Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Projekt BAART – první výsledky testování velkokapacitní baterie

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY Jan Černohorský, Oldřich Rychlý

V prosinci loňského roku zahájil v areálu elektrárny Tušimice provoz velkokapacitní bateriový systém k ukládání energie a testování různých režimů poskytování podpůrných služeb pro energetickou soustavu ČR. Stalo se tak v rámci výzkumného projektu BAART společností ČEZ a ČEPS. Baterie se ukazuje jako možná pro poskytování FCR.

# elektřina
# technologie
# AKU-BAT
Projekt BAART – první výsledky testování velkokapacitní baterie

ABSTRACT: In December 2019, a new battery storage system (with the capacity of 4 MW/2,8 MWh) was installed in the coal-fired power plant Tušimice. The battery has been analysed by the project team BAART for characteristics necessary for the ancillary service Frequency Containment Reserves and for setting the parameters for BESS certifying.Výzkumný projekt BAART je zaměřen na testování možností bateriových systémů akumulace energie (BSAE) při poskytování podpůrných služeb (PpS) v prostředí české elektrizační soustavy (ES ČR). Po jeho úvodních fázích (přípravě, definici základních podmínek, instalaci zařízení v elektrárně Tušimice a úvodních ověřovacích zkouškách) došlo 11. prosince 2019 ke spuštění pilotního provozu. Pro pilotní provoz byl zpracován tzv. Monitorovací plán, který definuje postup testování BSAE v dlouhodobém horizontu. V prvním monitorovacím období bylo třeba zajistit stabilizaci provozu BSAE. V úzké spolupráci s dodavatelem, společností IBG Česko, a certifikační agenturou OSC byly nastaveny úvodní parametry pro poskytování PpS, konkrétně služby automatické regulace frekvence (FCR), a pravidla pro dobíjení BSAE. V této fázi bylo stěžejní ověřit, zda je zařízení schopno reagovat na změny frekvence sítě v očekávaných parametrech služby FCR.

NASTAVENÍ POTŘEBNÝCH PARAMETRŮ BSAE

Optimální provozní stav nabití BSAE pro poskytování služby FCR je na úrovni 50 % dostupné kapacity, aby mohla být služba poskytována pro oba směry. Pro úvodní monitorovací období byly nastaveny úrovně provozních limitů nabití na 20–80 % a pásmo necitlivosti BSAE pro reakci na odchylky frekvence na 0 %. Při dosažení nastavené úrovně nabití dochází k aktivaci nabíjecí strategie, která zajistí dobití BSAE zpět na úroveň 50 %.

Nabíjení, resp. vybíjení, je zajištěno přes komunikaci s řídicím systémem regulace vybraného bloku elektrárny Tušimice. Ten po obdržení signálu z BSAE zvýší nebo sníží svůj výstupní výkon. Pro BSAE je tento nabíjecí výkon na úrovni 0,75 MW. Potřeba dobíjení je způsobena nejen deterministickými odchylkami frekvence, kdy dochází ke změně skladby zdrojů mezi obchodními hodinami, ale také dlouhodobými odchylkami frekvence, zapříčiněnými nevyrovnanou bilancí v propojené elektrizační soustavě synchronní zóny kontinentální Evropy.

V rámci testování jsou ověřovány různé úrovně provozních limitů pro přepnutí BSAE do režimu nabíjení, respektive vybíjení, současně při různém nastavení pásma necitlivosti BSAE, tedy odchylky frekvence, při které BSAE začne reagovat. Výsledkem poté bude vyhodnocení nejvhodnějšího nastavení, které bude vyhovovat provozním potřebám při poskytování služby FCR. Na obrázku 1 je znázorněný průběh stavu nabití BSAE (modrá křivka) a výkon nabíjení/vybíjení (oranžová křivka) ve sledovaném období. Výpadky měření stavu nabití BSAE zobrazené v grafu jsou způsobeny odstávkami pro parametrizaci a úpravami technologií.

 


Parametry BSAE

Celková kapacita: 2,8 MWh
Maximální výkon: 4 MW
Výkon rezervovaný pro řízení stavu nabití (nabíjení/vybíjení): 0,75 MW
Nominální napětí: 6,3 kV
Výkon rezervovaný pro FCR: 3 MW


 

Obrázek č. 1: Stav nabití BSAE za celé sledované období
 

Obrázek č. 2: Týdenní cyklus stavu nabití BSAE
 

DALŠÍ TESTOVÁNÍ PRO NÁVRH PRAVIDEL CERTIFIKACE BSAE

V dalším monitorovacím období bude BSAE testován s různými parametry nastavení úrovně limitů pro přepnutí BSAE do režimu nabíjení/vybíjení, nastavení korektoru frekvence, nastavení rampování, optimalizace nabíjecí strategie, provoz BSAE při dosažení maximální úrovně nabití a minimální úrovně nabití a další. Mimo jiné bude otestován samostatný provoz BSAE v tzv. Stand-alone módu.

Monitorovací plán dále uvažuje s aplikací pravidel pro zdroje s omezenými zásobníky energie, jež jsou součástí Evropského nařízení SOGL a mezinárodní dohody SAFA, která tato pravidla blíže specifikuje. Po ověření všech parametrů a jejich optimálního nastavení budou navržena certifikační pravidla pro umožnění zapojení BSAE do plnohodnotného poskytování služby FCR.

BATERIE SE UKAZUJE JAKO MOŽNÁ PRO POSKYTOVÁNÍ FCR

Podle prvotních analýz za sledované období pilotního provozu se BSAE, jakožto zařízení poskytující FCR, ukázalo jako velmi efektivní a stabilní. Reakce BSAE na změny frekvence plně odpovídaly požadavkům na tuto službu. Zároveň se ukázalo jako stěžejní, aby BSAE s limitovaným zásobníkem energie měl přesně definovanou a plně funkční nabíjecí strategii.

Za sledované období došlo k více než 30 požadavkům na aktivaci systému dobíjení. Lze očekávat, že při respektování doporučeného nastavení úrovně nabití z pohledu provozovatele přenosové soustavy bude k dobíjení nebo vybíjení BSAE docházet mnohem častěji.

 


O AUTORECH

JAN ČERNOHORSKÝ pracuje jako senior specialista oddělení Rozvoj dispečerského řízení ČEPS, a.s. Ve společnosti ČEPS je zaměstnán od jejího založení, kdy se zabýval řídicí technikou stanic přenosové soustavy (PS). Od roku 2003 působí na dispečinku společnosti. V ČEPS, a.s., je odpovědný za zajištění rozvoje dispečerského řízení, spolupráci s partnery v ES ČR a v mezinárodních organizacích. Je vedoucím projektu BAART za ČEPS, a.s.

Ing. OLDŘICH RYCHLÝ je senior specialistou oddělení Analýzy PS ČEPS, a.s. Ve společnosti pracuje od roku 2015. Podílí se na zajišťování koncepčního přístupu k připojování do PS, aktualizaci příslušných částí Kodexu PS, analýze provozních stavů a jejich vyhodnocení, regulaci napětí. V rámci naplnění jednotlivých úkolů spolupracuje s partnery v ČR a v mezinárodních organizacích. Je členem projektu BAART za ČEPS, a.s.

Kontakt: cernohorskyj@ceps.cz, rychly@ceps.cz

související články

Řízené pluhování se osvědčilo

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Nový plynovod společnosti E.ON Distribuce zaorává mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí speciální pluh. V zimě už plynovod může zásobovat zákazníky. 

# plyn
# technologie

Pokládat plynovod pluhováním je přesnější a ekologičtější

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Více podrobností o výstavbě plynovodu speciální metodou doplnil vedoucí Správy a provozu zemního plynu Tomáš Vacek.  

# plyn
# technologie
# infrastruktura

Fotovoltaika pro domácnosti (už) není žádný luxus

07. 06. 2020
16:00

Zvyšování energetické soběstačnosti, snižování nákladů, efektivní řízení spotřeby, kratší návratnost, jednodušší administrativa a…

# OZE slunce
# technologie
# úspory
# dotace
# OZE

Snadno vznětlivé elektromobily? Statisticky nesmysl

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Baterie elektromobilů obsahují velké množství energie, která se v případě poškození může přeměnit na teplo a zapálit celý vůz.…

# paliva
# automotive
# technologie
# bezpečnost

Nové přehrady hydroenergetiku nespasí

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Až naprší a… odteče – Česko chce zadržet vodu v krajině stavbou nových přehrad. Ačkoli se jejich součástí stanou i…

# OZE voda
# elektřina
# infrastruktura
# strategie

HANNOVER MESSE Digital Days

14. 07. 2020 09:00 - 15. 07. 2020 16:00
Messe Hannover
Průmyslová transformace se svými megatématy digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografické změny pokračuje i přes krizi způsobenou koronavirem a je těžištěm HANNOVER MESSE Digital Days. Tato nová dvoudenní digitální akce informuje o aktuálním vývoji v oborech průmyslu, energie a logistiky a nabízí orientaci v době krize a po jejím konci.

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

Komoditní data

12.07.2020
€/MWh okte
Base
25.155
-14.8371 %
Peak
21.6392
-22.0304 %
Offpeak
28.6708
-8.46326 %
12.07.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
11.07.2020
€/MWh ote
Base
30.8475
-9.88826 %
Peak
29.2875
-10.7383 %
Offpeak
32.4075
-9.106 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52310
Počet publikovaných novinek
1713
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika