Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Partner má teplo, my elektřinu

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY Dominika Lewczyszynová

říká pro PRO-ENERGY magazín Ivan Tůma, projektový manažer společnosti E.ON Energie, se kterým jsme si povídali o kogeneraci a jejím využití pro zákazníky.

# elektřina
# technologie
# teplárenství
Partner má teplo, my elektřinu

ABSTRACT: "We finance cogeneration units for our customers, they utilize heat, and we take electricity. It’s beneficial for both sides,“ says Ivan Tůma, project manager at E.ON Energie.Proč jste se jako dodavatel elektřiny vrhli na kogeneraci?

Spojili jsme příjemné s užitečným. Princip kogenerace je odborné veřejnosti běžně známý. Oproti stavu, kdy se teplo a elektřina vyrábí odděleně, kogenerace umožňuje vyrábět oboje zároveň. Díky tomu je dosahováno účinnosti paliva okolo 85 %, což je v porovnání třeba s jadernými elektrárnami s účinností do 35 % značně lepší. Lepším využitím paliva se šetří i primární energetické zdroje. A to je ten první důvod.


 


Tedy to je asi ten užitečný důvod. A ten příjemný?

Kogenerace je tzv. decentrální zdroj, který umožňuje umístit výrobu elektřiny tam, kde je zároveň poptávka po teple. Jestli se elektřina spotřebuje v daném areálu, nebo ne, je jedno, protože elektřinu lze vyvést do sítě. Teplo na dlouhé vzdálenosti ale přenášet nejde. Řada našich firemních, ale nejen firemních, zákazníků řeší, jakým způsobem s nejnižší cenou vyrobit teplo, které potřebují, a my jim s tím dnes umíme pomoct. Tedy máme pro zákazníky něco, co jim reálně pomáhá, a také pro nás je příjemné, že můžeme pomoci.

Kdy je vhodná kogenerační jednotka? Kde je toto „získané“ teplo možné následně znovu využít?

Ideálně v technologických procesech, u nichž stačí relativně nízká teplota. Třeba pro ohřev vody, vytápění na sídlištích, nebo v průmyslu, kde se mu dostane druhého využití. Příkladem jsou právě sušárny, jako je společnost Eligo a.s. v Brně, která kogeneraci zužitkovává ve výrobním procesu sušeného mléka.

Jak to funguje?

Pro výrobu sušeného mléka je třeba horký vzduch o teplotě 190 °C. My ho předehříváme zhruba ze 30 °C na 70 °C, zbytek si dohřeje firma z parních kotlů. Nahradíme tak zhruba 15‒20 % tepla, které by firma jinak vyráběla dosavadním způsobem. Roční benefit pro Eligo je v kombinaci nájmu a levnějšího tepla a pohybuje se kolem 1,5 mi­lionu korun.

Je taková jednotka náročná na obsluhu?

Z pohledu našeho partnera je bezobslužná. Startování, odstavování – to vše děláme na dálku z dispečinku. Tímto způsobem řídíme všechny jednotky. Dispečer vidí, v jakém jsou stavu, jestli běží, neběží, a řídí je na dálku. Nejsou to hloupé stroje, které někdo zapne a vypne. Provoz se mění operativně během dne.

Jak vaše vzájemná spolupráce probíhá?

Vyrobenou elektřinu vlastní E.ON a dodává ji do sítě svým zákazníkům, přičemž kogenerace funguje jako regulační výrobna. Výhradním odběratelem vyrobeného tepla je pak firma Eligo.

Firma Eligo má závod ještě v Kolíně. Tam mají kogenerační jednotku také…

Ano, rozdíl je v tom, že v Kolíně si ji zainvestovali a nechali postavit sami. Eligo je přímo jejím provozovatelem. Tamní jednotka je menší, má 320 kW. V Brně zvolili jiný přístup – našli si nás jako externího investora a berou si pouze teplo. Nemuseli investovat a mají benefit v podobě nájmu a levnějšího tepla. Brněnská kogenerační jednotka je jiný model, má mnohem vyšší výkon. V Kolíně by ji „neuživili“.

Kolik stojí pořízení podobného stroje?

Hrubým odhadem je na 1 MW výkonu potřebná investice ve výši zhruba 25‒30 milionů korun. Cena se odvíjí od toho, zdali je zahrnutý nejen vlastní spalovací motor, ale i akumulátor, komín a veškeré stavební úpravy. Výše investice může být vyšší i nižší. Vždy závisí na rozsahu stavebních prací a vyvedení výkonu. V případě Eliga šlo zhruba o 30 milionů korun. Součástí byl mimo jiné také venkovní teplovod, který je dlouhý asi 150 m.

Tuto investici ale partner nefinancuje, že?

Přesně tak. My, jako E.ON Energie, to máme tak, že partner nic neinvestuje, pokud si nechce něco připlatit. V momentě, kdy máme odsouhlasenou koncepci, jak to bude vypadat a fungovat, a získáme stavební povolení, tak si na celý projekt vysoutěžíme generálního zhotovitele. Ten se postará o stavební práce, technologické úpravy, vyvedení výkonu i o dodávku kogenerační jednotky. Suma, o které jsem hovořil, je pro generálního zhotovitele plus nějaké naše režijní náklady.

Jak drahý je samotný provoz?

Největším provozním nákladem je palivo – zemní plyn ‒ a potom servisní poplatky. Jenom palivové náklady mohou být zhruba 7 milionů ročně. Samozřejmě máme výnosy z elektřiny, což jsou relativně vysoká čísla, takže jsme schopni zaplatit partnerovi dostatečný nájem, aby si nás v podniku ponechal.

Šlo v případě firmy Eligo o řešení na klíč?

Ano. Každé řešení je v určitém ohledu specifické. Vždy jde o to, jak zakomponovat kogenerační jednotku do stávajícího energetického zdroje – tedy do existující kotelny. Vyřešit, jestli bude uvnitř nebo venku, kde a jak ji napojíme. Navíc spolu musí komunikovat řídicí systémy – ke stávajícím přibude nový stroj ‒ a všechno musí fungovat dohromady. Takže je potřeba sladit hardware i software.

Pro jaké podniky může mít kogenerace smysl?

Základním orientačním údajem by mělo být, že má podnik zajímavou spotřebu tepla během roku. My jako E.ON Energie dokážeme vyhodnotit, jestli se tam kogenerační jednotka hodí a jakou by měla mít podobu.

Takže se jednotky provedením liší?

Jsou dva základní typy. V Eligu jde o tzv. kapotované provedení do prostoru kotelny. Ještě existuje kontejnerové provedení, které se umisťuje ven. Vypadá jako kontejnerová buňka, akorát má nahoře komín, chladiče a tak dále. Uvnitř je to samé.

Kolik jednotek podobných těm v Eligu v Česku existuje?

Průmyslových aplikací jsou dle mého odhadu malé desítky. My jsme se v rámci E.ON soustředili zatím na kotelny, kterých jsou v Česku stovky. Nejvíce jich máme na území jižních Čech a jižní Moravy.

Kde vidíte další potenciál?

Zejména v průmyslových závodech, kde je potřeba vytápět, a všude tam, kde by kogenerace byla vhodná, a z nějakých důvodů ještě není. Relativně novou věcí je například využití kogenerace pro vytápění skleníků. Trh v oblasti městských kotelen pro vytápění začíná být v současnosti poměrně nasycený.

 


O DOTAZOVANÉM

Ivan Tůma je absolventem Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde studoval obor Elektroenergetika se zaměřením na kogenerace. Do E.ONu nastoupil v roce 2006 a po absolvování trainee programu se o dva roky později zařadil na pozici projektového manažera se specializací na výstavbu kogeneračních jednotek. V minulosti se výrazným způsobem podílel na modernizaci teplárny v Mydlovarech na Českobudějovicku. Měl na starosti rovněž výstavbu dvou kogeneračních jednotek pro město Soběslav a jedné pro město Dačice, nejnověji pak pro brněnský závod firmy Eligo či pro Sladovnu Bernard v Rajhradu. V Česku E.ON provozuje více než dvě desítky podobných jednotek s celkovým elektrickým výkonem přesahujícím 18 MW. Dalších osm projektů je rozestavěných nebo v přípravné fázi.

související články

Vývoj cien energetických komodít v období 11/2019–02/2020

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Ceny energetických komodít bývajú v zime vyššie, ale letošná teplá zima a geopo­litické vplyvy, vr. odchodu Veľkej Británie z EÚ s dohodou a obavy z koronavíru tlačia ceny nadol. V horizonte nadchádzajúcich týždňov by tento vývoj mohol pokračovať v…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Zdravý rozum se vytrácí a nastupují politické deklarace nesplnitelných cílů a představ. Před stanovováním takovýchto cílů by však…

# technologie
# emise
# trhy

Aktuality v elektroenergetice

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 12/2019–02/2020 …

# paliva
# uhlí
# elektřina

Implementace CEP – změny na trhu s elektřinou z pohledu ČEPS

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Nastala fáze implementace mnoha povinností, vyplývajících z jednotlivých předpisů balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ …

# elektřina
# trhy

Společné projekty nordických provozovatelů přenosových soustav jsou vzorem pro kontinent

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Severské země jsou v elektroenergetickém sektoru již mnoho let vzorem pro kontinent, pokud jde o integrační projekty,…

# elektřina
# infrastruktura

Mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT - odloženo

06. 04. 2020 - 08. 04. 2020
Hotel GALANT, Mlýnská 2 692 01 Mikulov
Osmý ročník mezinárodní konference navazuje na dlouholetou tradici chemicko-technologických konferencí a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými výzvami a problémy chemie a energetiky v mezinárodním kontextu.

Smart Cities 2020 - odloženo 2021

07. 04. 2020 09:00 - 09. 04. 2020 19:00
Sofie, Bulharsko
Important: !!!! SUSTAINtec 2020 is postponed to 2021 !!!!

ROBOWELDING

15. 04. 2020 - 17. 04. 2020
HORSKÝ HOTEL KOPŘIVNÁ MALÁ MORÁVKA, KARLOV
Konference ROBOWELDING je pojata jako setkání výrobců a dodavatelů techniky určené k robotickému svařování, jakož i odborníků zabývajících se aplikacemi z této oblasti, se širokou odbornou veřejností – současnými i budoucími uživateli robotů určených především ke svařování.

Komoditní data

30.03.2020
€/MWh okte
Base
23.1042
127.133 %
Peak
23.39
115.163 %
Offpeak
22.8183
140.869 %
30.03.2020
€/MWh elix
Base
22.885
51.9925 %
Peak
22.3475
109.361 %
Offpeak
23.4225
20.4913 %
29.03.2020
€/MWh ote
Base
42.83
0 %
Peak
50.5733
0 %
Offpeak
35.0867
0 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

50128
Počet publikovaných novinek
1673
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika