Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Změna vnitřní struktury vody, plynu i kapalných paliv přináší peníze a snížení emisí

27. 11. 2019
14:00
Radovan Šejvl

Žijeme v době nanotechnologií a převratných inovací. Mezi takovéto inovace patří i změna vnitřní stavby molekul, která předznamenává zcela nové vlastnosti paliv, ale i třeba vody.

# technologie
# úspory
# emise
Změna vnitřní struktury vody, plynu i kapalných paliv přináší peníze a snížení emisí

ABSTRACT: Currently, new progressive technologies are available. Some focus on changes in the internal molecular structure caused by high frequency vibrations resulting in previously unknown material characteristics, e.g. smoother and healthier water, lower consumption of oil fuels and lower emissions.Na první pohled jsou zemní plyn, ropná paliva či voda rozdílná média, ale změna vnitřní struktury na atomární a molekulární úrovni přináší významný prospěch všem těmto komoditám. U vody dochází ke změně celé řady fyzikálně měřitelných parametrů, mnohem lépe chutná a pro zdraví člověka je  prospěšnější.

Technologie pro změnu vnitřní struktury zemního plynu polarizuje a ionizuje výhřevné složky tak, že na každou molekulu naváže molekulu kyslíku, kterého se spotřebuje víc, ale výsledkem je mnohem reaktivnější palivová směs. To se projeví lepším spálením se snížením emisí.

U kapalných paliv dochází k narušení uhlíko-uhlíkových vazeb, na které se na více místech současně naváže vzdušný kyslík, takže na jednu palivovou nádrž ujedete o 100 – 150 km víc. To vše bez chemie a přídavných látek výhradně pomocí vysokofrekvenčních vibrací.
 


Měření povrchového napětí vody

Měřilo se na tenziometru KSV Sigma 701 při laboratorní teplotě pomocí platinového kroužku Du Nűoy zavěšeného na velmi citlivé váze, pod kterou se svisle pohyboval píst s kádinkou měřeného vzorku. Nejprve byla provedena kalibrace přístroje.

Obrázek č. 1: Měření povrchového napětí vzorků  vody v laboratořích Centra materiálového výzkumu Fakulty chemické VUT v Brně. Před měřením každého vzorku byl platinový kroužek rozpálen doběla, aby na něm neulpívalo nic z předchozího vzorku. 

Výsledky měření:

Tabulka výsledků měření povrchového napětí – referenční hodnota 73 mM/m2

mM/m2

Snížení

Název a provedení technologie

Výrobce a země

 

%

Informační kámen na potrubí – Hematit

NG – BE – Rakousko

67,0

8,2

Ponorný válec WEZK – Nerez   

Grander – Rakousko 

65,0

11,4

Ponorný systém – Informační kámen – Žula  

Energis 24 – ČR

50,7

31,5

Pozn.: Povrchové napětí vody je velice důležité pro všechny prádelnické a čistírenské aplikace, ale také všude tam, kde se voda někam čerpá, protože v trubkách lépe klouže. S rostoucí teplotou povrchové napětí klesá, takže v prádelnách a čistírnách se upravená voda nemusí tolik ohřívat. Spotřeba pracího prášku pochopitelně klesá, protože voda má větší čistící a rozpouštěcí sílu. V topných a oběžných rozvodech je spotřeba chemie na úpravu vody rovněž nižší.


ŽIVÁ VODA - VODA S USPOŘÁDANOU STRUKTUROU

Při změně struktury obsah všech rozpuštěných látek a minerálů pochopitelně zůstane stejný, protože do vody nic nepřidáváme,  ani z ní nic neodebíráme. Chemické složení se nezmění, protože na vodu působíme výhradně pomocí vysokofrekvenčních polí. Pomocí konvenčních přístrojů jsou tato energetická pole měřitelná a řada lidí je cítí.

Všechna naše zařízení, upravující vnitřní strukturu vody, mění Ph, vodivost a povrchové napětí. Voda je tedy pociťována jako jemnější až sametově hladká, nejen že lépe chutná a pokrmy a nápoje z takto upravené vody jsou lepší (což může být subjektivní, a tudíž to prakticky nelze změřit), ale voda je i zdravější a pro člověka přínosnější, což máme změřené pomocí přístroje BICOM Optima, který je certifikovaný jako lékařský diagnostický přístroj druhého stupně. Bicom v sobě snoubí kvantovou fyziku, tradiční čínskou medicínu a německou preciznost s více než třicetiletou tradicí, proto je jedničkou v biorezonanci.

Změna vlastností vody ověřena měřením

Měření fyzikálních vlastností vody upravené pomocí našich přístrojů probíhalo v Centru materiálového výzkumu Fakulty chemické na VUT v Brně. Měření se ujala Ing. Jitka Krouská, Ph.D., která se vůbec netajila svou skepsí k našemu počínání. Výsledky prvních vzorků jí dávaly za pravdu. Nicméně výsledky ji významně překvapilyviz box.

Jak to celé funguje

Voda je, jak známo, nosič energie, nebo, chcete-li, informace. Informační kámen (viz obr. 2) je produkt úplně nového vědního odvětví z oblasti materiálového inženýrství. Pomocí vlastní technologie můžeme formou speciálních vysokofrekvenčních polí do informačního kamene vložit informaci ve formě vibrací. Voda, která se dostane do kontaktu s tímto informačním kamenem, pak vibrací z kamene změní svoji vnitřní strukturu.

Princip to je beze sporu prostý, leč pro mnoho lidí méně  uchopitelný.

Ačkoliv výrobky z informačního kamene už existují jako ponorné i průtokové systémy, výraznou změnu povrchového napětí způsobují jen ponorné systémy. Průtokové systémy s drážkou výrazně zvyšují  vodivost, což bylo měřeno v téže laboratoři na konduktometru SevenMulti S50 (Metter Toledo) s pomocí vodivostní elektrody při laboratorní teplotě.

Díky snadné montáži bez nutnosti zásahu do potrubí instalaci zvládne opravdu každý, což z našeho systému dělá revoluční a cenově bezkonkurenční průtokový systém, použitelný pro menší průtoky. Stačí upevnit k přívodu domácího i průmyslového kávovaru, k pračce nebo rovnou na přívod do bytu a voda v potrubí se energeticky doupraví.

Obrázek č. 2: Anténní systém zabudovaný ve dřevěném prkénku, informační kámen, hrnek, termoska, kde je materiál výrobku nosičem používané frekvence, která mění strukturu molekul vody.
 

Vodu lze upravovat nejen pomocí informačního kamene, ale díky zvládnutí tohoto náročného technologického postupu také pomocí dalších systémů. Sortiment  výrobků z oblasti „Živá voda“ obsahuje více než 20 položek, které dělíme na stolní, ponorné a průtokové, aby si z naší nabídky mohl vybrat  opravdu každý, ať se  jedná o jeden žejdlík nebo o vodojem. 

Obrázek č. 3: Průtokový informační výměník s trojím mechanismem účinku existuje v odstupňovaných průměrech od 3/4“ do 4“ připojení. Paměťové médium je uložené v trubkovnici a voda protékající mezipláštěm  se dostane do vířivého pohybu, čímž se regeneruje.
 

KROMĚ VODY MŮŽEME MĚNIT I STRUKTURU KAPALNÝCH PALIV

Výrobci motorů na celém světě se všemožně snaží o další vylepšení mechanické účinnosti a emisí svých produktů. Mnohdy investují nemalé částky do dalšího vývoje a účinnost vylepšují jen o desetiny procent, kterými se odlišují. Kdo ale záměrně na molekulární úrovni upravuje motorové palivo?

Řešením tak může být např. technologie PROMETHEUS, která způsobuje lepší navázání kyslíku na výhřevné složky paliva, čímž dojde k jeho lepšímu spálení s vyšší účinností a ke snížení emisí. Pracuje s tou částí paliva, kterou jste natankovali, ale shořela by v katalyzátoru nebo na filtru TZL, a nepřímo tím prodlužuje životnost těchto zařízení. Tím dává novou ekologickou dimenzi využití ropných paliv, protože její uživatelé šetří palivo, peníze i životní prostředí.

Anténní systém PROMETHEUS konstrukčně vychází z prkénka na vodu, proto má stejné rozměry, což je dáno vnitřním spirálovým anténním systémem, který vyzařuje vibrace o velmi vysokých frekvencích do prostoru koule o průměru 2-3 m.

Prometheus je použitelný do všech typů a výkonů spalovacích motorů od osobních automobilů, dodávek a traktorů, přes autobusy, vlaky a kamiony, až po bagry, lodě, letadla a stavební stroje, ale hodí se třeba i pro sekačky na trávu se spalovacím motorem.

Anténní systém PROMETHEUS v podobě dřevěného prkénka o průměru 220 mm a výšce 25 mm se umisťuje bezkontaktně do blízkosti palivové nádrže a palivo se za nějaký čas (cca za 24 hodin u osobního auta, resp. za cca 72 hodin u kamionu) na atomární a molekulové úrovni upraví. Výhodou anténního systému je, že ho snadno můžete střídat v různých vozidlech.

Obrázek č. 4: Anténní systém PROMETHEUS je dostupný v několika výkonových modifikacích
 

Proč měnit strukturu paliva?

Vysokofrekvenční vibrace, vystupující z našeho zařízení, působí na atomární a molekulární strukturu uhlovodíku. Strukturováním se palivo na molekulární úrovni předpřipraví tak, aby byly odemknuté nízkomolekulární plynné ionizační řetězce. To zabezpečí optimální spalování a čisté výfukové plyny.

Uhlovodíkové řetězce v benzinu a naftě neobsahují jen C-H vazbu, ale i C-C vazbu. Na vazby C-C se nedokáže navázat žádný kyslík, proto je najdeme ve výfukových plynech jako saze. Tím přicházíme o část výhřevné složky paliva. Po změně struktury palivo lépe prohoří a vy ušetříte 6 až 15 % paliva ve vazbě na typ a výkon motoru. Pro různé typy automobilů je úspora různá, což teprve zjišťujeme a sestavujeme tabulku s vyčíslením reálně dosažené úspory paliva pro jednotlivé typy automobilů. Běžně je však dosahováno úspory 10 – 15 %.

Výsledky měření spotřeby paliva ve zkušebně

Určitě vás napadne otázka, že když to je tak dobré, proč to ještě není nasazeno masově. Důvod je z mého pohledu čistě prozaický, i když podobné systémy existují v zahraničí už dlouho. Je mezi námi zatím málo těch, kdo jsou schopni podívat se na svět úplně jinak. Nasazení Promethea v ČR zatím proběhlo jen na několika málo vozech, kdy řidiči sledovali změnu spotřeby před jeho nasazením a po něm. Ukazuje se, že u starších a méně úsporných vozů je dosahovaná úspora větší než u nových a ekologičtějších vozidel. Nicméně i 15% či 17% úspora paliva je velice slušná. Pochopitelně se dá namítnout, že rozdíl spotřeby se projeví i ve stylu jízdy a v jízdě v obci a mimo ni.

Obrázek č. 5: Měření spotřeby paliva na traktoru ve zkušebně  České zemědělské univerzity; hmotnost paliva se vážila každou vteřinu na přesné váze a z každého časově ohraničeného úseku měření se vypočítal průměr.
 

Je tedy dobré provést ověřitelné testování tak, aby byly vyloučeny pochybnosti. Dne 23. 7. 2019 proběhlo měření spotřeby paliva na motorové brzdě ve zkušebně České zemědělské univerzity v Praze. Testování probíhalo na traktoru Zetor Crystal s výkonem motoru 66 kW. Měření probíhalo ve třech výkonových úrovních: 50, 75 a 100 % výkonu motoru. Traktor je osazený duální palivovou trasou.

Palivo bylo nasávané z plastového kanystru umístěného na přesné váze. Vždy se používala čistá motorová nafta bez příměsi biosložek. Nejprve se měřila čistá nafta, následně nafta exponovaná vibracím zařízení PROMETHEUS. 

Anténní systém byl sice v rozporu s návodem k použití umístěn mimo vozidlo, protože se používala externí palivová nádrž na přesné váze, přesto provedené měření prokázalo mírné snížení spotřeby, což se nám následně ukázalo i u některých aut. Následně proto vznikl přídavný modul, který v době měření na zkušebně ještě neexistoval – nerezová trubička s informační nano-strukturou, která se montuje na palivové potrubí.

PROMETHEUS ZLEPŠUJE SPALOVÁNÍ I U PLYNOVÝCH KOTLŮ

Modifikace prototypového zařízení PROMETHEUS je použitelná i pro úsporu zemního plynu pro vytápění. Zařízení rozrušuje, polarizuje a ionizuje shluky atomů a molekul zemního plynu, na které se lépe a na více místech současně naváže vzdušný kyslík, čímž se vytvoří reaktivnější směs plynu a spalovacího vzduchu. Tím dojde k dokonalejšímu spálení uhlovodíkových plynných paliv s vyšší účiností a menším podílem emisí, neboť se využije právě ta jeho výhřevná složka, která by jinak ve formě sazí a emisí vylétla komínem.

Zařízení je složené z anténího systému v podobě dřevěného prkénka a kombinace nerezových tyčí a informačního lanka s upravenou materiálovou strukturou. Tyče se umisťují vně plynového potrubí, na které je také spirálovitě navinuté informační lanko. Lanko spolu se sestavou informačních tyčí bylo upraveno v rezonančním poli a společně pracují jako anténní systém upravující magnetické pole prostředí.

Oblast použití

Zařízení je použitelné pro plynové sporáky, kotle rodinných domů i průmyslových objektů, nejrůznější průmyslové pece a motory kogeneračních jednotek spalujících zemní plyn i bioplyn. Výkonově jde o rozmezí 5 kW – 10 MW. Naše prototypové zařízení potřebujeme vyzkoušet na co nejširším spektru kotlů a kogenerací, proto již oslovujeme energetické a teplárenské společnosti se žádostí o provedení testů v reálných provozních podmínkách. Máme již změřené, že obsah kyslíku ve spalinách se po nasazení naší technologie sníží, což je důkazem, že je technologie funkční. Proto je nutné přísun spalovacího vzduchu zvýšit, aby kyslíku bylo ve spalinách stejně jako před nasazením technologie a výsledné emise se sníží. 

Obrázek č. 6: Příklady zkušebních instalací s použitím systému Prometheus na plynová potrubí; doposud je systém PROMETHEUS pokusně nasazen na trojici kotlů o výkonech 50, 450 a 1600 kW a jedné kogenerační jednotce. 
 

VELMI KRÁTKÁ NÁVRATNOST INVESTICE

Při investici 8500 Kč bez DPH (u osobních aut) a reálné úspoře pohonných hmot na úrovni 10 až 15 % benzinu či nafty je návratnost investice do dvou let. Rychlejší ekonomickou návratnost do jednoho roku vykáží všude tam, kde vozidlo najezdí 30 – 50 000 km ročně, což je u firemních vozidel zcela běžné. Výrobky na zlepšení spalování kapalných paliv tak patří před každý spalovací motor.

U zařízení na změnu struktury vody je výpočet návratnosti vložené investice závislý na konkrétní aplikaci. Je obtížné vyčíslit vylepšení vody pro běžnou spotřebu v domácnostech a její vliv na zdraví člověka, či úsporu chemikálií proti zanášení trubek. Nicméně i zde je dobré se tím zabývat, protože pozitivní změny vody jsou zcela reálné a měřitelné.

Z pochopitelných ekonomicky měřitelných důvodů se proto zaměřujeme na zelináře, hydroponické a akvaponické skleníky, kde se kromě zeleniny v uzavřeném okruhu chovají i ryby, protože zvýšení výnosů zeleniny zalévané vodou s uspořádanou strukturou je snadno měřitelné a představuje zvýšení výnosů cca o 10 – 12 %.

Jak to bude s návratností u zemního plynu zatím nevíme, proto přednostně oslovujeme provozovatele a majitele kogenerací, kde každé 1 % zvýšení účinnosti vygeneruje trojnásobné zvýšení příjmů a ekonomická návratnost bude rychlejší.

HLEĎME JINÝMA OČIMA

Kvantová fyzika zkoumá i naše vědomí. Její závěry ukazují, že existovat může vše, co si napřed dokážeme představit a dát tomu myšlenkovou formu, aby to mohlo následně vzniknout, i když se mnozí domnívají, že to není možné. Naštěstí se u nás v ENERGISu neomezujeme jen na rozumové poznání, ale posloucháme i intuici, která nám říká, že to možné je a reálně to už existuje. Vše si proto můžete změřit a vyzkoušet. Ve středověku bylo obtížné přesvědčit masy, že Země není placka. Věřím, že kdo dočetl až sem, bude mít chuť připustit, že by popisované technologie mohly fungovat, nebo v lepším případě jen z pouhé zvědavosti pojme záměr si to nezávazně vyzkoušet.

 


O AUTOROVI

Mgr. Radovan Šejvl je nejen na stránkách tohoto časopisu spojený se spolkem pro technickou výchovu ENERGIS 24, který pořádá konference pro dospělé a zájezdy pro studenty po celém energetickém odvětví. Za 15 let činnosti uspořádal 20 celostátních konferencí, zaměřených na nové zdroje energie a potenciál energetických úspor. Díky tomu potkal řadu velice zajímavých technologií. Technologie na změnu vnitřní struktury vody, kapalných paliv a zemního plynu začal nejprve dovážet a nabízet. V poslední době se věnuje výzkumu a vývoji vlastních technologií, které spolek ENERGIS 24 i vyrábí.

Kontakt: radsej@iol.cz, www.energis24.cz

související články

Řízené pluhování se osvědčilo

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Nový plynovod společnosti E.ON Distribuce zaorává mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí speciální pluh. V zimě už plynovod může zásobovat zákazníky. 

# plyn
# technologie

Pokládat plynovod pluhováním je přesnější a ekologičtější

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Více podrobností o výstavbě plynovodu speciální metodou doplnil vedoucí Správy a provozu zemního plynu Tomáš Vacek.  

# plyn
# technologie
# infrastruktura

Vodík do každé domácnosti

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Vytápění domácností zemním plynem se výraznou měrou podílí na znečišťování ovzduší. Britští vědci zvažují, že po drobných…

# paliva
# plyn
# emise
# životní prostředí

Hnací síly růstu antropogenních emisí, mýty a realita

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Globální růst emisí skleníkových plynů je neoddiskutovatelný fakt a bez ohledu na to, zda způsobuje změnu klimatu anebo je tato…

# emise
# životní prostředí
# OZE

Fotovoltaika pro domácnosti (už) není žádný luxus

07. 06. 2020
16:00

Zvyšování energetické soběstačnosti, snižování nákladů, efektivní řízení spotřeby, kratší návratnost, jednodušší administrativa a…

# OZE slunce
# technologie
# úspory
# dotace
# OZE

HANNOVER MESSE Digital Days

14. 07. 2020 09:00 - 15. 07. 2020 16:00
Messe Hannover
Průmyslová transformace se svými megatématy digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografické změny pokračuje i přes krizi způsobenou koronavirem a je těžištěm HANNOVER MESSE Digital Days. Tato nová dvoudenní digitální akce informuje o aktuálním vývoji v oborech průmyslu, energie a logistiky a nabízí orientaci v době krize a po jejím konci.

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

Komoditní data

12.07.2020
€/MWh okte
Base
25.155
-14.8371 %
Peak
21.6392
-22.0304 %
Offpeak
28.6708
-8.46326 %
12.07.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
11.07.2020
€/MWh ote
Base
30.8475
-9.88826 %
Peak
29.2875
-10.7383 %
Offpeak
32.4075
-9.106 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52310
Počet publikovaných novinek
1713
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika