Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

25 let EPC: Investice do úspor, která se zaplatí sama

27. 11. 2019
14:00
PRO-ENERGY Martin Hvozda

Úspory nákladů, vyšší efektivita a vždy lepší kvalita prostředí. To jsou hlavní důvody, proč se metoda EPC stále častěji uplatňuje ve veřejném i soukromém sektoru. 

# úspory
# trhy
# infrastruktura
25 let EPC: Investice do úspor, která se zaplatí sama

ABSTRACT: For many years, the Energy Performance Contracting has been bringing defined and guaranteed energy savings to municipal and commercial customers. The key lies in not only technology improvements but also in sophisticated energy management.METODA EPC STÁLE ŽÁDANĚJŠÍ

Modernizace technologických zařízení a energetického hospodářství zajímá zákazníky i proto, že nemusí vynakládat žádné investiční prostředky. Veškeré náklady jsou sanovány z dosažených úspor. Ještě důležitější je smluvní garance dosahované úspory.  Společnost MVV Energie CZ a.s., která má s  realizací EPC (Energy Performance Contracting) projektů 25 let zkušeností, to může přesvědčivě doložit na více než 50 úspěšných projektech.

Hned na začátku definujme, co je vlastně produktem metody EPC. Není to konkrétní zařízení ani technologie, není to ani dodávka samotné energie. EPC je komplexní energetická služba, jejíž výsledkem  je energetická úspora klienta, snížení jeho nákladů a tedy navýšení efektivity.

Pro názornost to ilustrujme na číslech. Po realizaci souboru úsporných opatření, která jsou pro každého klienta navržena na míru, a aplikaci aktivního energetického managementu dosahuje průměrná úspora nákladů na  energii a provoz mezi 25 až 30 %.

MVV Energie CZ je schopna navrhnout úsporná řešení v oblasti tepla, elektrické energie a také v oblasti vodního hospodářství.

Nejde však jen o výměny technologických prvků za lepší: nejefektivnějších úspor spotřeby energie lze dosáhnout jen díky komplexním a vzájemně kompatibilním opatřením včetně velmi důležitého energetického managementu.
 

GARANTOVANÉ ÚSPORY BEZ POTŘEBY INVESTIČNÍCH PENĚZ

Je chvályhodné, že metoda EPC našla uplatnění nejvíce ve veřejném sektoru. Před 25 lety to byly nemocnice, které v době stoupajících cen energetických komodit provozovaly zastaralá zařízení. Následovala krajská města, která trápily zejména vysoké ztráty, a tedy i náklady, spojené se zastaralými topnými soustavami.

EPC je výzvou pro každého majitele budovy starší 10 let. Postupně se proto inspirovala i menší města a nakonec obce, kde technici MVV Energie CZ úspěšně dosáhli úspor v desítkách škol, sportovišť, městských úřadech, kulturních domech.

Liberalizace energetického trhu a větší zkušenost zaměstnanců v municipální sféře umožňuje realizovat rozsáhlejší projekty typu komplexní výměny i u veřejného osvětlení a podobně.

Tělocvična ve Šluknově (výměna osvětlení)
 

Vedle lepší služby veřejnosti a snižování dopadů na životní prostředí zájemci o EPC z veřejné sféry vysoko hodnotí dva základní pilíře této metody. Prvně: MVV na každém projektu úspory garantuje. Při nedodržení garancí je klient finančně kompenzován. A za druhé: zákazník opravdu nepotřebuje finanční prostředky. Investice je splácena z úspor během doby, která odpovídá rozsahu projektu a potřebám klienta.

Veškerá rizika jsou tak výhradně na straně dodavatele. Jeho zájmem proto je také odborné školení obsluhy na všech úrovních, se kterou probíhá intenzivní spolupráce po celou dobu trvání projektu. Vedle úspornějších technologií jde také o měření a regulaci a také analytická práce s daty o energetických tocích.

Absolutně největší výhodou je garance úspor a tedy nulové riziko na straně klienta. Velmi zajímavý je také způsob financování. Počáteční investice na straně municipality totiž může být v období několika předem definovaných let splacena úsporami na spotřebě a provozu.

Samospráva se může rozhodnout i pro jednorázovou úhradu investic. Nebo kombinaci. Klíč tkví v garanci úspor a komplexní službě, nikoliv ve způsobu úhrady. Nicméně zkušenost jasně ukazuje na oblibu saturování investic úsporami.

I když město či obec disponuje prostředky ve svém rozpočtu, vedle modernizace energetických systémů zcela jistě existuje dlouhý seznam dalších nutných investic. Díky EPC se tedy město může pustit do více investičních akcí najednou. V minulosti byla tato skutečnost hlavním důvodem vzniku velmi úspěšných EPC projektů. Jako příklad mohu uvést město Holice, které v roce 2014 vedle EPC investovalo i do nové budovy základní umělecké školy. Stejně jako město Šluknov v roce 2018, které díky využití EPC financování mohlo realizovat úsporná opatření na svých objektech a veřejném osvětlení a zároveň investovat do stavební rekonstrukce své radnice.

CHCETE EFEKTIVNĚJŠÍ FIRMU?

Cena elektrické a tepelné energie už zcela jistě klesat nebude. Z dlouhodobého hlediska predikujeme i díky zapojení vyššího podílu energie z obnovitelných zdrojů růst. To stojí, vedle trendu výrazné ekologizace, také za zájmem o EPC ze strany soukromých firem.

Nejde však jen o vyčíslitelné úspory ve prospěch zisku firem. Motivací jsou i výrazně lepší pracovní podmínky, které pomáhají udržet nebo nabírat zaměstnance. Což má v dnešní době ekonomické konjunktury mnohem větší hodnotu než kdykoliv v minulosti. Nejtypičtějším příkladem bývá rekonstrukce osvětlovací soustavy.

MVV Energie CZ se zaměřuje také na průmyslová zařízení, výrobní areály nebo skladová centra. Z aplikace metody EPC těží například teplárna ZTV Vsetín. Ukázková realizace je v jednom z největších zařízení na energetické využití odpadu, které zpracuje 96 tisíc tun odpadu ročně – TERMIZO v Liberci.

V první etapě zde s poměrně nízkou investicí 1,1 mil. Kč došlo k modernizaci osvětlení. Úspora dosáhla 201,2 MWh za rok. Což znamená snížení vlastní spotřeby elektrické energie a tudíž větší objem elektřiny prodané do sítě. Spokojenost je vyjádřena připravovanou druhou etapou v roce 2020.

Bunkr odpadu ve spalovně v Liberci (výměna osvětlení)
 

Právě spokojenost klientů je naprosto klíčovým parametrem, neboť jen díky ní jsou i již běžící EPC postupně rozšiřované. Dalším příkladem může být EPC projekt pro administrativní budovu SMOSK v centru Prahy, kde je v roce 2019 realizována již třetí etapa EPC.

Naši klienti očekávají maximální rozsah modernizace svých technologií. A také se jim ho dostává. Při návrhu technického řešení začínáme vždy zmapováním, zda lze snížit tzv. „potřebu“ energie v objektech. To znamená zejména modernizaci či doplnění „smart“ řídicích systémů, výměnu spotřebičů, nejčastěji LED svítidel. Následně se zaměřujeme na zvýšení účinnosti zdroje tepla, třeba v podobě nových kotlů nebo tepelných čerpadel. A v případě kogeneračních jednotek i na zdroj elektrické energie.

Nicméně jakákoli navržená technologie by nebyla efektivní, pokud by součástí EPC nebyla i komplexní služba v podobě energetického managementu. V jejím rámci pomáháme klientům po celou dobu projektu optimalizovat energetické systémy, hledat další úsporná opatření a podobně.

 


O AUTOROVI

Bc. Martin Hvozda absolvoval bakalářské studium na Ekonomicko-sociální fakultě UJEP v Ústí nad Labem,obor Finanční management. Profesionální zkušenosti začal sbírat jako technik realizace zakázek elektro a MaR ve společnostech Actherm Servis a I&C Energo. Do MVV Energie CZ a.s. nastoupil v roce 2009 na pozici technik asistent pro projekty EPC. V roce 2013 se stal obchodním zástupcem Divize energetických služeb společnosti a od října 2016 tuto divizi řídí z pozice manažera. V oblasti EPC projektů má bohaté zkušenosti. Aktivně se podílel na projektech EPC na Jihočeské univerzitě, administrativním centru v Praze, dále na municipalitách v Opavě, Písku, Šluknově, či Velkém Oseku. Od ledna 2018 je také místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb APES.

Kontakt: martin.hvozda@mvv.cz

související články

Plynovod Nord Stream 2 přes překážky míří do finiše

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Druhá větev plynovodu Nord Stream, díky které má být od počátku příštího roku navýšena roční kapacita přímé přepravní trasy do Německa o dalších 55 mld. metrů krychlových zemního plynu, bude zřejmě přes nevoli USA i některých evropských zemí…

# plyn
# politika
# infrastruktura

Pokládat plynovod pluhováním je přesnější a ekologičtější

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Více podrobností o výstavbě plynovodu speciální metodou doplnil vedoucí Správy a provozu zemního plynu Tomáš Vacek.  

# plyn
# technologie
# infrastruktura

Fotovoltaika pro domácnosti (už) není žádný luxus

07. 06. 2020
16:00

Zvyšování energetické soběstačnosti, snižování nákladů, efektivní řízení spotřeby, kratší návratnost, jednodušší administrativa a…

# OZE slunce
# technologie
# úspory
# dotace
# OZE

Ropa se mírně zotavuje, přesto bude propad rekordní

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Mezinárodní agentura pro energii mírně zlepšila výhled poklesu poptávky po ropě na letošní rok. Nyní počítá s poklesem o 690…

# paliva
# ropa
# ceny
# trhy

Nové přehrady hydroenergetiku nespasí

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Až naprší a… odteče – Česko chce zadržet vodu v krajině stavbou nových přehrad. Ačkoli se jejich součástí stanou i…

# OZE voda
# elektřina
# infrastruktura
# strategie

HANNOVER MESSE Digital Days

14. 07. 2020 09:00 - 15. 07. 2020 16:00
Messe Hannover
Průmyslová transformace se svými megatématy digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografické změny pokračuje i přes krizi způsobenou koronavirem a je těžištěm HANNOVER MESSE Digital Days. Tato nová dvoudenní digitální akce informuje o aktuálním vývoji v oborech průmyslu, energie a logistiky a nabízí orientaci v době krize a po jejím konci.

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52310
Počet publikovaných novinek
1713
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika