Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Energetika očekává rychlé zotavení ekonomiky

07. 06. 2020
15:00
pro-energy.cz Milena Geussová

Běžný život se kvůli koronaviru na řadu týdnů zastavil, podniky nevyráběly, ale energetika a další obory tzv. kritické infrastruktury fungovaly spolehlivě. 

# elektřina
# technologie
# bezpečnost
# trhy
Energetika očekává rychlé zotavení ekonomiky

ABSTRACT: Even during anti-coronavirus restrictions, the energy commodities delivery and distribution were operated without any limitations in the CZ. The extent of damage to utilities and line/pipe operators will depend on the rate of economic recovery after the coronavirus pandemic.Už v polovině dubna poklesla spotřeba elektřiny v Česku kvůli epidemii zhruba o 15 procent. Podobně tomu bylo po celé Evropě. Bylo to důsledkem opatření, která jednotlivé země přijaly proti šíření koronaviru. Na snížené spotřebě se nejvíce podepsal dočasný útlum činnosti velkých závodů, dále také uzavření škol, nákupních center i řady dalších provozoven. Podle Hany Klímové, tiskové mluvčí společnosti ČEPS, byla nižší i tuzemská výroba elektřiny, zejména v tepelných elektrárnách. Zatížení české energetické soustavy pokleslo v poslední době v pracovních dnech mezi 6. až 20. hodinou o zhruba 

1200 megawattů (MW). Snížil se i export, protože v Evropě byly dopady krize obdobné.

Na to museli reagovat i výrobci a dodavatelé elektřiny a plynu. Společnosti v oboru energetiky jsou ovšem na krizové situace školené – i když většinou nepočítaly s tím, že to bude zrovna virus, který je způsobí. Také provozovatel páteřní české energetické přenosové soustavy nejvyššího napětí ČEPS nižší zatížení energetické soustavy zvládal bez problémů. 
 

Zákaznické chování se mění

Jednotlivci i rodiny možná při nuceném pobytu doma spotřebovali více energie, než když chodili do práce, ale především to mělo dopad na odběrové špičky. Už samotným faktem, že lidé později vstávali a jejich aktivity se posouvaly v čase. S tím se museli distributoři vyrovnat. Ke změnám došlo i v telefonním a datovém provozu. Datový provoz se zvýšil, což nikoho neudivilo, ale také pevné telefony, které mají lidé doma, byly ve větší permanenci. 

V době nouzového stavu se dostala do popředí digitalizace. I bez jakékoli podpory zvenčí. Nákupy on-line si zajišťovali zákazníci nejen u potravin, ale také u léků, drogerie a hotových jídel. Zkusilo jich to mnoho z těch, kteří předtím tyto možnosti odmítali. Také komunikace prostřednictvím internetu se stala větší samozřejmostí. Projevilo se to také v komunikaci s dodavateli elektřiny a plynu. 

„On-line kanály nyní zkouší využívat i zákazníci, kteří by se jinak do digitální cesty vůbec nepustili. S vyřizováním on-line požadavků nám pomohl v době koronakrize webový chat, přes který naši operátoři odbavili v březnu i v dubnu téměř sedm tisíc požadavků, což je dosavadní rekord. Kromě běžné textové komunikace může specialista sdílet i svou plochu a graficky znázornit zákazníkovi důležité části obrazovky. Může nabídnout i videohovor,“ vysvětlil David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing. 

Také v Pražské energetice se podařilo velmi rychle zvýšit úroveň digitalizace uvnitř společnosti, videokonference se staly součástí každodenní práce, významně narostl počet zaměstnanců využívajících vzdálené připojení do IT systémů. „Dokázali jsme velmi rychle rozšířit on-line obsluhu zákazníků, spustili jsme zákaznický „chat“ na našich webových stránkách. A s administrativou on-line požadavků pomáhali právě zaměstnanci z uzavřených obchodních kanceláří,“ říká tiskový mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec. 


 

Ekonomika v koronaviru

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala za první čtvrtletí letošního roku zákazníkům na celém světě 232 900 vozů, téměř o čtvrtinu méně, než za první čtvrtletí loňského roku. Důvodem je podle firmy především pandemie koronaviru. Například v Číně se prodalo téměř o 55 procent méně škodovek. Automobilce klesl i provozní zisk a tržby. 

„Jaký dopad bude mít pandemie koronaviru COVID-19 v příštích měsících na celosvětový prodej vozů, nedokáže dnes nikdo přesně odhadnout. Jedno je však jasné: zastavením výroby jsme ve Škodě Auto ztratili více než 100 000 vozů,“ řekl předseda představenstva Bernhard Maier. Odstávka trvala šest týdnů.

V elektroenergetice v řadě společností nebyl propad příjmů tak velký. Například v ČEZ k dobrým výsledkům za první čtvrtletí přispěly zejména tradingové aktivity a zvýšená volatilita tržních cen elektřiny. V ČEZ ovšem očekávají, že se negativní dopad pandemie projeví až v dalších čtvrtletích roku, i když v omezené míře. „Právě strategie, že ČEZ prodává elektřinu na trzích postupně na několik let dopředu, nám umožňuje se na podobné krize dobře připravit a tlumit jejich dopady na hospodaření,“ řekl v deníku Právo místopředseda představenstva ČEZ Martin Novák. Výhled na celoroční zisk ale snížili proti původním předpokladům o 1 až 2 miliardy korun. 

Je otázkou, jak rychle se ekonomika spolu s automobilovým průmyslem z koronavirového propadu zotaví. A v dalších letech bude vývoj výsledků hospodaření záviset také na tom, jak současná pandemie zbrzdí vývoj ostatních evropských ekonomik a jak se s následky pandemie vyrovnají. Roli sehraje také celosvětový vývoj cen komodit, regulační pravidla, technologický rozvoj apod. 

Také PRE zaznamenala snížení spotřeby elektřiny v Praze asi o 15 %. Vždyť byly kromě jiného zrušeny příměstské vlakové spoje, nastal prakticky nulový provoz na letišti a další negativní jevy. Podle Petra Holubce se však dá dopad do hospodaření celého roku jen obtížně definovat. Bude záležet na tom, jak rychle se obnoví běžný život, jak se vzpamatuje ekonomika, na klimatických podmínkách a také na tom, co nastane na podzim – zda se pandemie nevrátí. 
 

Opatření ve firmách

Velké energetické firmy nečekaly na vyhlášení nouzového stavu, ale připravovaly se na problémy již na konci února. Probíhalo to podle krizových plánů, které se upřesňovaly. Jak uvádí Petr Holubec z PRE, přijatá opatření byla především v oblasti hygieny, služebních cest, školení, návratu z rizikových oblastí apod. Od 16. března zavřeli provozy, kde dochází k významnému osobnímu kontaktu se zákazníky (obchodní kanceláře, technické kanceláře apod.), byly pozastaveny odečty, montáže elektroměrů mimo veřejně přístupné prostory, byl umožněn výjezd pracovních čet z domova. Kde to bylo možné, zůstala část zaměstnanců doma placená průměrnou mzdou. Napříč celou PRE tak bylo více než 600 zaměstnanců mimo svá pracoviště. 

Vyšli i vstříc zákazníkům. Omezili odstávky elektřiny, umožňují odklad plateb za energii, neodpojují od elektřiny v případě zpožděných plateb kvůli epidemii. Vývoj během prvního měsíce ukázal, že v některých oblastech práce postupně ubývala, někde naopak objem práce vzrostl. Data z informačních systémů ukazují významný posun aktivit v klíčových systémech, jako je SAP, GIS, OSPREM nebo na portálu PRE. 

Také teplárenské firmy měly připravené krizové plány a začaly je uvádět do života na přelomu února a března. Jak uvádí společnost Veolia Energie ČR, ihned zajistila omezení kontaktů pracovníků, zavřela zákaznická centra a home office umožnila všem, u kterých to bylo možné. Z domova pracovalo od 18. března do 10. května zhruba 30 procent zaměstnanců. Na pracovních směnách v provozech se lidé nepotkávali, ale žádný provoz nebylo nutné omezit či odstavit.  Podařilo se jí tak zajistit, že výroba a dodávky tepelné energie a elektřiny domácnostem, firmám, nemocnicím a dalším odběratelům nebyly nijak omezeny. Do hospodaření společnosti se zřejmě koronavirová krize a zpomalení ekonomiky promítne, ale zatím je předčasné odhadovat, jak výrazně.

Část zaměstnanců, zejména v teplárnách v Moravskoslezském kraji, je zařazena do přísnějšího režimu z hlediska zajištění kritické infrastruktury, nesmí si brát např. dovolenou, musí informovat o svém pohybu apod. až do ukončení nouzového stavu. Přijatá opatření byla nastavena tak, aby dodávky elektřiny a tepla byly zajištěny také v případě nárůstu počtu nemocných mezi zaměstnanci. Do výroby tepla se však promítlo uzavření škol, hotelů, restaurací atd. Přestože byl letošní duben chladnější než ten loňský, objem dodaného tepla v rámci skupiny Veolia Energie ČR se snížil o 27 tisíc GJ, tedy o 2,5 procenta oproti loňskému dubnu.

Obdobně probíhalo období nouzového stavu i v plynárenství. Ve společnosti 

NET4GAS zavedli pro zaměstnance přímo zabezpečující provoz, údržbu a další klíčové činnosti speciální režim, který klade vysoké nároky na dodržování striktních hygienických zásad. Nastavili také speciální směnný režim pro dispečerské týmy, a to s fyzickým i geografickým oddělením směnných služeb. „Dosavadní dopady epidemie COVID-19 do provozních a ostatních činností společnosti NET4GAS jsou i díky těmto opatřením nevýznamné,“ sdělila Zuzana Kučerová, tisková mluvčí firmy.
 

Regulace a cenová rozhodnutí

Energetický regulační úřad (ERÚ) fungoval prakticky bez omezení. Jak řekl tiskový mluvčí Michal Kebort: „Pravidla pro V. regulační období, která teď připravujeme, nepočkají. Stejně jsou na tom spotřebitelé, kteří nám volají na poradenské linky.“

Úřad vydal tři změnová cenová rozhodnutí, která mj. dočasně umožnila flexibilní změnu rezervované kapacity podnikatelům. Úprava podle něj mimo jiné řeší problém, kdy tuto kapacitu kvůli opatřením proti nákaze nemohou využít velcí odběratelé energie. Jde například o organizátory veletrhů, sportovních akcí nebo firmy, které musely nenadále přerušit výrobu. Změny jsou podle úřadu pouze dočasné, platí od dubna do června letošního roku. ERÚ bude v tomto období situaci dále vyhodnocovat a podle Keborta je v případě potřeby připravený platnost opatření prodloužit. 

Stížnosti spotřebitelů nouzový stav ovlivnil jen minimálně – co do počtu i struktury. Statistikám však nadále vévodí problémy se zprostředkovateli. „Teď například používají argument levných energetických komodit kvůli koronaviru a zachytili jsme i stížnosti, že podomní prodejci na počátku pandemie nabízeli roušky proti podpisu, přičemž spotřebitelé nevědomky podepisovali souhlas se změnou dodavatele. Před takovým jednáním jsme veřejnost samozřejmě varovali,“ říká Kebort.

Předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček konstatuje, že dopady pandemie na regulované subjekty, které se odhadují ve stovkách milionů korun, bude nutné ze zákona kompenzovat v korekčních faktorech v následujících letech. Každý krok je proto třeba posuzovat v kontextu celkových nákladů. 

související články

Řízené pluhování se osvědčilo

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Nový plynovod společnosti E.ON Distribuce zaorává mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí speciální pluh. V zimě už plynovod může zásobovat zákazníky. 

# plyn
# technologie

Pokládat plynovod pluhováním je přesnější a ekologičtější

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Více podrobností o výstavbě plynovodu speciální metodou doplnil vedoucí Správy a provozu zemního plynu Tomáš Vacek.  

# plyn
# technologie
# infrastruktura

Fotovoltaika pro domácnosti (už) není žádný luxus

07. 06. 2020
16:00

Zvyšování energetické soběstačnosti, snižování nákladů, efektivní řízení spotřeby, kratší návratnost, jednodušší administrativa a…

# OZE slunce
# technologie
# úspory
# dotace
# OZE

Ropa se mírně zotavuje, přesto bude propad rekordní

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Mezinárodní agentura pro energii mírně zlepšila výhled poklesu poptávky po ropě na letošní rok. Nyní počítá s poklesem o 690…

# paliva
# ropa
# ceny
# trhy

Snadno vznětlivé elektromobily? Statisticky nesmysl

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Baterie elektromobilů obsahují velké množství energie, která se v případě poškození může přeměnit na teplo a zapálit celý vůz.…

# paliva
# automotive
# technologie
# bezpečnost

Online workshop k úpravám Pravidel provozování přenosové soustavy (Kodex PS)

18. 08. 2020 09:00 - 10:00
Společnost ČEPS organizuje online workshop na téma chystaných změn některých podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy, které v Kodexu PS navrhuje s účinností od 1. 1. 2021. Představeny budou tyto oblasti:

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

Komoditní data

10.08.2020
€/MWh okte
Base
35.8771
27.4912 %
Peak
38.9933
46.7018 %
Offpeak
32.7608
10.2996 %
10.08.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
09.08.2020
€/MWh ote
Base
30.2388
-12.9319 %
Peak
28.875
-14.2327 %
Offpeak
31.6025
-11.7084 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52717
Počet publikovaných novinek
1715
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika