Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Závěry jarní konference AEM 2020

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY Hynek Beran

XXIV. jarní konference Asociace energetických manažerů jednala ve dnech 25. a 26. února 2020 v kongresovém sále hotelu Belvedere v Praze 7 za účasti více jak stovky členů a dalších účastníků z řad odborné veřejnosti. Tématem konference byl Zimní balíček – Čistá energie pro všechny Evropany.

# elektřina
# trhy
# strategie
Závěry jarní konference AEM 2020

ABSTRACT: The impacts of the Clean Energy Packet and the Green Deal, the necessity of a huge increment of flexible capacity in changing energy markets and the security of supply of the (decentralized) energy sector were the main topics at the annual conference of Energy Managers Association, held in February in Prague. Konferenci zahájila výkonná ředitelka Z. Šolcová. V úvodní diskusi zazněla otázka, zda současné představy Evropské unie o vývoji energetiky nepřipomínají spíše bujaré veselí, které ale koncem večírku narazí na první problém, kdo to celé zaplatí. V několika další referátech byl tento příměr citován.

Jednání konference se soustředilo na přehled legislativního a technického dění ve světě, v Evropě i u nás, nových technologií a výzev. Kvalifikovaným způsobem v průběhu konference zazněla řada paradoxů.

GREEN DEAL NA POŘADU DNE

Než jsme stihli implementovat Zimní energetický balíček, chystá Evropská unie Zelenou dohodu (Green Deal). Plyn je už považován také za špinavé fosilní palivo, vzniká mapa Evropy, kdo ještě užívá uhlí. EU chystá dotace na transformaci fosilních (uhelných) regionů. Nicméně Zimní energetický balíček platí a transpoziční lhůty běží. Práce na legislativě probíhají, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zpracovává věcný záměr nového zákona. Role státu je nezastupitelná a bez digitalizace to nepůjde.

Přednesen byl i přehled ekologické legislativy. Obecně platí, že Česká republika nemá sice úplně vše splněné, ale v některých případech jsou na tom podobně Francie i Německo a zas tak zlé to není. Rezervy ČR jsou spíše v nedostatečně aktivní politice vyjednat naše pozice v EU, nikoli v pasivní implementaci předpisů, ve které máme pouze občasné mírné nedostatky a skluzy. V ČR máme souběh Pátého regulačního období s implementací Zimního energetického balíčku.

Některé referáty se týkaly i možné a reálné kapacity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Ve fotovoltaice lze v této dekádě očekávat dvojnásobek současného instalovaného výkonu, ČR má ale problém splnit své závazky v dopravě, pokud nedojde k výraznému využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) v MHD. Oblast dopravy na alternativní paliva není v masovém měřítku odzkoušena.


 


 

ODKLON OD UHLÍ = NUTNÉ ZVÝŠENÍ FLEXIBILITY PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY SOUSTAVY

Byl přednesen tradiční světový výhled Mezinárodní energetické agentury. Podíl ropy a zemního plynu z USA způsobuje nové poměry na světových trzích, na jedné straně roste tlak na snižování emisí, ale emise stále rostou. Řada nových fosilních zdrojů je v první třetině investičního cyklu a nikdo neví, co s tím. Uhlí má stále majoritní podíl na světové produkci elektřiny. Trh nežene energetiku kupředu, je to politika vlád, trh ji pouze formuje. Budoucnost má několik popsaných scénářů, půjdeme-li:

  • současnou cestou, nebo
  • podle současných předsevzetí anebo
  • skutečně udržitelným způsobem.

Historicky bylo hlavní surovinou uhlí, pak ho převýšila ropa, dnes je to přesun k elektřině. Požadavky na flexibilitu vzrostou až čtyřnásobně. Zemní plyn se stáčí do Asie, ale pouze 10 % slouží k výrobě elektřiny. Z hlediska uvedených trendů není zemní plyn surovinou budoucnosti pro výrobu elektřiny v základním pásmu. Hlavní výzvou je flexibilita a její využití i na straně spotřeby. V Bruselu už přestávají platit odborné názory a jsou stále častěji nahrazovány politickými „výzvami“.

V oblasti sítí se žádá vyšší podíl mezinárodních profilů pro trh, avšak mohlo by to znamenat i větší náklady pro zachování lokání stability sítě. Velká pozornost v přednáškách i diskusích byla věnována následujícím oblastem:

V přednášce o zdrojové přiměřenosti a analýze rizik, bylo zmíněno, že ČR i prakticky celá EU jde v letech 2030 až 2050 do deficitu. Konkrétní scénář obnovení akceschopnosti systému není. Diskuse souvisí i s budoucností fosilní energetiky. Paradox je, že fosilní energetika v EU končí, ale kupujeme ocel ze zemí třetího světa bez cla a emisních povolenek. V Německu je okamžitý rozdíl bilance až 50 MW, taková zásobárna energie v daných soustavách neexistuje.

Další témata, o nichž bylo diskutováno:

Evropské řídící zóny, kapacitní mechanismy, aukce na OZE, změny parametrů řízení soustav, kratší interval vyhodnocování výroby a spotřeby elektřiny (z hodiny na 15 minut), menší objem záloh (1 MW), vyšší technické nároky, krátkodobé a přeshraniční obchodování se záložními výkony a flexibilitou ad.

I ENERGETIKA SE POSTUPNĚ DIGITALIZUJE

Je nezbytné připravovat dynamické tarify, a to i v souvislosti s legislativou a dalšími pilotními aplikacemi. Nový market design bude postaven na řadě nových principů, jimiž jsou zmíněný dynamický tarif, agregace, akumulace včetně technických prostředků, zejména měření a řízení.

Zmíněn byl rovněž vliv internetu věcí (IoT) a důležitost kybernetické bezpečnosti.

ENERGETIKA VE ZNAMENÍ INOVACÍ

Pro zásadní transformaci energetiky má klíčový význam výzkum, vývoj a zavádění inovací. Mezi významná témata patří např. flexibilita, akumulace energie, chytré sítě, uplatnění ICT, řešení pro energetické úspory či inovativní obnovitelné zdroje. Velký potenciál představují evropské mechanismy podpor, pro výzkum a vývoj především Rámcové programy (připravovaný program Horizon Europe 2021-2027), pro velké demonstrační projekty především Inovační fond.

V teplárenství panuje stálý problém nejistoty ekologických investic do velkých zdrojů, protože EU vydává stále nové normy, a nejistoty menších zdrojů rostou do té míry, že zvažují, zda mají investovat, změnit způsob provozu anebo činnost ukončit.

Závěrečný panel byl tradičně věnován moderním obnovitelným řešením s akumulací. Byl přednesen přehled novinek a nových instalací. Fotovoltaické panely jsou dnes tak levné, že už se vyplácí instalovat jich mírný nadbytek, avšak bez dalších technických opatření je dodávka takového zdroje závislá na slunečním svitu. Byla předvedena moderní bateriová úložiště a jejich schopnosti včetně ostrovního nabíjení silničních elektromobilů. Takové systémy už umí řízení bilanční skupiny. Otevírá se řada nových možností. Očekává se 2000 elektromobilů již v roce 2020 a stovky dobíjecích stranic. Řízení dobíjení flotily elektromobilů je známo a vyvinuto, nejsou známa pravidla pro řízení nových typů soustav. Elektromobilita se netýká pouze aut, ale dalších druhů dopravy.

Při posuzování kvality distribuce dochází při některých manipulacích k mikrovýpadkům. Zde je možné s pomocí baterií pokrýt nový standard dodávek elektřiny, který vyžadují některé technologie. Dynamické řízení toku energie s pomocí akumulátoru je také prevencí opotřebení a škod při blackoutu. V současných tarifních podmínkách se akumulátory nejlépe vyplácí, když jsou pro jejich užití nejméně dva důvody, například energetická bezpečnost a zkvalitnění odběrového diagramu.

Novým jevem je bezpečnost decentrální a obnovitelné energetiky. Podobně jako v bezpečnosti kybernetické byly předneseny zásadní téze, jak v této oblasti postupovat. Neprofesionální řešení přinášejí nová rizika a mimo jiné také změněné proudové toky v domácím systému. Obecně platí, že každá baterie může někdy explodovat a každá fotovoltaika někdy zahořet a je potřeba s takovou realitou v bezpečných řešeních pracovat. Zákonné normy pro malé instalace zatím nejsou, ale odborníky byla zpracována doporučení a opatření vedoucí k bezpečnému způsobu užívání a prevenci rizik.

PRO ENERGETIKU JE KLÍČOVÉ STABILNÍ A PŘEDVÍDATELNÉ PROSTŘEDÍ

Účastníci konference se shodli, že jedním z nejhorších vlivů jsou takové legislativní požadavky, které se mění ještě dříve, než mohly být naplněny. Obor s dlouhodobými investicemi v takovém prostředí nemůže být stabilní. Víme, že uhelná energetika bude končit, hledat spolehlivou náhradu je v komplikovaných evropských podmínkách složité. Konkrétním návrhem pokračování autorů předlohy k české Aktualizované státní energetické koncepci je stále nízkoemisní mix s minoritními podíly dováženého zemního plynu i domácího uhlí, zřejmě by bylo vhodné pro něco takového hledat v EU spojence.

Nedůrazná a v řadě ohledů nejasná orientace ČR, především v jasném signálu pro budoucí investory, způsobuje řadu rizik. Nové pojetí energetiky přináší řadu nových principů, se kterými se bude muset Česká republika vyrovnat. Na konferenci bylo mimo jiné konstatováno, že je Česká republika poměrně výkonná v přípravě různých dokumentů a plánů, ale pomalá při jejich realizaci. Na reálné změny je ale potřeba se připravit především technicky, neboť energetika je především technickým oborem s během na dlouhou trať a významnými celospolečenskými dopady.

související články

Editorial (1/2020)

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

# strategie

Vývoj cien energetických komodít v období 11/2019–02/2020

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Ceny energetických komodít bývajú v zime vyššie, ale letošná teplá zima a geopo­litické vplyvy, vr. odchodu Veľkej Británie z EÚ…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Zdravý rozum se vytrácí a nastupují politické deklarace nesplnitelných cílů a představ. Před stanovováním takovýchto cílů by však…

# technologie
# emise
# trhy

Aktuality v elektroenergetice

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 12/2019–02/2020 …

# paliva
# uhlí
# elektřina

Implementace CEP – změny na trhu s elektřinou z pohledu ČEPS

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Nastala fáze implementace mnoha povinností, vyplývajících z jednotlivých předpisů balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ …

# elektřina
# trhy

Smart Cities 2020 - odloženo 2021

07. 04. 2020 09:00 - 09. 04. 2020 19:00
Sofie, Bulharsko
Important: !!!! SUSTAINtec 2020 is postponed to 2021 !!!!

ROBOWELDING

15. 04. 2020 - 17. 04. 2020
HORSKÝ HOTEL KOPŘIVNÁ MALÁ MORÁVKA, KARLOV
Konference ROBOWELDING je pojata jako setkání výrobců a dodavatelů techniky určené k robotickému svařování, jakož i odborníků zabývajících se aplikacemi z této oblasti, se širokou odbornou veřejností – současnými i budoucími uživateli robotů určených především ke svařování.

15 ročník Trenčianskeho robotického dňa

13. 05. 2020 15:00 - 14. 05. 2020 23:00
Expo Center a.s.

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

50316
Počet publikovaných novinek
1676
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika