Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Ceny Wernera von Siemense jako poděkování za výbornou práci

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY red

Dvacítka nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů získala ocenění ve 22. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Vyhlášení vítězů proběhlo v Praze 5. března v Betlémské kapli.

# věda a výzkum
Ceny Wernera von Siemense jako poděkování za výbornou práci

CENA ZA PŘÍNOS VE VÝZKUMU V TECHNICKÝCH ODVĚTVÍCH

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 22. ročníku poskytli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky Andrej Babiš.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Ceny Wernera von Siemense byly poprvé uděleny v roce 1998. Od té doby společnost Siemens na odměnách vyplatila 12,5 milionu korun a ocenění převzalo 389 vítězů. Dvaadvacátý ročník soutěže hodnotil rekordní počet 833 přihlášek.

Český Siemens v ní oceňuje práce a projekty z oblasti technických a přírodovědných oborů ve čtyřech kategoriích:

  • nejvýznamnější výsledek základního výzkumu,
  • nejlepší diplomová práce,
  • nejlepší disertační práce a
  • nejlepší pedagogický pracovník.

Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí jejich prací. Zvláštní ocenění byla i letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0.
 


 

UZNÁNÍ VŠEM OCENĚNÝM

„Vybrat mezi více než osmi sty přihlášenými opravdu ty nejlepší stálo jednotlivé komise velké úsilí, protože kvalita přihlášených prací je rok od roku lepší, což nás nesmírně těší,“ řekl na představování vítězů generální ředitel Siemens Česká republika, Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA. A kdo že to tedy získal ocenění?

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense získal kolektiv autorů pod vedením Mgr. Pavla Plevky, Ph.D. z CEITEC – Masarykovy univerzity v Brně a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně (členové týmu: Mgr. Petra Pokorná Formanová, Ph.D., Ing. Tibor Füzik, Ph.D., doc. RNDr. DanielRůžek, Ph.D.) za práci s názvem „Struktura viru klíšťové encefalitidy a mechanismus jeho neutralizace monoklonální protilátkou“. Oceněná publikace popisuje strukturu částice viru klíšťové encefalitidy, zejména uspořádání jejího povrchu tvořeného bílkovinami, které viru umožňují infikovat buňky.

Vítězem v kategorii nejlepší disertační práce je Mgr. Ivo Straka, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucím práce je prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. Cenu získal za práci z oboru kvantové optiky s názvem „Příprava, detekce a charakterizace kvantových stavů světla“, která se zabývá kvantovou povahou světla v laboratorních experimentech. Jedním z výsledků této práce je metodika měření tzv. tichého světla, tedy takového, u kterého je potlačena kvantová náhodnost počtu světelných částic – fotonů. Tiché světlo je možné využít v kvantových technologiích k rychlému počítání, přesnému měření nebo bezpečné komunikaci.

Nejlepší diplomovou práci 22. ročníku soutěže představil Ing. Denys Rozumnyi z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, vedoucím práce je prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. Ocenění získal za práci s názvem „Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání“. Denys Rozumnyi se ve své práci zabýval hledáním a sledováním objektů, pohybujících se vysokými rychlostmi, jako jsou například míče v různých sportovních disciplínách. Autor oceněné diplomové práce ukázal, že tyto objekty mají specifické vlastnosti, které umožňují nalézt jejich přesnou trajektorii i rychlost a také určit jejich vzhled pouze z videozáznamu.

Jako nejlepší pedagogický pracovník byl oceněn prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Profesor František Štěpánek vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde rovněž absolvoval doktorské studium – současně také na Univerzitě Pierra a Marie Curieových v Paříži. Po dvouletém post-doktorském pobytu na Unilever R&D v Port Sunlight pokračoval ve výzkumné i pedagogické práci na Imperial College v Londýně.

Profesor František Štěpánek dlouhodobě podporuje spolupráci svého oboru s obory příbuznými, věnuje se i studentům z jiných škol, např. zaměřených na farmacii. Propojuje akademický svět se světem renomovaných firem a korporací, řada jeho studentů působí ve vývojových odděleních nadnárodních společností, které se specializují na oblast biomedicíny, farmacie a agrochemie. Profesor Štěpánek pomáhá studentům rozvíjet a upevnit tzv. inženýrský způsob myšlení, který je nezbytný pro řešení vědeckých a technických úkolů. Studenti vysoce oceňují nejen mimořádně rozsáhlé a hluboké znalosti profesora Štěpánka, ale i jeho empatii, lidský přístup a manažerské dovednosti.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D., z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za práci z oboru protinádorové imunologie s názvem „Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic“. Oceněná práce přináší přehled složitosti imunitního systému a imunitních dějů, probíhajících v rámci protinádorové obrany, dále pak informace o nových možnostech imunoterapie, které slibují velký pokrok v boji proti nádorovým onemocněním.

Ocenění za překonání překážek při studiu získal Bc. Vít König z Matematicko-fyzikální fakulty Univezity Karlovy. Vít König se věnuje částicové fyzice, bakalářskou práci vypracoval na téma „Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS” a obhájil v roce 2018. V současnosti pokračuje v magisterském programu studia a, pokud mu to jeho zdravotní stav a rodinná situace dovolí, rád by pokračoval i v rámci doktorského studia. Vít König se již několik let potýká se závažným onkologickým onemocněním, které mu způsobuje stavy nepřekonatelné únavy, trvale musí brát léky, několikrát za rok bývá hospitalizován, trpí těžkou poruchou imunity. To všechno mu ale nebrání v tom, aby zůstal životním optimistou, který je plný plánů do budoucna jak v profesním, tak osobním životě.

Zvláštní ocenění za absolventskou práci, zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0, získal Ing. Aleš Vysocký, Ph.D., z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, který byl oceněn za práci s názvem „Roboty přímo spolupracující s člověkem“.


Společnost Porsche Česká republika s.r.o. se rozhodla, že dlouhodobě bezplatně zapůjčí vítězi kategorie nejlepší disertační práce automobil značky Volkswagen s elektrickým pohonem. Společnost Siemens poskytne zdarma dobíjecí zařízení.

související články

Geoinženýrství: opomíjená zbraň proti globálnímu oteplování

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Klimatické změny se nedaří zastavit a většina států se o to ani nepokouší. Až globální oteplování překročí únosnou mez, lidstvo by mohlo najít spásu v geoinženýrství. Bohužel, mezinárodní společenství jeho výzkumu či případné regulaci takřka…

# technologie
# klima
# věda a výzkum

Program Horizont 2020 již 7. rokem financuje evropské výzkumné projekty v energetice

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Od roku 2014 pomáhá program Horizont 2020 financovat mezinárodní projekty, věnované vědě a výzkumu mj. v oblasti nakládání s…

# technologie
# EU
# investice
# věda a výzkum

Energetická olympiáda zná vítěze. Bodovala čistá energie v železniční dopravě

27. 11. 2019
14:00
PRO-ENERGY

Druhý ročník Energetické olympiády je za námi. Středoškoláci přišli s inovativními projekty a ukázali, že energetika je…

# věda a výzkum

Severočeská Dubá se stala kolébkou plazmového zplyňování

06. 09. 2019
15:00
PRO-ENERGY

Ve vědeckotechnickém parku, zbudovaném z bývalé mlékárny v Dubé na Českolipsku, už téměř rok testují technologii plazmového…

# odpady
# věda a výzkum
# životní prostředí

Energií budoucnosti je jaderná fúze a obnovitelné zdroje

09. 06. 2019
16:00
Alena Adámková

Na komerční jadernou fúzi si ale musíme počkat až do druhé poloviny století, říká v exkluzivním rozhovoru pro PRO-ENERGY magazín…

# jádro
# technologie
# strategie
# věda a výzkum
# OZE

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

26. 05. 2020 14:00 - 15:30
on-line
Webinář je zaměřen na výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem je poskytnout nebo připomenout informace zásadní pro vznik a trvání práva na podporu elektřiny z OZE a popsat změny a příležitosti, které velká novela zákona o podporovaných zdrojích přinese.

Nákup energie v organizacích veřejné správy

04. 06. 2020 09:00 - 15:00
Praha, hotel Botanique
Seminář o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Dobrá nákupní metoda, obezřetná přípava veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dobře nastavené smluvní vztahy s dodavateli energií. To vše může přinést nemalou finanční úsporu. 

Green Way Day 2020

08. 06. 2020
Restaurace Folklore Garden, Na Zlíchově 18, Praha 5 Hlubočepy Praha
4. ročník nové formy setkávání a vzdělávání odborníků v oblasti úspor energie a technických zařízení budov.

Komoditní data

25.05.2020
€/MWh okte
Base
19.6683
-205.171 %
Peak
22.75
-177.322 %
Offpeak
16.5867
-307.853 %
25.05.2020
€/MWh elix
Base
17.9546
-257.773 %
Peak
18.4167
-158.336 %
Offpeak
17.4925
98.5528 %
24.05.2020
€/MWh ote
Base
-17.2783
-263.789 %
Peak
-32.5075
-494.748 %
Offpeak
-2.04917
-115.93 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

51298
Počet publikovaných novinek
1692
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika