:31
CenyEnergie.cz

Společnosti GasNet, Pražská plynárenská a E.ON (respektive EG.D) zajišťují, aby beztvará a bezbarvá energie proudila do domácích…

# ceny
# trhy

XI. sympozium Green Way 2020

01. 12. 2020 - 02. 12. 2020
Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 Praha
Informace o procesu výstavby budov a jejich provozování o novinkách v technice, v legislativě, o nových projekčních technických trendech.

Ekoinovační fórum - Boj proti suchu – zelená města a inovativní zemědělství

03. 12. 2020 10:00 - 13:00
on-line
Platforma pro diskusi o tom, jak může Česko využít inovace pro nastartování své ekonomiky

Jesenná konferencia SPX 2020

03. 12. 2020 - 04. 12. 2020
hotel Družba, Demänovská dolina
Najnovšie informácie, poznatky, skúsenosti a názory odborníkov z energetického trhu SR. Presunuto z júna.

Komoditní data

30.11.2020
€/MWh okte
Base
56.9229
16.9078 %
Peak
66.5342
22.4161 %
Offpeak
47.3117
9.95042 %
30.11.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
29.11.2020
€/MWh ote
Base
47.7292
4.63576 %
Peak
50.8767
1.49115 %
Offpeak
44.5817
8.47121 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54356
Počet publikovaných novinek
1766
Počet publikovaných akcí
562
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika