Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

ČEZ se zajímá o malé jaderné reaktory

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY Milena Geussová, Tomáš Koldcsiter

Memorandum o porozumění již společnost ČEZ podepsala s americkou společností NuScale a GE Hitachi Nuclear Energy. Jedná i s dalšími, aktuálně také s Korea Hydro & Nuclear Power.

# jádro
# elektřina
# technologie
ČEZ se zajímá o malé jaderné reaktory

ABSTRACT: Small and medium reactors are on the way to commercial utilisation. ČEZ, the largest Czech electricity producer, has signed a memorandum of understanding with two companies developing SMR and is also negotiating with others.Na podzim roku 2019 v čez zpracovali předběžnou studii proveditelnosti, kde analyzovali dostupné informace ke globálně vyvíjeným technologiím malých modulárních reaktorů (smr). Jde o lehkovodní reaktory, tj. Integrované tlakovodní reaktory ipwr a varné reaktory bwr. Další kategorií jsou pak vysokoteplotní plynem chlazené reaktory, reaktory, s roztavenými solemi a rychlé reaktory chlazené tekutými kovy či plynem.

Závažnou otázkou je proces licencování a povolování těchto jaderných reaktorů, a to jak u nás, tak ve světě. ČEZ proto oslovil jedenáct vybraných projektů či jejich dodavatelů s žádostí o sdílení podrobných technických informací k možné stavbě malých jaderných bloků v ČR a zajímal se také o aktuální stav přípravy těchto projektů. Jsou to následující:

 • ACP100, Čína,
 • CAREM, Argentina,
 • NuScale, USA,
 • RITM-200 Rusko,
 • SMART, Jižní Korea,
 • SMR-160, USA,
 • Nuward, Francie,
 • UK SMR, Velká Británie
 • Westinghouse SMR, USA,
 • BWRX-300, USA
 • ACPR100, Čína.

Na únorové konferenci o malých jaderných reaktorech v Praze o tom hovořil výkonný ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Martin Uhlíř. Řekl, že spíš než o firmy se zajímají o vybrané designy a že se budou nyní věnovat především lehkovodním reaktorům. „Neznamená to ale, že by firmy, které nejsou na seznamu, byly do budoucna znevýhodněny,“ dodal pro ČTK.

MEMORANDUM JAKO START

ČEZ již podepsal memorandum o porozumění se dvěma z vytipovaných firem, a to s americkou společností NuScale a GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). Zajímá se o použité technologie, ekonomické otázky, problémy s dopravou nadstandardně hmotných či velkých komponent a samozřejmě je tu vždy také otázka možností zapojení českého průmyslu do výstavby malých jaderných reaktorů.

Pokud jde o dohodu se společností NuScale Power, sdílení technických poznatků může přinést cenné výsledky pro uplatnění v ČR, protože NuScale patří ve vývoji malých modulárních reaktorů mezi světové lídry. Ze všech projektů je zatím z hlediska dosažení komerčního provozu nejblíže. Reaktor Nu­Scale nyní prochází náročným licencováním v USA a první prototypová elektrárna s dvanácti moduly by se měla realizovat v INL (Idaho National Laboratory) v Idaho Falls v roce 2027. Malý blok je založený na lehkovodním tlakovodním reaktoru s elektrickým výkonem 60 MWe. Projekt předpokládá soustředění až dvanácti takových modulů do jedné elektrárny s instalovaným výkonem 720 MWe. Mostový jeřáb by zajistil přemísťování každého modulu z jeho kobky ve společném bazénu reaktorové budovy do speciálního prostoru pro výměnu paliva.

Licencování je posledním krokem před možností komerčně toto zařízení na místním trhu nabízet a budovat. Firma očekává, že kompletní licenci získá v září letošního roku.

Aktivitu ČEZ v této oblasti chválí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Chceme trendy nastavovat, ne je pouze sledovat.“ Spokojena je také společnost NuScale, protože má zájem prozkoumat, jak nejlépe uplatnit svůj projekt v Evropě.

NUSCALE SÁZÍ NA MODULARITU

Společnost NuScale má centrálu v Portlandu v Oregonu a pobočky v dalších pěti severoamerických městech a v Londýně ve Velké Británii. Dlouhodobě se zabývá právě technologií malých modulárních reaktorů. Majoritním vlastníkem je společnost Fluor Corporation, globální inženýrská, dodavatelská a stavební firma s šedesátiletou historií v jaderné energetice.

Vyvíjí malý modulární tlakovodní reaktor, který obsahuje aktivní zónu, kompenzátor objemu a parogenerátor uvnitř jednoduché nádoby, fungující jako kontejnment. Jeden modul má tepelný výkon okolo 200 MWt a elektrický výkon 60 MWe. Kompletní smontovaný modul je dlouhý přibližně 25 metrů, v průměru má 4,6 metrů a váží víc než 450 tun. Reaktor by se dal využívat i pro produkci tepla a odsolování. Životnost elektrárny se předpokládá na 60 let.

Na vývoji palivových souborů využívajících kovový uran pro tento reaktor bude pracovat firma Enfission, která je společným podnikem firem Lightbridge Corporation a Framatome. Zatím se testovaly firmou Framatome upravené palivové soubory HTP2, využívající keramický oxid uraničitý. Oproti standardním palivovým souborům jsou kratší.

V dubnu 2018 skončila první fáze projednávání licence u amerického úřadu pro jadernou bezpečnost NRC. Posouzení bezpečnostních parametrů reaktoru se předpokládá v září 2020. Předlicenční posouzení reaktoru bylo v roce 2019 zahájeno i v Kanadě. Ta patří mezi země, které o možnosti využití tohoto reaktoru uvažují. Do spolupráce na vývoji a uplatnění reaktoru se zapojuje i jihokorejská firma Doosan Heavy Industry.

 „S půdorysem menším než 74 akrů (tj. 29,6 ha) disponuje elektrárna NuScale ideální velikostí pro nahrazení stárnoucích uhelných elektráren. Bez nutnosti změn v oblasti regulace umožňuje využít stávající energetickou infrastrukturu a lidský kapitál. Reaktory a doprovodná zařízení (souhrnně známé jako NuScale Power Module™) jsou vyráběny kompletně v továrně a dodávány na místo stavby. Tato tovární výroba významně zkracuje dobu realizace projektu, snižuje jeho náklady a rizika. Provoz elektrárny je zároveň flexibilní, aby umožnil uspokojit požadavky na proměnnou výrobu v elektrizační soustavě,“ uvádí společnost NuScale Power.

SPOLUPRÁCE S HITACHI

Společnost GE Hitachi Nuclear Energy a ČEZ podepsaly memorandum o porozumění, jehož prostřednictvím se dohodly na zkoumání ekonomické a technické proveditelnosti potenciální výstavby reaktoru BWRX-300 v České republice.

„Tato dohoda představuje nejnovější příklad rostoucího celosvětového zájmu o naši průlomovou technologii SMR,“ uvedl Jon Ball, výkonný viceprezident pro jaderné produkty společnosti GEH. „S ohledem na náš jedinečný přístup, založený na komplexní metodě snižování nákladů investice, tzv. design-to-cost, věříme, že systém BWRX-300 představuje ideální možnost, jak České republice pomoci naplňovat rostoucí poptávku po cenově dostupné, čisté bezemisní energii.“

Malý modulární reaktor BWRX-300 je vodou chlazený varný reaktor o výkonu 300 MWe s pasivními bezpečnostními systémy a přirozenou cirkulací chladiva. Je založený na zjednodušené konstrukci reaktoru ESBWR od společnosti GEH (instalovaný výkon 1 500 MWe), který má certifikaci amerického regulátora NRC již od roku 2014. Díky výraznému technickému zjednodušení GEH předpokládá, že ve srovnání s vodou chlazenými malými reaktory jiné konstrukce nebo se stávajícími velkými jadernými reaktory bude BWRX-300 vyžadovat až o 60 procent nižší kapitálové náklady na vyrobenou megawatthodinu.

GEH se domnívá, že díky využití konstrukční certifikace ESBWR, licencovaného a osvědčeného jaderného paliva, začlenění osvědčených součástí a dodavatelského řetězce a zapojení zjednodušujících inovací bude moci BWRX-300 cenově konkurovat produkci energie z plynových zdrojů s kombinovaným cyklem nebo energii z obnovitelných zdrojů.

BWRX-300
 

KOREJSKÝ SMART

Společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) se v České republice zapojila také do diskusí o alternativních možnostech produkce elektřiny. Takový zdroj by představovaly malé jaderné reaktory, které představují díky vylepšeným bezpečnostním prvkům a testované technologii vhodné řešení pro komerční výrobu elektřiny

Korejci již dlouho jednají se skupinou ČEZ o využití jejich komerčního reaktoru APR1000. „Těší mě, že se spolupráce rozšiřuje o SMART, protože pevně věřím tomu, že malé modulární reaktory jsou pro Česko významným strategickým krokem k udržení dlouhodobého energetického plánu.” řekl Seungyeol Lim, viceprezident KHNP pro zámořské vedení společnosti.

Korejský SMART (systémově integrovaný modulární pokročilý reaktor) je jedním z prvních integrovaných reaktorů na světě. Jde o vodou chlazený integrovaný reaktor nižšího výkonu, který je menší a flexibilnější než běžné jaderné elektrárny. K provozu však používá podobné palivo. Produkuje stabilní energii s nulovou emisí uhlíku a snižováním emisí skleníkových plynů je vhodným řešením k dosažení bezemisní a stabilní výroby elektřiny. Generuje tepelný výkon 365 MW. Může současně vyrábět 110 MW elektřiny.

Jedna tlaková nádoba reaktoru obsahuje hlavní součásti včetně aktivní zóny reaktoru spolu s palivem, kompenzátorem objemu, osmi parogenerátory a čtyřmi čerpadly chladicí kapaliny. Díky tomuto uspořádání sestavy reaktorové nádoby není nutné použít potrubí o velkém průměru, což má za následek podstatné snížení rizika havárií, spojených s velkou ztrátou chladiva. Zabudovaný kompenzátor objemu je navržen tak, aby udržoval tlak na stejné úrovni po celou dobu běžného provozu.

APR1000
 

DOBA NASAZENÍ MALÝCH REAKTORŮ SE BLÍŽÍ

Je samozřejmé, že vývoj takových zařízení, jako jsou malé modulární reaktory, je během na dlouhou trať. Může se zdát, že na to, jak dlouho už se na tom pracuje, nejsou výsledky dostatečně oslnivé. Spíš však nejsou populárně využitelné a na první pohled viditelné. Ale přibývá jak zemí, tak firem a hlavně finančních prostředků, které jsou do této oblasti vkládány, takže není na místě jen skepse. Nejde tu jen o vědu, což investoři tuší. Na již zmíněné konferenci Malé jaderné reaktory to řekla lapidárně Helen Cooková, Australanka z poradenské firmy GE Advisory: „Nejde jen o technologie, ale o byznys.“ A pěkně vyjmenovala, jaké chyby a omyly se v dosavadním vývoji velké jaderné energetiky udály, a že se z těchto lekcí musíme poučit.

 

související články

Vývoj cien energetických komodít v období 11/2019–02/2020

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Ceny energetických komodít bývajú v zime vyššie, ale letošná teplá zima a geopo­litické vplyvy, vr. odchodu Veľkej Británie z EÚ s dohodou a obavy z koronavíru tlačia ceny nadol. V horizonte nadchádzajúcich týždňov by tento vývoj mohol pokračovať v…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Zdravý rozum se vytrácí a nastupují politické deklarace nesplnitelných cílů a představ. Před stanovováním takovýchto cílů by však…

# technologie
# emise
# trhy

Aktuality v elektroenergetice

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 12/2019–02/2020 …

# paliva
# uhlí
# elektřina

Implementace CEP – změny na trhu s elektřinou z pohledu ČEPS

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Nastala fáze implementace mnoha povinností, vyplývajících z jednotlivých předpisů balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ …

# elektřina
# trhy

Společné projekty nordických provozovatelů přenosových soustav jsou vzorem pro kontinent

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Severské země jsou v elektroenergetickém sektoru již mnoho let vzorem pro kontinent, pokud jde o integrační projekty,…

# elektřina
# infrastruktura

Mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT - odloženo

06. 04. 2020 - 08. 04. 2020
Hotel GALANT, Mlýnská 2 692 01 Mikulov
Osmý ročník mezinárodní konference navazuje na dlouholetou tradici chemicko-technologických konferencí a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými výzvami a problémy chemie a energetiky v mezinárodním kontextu.

Smart Cities 2020 - odloženo 2021

07. 04. 2020 09:00 - 09. 04. 2020 19:00
Sofie, Bulharsko
Important: !!!! SUSTAINtec 2020 is postponed to 2021 !!!!

ROBOWELDING

15. 04. 2020 - 17. 04. 2020
HORSKÝ HOTEL KOPŘIVNÁ MALÁ MORÁVKA, KARLOV
Konference ROBOWELDING je pojata jako setkání výrobců a dodavatelů techniky určené k robotickému svařování, jakož i odborníků zabývajících se aplikacemi z této oblasti, se širokou odbornou veřejností – současnými i budoucími uživateli robotů určených především ke svařování.

Komoditní data

30.03.2020
€/MWh okte
Base
23.1042
127.133 %
Peak
23.39
115.163 %
Offpeak
22.8183
140.869 %
30.03.2020
€/MWh elix
Base
22.885
51.9925 %
Peak
22.3475
109.361 %
Offpeak
23.4225
20.4913 %
29.03.2020
€/MWh ote
Base
42.83
0 %
Peak
50.5733
0 %
Offpeak
35.0867
0 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

50128
Počet publikovaných novinek
1673
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika