Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zůstane přenos elektřiny úzkým hrdlem Energiewende?

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz Milena Geussová

V závěru minulého roku schválil německý síťový regulátor plán rozvoje přenosové soustavy na léta 2019–2030. 

# elektřina
# politika
# infrastruktura
# strategie
Zůstane přenos elektřiny úzkým hrdlem Energiewende?

ABSTRACT: In December 2019, the German regulatory authority approved a 2030 development plan for the electricity grid. The plan reflects the phase-out of coal, and includes approximately 3.600 km of new lines for improving transmission capacity from north to south of Germany.


Oproblémech, které mají v Německu v oblasti přenosu elektřiny ze severu na jih a zvládnutí nepravidelné výroby obnovitelných zdrojů, v tomto případě především větrných elektráren, se často informuje. Dokonce to je považováno za úzké hrdlo Energiewende, německého přechodu od jádra a fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Větrné a sluneční elektrárny rostou rychleji, než bylo plánováno, naopak výstavba nové energetické infrastruktury se vleče.

Podíváme-li se na informace, zveřejňované v posledním desetiletí, už by měly být podle předpovědí problémy větší a větší, což se ovšem neděje. Německo je v prodlení proti původním plánům, ale žádná katastrofa se neblíží. Jsou i jiné způsoby, jak zabezpečit kvalitní a dostatečnou dodávku elektřiny po celé zemi i pro export. Možná náročnější, neboť například tzv. redispečink je nákladná věc, ale v Německu na to mají. Náklady na redispečink, který se využívá jako prevence vzniku přetížení v soustavě, ovšem rok od roku rostou.

Podle německé Spolkové síťové agentury (BNetzA) to bylo předloni 1,4 miliardy eur na udržení stability sítě a systému, 352 milionů eur na přesměrování asi 14 875 GWh elektřiny, 415 milionů eur za využití a opětné vytvoření 900 GWh ze síťové rezervy a 635 milionů eur na kompenzaci „výpadkových období“, tedy objem elektřiny, které elektrárny nemohly kvůli řízení toku prodat. Pouze rychlé rozšíření přenosové sítě bude moci tyto náklady dlouhodobě snížit.

Plány rozvoje přenosové soustavy se pravidelně aktualizují, stejně jako se to dělá v dalších zemích EU včetně ČR. Naposledy schválené záměry počítají s odklonem od uhlí, protože německá uhelná komise stanovila harmonogram odstavování uhelných elektráren a rok 2038 má znamenat konečnou pro výrobu elektřiny z uhlí.
 

CÍLE A PROSTŘEDKY

Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur schvaluje každý nový plán rozvoje (Netzentwicklungsplan – NEP), který pak je podkladem pro tzv. Bundesbedarfsplan. Podle něj se pak v Německém spolkovém sněmu zákonem stanovuje, které linky přenosové soustavy je nutné vybudovat.

Pro plán do roku 2030 byl poprvé použit cíl spolkové vlády zvýšit do té doby podíl obnovitelných zdrojů energie na 65 %. Regulátor také posuzoval, jaké dlouhodobé účinky na přenosovou síť bude mít postupné vyřazování uhlí. Ačkoliv pro optimalizaci sítě se využívá více opatření, jako je monitoring nadzemních vedení a inovativní technologické přístupy, další rozšíření sítě je nutné.

NEP 2019-2030 proto zahrnuje výstavbu téměř 3 600 kilometrů nových i dodatečných linek, které většinou posílí stávající vedení. Z plánovaných čtyřiasedmdesáti opatření je to např. zřízení stejnosměrné vysokonapěťové linky, která povede ze Šlesvicka-Holštýnska přes Dolní Sasko do Severního Porýní-Vestfálska. Jde hlavně o to, aby byl zajištěn přenos elektřiny, vyrobené ve větrných elektrárnách v severním Německu do středisek spotřeby na jihu Německa. Velmi podrobné informace týkající se tohoto plánu lze najít na data.netzausbau.de.

Němečtí provozovatelé přenosové soustavy chtějí pro provoz soustavy využít další inovace, jako jsou obří bateriové systémy (tzv. Netzboostery). Ověřovat se budou prostřednictvím dvou pilotních projektů. Jedním je kombinace dvou bateriových systémů o výkonu 100 MW a kapacitě 100 MWh na severu a na jihu Německa. Druhým pilotním projektem je pak kombinace 250 MW řiditelné tepelné zátěže a bateriového systému o stejném výkonu a kapacitě 250 MWh. Tento projekt chce ověřit také zapojení větrných elektráren.

K využití Netzboosterů by mělo dojít až v případě, když dojde k přetížení nebo selhání některého z důležitých prvků soustavy. Pro preventivní nasazení už se dřív počítalo s novými systémovými plynovými elektrárnami.
 

CESTA ZELENÉ ENERGIE

Německá přenosová síť potřebuje ze severu země přenést zelenou energii (zejména z větrných parků) na průmyslový jih a jihozápad Německa. V plánu či schvalovacím procesu je více vedení přenosové soustavy. Provozovatelé přenosové soustavy mají v plánu vybudovat vysokonapěťová stejnosměrná páteřní přenosová vedení SuedLink, SuedOstLink a A-Nord. Kromě toho je v plánu projekt Ultranet, který pro 340 kilometrů dlouhé stejnosměrné vedení využije existující stožáry velmi vysokého napětí. Má být dokončen v roce 2024.

Projekt SuedOstLink je v plánu rozvoje přenosové soustavy už od roku 2013. Půjde o stejnosměrný přenos vysokým napětím. To je výhodné, protože při přenosu velkých výkonů na velké vzdálenosti dochází jen k nízkým přenosovým ztrátám. Probíhá také přenos pouze činného výkonu a výsledkem je zvýšení stability přenosové soustavy. V roce 2015 byly stanoveny koncové body vedení: Wolmirstedt poblíž Magdeburgu v Sasku-Anhaltsku a u jaderné elektrárny v Isaru poblíž Landshutu v Bavorsku.

V roce 2017 byl v první plánovací fázi určen koridor trasy v šíři 1 km. Trasa je upřesňovaná podle geologických průzkumů, které probíhají v letech 2018 – 2021. Důležitá jsou přitom jednání s představiteli dotčených obcí a územních celků a subjektů, kteří jsou účastníky plánování a stavebního řízení.

Vedení by mělo být uvedeno do provozu v roce 2025. Do terénu budou uloženy i rezervní trubkovody, kterými bude možné v budoucnu protáhnout další vedení s přenosovou kapacitou 2 GW. Protože jde o stejnosměrný přenos, nelze linku uvádět do provozu po etapách, ale pouze jako celek.

Obrázek č. 1: Schéma rozvojových plánů v německých přenosových soustavách, stav ke 3. čtvrtletí 2019
Zdroj: Výroční zpráva BNetzA za rok 2019

 

VEŘEJNOST A STAVBY

V akčním plánu pro řešení nedostatečného rozvoje přenosové soustavy uvádí německá vláda způsoby, jak výstavbu nových vedení urychlit. Je to například užší spolupráce jednotlivých spolkových zemí, ministerstev a dalších subjektů. Do rozhodování je třeba zapojit nejen správní úřady, ale i různá sdružení a občany.

Lokální opozice a protesty proti budování vedení totiž výstavbu zdržují a komplikují. V roce 2015 přitom německá vláda protestům zčásti vyhověla a rozhodla se, že se bude stavět dražší podzemní vedení místo běžnějšího vedení nad zemí po stožárech. Tyto stožáry podle obyvatel mnoha obcí ovšem poškozují ráz krajiny. Protože však nikdy nelze vyhovět všem, tak v některých oblastech chtějí lidé spíš nadzemní vedení, protože se obávají, že podzemní vedení bude mít negativní dopad na ornou půdu.
 

AKTUÁLNÍ SITUACE

V oblasti Severního a Baltského moře se německá přenosová soustava rozvíjí překvapivě dobře. Společnost TenneT, což je jeden ze čtyř německých provozovatelů přenosové soustavy, odpovědný za rozvoj propojení offshore větrných elektráren v oblasti Severního moře s pevninskou přenosovou soustavou ve spolkových zemích Dolní Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko, oznámil, že jeho systémy v této oblasti disponují přenosovou kapacitou 7,1 GW. Překonává tak instalovaný výkon větrných parků v této oblasti. Přenosová kapacita tady v posledním roce vzrostla o 14 procent, tj. 900 MW. TenneT buduje také další připojení a do roku 2025 chce zajistit v Německu 10 GW přenosové kapacity jen ze Severního moře.

Německé offshore elektrárny v roce 2019 vyrobily celkem 24,16 TWh, a podílely se tak 19,8 procenty na celkové výrobě elektřiny z větru v Německu, která dosáhla 122,07 TWh.

Na pevnině už se investicím do nových linek a posilování stávajících tolik nedaří. Výstavba vedení probíhá pomalu, obyvatelé často proti výstavbě protestují a vlády jednotlivých spolkových zemí nevydávají povolení příliš vstřícně.

Německý ministr energetiky Peter Altmaier představil v roce 2017 plán, jak rozvoj elektrické sítě v zemi urychlit. Jde o to zvýšit flexibilitu existující sítě a také zefektivnit plánování budování nových vedení.

Ministr uveřejnil Power Grid Action Plan, který je zaměřen na problém přetížení přenosové soustavy v Německu. Na severu země mj. off-shore větrné elektrárny a zejména on-shore větrné elektrárny vyrábějí více elektřiny, než kolik je oblast schopná spotřebovat. Průmyslové oblasti, kde je spotřeba vysoká, jsou na jihu země a stávající přenosová soustava není dostatečná. V novém plánu ministerstvo navrhuje technická opatření, zaměřená na efektivnější využívání již existující infrastruktury. Cílem je modernizace technologií tak, aby šlo síť řídit flexibilněji. Mezi další záměry patří snížení byrokratické zátěže celého procesu. Na provozovatele soustavy má ministerstvo vyvíjet větší finanční tlak, aby projekty dokončovali včas.

související články

Zlenivělá evropská civilizace je schopna velké projekty dokončovat jen s obtížemi

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz

Tendr na výstavbu nového bloku v Dukovanech vypsán bude, ale nejsem si jista, že bude dokončen, říká v rozhovoru pro PRO-ENERGY magazín Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

# jádro
# elektřina
# trhy
# strategie

Vývoj cien energetických komodít v období 06/2020–08/2020

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz

Od začiatku júna začali ceny elektriny rásť. Podporu im dodávali hlavne emisné kvóty, uhlie, ropa, finančné trhy a neskôr aj plyn…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy
# strategie

OTE: Respektovaný partner na tuzemském i evropském trhu s elektřinou a trhu s plynem

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz

Společnost OTE, a.s., (OTE, operátor trhu) zahájila svou činnost v roce 2002, kdy měla působit jako operátor trhu s elektřinou.…

# plyn
# elektřina
# trhy
# strategie

V. regulační období: Transformace energetiky à la ERÚ

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz

Na počátku června Energetický regulační úřad (ERÚ) představil Zásady cenové regulace pro V. regulační období, které budou platit…

# elektřina
# trhy
# strategie

Aktuality v elektroenergetice

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 6/2020–8/2020 …

# elektřina
# trhy

Česko-slovenské energetické fórum - přesun na 2021

24. 11. 2020 14:00 - 25. 11. 2020 15:00
Hotel NH Collection, Olomouc
Přesunuto na 2021. Uhlíková neutralita: pouze jedna z mnoha změn ovlivňujících současnou energetiku.

Smart Energy Forum

25. 11. 2020 09:15 - 26. 11. 2020 17:00
on-line
Smart Energy Forum je největší středoevropskou konferencí v oblasti decentrální energetiky s důrazem na fotovoltaiku, akumulaci energie a inovace. Letošní ročník proběhne on-line ve dnech 25. – 26. listopadu 2020. Na konferenci vystoupí více než 30 špičkových přednášek ze zahraničí i tuzemska.

Ekoinovační fórum - Moderní energetika

27. 11. 2020 10:00 - 13:00
on-line
Platforma pro diskusi o tom, jak může Česko využít inovace pro nastartování své ekonomiky

Komoditní data

24.11.2020
€/MWh okte
Base
49.5708
-3.25283 %
Peak
57.6333
-7.13538 %
Offpeak
41.5083
2.7095 %
24.11.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
23.11.2020
€/MWh ote
Base
47.5104
34.7797 %
Peak
53.9833
39.5098 %
Offpeak
41.0375
29.0251 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54280
Počet publikovaných novinek
1761
Počet publikovaných akcí
562
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika