Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Jaderné bloky by se měly stavět v severních Čechách, ne v Dukovanech

27. 11. 2019
13:00
PRO-ENERGY Alena Adámková

Náhradou uhlí by měly být nové jaderné bloky. Neměly by se ale stavět v Dukovanech či Temelíně, nýbrž na severu, říká v rozhovoru pro PRO-ENERGY magazín profesor František Hrdlička z pražského ČVUT, člen vládní uhelné komise.

# jádro
# elektřina
# infrastruktura
# investice
Jaderné bloky by se měly stavět v severních Čechách, ne v Dukovanech

ABSTRACT: New nuclear blocks should replace coal. However, they should not be built at Duko-vany or Temelin, but in the north, says Professor František Hrdlička from the ČVUT university in Prague, a member of the government coal commission, in an interview for the PRO-ENERGY magazine.Jste členem nově ustavené vládní uhelné komise za akademickou sféru. V rozhovoru pro Deník N jste uvedl, že bychom neměli uzavírat využití uhlí pro budoucnost a že bychom ještě neměli zavírat uhelné elektrárny. Proč?

Na stole jsou dosud všechny druhy opatřování energie, včetně uhelných elektráren. Státní energetická koncepce ale předepisuje útlum uhlí docela drsně, protože doly v severních Čechách budou končit. Proto ale potřebujeme program, který ho nahradí. Zelení by chtěli vystačit se sluníčkem a větrem, ale kde je vezmou? Za dvacet let bychom především měli mít mnohem více jádra.

Vy si nemyslíte, že spalování uhlí škodí životnímu prostředí a že přispívá ke skleníkovému efektu a oteplování planety?

Životnímu prostředí škodí spalování uhlí v malých domácích topeništích kotlů 1. a 2. třídy. Škodí domácí spalování plastů a i teplo, vznikající při provozu věrných elektráren.

Ty ale na rozdíl od uhelných elektráren nevypouštějí do ovzduší oxid uhličitý.

A vy víte, že právě CO2 škodí nejvíc? V přízemní vrstvě je dominantní skleníkový plyn vodní pára. Tisíce bazénů v chatách a u rodinných domů jsou jejími novými emitenty…

Panel vědců to říká.

To říká sto vědců. Ale jiných sto vědců zase říká něco jiného.

V panelu vědců je jich několik tisíc, ne sto. V tom jiném panelu vědců je například profesor Klaus, který je odborník na všechno.

Prosím, nemluvte o panu Klausovi, tvrdí sám, že je ekonom! Ale víte, kde se měří ten obsah CO2?

Asi v atmosféře, předpokládám.

V přízemní vrstvě atmosféry. Ve vysoké atmosféře jeho obsah nikdo neměří. Jak by se to měřilo? Z balónů? CO2 přitom patří k těžším plynům, takže se drží v přízemní vrstvě atmosféry, kde je jeho koncentrace pak logicky vyšší než ve vysoké atmosféře. Já nevím, jestli ta přízemní vrstva způsobuje skleníkový efekt. Rozlišujme dvě věci: co člověk dělá a omezujme jeho vliv na životní prostředí, ale nezasahujme do samotné přírody.

Tvrdit, že právě koncentrace CO2 ovlivňuje zásadním způsobem světové klima, to je podle mě hodně odvážné tvrzení. Cca před dvěma měsíci jsem četl alarmující sdělení, že podíl CO2 stoupl v ovzduší ze 300 ppm na 400 ppm. K tomu mohu odpovědně říci, že již za mých studií (a to je před půl stoletím) byla základní koncentrace CO2 uváděna 330 ppm.

V tabulkách pro energetiku VŠB Ostrava od Pavla Haška z roku 1980 je již uváděna koncentrace v normálním složení suchého vzduchu 407 ppm a nikdo nevydával alarmující prohlášení o vlivu nárůstu CO2 na klima. Tak se nedivte, že jsem nedůvěřivý, když o 40 let později je stejná hodnota obsahu CO2 v ovzduší spojována s rozsáhlými změnami klimatu planety.

Čili o tom nejste přesvědčen…

Jak to, že napřed dojde ke zvýšení teploty a pak teprve ke zvýšení koncentrace CO2? To zní divně, ne? Ale nemluvme o klimatologii, nejsem v této oblasti odborníkem, jsem jenom nedůvěřivý k absolutizujícím prohlášením, mluvme raději o energetice. A otázka zní, jestli máme za naše uhlí nějakou plnohodnotnou náhradu.

A máme?

Ne. Útlum těžby uhlí je obsažen i ve Státní energetické koncepci. Ale něčím ten útlum musíme vyvážit. Už dávno jsme proto měli stavět nový jaderný blok. Konec uhelné energetiky pak závisí na tom, jak bude stát postupovat.

Není možné uhlí nahradit obnovitelnými zdroji v kombinaci s ukládáním energie?

Jenže bateriová úložiště nikdo nestaví. A neřeší dlouhodobé ukládání energie.

Několik baterií už stojí. Třeba v Mydlovarech nebo v Plané nad Lužnicí.

Ale mají malou kapacitu. My potřebujeme skladovat přebytečnou energii, vyrobenou v létě, a použít ji pak v zimě, kdy je jí nedostatek. Ale na to musíte mít velkokapacitní úložiště. Němečtí vědci spočítali, že v Německu bude v roce 2050 potřeba v létě ukládat tolik energie, aby to v zimě vydalo na výkon 50 gigawattů. Pracují na tom, ale zatím takové řešení není. Proto zatím není možné přesouvat energii z léta do zimy.

Vítr ale fouká i v zimě, ne?

Ano, proto jsou na tom v Německu relativně dobře, ale my pro větrnou energetiku máme mnohem horší podmínky. Máme vhodné podmínky jen pro fotovoltaiku, takže jsme na tom ještě hůře než Němci. Off-shorový větrník v Německu na moři vyrobí minimálně 1,5x více energie než stejný větrník u nás. Obnovitelné zdroje mají význam, ale uhlí jimi zatím zcela nahradit nelze. Z obnovitelných zdrojů dnes pochází 13 % elektrické energie v ČR, podle Národního klimaticko-energetického plánu má jejich podíl stoupnout na 23 %, z uhlí pochází 48 %, z jádra by se mělo po roce 2035 vyrábět přes 45 % energie, dnes 35 %. O to mělo jít dolů uhlí, ale nepůjde, i proto, že ČEZ prodává Počerady. A jak chcete nakázat soukromé firmě, aby zavřela svou elektrárnu? Prodej Počerad soukromé firmě je podle mne velmi neuvážený počin polostátní firmy.

Však se kvůli prodeji Počerad protestuje…

Soukromé firmě musíte zákaz provozu elektrárny kompenzovat. Jinak hrozí další arbitráž. Stát jako většinový spoluvlastník firmy ČEZ si měl toto pohlídat.

Komora obnovitelných zdrojů přišla s výpočtem, že kdyby se přestala vyvážet elektřina, což je dnes asi 15 % z výroby, mohly by se odstavit prakticky všechny uhelné elektrárny.

V červnu kryly obnovitelné zdroje 17 % výroby, tj. ze spotřeby přes 20 %. V zimě je to ale jen 7 %. To rozhodně na náhradu uhelných elektráren nestačí. Ještě je nutno říci, že energie se vyváží hlavně v zimě, když je jí všeobecně nedostatek. V létě jen minimálně. A je pravda, že kdybychom tu elektřinu nevyváželi, mohli bychom provozovat méně uhelných elektráren. V tom má Komora pravdu. Na druhou stranu jsou ale staré uhelné zdroje nejlevnější, protože už jsou dávno odepsané. Proto se stále nasazují. Jak říká pan předseda představenstva ČEZu Ing. Beneš – musí konat s péčí dobrého hospodáře.

Řešením jsou tedy ta velkokapacitní úložiště. Další řešení je asi v decentralizaci výroby a vytvoření chytrých sítí.

Ano, ale mezisezónní úložiště nemáme ani jedno. Centrální soustava patří ze zákona mezi podporované zdroje. A my ji decentralizací rozbijeme? To je vlastně protizákonná činnost. Ale těžko někoho omezovat v samovýrobě, když cena energie z centrálních zdrojů je podobná, jako když se odpojíte. Rozhodně ale souhlasím s decentralizovanou výrobou elektřiny z lokálních zdrojů, třeba ze zpracování odpadů a zemědělských přebytků v bioplynkách. To je podle mě správná cesta. Ale nemůže to stačit, je to jen doplněk.

Je energetická soustava podle Vás připravena na připojení decentrálních zdrojů?

Není. Ani čerpací stanice u dálnice nejsou připraveny na rychlodobíjecí stanice. Musely by se tam vybudovat nové sítě.

Co tedy s tím?

Investovat do sítí, do úložišť a do chytrých zařízení, která jsou schopna oboustranného přenosu mezi jednotlivými zdroji. A především do výstavby jaderných bloků.

Kde by nové jaderné bloky měly stát? V Dukovanech? Nebo i v Temelíně?

Energie bude potřeba hlavně na severu, až se odstaví uhelné elektrárny – elektřina i teplo. To teplo tam využijete mnohem lépe než v Temelíně, protože okolo těch elektráren je hned pět velkých měst, které po odstavení elektráren zůstanou bez tepla, zatímco poblíž Temelína jen České Budějovice, které se na teplovod z Temelína napojí již za rok.

Ale určitě se sejde ještě hodně důvodů, proč to nejde v severních Čechách. V severních Čechách se ale nikdy nedělal geologický průzkum možné lokality pro jadernou elektrárnu. Protože se předpokládalo, že tam se pojede ještě dlouho na uhlí.

Ale zatím je rozhodnuto stavět nové bloky v Dukovanech, případně v Temelíně, takže severní Čechy jsou asi nereálné.

Nový blok v Dukovanech nahrazuje stávající, které mají omezenou životnost. Další nové jaderné bloky nebudou dříve než v roce 2040. Do té doby je tedy ještě dost času na změnu lokality.

Nebudeme do té doby trpět nedostatkem elektřiny?

Pan ministr Havlíček už uvedl, že v takovém případě ji budeme dovážet. Výstavba nového bloku by se ale měla výrazně urychlit.

Už se uhelná komise už na něčem shodla?

Ne, sešli jsme se teprve třikrát. Když se použije zdravý rozum, najdeme cestu k bezkarbonové, nebo aspoň nízkokarbonové ekonomice, použitelné v našich podmínkách. Kdo tvrdí, že něco nejde, kdo předem odsuzuje, ten nechce přemýšlet.

Ale měli bychom se držet Státní energetické koncepce, která počítá s prudkým útlumem těžby uhlí. Tak bychom tu koncepci měli plnit, a to urychlenou výstavbou nových jaderných bloků. Nechceme otevírat žádná nová ložiska uhlí, ale na uhlí za limity z dolu ČSA stojí Chemopetrol. Ten prostor je silně kontaminovaný už od Němců odpady z výroby syntetického benzinu a bude se muset jednou sanovat. Zřejmě sanaci nebudeme říkat těžba uhlí a budeme toto uhlí využívat třeba pro nové technologie typu CCS (carbon capture sequestration), které zatím v Česku řešíme pouze výzkumně – u nás na ČVUT.

Dotěží se někdy to uhlí?

Nevím, ale bude se muset minimálně řešit ta ekologická zátěž v zemi, bude se to muset odtěžit. Ale neměli bychom zavírat využití uhlí pro budoucnost. Vždyť je to tak vzácná surovina a mohou se najít úplně jiné technologie, jak s ní naložit. Němci své vybrané doly udržují ve stavu, že by se mohly rychle uvést do provozu, kdyby bylo nejhůř. U nás se zavalí, přestane se čerpat, čili se definitivně odepíšou.

Myslíte si, že výroba elektřiny z uhlí bude probíhat až do roku 2050?

Vždyť po roce 2040 už zůstane jen jeden lom. Nemyslím si, že by došlo k prolomení limitů. Přesto jde o to, jestli se bude ještě těžit v dole Vršany nebo ne, kde je uhlí nejvíce. U něj stojí také nejstarší elektrárna Počerady.

Když to shrneme, Vy jste pro jadernou elektrárnu v severních Čechách (kromě náhrady bloků v Dukovanech), v rozumné míře obnovitelné zdroje, velkokapacitní úložiště a decentrální propojené zdroje.

Ano. Třeba ČEZ už pracuje na myšlence vybudovat velkokapacitní úložiště, které může zásobovat energií v řádu týdnů. Jde o ukládání přebytků elektřiny do tepla, Power to Heat. Hledá se lokalita, nyní se zpracovává studie. ČEZ má větrné elektrárny na Balkáně, tam má přebytky energie, rád by je ukládal. Bohužel z té uložené energie zbude po konverzi jen třetina. Takže obnovitelných zdrojů se musí postavit třikrát tolik, abychom z nich pak dostali potřebnou energii zpět.

 


O DOTAZOVANÉM

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., pracuje na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde byl po dvě volební období děkanem. Specializuje se na energetické stroje. Je členem řady odborných grémií včetně Grantové agentury ČR, Mezinárodní energetické agentury a poradního výboru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je členem energetické sekce Hospodářské komory ČR.

související články

Plynovod Nord Stream 2 přes překážky míří do finiše

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Druhá větev plynovodu Nord Stream, díky které má být od počátku příštího roku navýšena roční kapacita přímé přepravní trasy do Německa o dalších 55 mld. metrů krychlových zemního plynu, bude zřejmě přes nevoli USA i některých evropských zemí…

# plyn
# politika
# infrastruktura

Pokládat plynovod pluhováním je přesnější a ekologičtější

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Více podrobností o výstavbě plynovodu speciální metodou doplnil vedoucí Správy a provozu zemního plynu Tomáš Vacek.  

# plyn
# technologie
# infrastruktura

Nakládání s vyhořelým jaderným palivem

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Zneškodňování vyhořelého jaderného paliva a dalších radioaktivních  odpadů, vznikajících převážně v jaderné energetice, je…

# jádro
# paliva
# bezpečnost
# životní prostředí

Nové přehrady hydroenergetiku nespasí

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Až naprší a… odteče – Česko chce zadržet vodu v krajině stavbou nových přehrad. Ačkoli se jejich součástí stanou i…

# OZE voda
# elektřina
# infrastruktura
# strategie

Energetika očekává rychlé zotavení ekonomiky

07. 06. 2020
15:00
pro-energy.cz

Běžný život se kvůli koronaviru na řadu týdnů zastavil, podniky nevyráběly, ale energetika a další obory tzv. kritické…

# elektřina
# technologie
# bezpečnost
# trhy

HANNOVER MESSE Digital Days

14. 07. 2020 09:00 - 15. 07. 2020 16:00
Messe Hannover
Průmyslová transformace se svými megatématy digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografické změny pokračuje i přes krizi způsobenou koronavirem a je těžištěm HANNOVER MESSE Digital Days. Tato nová dvoudenní digitální akce informuje o aktuálním vývoji v oborech průmyslu, energie a logistiky a nabízí orientaci v době krize a po jejím konci.

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

Komoditní data

10.07.2020
€/MWh okte
Base
38.5367
-10.5342 %
Peak
40.35
-13.364 %
Offpeak
36.7233
-7.20377 %
10.07.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
09.07.2020
€/MWh ote
Base
39.4433
-14.5038 %
Peak
38.5708
-23.9921 %
Offpeak
40.3158
-2.908 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52310
Počet publikovaných novinek
1713
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika