Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Vyšší stupeň elektrifikace jako významný nástroj pro dekarbonizaci

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY Petr Herčík

Elektrifikace může snížit emise v dopravě, stavebnictví a průmyslu o 60 % do roku 2050. Zásadní pro její úspěch ale nebude jen přechod na uhlíkově neutrální zdroje a navýšení kapacity distribučního systému, ale také opatření, přijatá jednotlivými státy a regulátory.

# elektřina
# emise
# OZE
Vyšší stupeň elektrifikace jako významný nástroj pro dekarbonizaci

ABSTRACT: Higher levels of electrification in the EU transport, civil engineering and industry could bring up to 60 % CO2 emmision reductions by 2050 compared to 2020, says the study Sector Coupling in Europe: Powering Decarbonisation. Of course, this will require many structural changes. 

SEKTOROVÉ PROPOJENÍ JAKO JEDNA Z MOŽNOSTÍ NUTNÝCH ZMĚN

Sektorové propojení, nebo-li elektrifikace více částí ekonomiky, napomůže Evropě stát se světadílem, který bude vzhledem ke klimatickým změnám neutrální do roku 2050. Prestižní studie Sector Coupling in Europe: Powering Decarbonisation, kterou vypracovala společnost BloombergNEF (BNEF), společně s firmami Eaton a Statkraft, ukazuje, jak mohou sektory dopravy, stavebnictví a další průmyslová odvětví přistoupit k elektrifikaci a napojit se přímo na distribuční systém nebo využívat zelený vodík z obnovitelných zdrojů (nepřímá elektrifikace). Studie se věnuje důsledkům sektorové elektrifikace na elektrický systém a fungování trhu a popisuje, jak mohou představitelé států a regulátoři přistoupit k potřebným změnám.

ŠIRŠÍ ELEKTRIFIKACE JAKO NÁSTROJ PRO DEKARBONIZACI

Elektrifikace v dopravě, stavebnictví a průmyslu zásadně přispěje k dosažení klimatických cílů. Umožní těmto odvětvím zbavit se závislosti na fosilních palivech a zapojit se do systému, který má za cíl dekarbonizaci. Studie předpokládá, že díky těmto změnám dojde ke snížení emisí v těchto sektorech na úroveň o 71 % nižší než v roce 1990. Když k tomu přidáme i oblast energetiky, očekává se, že emise budou o 83 % nižší než v roce 1990.

Elektrifikace dopravy, stavebnictví a průmyslu bude zásadní pro dosažení nulové hodnoty, ale bude zapotřebí, aby se představitelé států věnovali těm nejproblematičtějším oborům, jako jsou letecká, lodní a dálková přeprava a průmyslové procesy, vyžadující vysoké teploty.

V roce 2050 by elektrická energie měla zaujímat významný podíl v elektrifikovaných odvětvích. Podle studie to bude 50 – 60 % veškeré spotřebované energie. V průmyslových odvětvích půjdou změny nejsnáze v odvětvích, která nepotřebují při výrobě vysoké teploty, tedy například v potravinářském průmyslu. Naopak odvětví, která vyžadují vysoké teploty, jako výroba oceli, železa a cementu, budou pravděpodobně i v roce 2050 stále využívat asi 40 % energie z fosilních zdrojů. Předpokládá se ale také navýšení podílů vodíku.

Zásadní bude aktivita států a strukturální změny

Elektrifikace se ale nemůže odehrát bez jasné aktivity představitelů jednotlivých zemí. Aby k elektrifikaci opravdu mohlo dojít, je zapotřebí, aby odvětví, kterých se to týká, byla ke snížení emisí motivována stimuly. Tento systém již do jisté míry funguje pro dopravu a některá průmyslová odvětví, je ale zapotřebí, aby byl zaveden i do oblasti vytápění budov. Mělo by také dojít k většímu podílu vodíku v distribuční síti.

Elektrifikace se může odehrát s pomocí přímých a nepřímých změn. Přímé změny znamenají využití elektrických dopravních prostředků v co největším množství oblastí dopravního průmyslu nebo rozšíření elektrického vytápění v budovách a průmyslu, například s využitím tepelných čerpadel. Nepřímé změny by znamenaly přesun k „zelenému“ vodíku – vyprodukovanému elektrolýzou s použitím obnovitelné elektrické energie – jakožto palivu pro vytápění budov a pro co nejvíce průmyslových procesů, které by jinak využívaly fosilní paliva.

„K tomu, aby se tyto změny odehrály, bude potřeba úsilí politiků,” řekla Victoria Cuming, globální analytička BNEF. „Vlády by měly zavést pobídky a pravidla pro snížení emisí z vyhřívání budov, podporovat projekty elektrifikace a odstranit překážky pro výrobu ekologického vodíku. Měly by také zvážit, jak do tohoto procesu zahrnout odběratele energie a veřejnost, kteří hrají klíčovou roli v umožnění elektrifikace v těchto sektorech.”
 MOŽNÉ ZMĚNY PŘI SEKTOROVÉM PROPOJENÍ

50-60 %  Podíl elektřiny jako zdroje energie pro dopravu, stavebnictví a průmysl v roce 2050 

71 %  Potenciální snížení emisí pod úroveň z roku 1990 do roku 2050 v oblastech dopravy, stavebnictví a průmyslu v důsledku elektrifikace 

83 %  Potenciální snížení emisí pod úroveň z roku 1990 do roku 2050 v oblastech dopravy, stavebnictví, průmyslu a energetiky v důsledku elektrifikace


Obrázek č. 1: Snížení emisí skleníkových plynů v období 2020-2050 s využitím elektrifikace
Zdroj: BloombergNEF, založeno na konverzních faktorech od vlád Velké Británie a Německa z roku 2018

 

JE NUTNÉ POČÍTAT S POSÍLENÍM SÍTÍ

Albert Cheung, hlavní analytik BNEF, dodal: „Elektrifikace ekonomiky bude mít významný dopad na energetiku. Státní správa bude muset podpořit posílení a rozšíření distribučních sítí, které budou schopné dostát větším potřebným objemům energie a většímu podílu energie z obnovitelných zdrojů. Bude také potřeba řešit zapojení baterií a dalších flexibilních zdrojů k vyvážení systému.”

Podle studie bude zapotřebí navýšení kapacity energetického systému o 75 %, než kdyby k elektrifikaci nedošlo. Navýšení pokryjí nízkonákladové větrné a sluneční elektrárny. Celý systém bude také muset být flexibilnější, protože vytápění a doprava budou mít různé vzory spotřeby energie. Současně by ale elektrifikovaná odvětví mohla vytvářet nové možnosti této “flexibility”, protože budou schopná pozměňovat své spotřební vzorce. Bude ale zapotřebí, aby současně existovaly příslušné technologie a aby byla přijatá potřebná systémová opatření.

DEKARBONIZACE POMOCÍ ELEKTRIFIKACE VÝZNAMNĚ ZVÝŠÍ SPOTŘEBU ELEKTŘINY, IDEÁLNĚ Z OZE

Pokud k tomu dojde, bude elektrická energie (přímo nebo nepřímo) představovat 60 % veškeré potřebné energie ve zmíněných sektorech. V současné době je to pouze 10 %. I tak by ale těchto 60 % bylo daleko od kompletní dekarbonizace. Hlavním důvodem jsou některé aktivity, spadající do těchto sektorů, jako letecká přeprava, doprava na velké vzdálenosti, lodní doprava a průmyslové aktivity, které potřebují vysoké teploty (výroba cementu nebo oceli) a také velké rozestupy mezi nahrazováním některých výrobních procesů nebo zařízení.

K dalšímu snížení emisí až k nulovým hodnotám bude zapotřebí, aby vlády nastavily ambiciózní pravidla pro urychlení elektrifikace a aby se na trh dostaly nové technologie, jako zachycování, ukládání a využívání oxidu uhličitého (CCSU). Současně budou muset řešit otázku využití půdy a celkového přístupu k zemědělství.

Bude důležité, aby se narůstající poptávka po energii maximálně pokrývala z čistých zdrojů, čímž se zvýší ekologické benefity elektrifikace. Albert Cheung uvedl: „Je zásadní, aby vlády a regulátoři přijali opatření pro energetický trh, která umožní projektům větrných a solárních elektráren a provozovatelům úložišť, odhadnout své výnosy a obhájit si tak uskutečněné investice.”

SNÍŽENÍ EMISÍ ELEKTRIFIKACÍ BUDOU VÝZNAMNÉ

Studie za předpokladu, že budou přijata všechna zmíněná opatření, předpokládá, že se emise vyprodukované v energetice, dopravě, stavebnictví a průmyslu sníží o 68 % mezi roky 2020 a 2050. V případě dopravy, stavebnictví a průmyslu se předpokládá snížení o 60 %.

 


O AUTOROVI

Petr Herčík pracuje jako Business Development Manažer ve společnosti Oxygen Communications. Zaměřuje se na vytváření nových obchodních příležitostí pro klienty firmy. Má na starosti rovněž komunikaci společnosti Eaton Česká republika.

Kontakt: petr.hercik@oxygenpr.cz

 

související články

Vývoj cien energetických komodít v období 11/2019–02/2020

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Ceny energetických komodít bývajú v zime vyššie, ale letošná teplá zima a geopo­litické vplyvy, vr. odchodu Veľkej Británie z EÚ s dohodou a obavy z koronavíru tlačia ceny nadol. V horizonte nadchádzajúcich týždňov by tento vývoj mohol pokračovať v…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Zdravý rozum se vytrácí a nastupují politické deklarace nesplnitelných cílů a představ. Před stanovováním takovýchto cílů by však…

# technologie
# emise
# trhy

Aktuality v elektroenergetice

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 12/2019–02/2020 …

# paliva
# uhlí
# elektřina

Implementace CEP – změny na trhu s elektřinou z pohledu ČEPS

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Nastala fáze implementace mnoha povinností, vyplývajících z jednotlivých předpisů balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ …

# elektřina
# trhy

Společné projekty nordických provozovatelů přenosových soustav jsou vzorem pro kontinent

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Severské země jsou v elektroenergetickém sektoru již mnoho let vzorem pro kontinent, pokud jde o integrační projekty,…

# elektřina
# infrastruktura

Smart Cities 2020 - odloženo 2021

07. 04. 2020 09:00 - 09. 04. 2020 19:00
Sofie, Bulharsko
Important: !!!! SUSTAINtec 2020 is postponed to 2021 !!!!

ROBOWELDING

15. 04. 2020 - 17. 04. 2020
HORSKÝ HOTEL KOPŘIVNÁ MALÁ MORÁVKA, KARLOV
Konference ROBOWELDING je pojata jako setkání výrobců a dodavatelů techniky určené k robotickému svařování, jakož i odborníků zabývajících se aplikacemi z této oblasti, se širokou odbornou veřejností – současnými i budoucími uživateli robotů určených především ke svařování.

15 ročník Trenčianskeho robotického dňa

13. 05. 2020 15:00 - 14. 05. 2020 23:00
Expo Center a.s.

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

50316
Počet publikovaných novinek
1676
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika